View More View Less
 • 1 Affidea Diagnosztika, Szeged, Semmelweis u. 6/A, 6725
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged
 • | 3 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged
 • | 4 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged
Restricted access

Absztrakt:

Az önkéntelen gyermektelenség a reproduktív korban lévő párok nagyjából 9–15%-át érinti. Ismert, hogy a gyermektelenség jelentős részének hátterében a férfi reprodukciós működési zavara áll. A férfimeddőség kivizsgálásának elengedhetetlen részét képezik a képalkotó módszerek, melyek közül is a gyakorlatban az ultrahangvizsgálatok bírnak kiemelt jelentőséggel. A jelen tanulmányban az elsődleges célunk, hogy összefoglaljuk az ultrahang-diagnosztika szerepét a gyermektelenség okának tisztázásában. Technikai és metodikai szempontok szerint csoportosítva bemutatjuk azokat a vizsgálati eredményeket, melyek a páciens további kivizsgálását és kezelését alapvetően befolyásolhatják. A here vizsgálatában új, ígéretes módszernek tekinthető a szonoelasztográfia. A strain elasztográfia a szövet rugalmasságát jeleníti meg, melynek alapján a vizsgált terület szöveti szerkezetéről additív információ nyerhető. A módszer a hagyományos ultrahangvizsgálat kiegészítéseként egyre több helyen elérhető, de szerepe a férfimeddőség kivizsgálásának menetében még nem meghatározott. Orv Hetil. 2018; 159(21): 815–822.

 • 1

  Papp Z. Textbook of obstetrics and gynecology. [A szülészet-nőgyógyászat tankönyve.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. [Hungarian]

 • 2

  Ősapay Gy, Ősapay K. Stress and fertility. [A stressz és a fertilitás.] Orv Hetil. 2015; 156: 1430–1434. [Hungarian]

 • 3

  Pásztor N. Male infertility. In: Kaáli Nagy G, Bártfai Gy. (eds.) Up-to-date diagnosis and therapy of infertility. [Férfi eredetű meddőség. In: Kaáli Nagy G., Bártfai Gy. (szerk.) A meddőség korszerű diagnosztikája és kezelése.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018; pp. 121–168. [Hungarian]

 • 4

  Kratochwil VA. The place of ultrasound diagnosis in urology. Wien Klin Wochenschr. 1975; 87: 385–388.

 • 5

  Miskin M, Buckspan M, Bain J. Ultrasonographic examination of scrotal masses. J Urol. 1977; 117: 185–188.

 • 6

  Mullins TL, Sant GR, Ucci AA Jr, et al. Testicular microlithiasis occurring in postorchiopexy testis. Urology 1986; 27: 144–146.

 • 7

  Mackinnon J, Coz F, Díaz L. Testicular microlithiasis: echographic diagnosis of a new cause of orchialgia and infertility. Rev Chil Obstet Ginecol. 1990; 55: 6–9.

 • 8

  Milleret R, Liaras H. Auscultation using ultrasound in torsion of the testicle. (Diagnostic and therapeutic importance). J Chir (Paris). 1974; 107: 35–38.

 • 9

  Berényi P, Korányi L. Ultrasound diagnostics of leasions of epidimis and testis. [A here és a mellékhere elváltozásainak ultrahangdiagnosztikája.] Magy Urol. 1989; 1: 33–37. [Hungarian]

 • 10

  Járay Á, Giyab O, Miklós K, et al. Technical prerequisites and methodology of contrast enhanced ultrasound examinations. [A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok technikai feltételei és vizsgálati módszerei.] Magy Radiol. 2012; 86: 74–82. [Hungarian]

 • 11

  Buzás GyM, Harkányi Z, Baranyai T, et al. (eds.) The history of clinical ultrasound diagnostic in Hungary. [A klinikai ultrahang-diagnosztika története Magyarországon.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • 12

  Schurich M, Aigner F, Frauscher F, et al. The role of ultrasound in assessment of male fertility. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009; 144(Suppl 1): S192–S198.

 • 13

  Vandaele P, Marcelli F, Ouzzane A, et al. Testicular nodules of infertile men and contrast enhanced ultrasonography: preliminary study. Prog Urol. 2015; 25: 274–281.

 • 14

  Géczi L, Horváth Zs, Beczássy E, et al. Early diagnosis of testicular cancers. [A heredaganatok korai diagnózisa.] Magy Onkol. 2000; 44: 275–283. [Hungarian]

 • 15

  Harkányi Z, Morvay Z. Ultrasonography. [Ultraszonográfia.] Minerva Kiadó, Budapest, 2006. [Hungarian]

 • 16

  Beliczay B, Mavrogenis S, Majoros A, et al. The partial ischemic infarction of the testis. [A here részleges iszkémiás infarktusos elhalása.] Magy Urol. 2012; 24: 78–81. [Hungarian]

 • 17

  Gorman B. The scrotum. In: Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, et al. (eds.) Diagnostic ultrasound, 4th edition. Mosby, Philadelphia, PA, 2011; Vol. 1, Chapter 21, pp. 840–877.

 • 18

  Harkányi Z, Morvay Z. (eds.) How to examine with ultrasound? [Hogyan vizsgáljunk ultrahanggal?] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2015. [Hungarian]

 • 19

  Meiner A, Mamoulakis C, de la Rosette JJ, et al. Clinical update on testicular microlithiasis. Curr Opin Urol. 2009; 16: 615–618.

 • 20

  Jungwirth A, Giwercman A, Tournaye H, et al, EAU Woking Group on Male Infertility. European Association of Urology Guidelines on Male Infertility: The 2012 Update. Eur Urol. 2012; 62: 324–332.

 • 21

  Skakkebaek NE, Rajpert-De Meyts E, Main KM. Testicular dysgenesis syndrome. An increasingly common developmental disorder with environmental aspects. Hum Reprod. 2001; 16: 972–978.

 • 22

  van Casteren NJ, Looijenga LH, Dohle GR. Testicular microlithiasis and carcinoma in situ: overview and proposed clinical guideline. Int J Androl. 2009; 32: 279–287.

 • 23

  Backus ML, Mack LA, Middleton WD, et al. Testicular microlithiasis: imaging appearances and pathologic correlation. Radiology 1994; 192: 781–785.

 • 24

  Pedersen MR, Graumann O, Hørlyck A, et al. Inter- and intraobserver agreement in detection of testicular microlithiasis with ultrasonography. Acta Radiol. 2016; 57: 767–772.

 • 25

  Sanli O, Kadioglu A, Atar M, et al. Grading of classical testicular microlithiasis has no effect on the prevalence of associated testicular tumors. Urol Int. 2008; 80: 310–316.

 • 26

  Takács T, Gulácsi A, Riesz P, et al. The importance of testicular microlithiasis. [A here microlithiasisának jelentősége napjainkban.] Magy Urol. 2013; 25: 63–66. [Hungarian]

 • 27

  Woodward PJ, Sohaey R, O’Donoghue MJ, et al. From the archives of the AFIP: tumors and tumorlike lesions of the testis: radiologic-pathologic correlation. Radiographics 2002; 22: 189–216.

 • 28

  Ishigami K, Abu-Yousef MM, El-Zein Y. Tubular ectasia of the epididymis: a sign of postvasectomy status. J Clin Ultrasound 2005; 33: 447–451.

 • 29

  Tartar VM, Trambert MA, Balsara ZN, et al. Tubular ectasia of the testicle: sonographic and MR imaging appearance. Am J Roentgenol. 1993; 160: 539–542.

 • 30

  Saboo SS, Brodsky GL, Di Salvo D. Sonographic-pathologic correlation of epididymal changes in a suspected case of postvasectomy pain syndrome. J Ultrasound Med. 2012; 31: 973–974.

 • 31

  Liu J, Wang Z, Li M, et al. Differential diagnostic value of obstructive and nonobstructive azoospermia by scrotal ultrasound. Ultrasound Q. 2017; 33: 272–275.

 • 32

  Du J, Li FH, Guo YF, et al. Differential diagnosis of azoospermia and etiologic classification of obstructive azoospermia: role of scrotal and transrectal US. Radiology 2010; 256: 493–503.

 • 33

  Abdulwahed SR, Mohamed EE, Taha EA, et al. Sensitivity and specificity of ultrasonography in predicting etiology of azoospermia. Urology 2013; 81: 967–971.

 • 34

  Beddy P, Geoghegan T, Browne RF, et al. Testicular varicoceles. Clin Radiol. 2005; 60: 1248–1255.

 • 35

  Jee WH, Choe BY, Byun JY, et al. Resistive index of the intrascrotal artery in scrotal inflammatory disease. Acta Radiol. 1997; 38: 1026–1030.

 • 36

  Ortiz-Rodriguez JM, Anel-Lopez L, Martín-Muñoz P, et al. Pulse Doppler ultrasound as a tool for the diagnosis of chronic testicular dysfunction in stallions. PLoS ONE 2017; 12: e0175878.

 • 37

  Hillelsohn JH, Chuang KW, Goldenberg E, et al. Spectral Doppler sonography: a noninvasive method for predicting dyspermia. J Ultrasound Med. 2013; 32: 1427–1432.

 • 38

  Sarvazyan AP. Elastic properties of soft tissue. In: Levy M, Bass HE, Stern RR. (eds.) Handbook of elastic properties of solids, liquids and gases. Academic Press, New York, NY, 2001; pp. 107–127.

 • 39

  Meszlényi RJ, Dóczi R. The variegation of the sonoelastography and the directions of its developments. [A szonoelasztográfiás módszerek sokszínűsége és a fejlesztések irányai.] Magy Radiol. 2013; 87: 29–32. [Hungarian]

 • 40

  Újlaki M, Bahéry M, Gődény M. Sonoelastographic techniques and radiology. [Szonoelasztográfiás módszerek és radiológia.] Magy Radiol Online 2015; 6 (9). [Hungarian]

 • 41

  Aigner F, De Zordo T, Pallwein-Pretteóner L, et. al. Real-time sonoelastography for the evaluation of testicular leasions. Radiology 2012; 263: 584–589.

 • 42

  Li M, Du J, Wang ZQ, et al. The value of sonoelastography scores and the strain ratio in differential diagnosis of azoospermia. J Urol. 2012; 188: 1861–1866.

 • 43

  Küçükdurmaz F, Sarıca MA, Emre Ö, et al. Evaluation of the diagnostic efficacy of strain elastography in infertile population with normal and abnormal semen parameters. Turk J Urol. 2017; 43: 261–267.

 • 44

  Dede O, Teke M, Daggulli M, et al. Elastography to assess the effect of varicoceles on testes: a prospective controlled study. Andrologia 2016; 48: 257–261.

 • 45

  Zhang X, Lv F, Tang J. Shear wave elastography (SWE) is reliable method for testicular spermatogenesis evaluation after torsion. Int J Clin Exp Med. 2015; 8: 7089–7097.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 477 477 13
Full Text Views 63 32 0
PDF Downloads 58 31 0