View More View Less
 • 1 Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt:

1990 és 2007 között Semmelweis Ignác nyolcadik tanszékvezetői utódjaként a Baross utcai Női Klinikán döntően a nagy felfedezéshez szükséges feltételek szerencsés összetalálkozása, reménytelen küzdelmei, halálának körülményei, négyszeri kihantolása és ötszöri temetése, névmagyarosítása és a vele kapcsolatos tudatos vagy véletlen tévedések foglalkoztattak. Megemlékezésemben a nagy elődre vonatkozó élményeimet és tapasztalataimat foglalom össze. Orv Hetil. 2018; 159(26): 1071–1078.

 • 1

  Benedek I. Why are so many false data circulating about Semmelweis? [Miért kering oly sok téves adat Semmelweisről?] Orv Hetil. 1968; 109: 1551–1554. [Hungarian]

 • 2

  Benedek I. Semmelweis and his age. [Semmelweis és kora.] Gondolat Kiadó, Budapest, 1967. [Hungarian]

 • 3

  Benedek I. Ignaz Philipp Semmelweis (1818–1865). Hermann Böhlaus Nachf. Ges. M.B.H., Wien–Köln–Graz, 1983. [German]

 • 4

  Papp Z. Memorial speech at the plaque of Ignác Fülöp Semmelweis. [Emlékbeszéd Semmelweis Ignác Fülöp emléktáblájánál.] Semmelweis Egyetem 1995. november 22.; 2–3. old. [Hungarian]

 • 5

  Papp Z. (ed.) The past and present of the clinic of Ignác Semmelweis. Centennial Memorial Book on the 100th anniversary of the construction of the Obstetric and Gynaecological Clinic in Baross street. [Semmelweis Ignác klinikájának múltja és jelene. Jubileumi Emlékkönyv a Baross utcai Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika építésének 100. évfordulóján.] Golden Book Kiadó, Budapest, 1996. [Hungarian]

 • 6

  Papp Z. (ed.) Past and present of the First Department of Obstetrics and Gynaecology of Semmelweis University Medical School. The volume in honour of the centennial of the Baross Street building in Budapest. Golden Book Kiadó, Budapest, 1996.

 • 7

  Papp Z. Commemorative speech at closing ceremony of the academic year on Semmelweis Day, on 1st July 1999. [Tanévzáró ünnepi beszéd a Semmelweis-napon, 1999. július elsején.] Semmelweis Egyetem 1999. szeptember 16.; 3–4. old. [Hungarian]

 • 8

  Papp Z. What has changed and what has not since Semmelweis? Commemoration lecture at the donation of “Ignác Semmelweis Commemorative Medal and Prize” award on 30th September 1999. [Mi változott, és mi nem Semmelweis óta? Emlékelőadás a „Semmelweis Ignác Emlékérem és Jutalomdíj” átvételekor 1999. szeptember 30-án.] MOTESZ Magazin 2000; 1–2: 47–56. [Hungarian]

 • 9

  Papp Z. Foreword. In: Gazda I. (ed.) Memory of Ignác Semmelweis I–II. [Előszó. In: Gazda I. (szerk.) Semmelweis Ignác emlékezete I–II.] Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest–Piliscsaba, 2001; pp. 9–17. [Hungarian]

 • 10

  Papp Z. Semmelweis Memorial Speech. [Semmelweis Emlékbeszéd.] Semmelweis Egyetem 2007. szeptember 21.; 7–8. old.[Hungarian]

 • 11

  Papp Z. On the traces of Ignác Semmelweis and Tivadar Kézmárszky. [Semmelweis Ignác és Kézmárszky Tivadar nyomdokain.] White Golden Book Kiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • 12

  Papp Z. The pioneers of gynaecological medicine: Ignác Semmelweis, Vilmos Tauffer. History repeats itself. [A nőorvoslás úttörői: Semmelweis Ignác, Tauffer Vilmos. A történelem ismétli önmagát.] Medical Tribune 2008. december 18.; 4. old. [Hungarian]

 • 13

  Loudon I. The tragedy of childbed fever. Oxford University Press, Oxford–New York, 2000.

 • 14

  Nuland SB. The doctors’ plague. Germs, childbed fever, and the strange story of Ignác Semmelweis. W. W. Norton & Company, New York–London, 2003.

 • 15

  Csillag I. New data to the Hungarian background of the Semmelweis concept. [Újabb adatok a Semmelweis-koncepció magyarországi előzményéhez.] Orvostört Közl. 1970; 55–56: 201–206. [Hungarian]

 • 16

  Kápolnai I. The independent faculty of obstetrics until the appointment of Semmelweis. In: Gazda I. (ed.) The memory of Ignác Semmelweis I–II. [Az önálló szülészeti tanszék Semmelweis kinevezéséig. In: Gazda I. (szerk.) Semmelweis Ignác emlékezete I–II.] Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest–Piliscsaba, 2001; pp. 178–183. [Hungarian]

 • 17

  Antall J. The role of family and school in the formation of the personality of Semmelweis. [A család és az iskola szerepe Semmelweis személyiségének kialakulásában.] Orvostört Közl. 1968; 46–47: 95–126. [Hungarian]

 • 18

  Silló-Seidl G. Die letzte Stätte von Semmelweis und sein echtes Sektionsprotokoll. [Semmelweis utolsó tartózkodási helye és kórboncolásának autentikus leírása.] Comm Hist Artis Med. (Budapest) 1976; 22: 61–82. [Article in German]

 • 19

  Silló-Seidl G. Neue Daten zu den letzten zwei Wochen vor Semmelweis’ Tod. [Új adatok Semmelweis életének utolsó két hetéről.] Comm Hist Artis Med. (Budapest) 1976; 22: 111–116. [Article in German]

 • 20

  Silló-Seidl Gy. The medical record of Semmelweis in the Lower Austria Mental Asylum. [Semmelweis kórtörténete az Alsó-ausztriai Elmegyógyintézetben.] Orv Hetil. 1977; 118: 859–862. [Hungarian]

 • 21

  Silló-Seidl Gy. The death of Semmelweis. Medical history report. [Semmelweis halála. Orvostörténelmi beszámoló.] Metropolitan Verlag, Münchenstein, 1977. [Hungarian]

 • 22

  Papp Z, Csabay L. The renovated building of the Department of Obstetrics and Gynecology in the Baross Street. [A megújult Baross utcai Női Klinika.] Semmelweis Ignác Alapítvány, Budapest, 2002. [Hungarian]

 • 23

  Páger M. Pilgrimage to history. [Zarándokút a történelembe.] Semmelweis Egyetem 2005. március 11. [Hungarian]

 • 24

  Páger M. Laying of wreath at the grave of Tivadar Kézmárszky in Lőcse. [Kézmárszky Tivadar sírjának megkoszorúzása Lőcsén.] Semmelweis Egyetem 4. évf. 8. szám (2003. június 16.) [Hungarian]

 • 25

  Papp Z. Commemoration of death of Sándor Csömör (1919–2007). [Megemlékezés Csömör Sándor (1919–2007) haláláról.] Nőgyógy Szül Továbbk Szle. 2007; 9: 94–95.; Orv Hetil. 2007; 148: 1041–1042.; Magy Nőorv L. 2007; 70: 191.; Semmelweis Egyetem 8/8: 2007. június 18. [Hungarian]

 • 26

  Papp Z. Vilmos Tauffer. In: Gazda I. (ed.) The memory of Ignác Semmelweis I–II. [Tauffer Vilmos. In: Gazda I. (szerk.) Semmelweis Ignác emlékezete I–II.] Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest–Piliscsaba, 2001; pp. 479–485. [Hungarian]

 • 27

  Gazda I. (ed.) The memory of Ignác Semmelweis I–II. [Semmelweis Ignác emlékezete I–II.] Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest–Piliscsaba, 2001. [Hungarian]

 • 28

  Donáth T. Cherishing the memory of our great ones. [Ápoljuk nagyjaink emlékét.] Semmelweis Egyetem 2/12: 2001. október 26. [Hungarian]

 • 29

  Iffy L. A Hungarian physician in the large world. [Magyar orvos a nagyvilágban.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • 30

  Widow of Semmelweis about his husband. [Semmelweis özvegye a férjéről.] Budapesti Hirlap 1906. október 2.; 8. old. [Hungarian]

 • 31

  Scheuthauer TR, Meynert TM. An examination of the corpse of Semmelweis. [Semmelweis holt testének vizsgálata.] Orv Hetil. 1865; 6: 763–768. [Hungarian]

 • 32

  Papp Z. The exhumation of Ignác Semmelweis on four occasions. [Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása.] Semmelweis Egyetem VI/5, 16. old. 2005. április 15. [Hungarian]

 • 33

  Bartucz L. The four exhumations of Semmelweis. [Semmelweis négyszeri exhumálása.] Természet Világa 1965; 546–550. old. [Hungarian]

 • 34

  Gortvay Gy, Zoltán I. Semmelweis. His life and work. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968.

 • 35

  Gortvay Gy, Zoltán I. Semmelweis, Retter der Mütter. [Semmelweis, az anyák megmentője.] S. Hirzel Verlag, Leipzig, 1976. [German]

 • 36

  Céline L-F. Semmelweis. Pesti Kalligram Kft. Kiadó, Budapest–Pozsony, 2012. [Hungarian]

 • 37

  Donáth T. New Ignác Semmelweis bronze statue in the courtyard of Gynaecological Department No 1. [Új Semmelweis Ignác bronzszobor az I. Női Klinika udvarán.] Semmelweis Egyetem, III/18. szám, 2002. szeptember. [Hungarian]

 • 38

  Darvas I. The changing of names by Semmelweis. [Semmelweis névmagyarosítása.] Orv L. 1947; 2188. [Hungarian]

 • 39

  Papp Z. Textbook of obstetrics and gynecology. 5th edn. [A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. Ötödik kiadás.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. [Hungarian]

 • 40

  Sziller I, Szabó M, Valek A, et al. The situation of prevention of early neonatal type B Streptococcus sepsis in Hungary in 2012. [A korai kezdetű újszülöttkori B csoportú Streptococcus-szepszis megelőzésének helyzete Magyarországon 2012-ben.] Orv Hetil. 2014; 155: 1167–1172. [Hungarian]