View More View Less
 • 1 Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórháza, Budapest, Árpád fejedelem útja 7., 1027
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt:

Bevezetés: A szívelégtelenség gyanúja miatt hospitalizált szívelégtelen betegeknél a natriureticus peptidek meghatározása mind a diagnózis megerősítése, mind pedig a prognosztika szempontjából fontos. A kezelés hatására jelentkező natriureticuspeptidszint-változás mértéke a prognózis egyik meghatározója. Célkitűzés: Annak eldöntése, hogy az akut szívelégtelenség miatt felvett betegeknél a felvételi natriureticus peptid korai ismétlése eredményez-e olyan változást, amely befolyásolhatja a diagnózist és a prognózist. Módszer: Prospektív adatgyűjtés a 2017 és 2018 között a Budai Irgalmasrendi Kórház Kardiológia osztályán kezelt akut szívelégtelen betegekre vonatkozóan, az N-terminális pro-B natriureticus peptid (NT-proBNP) szintjének a felvételkor és 12 órán belül ismételten mért értékeinek összehasonlítására. Azon betegek adatait elemeztük, akiknek a felvételt indokoló panaszai 24 órán belül kezdődtek, és a panaszokat szívelégtelenség okozta. Eredmények: A vizsgált 23 beteg átlagéletkora 77,9 ± 8,3 év volt. A betegek nagy részénél a szívelégtelenséget csökkent szisztolés balkamra-funkciót okozta. Ezen betegeknél az ejekciós frakció 34,1 ± 3,9%-nak adódott. A panasz kezdetétől eltelt idő 6,7 óra ± 2,2 óra volt, míg az ismételt biomarkermeghatározásig eltelt idő 6,5 ± 2,2 órát tett ki a felvételi mérés időpontjához képest. Az NT-proBNP medián értéke 5064 pg/ml-ről 8847 pg/ml-re emelkedett (p<0,0005) a 6 órás kontroll során, ami 75%-os növekedést jelentett. A hs-troponin-T átlaga 46 ± 25 ng/l-ről 78 ± 51 ng/l-re növekedett (p<0,002). Következtetések: Akut szívelégtelenségben jelentős NT-proBNP-emelkedés várható a felvételt követő korai, ismételt mérés eredményeként. Ennek ismerete mind diagnosztikai, mind prognosztikai szempontból jelentőséggel bírhat. A megfigyelésnek nagyszámú betegen való validálása szükséges. Orv Hetil. 2018; 159(25): 1009–1012.

 • 1

  McMurray J, Stewart S. The burden of heart failure. Eur Heart J Suppl. 2002; 4(Suppl D): D50–D58.

 • 2

  Owan TE, Hodge DO, Herges RM, et al. Trends in prevalence and outcome of heart failure with preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2006; 355: 251–259.

 • 3

  Tomcsányi J, Tóth E. Epidemiology and therapy of heart failure in the early XXI century. [Szívelégtelenség epidemiológiája és terápiája Magyarországon a XXI. század elején.] Cardiol Hung. 2012; 42: 42–49. [Hungarian]

 • 4

  Nyolczas N, Heltai K, Borbély A, et al. Hungarian Heart Failure Registry 2015–2016. Preliminary results. [Magyar Szívelégtelenség Regiszter 2015–2016. Kezdeti eredmények.] Orv Hetil. 2017; 158: 94–100. [Hungarian]

 • 5

  Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016; 37: 2129–2200.

 • 6

  Braunwald E. Biomarkers in heart failure. N Engl J Med. 2008; 358: 2148–2159.

 • 7

  Thygesen K, Mair J, Mueller C, et al. Recommendations for the use of natriuretic peptides in acute cardiac care. Eur Heart J. 2012; 33: 2001–2006.

 • 8

  Kovács LG, Nyolczas N, Habon T, et al Measurement of natriuretic peptides in heart failure: the good laboratory and clinical practice. [Natriureticus peptidek mérése szívelégtelen betegeken: a helyes laboratóriumi és klinikai gyakorlat.] Orv Hetil. 2015; 156: 1235–1245. [Hungarian]

 • 9

  Fonarow GC, Peacock WF, Philips CO, et al., ADHERE Scientic Advisory Committee and Investigators. Admission B-type natriuretic peptide levels and in-hospital mortality in acute decompensated heart failure. J Am Coll Cardiol. 2007; 49: 1943–1950.

 • 10

  Kang SH, Park JJ, Choi DJ, et al. Prognostic value NT-proBNP in heart failure with preserved versus reduced EF. Heart 2015; 101: 1881–1888.

 • 11

  Omar HR, Guglin M. Extremely elevated BNP in acute heart failure: patient characteristics and outcomes. Int J Cardiol. 2016; 218: 120–125.

 • 12

  Bózsik B, Nagy E, Somlói M, et al. The prognostic role of extremely high levels of the B-type natriuretic prohormone with regard to the in-hospital mortality of patients hospitalized for heart failure. [Extrém magas B típusú natriureticus prohormon prognosztikai szerepe a szívelégtelenség miatt kezelt betegek kórházi halálozására.] Orv Hetil. 2017; 158: 779–782. [Hungarian]

 • 13

  Baggish AL, van Kimmenade RR, Januzzi JL Jr. Amino-terminal pro-B-type natriuretic peptide testing and prognosis in patients with acute dyspnoe, including those with acute heart failure. Am J Cardiol. 2008; 101(Suppl): S49–S55.

 • 14

  Januzzi JL, van Kimmenade R, Lainchbury J, et al. NT-proBNP testing for diagnosis and short-term prognosis in acute destabilized heart failure: an international pooled analysis of 1256 patients. Eur Heart J. 2006; 27: 330–337.

 • 15

  McKee PA, Castelli WP, Mc Namera PH, et al. The natural history of congestive heart failure: the Framingham study. N Engl J Med. 1971; 285: 1441–1446.

 • 16

  Tomcsányi J, Nagy E, Somlói M, et al. Left ventricular dysfunction and brain natriuretic peptide. [Bal kamra dysfunctio és az agyi natriuretikus peptid.] Cardiol Hung. 2002; 32: 199–202. [Hungarian]

 • 17

  Felker MG, Mentz RJ, Teerlink JR, et al. Serial high sensitivity cardiac troponin T measurement in acute heart failure: insight from the RELAX-AHF study. Eur J Heart Fail. 2015; 17: 1262–1270.