View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Mária u. 5–7., 7621
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Célunk a montelukaszt hatóanyagú készítmények betegeket terhelő terápiás költségének vizsgálata volt Magyarországon. Módszer: Vizsgálatainkat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gyógyszerforgalmi adatbázisára alapoztuk. A 2007 és 2015 közötti időszakra elemeztük a montelukaszt hatóanyagú gyógyszerek forgalmát és árát. Az alábbi indikátorokat használtuk: fogyasztói ár, napi terápiás költség, beteg általi térítési díj, kvázi térítési díj, a kezelési napok száma. Eredmények: A betegek által befizetett térítési díjtömeg a kezelési napok számának növekedése miatt 2011-ig nőtt, elérte a 277 millió forintot, majd 2012-ben a versenyhelyzet és a vaklicites eljárások miatt 133 millió forintra csökkent. A térítési díjtömeg az originális Singulairról 3 év alatt (2011–2014) áthelyeződött a generikumokra. A vizsgált időszakban a Singulair 10 mg filmtabletta napi terápiás költsége 314 forintról 96 forintra, a Montelukast Teva 10 mg filmtabletta napi terápiás költsége 187 forintról 46 forintra csökkent. Következtetés: A generikus verseny hatására javult a montelukasztterápia hozzáférhetősége: nőtt a kezelési napok száma, és csökkent a betegek által fizetendő térítési díj. Orv Hetil. 2018; 159(17): 682–687.

 • 1

  Kerpel-Fronius S. Medical problems associated with the national reference pricing system in Hungary. [A hazai referencia gyógyszerárképzés orvosszakmai problémái.] Orv Hetil. 2004; 145: 913–918. [Hungarian]

 • 2

  Communication from the National Health Insurance Fund Administration: Results in figures (2013-07-10). [Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye: Az OEP eredményei számokban (2013. 07. 10.)] Available from: http://www.oep.hu/data/cms982468/AZ_OEP_EREDMENYEI_SZAMOKBAN.PDF?query=vaklicit [accessed: December 21, 2016]. [Hungarian]

 • 3

  ESzCsM Regulation No. 32/2004 (IV. 26.) on the criteria of registered medicinal products and formula meeting special nutritional needs to be covered by social security and the change of the admission or the social security support. [32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról.] [Hungarian]

 • 4

  Répásy B, Endrei D, Boncz I, et al. The effect of generic price competition on drug consumption and health insurance pharmaceutical expenditures in Hungary. [Generikus árverseny hatása a gyógyszerforgalomra és a társadalombiztosítási támogatás kiáramlásra Magyarországon.] Acta Pharm Hung. 2015; 85: 83–88. [Hungarian]

 • 5

  Hornyák L, Nagy Zs, Tálos Zs, et al. Experiences with price competition of biosimilar drugs in Hungary. [A biohasonló gyógyszerek árversenyének tapasztalatai Magyarországon.] Acta Pharm Hung. 2014; 84: 83–87. [Hungarian]

 • 6

  Gresz M. Evaluating the National Health Insurance database of Hungary from the aspect of a health insurance specialist. [Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisa az egészségbiztosítási szakorvos szemével.] Orv Hetil. 2012; 153: 1234–1239. [Hungarian]

 • 7

  Gaal P, Szigeti S, Csere M, et al. Hungary. Health system review. Health Syst Transit. 2011; 13: 1–266.

 • 8

  Kaló Z, Bodrogi J, Boncz I, et al. Capacity building for HTA implementation in middle-income countries: The case of Hungary. Value Health Regional. 2013; 2: 264–266.

 • 9

  Gulacsi L, Boncz I, Drummond M. Issues for countries considering introducing the “fourth hurdle”: The case of Hungary. Int J Technol Assess Health Care 2004; 20: 337–341.

 • 10

  Endrei D, Zemplényi A, Molics B, et al. The effect of performance-volume limit on the DRG based acute care hospital financing in Hungary. Health Policy 2014; 115: 152–156.

 • 11

  Boncz I, Nagy J, Sebestyen A, et al. Financing of health care services in Hungary. Eur J Health Econ. 2004; 5: 252–258.

 • 12

  Boncz I, Dozsa C, Kalo Z, et al. Development of health economics in Hungary between 1990–2006. Eur J Health Econ. 2006; 7(S1): 4–6.

 • 13

  Endrei D, Molics B, Ágoston I. Multicriteria decision analysis in the reimbursement of new medical technologies: real-world experiences from Hungary. Value Health 2014; 17: 487–489.

 • 14

  Boncz I, Sebestyen A. Financial deficits in the health services of the UK and Hungary. Lancet 2006; 368: 917–918.

 • 15

  Boncz I, Evetovits T, Dózsa Cs, et al. The Hungarian Care Managing Organization pilot program. Value Health Regional. 2015; 7: 27–33.

 • 16

  Remport Á, Dankó D, Gerlei Z, et al. Special considerations in generic substitution of immunosuppressive drugs in transplantation. [Követőkészítmények alkalmazásának lehetőségei a transzplantáció immunszuppresszív terápiájában.] Orv Hetil. 2012; 153: 1341–1349. [Hungarian]

 • 17

  Szapáry L, Fehér G. Effectiveness of generic rosuvastatin in patients with ischaemic cerebrovascular disease. [A generikus rosuvastatin hatékonyságának vizsgálata cerebrovascularis betegekben.] Orv Hetil. 2012; 153: 857–860. [Hungarian]

 • 18

  Szegedi M, Molnár MJ, Boncz I, et al. Focus shifts in the Hungarian reimbursement system. Funding of orphan medicinal products for rare disease patients in Hungary: Financing of orphan medicines. [Hangsúlyeltolódások a hazai gyógyszerek finanszírozásában. A ritka betegségek kezelésére szolgáló árva gyógyszerek támogatása. Enzimpótló kezelések finanszírozása hazánkban.] Orv. Hetil. 2014; 155: 1735–1741. [Hungarian]

 • 19

  U.S. Food and Drug Administration. Generic Competition and Drug Prices. Secondary Generic Competition and Drug Prices, 2015. Available from: http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDER/ucm129385.htm [accessed: October 21, 2015].

 • 20

  Spinks J, Chen G, Donovan L. Does generic entry lower the prices paid for pharmaceuticals in Australia? A comparison before and after the introduction of the mandatory price-reduction policy. Aust Health Rev. 2013; 37: 675–681.

 • 21

  Dylst P, Simoens S. Does the market share of generic medicines influence the price level? Pharmacoeconomics 2011; 29: 875–882.

 • 22

  Aalto-Setälä V. The impact of generic substitution on price competition in Finland. Eur J Health Econ. 2008; 9: 185–191.

 • 23

  Puig-Junoy J. Impact of European pharmaceutical price regulation on generic price competition: a review. Pharmacoeconomics 2010; 28: 649–663.

 • 24

  Simoens S. A review of generic medicine pricing in Europe. GaBI Journal 2012; 1: 8–12.

 • 25

  Herczeg B, Katona K, Kaló Z. Hungarian paradox: Generic medicines increase health spending. [Magyar paradoxon: a generikus gyógyszerek növelik az egészségügyi kiadásokat.] IME 2007; 6: 21–24. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 5 1 2
Feb 2021 19 0 0
Mar 2021 16 0 1
Apr 2021 5 0 0
May 2021 13 0 0
Jun 2021 3 0 1
Jul 2021 0 0 0