View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged, Semmelweis u. 1., 6725
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt:

Bevezetés: 2011 áprilisában bevezetésre került Szegeden a perinatalis depressziószűrés. Célkitűzés: A depresszív tünetek mértékének felderítése, illetve a perinatalis hangulati állapotváltozás kockázati tényezőinek vizsgálata. Módszer: Az Edinburgh Postnatal Depression Scale kérdőívet védőnők adtak át négy alkalommal a 3849 résztvevőnek. Eredmények: Az első trimeszterben a legmagasabb az átlagpontszám (3,74), amely szignifikánsan eltér a többi mérési alkalométól. A patológiás arány is ebben az időszakban volt a legmagasabb (10,8%). Pozitív, közepes erősségű korreláció volt a mérési alkalmak depressziópontjai között, illetve összefüggést találtunk a magasabb szűréspontszámok és az alacsonyabb születési súly között. A magasabb átlagpontszámokkal tendenciaszerű összefüggés mutatkozott az epiduralis érzéstelenítés esetén, szignifikáns pedig a nem tervezettség, a 26 év alatti vagy 34 év fölötti életkor, egyedülálló családi állapot és a multiparitás függvényében. Következtetések: Az első trimeszterben már kimutatható pszichés változások vannak, valamint összefüggés van a különböző szociodemográfiai faktorok és a pszichés mutatók között. Ennek elkerülése érdekében fontos a depressziószűrés és a pszichológiai intervenció. Orv. Hetil., 2017, 158(4), 139–146.

 • 1

  Bödecs, T.: Negative effects and possible mechanisms of antenatal depression, anxiety and self-esteem on neonatal outcomes. PhD Thesis. [A várandósság alatti depresszió, szorongás és önértékelés neonatális kimenetelekre gyakorolt negatív hatásainak vizsgálata, és a lehetséges mechanizmusok feltárása. PhD-tézis.] Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, 2010. Available from: http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/File/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/Ertekezes_BodecsTamas.pdf [Hungarian]

 • 2

  Kopp, M., Szedmák, S., Lőke, J., et al.: The prevalence of depressive symptoms and its relevance in the health care in the Hungarian population. [A depressziós tünetegyüttes gyakorisága és egészségügyi jelentősége a magyar lakosság körében.] Lege Artis Med., 1997, 7(3), 136–144. [Hungarian]

 • 3

  Kopp, M., Skrabski, Á.: Men’s and women’s health conditions in Hungary. In: Nagy, I., Pongrácz, T. (eds.): Role changes. A report of men’s and women’s situation, 2009. [Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon. In: Nagy, I., Pongrácz, T. (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés nők és férfiak helyzetéről. 2009.] TÁRKI és Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 2009, 117–136. [Hungarian]

 • 4

  Bowen, A., Muhajarine, N.: Antenatal depression. Can. Nurse, 2006, 102(9), 26–30.

 • 5

  Skrabski, Á., Kopp, M., Rózsa, S., et al.: Life meaning: An important correlate of health in the Hungarian population. Int. J. Behav. Med., 2005, 12(2), 78–85.

 • 6

  Cox, J. L., Holden, J. M., Sagovsky, R.: Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br. J. Psychiatry, 1987, 150, 782–786.

 • 7

  Töreki, A., Andó, B., Keresztúri, A., et al.: The Edinburgh Postnatal Depression Scale: Translation and antepartum validation for a Hungarian sample. Midwifery, 2013, 29(4), 308–315.

 • 8

  Töreki, A., Andó, B., Dudas, R. B., et al.: Validation of the Edinburgh Postnatal Depression Scale as a screening tool for postpartum depression in a clinical sample in Hungary. Midwifery, 2014, 30(8), 911–918.

 • 9

  Töreki, A., Andó, B., Kozinszky, Z., et al.: Perinatal psychopathologies at the University of Szeged, Department of Obstetrics and Gynaecology. [Perinatális pszichopatológiák a szegedi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán.] Magyar Nőorvosok Lapja, 2013, 76(5), 6–12. [Hungarian]

 • 10

  Töreki, A., Baloghné, F. V., Szenti, Z., et al.: The psychological screening process in the maternal care system. [A pszichológiai szűrés megjelenése a várandósgondozásban.] Magyar Nőorvosok Lapja, 2014, 77(6), 12–15. [Hungarian]

 • 11

  Dudas, R. B., Csatordai, S., Devosa, I., et al.: Obstetric and psychosocial risk factors for depressive symptoms during pregnancy. Psychiatry Res., 2012, 200(2–3), 323–328.

 • 12

  Kozinszky, Z., Dudas, R. B., Csatordai, S., et al.: Social dynamics of postpartum depression: a population-based screening in South-Eastern Hungary. Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol., 2011, 46(5), 413–423.

 • 13

  Töreki, A.: Psychosocial risk factors and screening options for perinatal psychopathologies. PhD Thesis. Department of Obstetrics and Gynaecology, Albert Szent-Györgyi Medical Center, University of Szeged, Szeged, 2012. [A perinatális pszichopatológiák kialakulását elősegítő pszichoszociális faktorok és szűrési lehetőségeik. PhD-tézis.] Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged, 2012. Available from: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/1626/3/Toreki_Annamaria_doktori_disszert%C3%A1ci%C3%B3_PDF.pdf [Hungarian]

 • 14

  Török, Zs.: Psychiatric disorders associated with childbearing, especially the field of the maternity blues. PhD-Thesis. [Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok, különös tekintettel a gyermekágyi lehangoltság kérdéskörére. PhD-tézis]. Humán Bölcsészettudományok Doktori Iskola, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2009. Available from: https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/81696/ertekezes.pdf?sequence=5&is_Allowed=y [Hungarian]

 • 15

  Lee, A. M., Lam, S. K., Sze Mun Lau, S. M.., et al.: Prevalence, course, and risk factors for antenatal anxiety and depression. Obstet. Gynecol., 2007, 110(5), 1102–1112.

 • 16

  Jesse, D. E., Seaver, W., Wallace, D. C.: Maternal psychosocial risks predict preterm birth in a group of women from Appalachia. Midwifery, 2003, 19(3), 191–202.

 • 17

  Rahman, A., Bunn, J., Lovel, H., et al.: Association between antenatal depression and low birthweight in a developing country. Acta Psychiatr. Scand., 2007, 115(6), 481–486.

 • 18

  Gemeay, E. M., Moawed, S. A., Mansour, E. A., et al.: The association between diabetes and depression. Saudi Med. J., 2015, 36(10), 1210–1215.

 • 19

  Räikkönen, K., Pesonen, A. K., Kajantie, E., et al.: Length of gestation and depressive symptoms at age 60 years. Br. J. Psychiatry, 2007, 190(6), 469–474.

 • 20

  Picchioni, M., Murray, R. M.: Schizophrenia. BMJ, 2007, 335(7610), 91–95.

 • 21

  Chibwesha, C. J., Zanolini, A., Smid, M., et al.: Predictors and outcomes of low birth weight in Lusaka, Zambia. Int. J. Gynaecol. Obstet., 2016, 134(3), 309–314.

 • 22

  Barker, D. J., Osmond, C., Forsén, T. J., et al.: Trajectories of growth among children who have coronary events as adults. N. Engl. J. Med., 2005, 353(17), 1802–1809.

 • 23

  Leigh, B., Milgrom, J.: Risk factors for antenatal depression, postnatal depression and parenting stress. BMC Psychiatry, 2008, 8, 24.

 • 24

  Chung, T. K., Lau, T. K., Yip, A. S., et al.: Antepartum depressive symptomatology is associated with adverse obstetric and neonatal outcomes. Psychosom. Med., 2001, 63(5), 830–834.

 • 25

  Andersson, L.: Implications of psychiatric disorders during pregnancy and the postpartum period – A population-based study. Umeå University, Sweden, Print & Media, Umeå, 2004.

 • 26

  Greden, J. F.: Physical symptoms of depression: unmet needs. J. Clin. Psychiatry, 2003, 64(7), 5–11.

 • 27

  Divney, A., Gordon, D., Magriples, U., et al.: Stress and behavioral risk among young expectant couples. J. Adoles., 2016, 53, 34–44.

 • 28

  Peterson, B. D., Newton, C. R., Rosen, K. H., et al.: The relationship between coping and depression in men and women referred for in vitro fertilization. Fertil. Steril., 2006, 85(3), 802–804.