View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
 • | 3 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
 • | 4 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
 • | 5 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
 • | 6 Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar, Budapest, Diósy Lajos u. 22–24., 1165
Restricted access

Absztrakt:

A szülészeti és gyermekintenzív ellátás során prae- és perinatalis veszteségeket átélt, gyermeküket gyászoló szülőkkel a tragédiáról először az ellátóteam tagjai beszélnek. A hazai törvényi szabályozás értelmében a halálhírt csak orvos közölheti. E kommunikációs folyamat rendkívül összetett, és speciális helyzetére igyekszünk rávilágítani egy esetleírás segítségével. Vázoljuk, hogy milyen hibás, esetenként rendkívül helytelen „vigasztalónak” szánt megnyilatkozások kísérik a veszteséget átélt anya és a szakszemélyzet kommunikációját. A családok és hozzátartozók vulnerabilitása tetten érhető ezen időszakban, s a halálhír közlését követő szakaszban a hozzátartozók impulzív reakciói is gyakran észlelhetők. Kifejezetten traumatogén a „nem baj, nemsokára teherbe esik, lehet még gyermeke”-tartalmú, vigaszként szánt mondat. E konkrét esetismertetésen és értelmezési keretein keresztül kívánjuk bemutatni, hogy miként tud hatékony támogatást nyújtani egy speciálisan képzett szakember, melyek lesznek azok a szempontok, amelyek a támaszadás folyamatában preferenciát élveznek. Mind a hazai, mind pedig a nemzetközi szakirodalom összegző megállapításait fókuszba emeljük. Orv Hetil. 2018; 159(12): 1033–1036.

 • 1

  Pilling J. The role of communication in preventing and managing supply failures. In: Baranyai Zs, Harsányi L. (eds.) Patient safety. [A kommunikáció szerepe az ellátási hibák megelőzésében és kezelésében. In: Baranyai Zs, Harsányi L. (szerk.) Betegbiztonság.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2017; pp. 109–122. [Hungarian]

 • 2

  Pilling J. Riporting bad news. In: Pilling J. (ed.) Medical communication. [Rossz hírek közlése. In: Pilling J. (szerk.) Orvosi kommunikáció.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008; pp. 306–334. [Hungarian]

 • 3

  Pilling J. (ed.) The grief. [A gyász.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2003. [Hungarian]

 • 4

  Zsák É, Hegedűs K. Experiences of loss, grief, coping strategies in pre- and perinatal care. [Veszteségélmények, gyász, megküzdési stratégiák a prae- és perinatalis ellátásban.] Lege Artis Med. 2017; 27: 93–100. [Hungarian]

 • 5

  Berta E, Zelena A. After-death communication problems, mentally trauma with it. [Orvosok, rezidensek halálhírközlési traumái a gyakorlatban.] Lege Artis Med. 2015; 25: 550–551. [Hungarian]

 • 6

  Zelena A. Death notification as an act of communication. [A halálhír közlése mint kommunikációs gesztus.] Kharon, 2015; 19: 33–41. [Hungarian]

 • 7

  Monostori D, Katona M, Tobak O, et al. Motherhood and grief, week by week (case study) – The process of grief counseling in the Perinatal Intensive Care Unit. [Anyaság, gyász hétről hétre (esetismertetés): Gyásztanácsadás folyamata a Perinatális Intenzív Centrumban.] Gyermekgyógyászat 2017; 68: 170–172. [Hungarian]

 • 8

  The professional guidance of the Ministry of National Resources on psychological support regarding perinatal loss. [A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a pszichológiai feladatokról szüléshez társuló veszteségek során.] Egészségügyi Közlöny 2011; 61: 357–369. [Hungarian]

 • 9

  James JW, Friedman R. The Grief Recovery Handbook, 20th Anniversary Expanded Edition: The action program for moving beyond death, divorce, and other losses including health, career, and faith. Paperback. Harper-Collins Publishers, New York, NY, 2017.

 • 10

  Kovácsné Török Zs, Szeverényi P, Forgács A. Perinatal grief reaction. [Perinatális gyászreakció.] Orv Hetil. 1994; 135: 1863–1867. [Hungarian]

 • 11

  Gyáni G. Trauma, memory, cult. [Trauma, emlékezet, kultusz.] Élet és Irodalom 2006; 50: 6. [Hungarian]

 • 12

  Tringer L. Textbook of psychiatry. [A pszichiátria tankönyve.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2005. [Hungarian]

 • 13

  Hughes P, Riches S. Psychological aspects of perinatal loss. Curr Opin Obstet Gynecol. 2003; 15: 107–111.

 • 14

  Barr P. Relation between grief and subsequent pregnancy status 13 months after perinatal bereavement. J Perinat Med. 2006; 34: 207–211.

 • 15

  Devan GS. Managent of grief. Singapore Med. J. 1993; 34: 445–448.

 • 16

  Kovácsné Török Zs, Szeverényi P, Hetey A-né. The psychological aspects of mourning, I. A process of mourning: normal and pathological mechanism. [A gyász pszichológiai vonatkozásai I. A gyász folyamata: a normál és a patológiás gyászmechanizmus.] Magy Pszichol Szle 1995; 51: 243–249. [Hungarian]

 • 17

  Armstrong DS. Emotional distress and prenatal attachment in pregnancy after perinatal loss. J Nurs Scholarsh. 2002; 4: 339–345.

 • 18

  Peppers LG, Knapp RJ. Motherhood & Mourning: Perinatal death. Praeger, New York, NY, 1980.

 • 19

  Kenner C, Press J, Ryan D. Recommendations for palliative and bereavement care in the NICU: a family-centered integrative approach. J Perinatol. 2015; 35(Suppl 1): 19–23.

 • 20

  Guidelines for health care professionals supporting families experiencing a perinatal loss. Paediatr Child Health 2001; 6: 469–477.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 246 244 12
Full Text Views 48 13 0
PDF Downloads 53 19 0