View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged, Semmelweis u. 1., 6725
Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: 2011 áprilisában bevezetésre került Szegeden a perinatalis depressziószűrés. Célkitűzés: A depresszív tünetek mértékének felderítése, illetve a perinatalis hangulati állapotváltozás kockázati tényezőinek vizsgálata. Módszer: Az Edinburgh Postnatal Depression Scale kérdőívet védőnők adtak át négy alkalommal a 3849 résztvevőnek. Eredmények: Az első trimeszterben a legmagasabb az átlagpontszám (3,74), amely szignifikánsan eltér a többi mérési alkalométól. A patológiás arány is ebben az időszakban volt a legmagasabb (10,8%). Pozitív, közepes erősségű korreláció volt a mérési alkalmak depressziópontjai között, illetve összefüggést találtunk a magasabb szűréspontszámok és az alacsonyabb születési súly között. A magasabb átlagpontszámokkal tendenciaszerű összefüggés mutatkozott az epiduralis érzéstelenítés esetén, szignifikáns pedig a nem tervezettség, a 26 év alatti vagy 34 év fölötti életkor, egyedülálló családi állapot és a multiparitás függvényében. Következtetések: Az első trimeszterben már kimutatható pszichés változások vannak, valamint összefüggés van a különböző szociodemográfiai faktorok és a pszichés mutatók között. Ennek elkerülése érdekében fontos a depressziószűrés és a pszichológiai intervenció. Orv. Hetil., 2017, 158(4), 139–146.

 • 1

  Bödecs, T.: Negative effects and possible mechanisms of antenatal depression, anxiety and self-esteem on neonatal outcomes. PhD Thesis. [A várandósság alatti depresszió, szorongás és önértékelés neonatális kimenetelekre gyakorolt negatív hatásainak vizsgálata, és a lehetséges mechanizmusok feltárása. PhD-tézis.] Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, 2010. Available from: http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/File/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/Ertekezes_BodecsTamas.pdf [Hungarian]

 • 2

  Kopp, M., Szedmák, S., Lőke, J., et al.: The prevalence of depressive symptoms and its relevance in the health care in the Hungarian population. [A depressziós tünetegyüttes gyakorisága és egészségügyi jelentősége a magyar lakosság körében.] Lege Artis Med., 1997, 7(3), 136–144. [Hungarian]

 • 3

  Kopp, M., Skrabski, Á.: Men’s and women’s health conditions in Hungary. In: Nagy, I., Pongrácz, T. (eds.): Role changes. A report of men’s and women’s situation, 2009. [Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon. In: Nagy, I., Pongrácz, T. (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés nők és férfiak helyzetéről. 2009.] TÁRKI és Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 2009, 117–136. [Hungarian]

 • 4

  Bowen, A., Muhajarine, N.: Antenatal depression. Can. Nurse, 2006, 102(9), 26–30.

 • 5

  Skrabski, Á., Kopp, M., Rózsa, S., et al.: Life meaning: An important correlate of health in the Hungarian population. Int. J. Behav. Med., 2005, 12(2), 78–85.

 • 6

  Cox, J. L., Holden, J. M., Sagovsky, R.: Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br. J. Psychiatry, 1987, 150, 782–786.

 • 7

  Töreki, A., Andó, B., Keresztúri, A., et al.: The Edinburgh Postnatal Depression Scale: Translation and antepartum validation for a Hungarian sample. Midwifery, 2013, 29(4), 308–315.

 • 8

  Töreki, A., Andó, B., Dudas, R. B., et al.: Validation of the Edinburgh Postnatal Depression Scale as a screening tool for postpartum depression in a clinical sample in Hungary. Midwifery, 2014, 30(8), 911–918.

 • 9

  Töreki, A., Andó, B., Kozinszky, Z., et al.: Perinatal psychopathologies at the University of Szeged, Department of Obstetrics and Gynaecology. [Perinatális pszichopatológiák a szegedi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán.] Magyar Nőorvosok Lapja, 2013, 76(5), 6–12. [Hungarian]

 • 10

  Töreki, A., Baloghné, F. V., Szenti, Z., et al.: The psychological screening process in the maternal care system. [A pszichológiai szűrés megjelenése a várandósgondozásban.] Magyar Nőorvosok Lapja, 2014, 77(6), 12–15. [Hungarian]

 • 11

  Dudas, R. B., Csatordai, S., Devosa, I., et al.: Obstetric and psychosocial risk factors for depressive symptoms during pregnancy. Psychiatry Res., 2012, 200(2–3), 323–328.

 • 12

  Kozinszky, Z., Dudas, R. B., Csatordai, S., et al.: Social dynamics of postpartum depression: a population-based screening in South-Eastern Hungary. Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol., 2011, 46(5), 413–423.

 • 13

  Töreki, A.: Psychosocial risk factors and screening options for perinatal psychopathologies. PhD Thesis. Department of Obstetrics and Gynaecology, Albert Szent-Györgyi Medical Center, University of Szeged, Szeged, 2012. [A perinatális pszichopatológiák kialakulását elősegítő pszichoszociális faktorok és szűrési lehetőségeik. PhD-tézis.] Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged, 2012. Available from: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/1626/3/Toreki_Annamaria_doktori_disszert%C3%A1ci%C3%B3_PDF.pdf [Hungarian]

 • 14

  Török, Zs.: Psychiatric disorders associated with childbearing, especially the field of the maternity blues. PhD-Thesis. [Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok, különös tekintettel a gyermekágyi lehangoltság kérdéskörére. PhD-tézis]. Humán Bölcsészettudományok Doktori Iskola, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2009. Available from: https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/81696/ertekezes.pdf?sequence=5&is_Allowed=y [Hungarian]

 • 15

  Lee, A. M., Lam, S. K., Sze Mun Lau, S. M.., et al.: Prevalence, course, and risk factors for antenatal anxiety and depression. Obstet. Gynecol., 2007, 110(5), 1102–1112.

 • 16

  Jesse, D. E., Seaver, W., Wallace, D. C.: Maternal psychosocial risks predict preterm birth in a group of women from Appalachia. Midwifery, 2003, 19(3), 191–202.

 • 17

  Rahman, A., Bunn, J., Lovel, H., et al.: Association between antenatal depression and low birthweight in a developing country. Acta Psychiatr. Scand., 2007, 115(6), 481–486.

 • 18

  Gemeay, E. M., Moawed, S. A., Mansour, E. A., et al.: The association between diabetes and depression. Saudi Med. J., 2015, 36(10), 1210–1215.

 • 19

  Räikkönen, K., Pesonen, A. K., Kajantie, E., et al.: Length of gestation and depressive symptoms at age 60 years. Br. J. Psychiatry, 2007, 190(6), 469–474.

 • 20

  Picchioni, M., Murray, R. M.: Schizophrenia. BMJ, 2007, 335(7610), 91–95.

 • 21

  Chibwesha, C. J., Zanolini, A., Smid, M., et al.: Predictors and outcomes of low birth weight in Lusaka, Zambia. Int. J. Gynaecol. Obstet., 2016, 134(3), 309–314.

 • 22

  Barker, D. J., Osmond, C., Forsén, T. J., et al.: Trajectories of growth among children who have coronary events as adults. N. Engl. J. Med., 2005, 353(17), 1802–1809.

 • 23

  Leigh, B., Milgrom, J.: Risk factors for antenatal depression, postnatal depression and parenting stress. BMC Psychiatry, 2008, 8, 24.

 • 24

  Chung, T. K., Lau, T. K., Yip, A. S., et al.: Antepartum depressive symptomatology is associated with adverse obstetric and neonatal outcomes. Psychosom. Med., 2001, 63(5), 830–834.

 • 25

  Andersson, L.: Implications of psychiatric disorders during pregnancy and the postpartum period – A population-based study. Umeå University, Sweden, Print & Media, Umeå, 2004.

 • 26

  Greden, J. F.: Physical symptoms of depression: unmet needs. J. Clin. Psychiatry, 2003, 64(7), 5–11.

 • 27

  Divney, A., Gordon, D., Magriples, U., et al.: Stress and behavioral risk among young expectant couples. J. Adoles., 2016, 53, 34–44.

 • 28

  Peterson, B. D., Newton, C. R., Rosen, K. H., et al.: The relationship between coping and depression in men and women referred for in vitro fertilization. Fertil. Steril., 2006, 85(3), 802–804.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 176 175 33
Full Text Views 53 26 0
PDF Downloads 60 33 0