View More View Less
 • 1 Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza, Gyula, Semmelweis u. 1., 5700
 • | 2 Városi Kórház, Orosháza
 • | 3 Békés Megyei Központi Kórház Dr, Réthy Pál Tagkórháza. Békéscsaba
Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A jelenleg érvényes prevenciós irányelvek nagy hangsúlyt fektetnek az akut coronariaszindrómán (ACS) átesett betegek lipidcsökkentő kezelésére. Célkitűzés: Annak vizsgálata, hogy a hemodinamikai laborral rendelkező hazai megyei kórházban az ACS miatt kezelt betegek hazaengedésekor milyen arányban alkalmazzuk az irányelvek által előírt nagy dózisú statint, valamint hogy az invazív beavatkozás utáni első évben miként alakulnak a betegek LDL-koleszterin-szintjei (LDL-C) és a célértékek elérése. Módszer: A kórházi adatbázisokból történő retrospektív adatgyűjtés a 2015. évben ACS miatt szívkatéteres intervención átesett betegek elbocsátási terápiájáról és az azt követő egy év kezeléséről és lipidértékeiről. Eredmények: ACS miatt 2015-ben 454 beteg esett át intervención, kórházi elbocsátáskor a betegek több mint 9/10-e nagy dózisú statint (több mint 80%-uk 40 mg rozuvastatint), vagy annak megfelelő kombinációt kapott. 154 beteg esetében találtunk féléves lipideredményt, az LDL-C mediánja 1,9 mmol/l volt, az 1,8 mmol/l célértéket 48,7% érte el. Egyéves vizsgálati eredményt 292 beteg esetében találtunk (az elhalálozottakat és a nem az ellátási területünkön élőket leszámítva az összes beteg 73%-a), az LDL-C mediánja 2,0 mmol/l, a célérték elérési aránya pedig 37,3% volt. Nem találtunk szignifikáns eltérést a három ACS-forma, valamint a férfiak és a nők eredményei között. Következtetések: Az ellenőrzésekre járó revaszkularizált betegek körében elfogadhatónak találtuk a lipidcsökkentő kezelés minőségét, de nagyobb hangsúlyt kell helyezni arra, hogy a jelenlegi kétharmadhoz képest több betegen történjenek meg a kontrollvizsgálatok. Orv Hetil. 2018; 159(12): 478–484.

 • 1

  Kannel WB, Dawber TR, Friedman GD, el al. Risk factors in coronary heart disease. An evaluation of several serum lipids as predictors of coronary heart disease: The Framingham Study. Ann Intern Med. 1964; 61: 888–899.

 • 2

  Ference BA, Ginsberg HN, Graham I, et al. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J. 2017; 38: 2459–2472.

 • 3

  The recommendations of the 6th Hungarian Cardiovascular Consensus Conference. [A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia ajánlásai.] Metabolizmus 2015; 13: 1–55. [Hungarian]

 • 4

  Catapano AL, Graham I, De Backer G, et al. 2016 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2016; 37: 2999–3058.

 • 5

  Jánosi A. Myocardial infarction – 2016: frequency, medical care, prognosis. [Szívinfarktus 2016: gyakoriság, ellátás, prognózis.] Cardiol Hung. 2017; 47: 336–340. [Hungarian]

 • 6

  Jánosi A. Ofner P, Kiss Z, et al. Adherence to medication after myocardial infarction and its impact on outcome: a registry-based analysis from the Hungarian Myocardial Infarction Registry. [Szívinfarktust túlélt betegek terápiahűsége a másodlagos megelőzés szempontjából fontos gyógyszeres kezelésekhez.] Orv Hetil. 2017; 158: 1051–1057. [Hungarian]

 • 7

  Rosenson RS, Kent ST, Brown TM, et al. Underutilization of high-intensity statin therapy after hospitalization for coronary heart disease. J Am Coll Cardiol. 2015; 65: 270–277.

 • 8

  Dani Gy, Nagy E, Hajdara I, et al. Main features of the care of patients with multiplex cerebral infarction. [A multiplex agyi infarktusos betegek ellátásának jellemzői.] Metabolizmus 2007; 5: 136–140. [Hungarian]

 • 9

  Márk L, Dani Gy, Kiss Z, et al. A change of attitude in lipidology, achievement of target levels. What comes next? [Szemléletváltozás a lipidológiában, a célértékek elérése. Hogyan tovább?] Orv Hetil. 2008; 149: 1731–1736. [Hungarian]

 • 10

  Katona A, Márk L, Nagy E, et al. The change in hospital care of patients suffering from acute myocardial infarction with ST elevation during the last decades in the county hospital, Gyula – from “armchair” to the hemodynamic laboratory. [Az ST szakasz elevációval járó szívizominfarktusos betegek ellátásának változása az elmúlt évtizedekben a gyulai megyei kórházban – a „karosszéktől” a szívkatéteres laboratóriumig.] Cardiol Hung. 2017; 47: 329–335. [Hungarian]

 • 11

  Chen J, Radford MJ, Wang Y, et al. Do “America’s Best Hospitals” perform better for acute myocardial infarction? N Engl J Med. 1999; 340: 286–292.

 • 12

  Márk L, Reiber I, Paragh Gy, et al. Lipid lowering therapy – MULTI GAP 2012. Therapeutic compliance of the patients, statin persistence. [Lipidcsökkentő kezelés – MULTI GAP 2012. A betegek terápiás együttműködése, statin-perzisztencia.] Metabolizmus 2013; 11: 167–172. [Hungarian]

 • 13

  Márk L, Reiber I, Bajnok L, et al. The practical benefit of switching to rosuvastatin from other statins in high risk patients. The CORVUS (COntrolled TaRgets for High Vascular Risk Patients Using Effective Statins) study. [A rosuvastatinra váltás gyakorlati haszna nagy kockázatú, statint szedő betegek esetén. A CORVUS vizsgálat (COntrolled TaRgets for High Vascular Risk Patients Using Effective Statins).] Metabolizmus 2010; 8: 269–273. [Hungarian]

 • 14

  Mark L, Reiber I, Bajnok L, et al. The effect of switching to the high-efficient rosuvastatin on the success of lipid lowering therapy in high risk patients. The CORVUS (Controlled Targets for High Vascular Risk Patients Using Effective Statins) Study. Pharm Anal Acta 2013; 4: 267.

 • 15

  Simonyi G. Lipid-lowering therapy and patient adherence in the MULTI GAP 2013 trial. [Lipidcsökkentő terápia és betegadherencia a MULTI GAP 2013 vizsgálat tükrében.] Orv Hetil. 2014; 155: 669–675. [Hungarian]

 • 16

  Kotseva K, Wood D, De Bacquer D, et al., on behalf of the EUROASPIRE Investigators. EUROASPIRE IV: A European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary patients from 24 European countries. Eur J Prev Cardiol. 2016; 23: 636–648.

 • 17

  Ferrières J, Rouyer MV, Lautsch D, et al., for the Dyslipidemia International Study (DYSIS) II France Study Group. Suboptimal achievement of low-density lipoprotein cholesterol targets in French patients with coronary heart disease. Contemporary data from the DYSIS II ACS/CHD study. Arch Cardiovasc Dis. 2017; 110: 167–178.

 • 18

  Laufs U, Karmann B, Pittrow D. Atorvastatin treatment and LDL cholesterol target attainment in patients at very high cardiovascular risk. Clin Res Cardiol. 2016; 105: 783–790.

 • 19

  Cannon CP, Khan I, Klimchak A, et al. Simulation of lipid-lowering therapy intensification in a population with atherosclerotic cardiovascular disease. JAMA Cardiol. 2017; 2: 959–966.

 • 20

  Tomcsányi J. Adherence to statins in patients with myocardial infarction in Hungary. [Statin gyógyszerszedési gyakorlat myocardialis infarctus után Magyarországon.] Orv Hetil. 2017; 158: 443–446. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 5 0 0
Feb 2021 16 1 1
Mar 2021 1 0 0
Apr 2021 0 1 1
May 2021 5 0 0
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 0 0 0