View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged, Semmelweis u. 8., 6720
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged
 • | 3 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A tüdőrák Európában és hazánkban is a leggyakoribb rosszindulatú daganat, 2010-ben hazánkban 10 557 új megbetegedést regisztráltak. Ezen betegek 80–85%-a dohányos. Célkitűzés: Munkánk során az elmúlt 15 év adatait retrospektíven elemezve vizsgáltuk a műtéten átesett tüdőrákos betegek adatait. Módszer: Retrospektíven vizsgáltuk a demográfiai jellemzők mellett a tüdőrák szövettani típusát, stádiumát, az alkalmazott műtéti típust, az egyéb kiegészítő kezelést és a túlélést. Eredmények: Jelentős változásokat észleltünk a tüdőrák klinikopatológiai jellemzőiben: a megbetegedés a nőknél 50%-kal gyakoribbá vált, ami elsősorban az adenocarcinomák előretörésének tudható be. Az egyre javuló diagnosztikai módszereknek köszönhetően az utóbbi időben a korai (I/A stádiumú) tüdőrákos esetek száma megduplázódott, valamint pontosabbá vált a preoperatív stádiumbeosztás és állapotfelmérés. Bevezetésre került a neoadjuváns kezelés, növekedett a sublobaris reszekciók aránya, a pulmonectomiák és a sleeve reszekciók aránya azonossá vált, így a korábban funkcionális okokból műtétre nem kerülő betegek is operálhatóvá váltak, valamint az adjuváns kezelés tolerálhatósága is javult. A videotorakoszkópos lobectomia mindennapi rutinná vált, csökkentve a betegek műtéti megterhelését. Következtetés: Mindezen, a diagnosztikában és a terápiában elért fejlődés ellenére az emelkedő esetszám mellett az ötéves túlélés nem javult számottevően, továbbra is 50% körül van. Orv Hetil. 2018; 159(10): 391–396.

 • 1

  Di Maio M, Perrone F, Morabito A, et al. Epidemiology and aetiology of lung cancer. In: Kuzdzal J. (ed.) ESTS Textbook of Thoracic Surgery. Medycyna Praktyczna, Cracow, 2015; pp. 679–688.

 • 2

  National Cancer Registry. [Nemzeti Rákregiszter.] Available from: http://www.onkol.hu/hu/rakregiszter-statisztika [accessed: October 3, 2017]. [Hungarian]

 • 3

  Csekeő A. Epidemiology of lung cancer. In: Csekeő A. (ed.) Thoracic surgery in the everyday practice. [Epidemiológia. In: Csekeő A. (szerk.) Mellkassebészet a hétköznapi gyakorlatban.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013; pp. 123–124. [Hungarian]

 • 4

  Kovács G. Screening. [Szűrővizsgálatok.] Korányi Bulletin 2015; 1: 21–26. [Hungarian]

 • 5

  Furák J, Troján I, Szőke T, et al. The occurrence of bronchioloalveolar lung cancer among our patients. [Bronchioloalveoláris tüdőrák előfordulása klinikai anyagunkban.] Magy Onkol. 2003; 47: 349–353. [Hungarian]

 • 6

  Furák J, Troján I, Szőke T, et al. Lung cancer as a second primary malignant tumor: prognostic values after surgical resection. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2008; 7: 50–53.

 • 7

  Csekeő A. Surgical aspects of the new TNM staging of lung cancer. [A tüdőrák új TNM-jének sebészi vonatkozásai.] Magy Seb. 2010; 63: 107–111. [Hungarian]

 • 8

  Barta P, Losonczy Gy. Screening for lung cancer. [A tüdőrák szűrése.] Orv Hetil. 2012; 153: 904–907. [Hungarian]

 • 9

  Moizs M, Bajzik G, Lelovics Zs, et al. Preliminary experiences with low-dose computed tomography for lung cancer screening in Hungary. [Alacsony dózisú CT-vel történő tüdőrákszűrés magyarországi bevezetésének első tapasztalatai.] Orv Hetil. 2014; 155: 383–388. [Hungarian]

 • 10

  Okada M, Koike T, Higashiyama M, et al. Radical sublobar resection for small-sized non-small lung cancer: a multicenter study. J Thorac Cardiovasc Surg. 2006; 132: 769–775.

 • 11

  Database Reports. Available from: http://www.ests.org/collaboration/database_reports.aspx [accessed: October 3, 2017].

 • 12

  Goldstraw P, Chansky K, Crowley J, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: proposals for revision of the TNM stage groupings in the forthcoming (eighth) edition of the TNM classification for lung cancer. J Thorac Oncol. 2015; 11: 39–51.

 • 13

  Furák J, Pécsy B, Ottlakán A, et al. Results of the video-assisted thoracic surgery lobectomy at our department in the last five-year periode. [Minimálisan invazív tüdőlebeny-eltávolítás eredményei osztályunk ötéves anyagában.] Magy Seb. 2016; 69: 100–104. [Hungarian]

 • 14

  Kates M, Swanson S, Wisnivesky JP. Survival following lobectomy and limited resection for the treatment of stage I non small cell lung cancer ≤1 cm in size. Chest 2011; 139: 491–496.

 • 15

  Whitson BA, Groth SS, Duval SJ, et al. Surgery for early-stage non-small cell lung cancer: a systematic review of the video-assisted thoracoscopic surgery versus thoracotomy approaches to lobectomy. Ann Thorac Surg. 2008; 86: 2008–2018.

 • 16

  Yan TD, Black D, Bannon PG, et al. Systematic review and meta-analysis of randomized and nonrandomized trials on safety and efficacy of video-assisted thoracic surgery lobectomy for early-stage non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2009; 27: 2553–2562.

 • 17

  Onaitis MW, Petersen RP, Balderson SS, et al. Thoracoscopic lobectomy is a safe and versatile procedure: experience with 500 consecutive patients. Ann Surg. 2006; 244: 420–425.

 • 18

  Gonzalez D, Paradela M, Garcia J, et al. Singe-port video-assisted thoracoscopic lobectomy. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011; 12: 514–515.

 • 19

  Non-small cell lung cancer. Union for International Cancer Control 2014. Review of Cancer Medicines on the WHO List of Essential Medicines. Available from: http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/20/applications/NonSmallCellLungCancer.pdf?ua=1 [accessed: October 3, 2017].

 • 20

  Ostoros Gy, Bajcsay A, Balikó Z, et al. Principles of the prevention, diagnosis and treatment of lung cancer. [A tüdőrák megelőzésének, diagnosztikájának és kezelésének alapelvei.] Magy Onkol. 2012; 56: 114–132. [Hungarian]

 • 21

  Ostoros Gy. Treatment of lung cancer. [A tüdőrák kezelése.] Orv Hetil. 2010; 151: 552–553. [Hungarian]

 • 22

  Ostoros Gy, Döme B, Strausz J, et al. Changes in the diagnostic and therapeutic strategies of non-small-cell lung cancer. [Változások a nem-kissejtes tüdőrák diagnosztikus és terápiás stratégiájában.] Magy Onkol. 2010; 54: 137–143. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 6 0 0
Feb 2021 6 0 0
Mar 2021 10 0 0
Apr 2021 3 0 0
May 2021 7 0 0
Jun 2021 0 0 0
Jul 2021 0 0 0