Authors:
Anetta Müller Debreceni Egyetem, Debrecen, Böszörményi út 138., 4032

Search for other papers by Anetta Müller in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ildikó Balatoni Debreceni Egyetem, Debrecen

Search for other papers by Ildikó Balatoni in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Csernoch Debreceni Egyetem, Debrecen

Search for other papers by László Csernoch in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zoltán Bács Debreceni Egyetem, Debrecen

Search for other papers by Zoltán Bács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Melinda Bíró Debreceni Egyetem, Debrecen

Search for other papers by Melinda Bíró in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Elena Bendíková Mateja Bela Egyetem, Banská Bystrica, Szlovákia

Search for other papers by Elena Bendíková in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Anna Pesti Mátrai Gyógyintézet, Mátraháza

Search for other papers by Anna Pesti in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Éva Bácsné Bába Debreceni Egyetem, Debrecen, Böszörményi út 138., 4032

Search for other papers by Éva Bácsné Bába in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt:

Az asztma valamennyi korosztály számára világszerte súlyos népegészségügyi kihívást jelent. A természetes gyógytényezők használata a betegségek gyógyításában fokozott figyelmet kap hazai és nemzetközi viszonylatban is, ami a gyógyszeres kezeléseket költséghatékonyabbá teheti. A kutatásunk újszerűsége, hogy igazoljuk: már a 700–1000 méter tengerszint feletti magasságú gyógyhelyen is érvényesül a klíma gyógyhatása. Kutatásunk során arra kerestük a választ, hogyan alakul az asztmások életminősége a klímaterápiával kiegészített orvosi kezelés után, s igazolható-e a 700–1000 méteren végzett klímaterápia hatása idős, felnőtt betegeken. A légzőszervi megbetegedésben szenvedők a Mátrai Gyógyintézetben 3 hetes komplex terápián vettek részt. A jelen cikkben 514 asztmás beteg adatait elemeztük. Az orvosi vizsgálatokon és kezeléseken túl a betegek napi két alkalommal kúrateraszokon vagy a szabadban végzett légzőtornán, valamint napi egy alkalommal gyógytornászok által vezetett gyógytorna-mozgásprogramban, dietetikai és életmód-tanácsadáson vettek részt, továbbá a betegségükhöz igazodó diétás étrend lehetőségét is biztosítottuk számukra. A légzésfunkció vizsgálatát az intézetbe jövetelkor a kúra előtt és az intézetből történő távozáskor, a kúra után végeztük el. A betegek terhelhetőségét a 6 perces járásteszttel mértük fel a kúra előtt, majd 3 héttel később. A betegek részére kérdőívet készítettünk, melyben az intézetből való távozás utáni állapotukra (1–6 hónap) kérdeztünk rá. Eredményeink azt mutatják, hogy az asztmás betegek légzésfunkciós értékei, a 6 perces járásteszt eredményei szignifikánsan javultak a kezelés hatására. Az intézetből való távozás után az Asthma Control Test eredményei a kezelés utáni 1. hónapban a betegek szignifikánsan jobb életminőségét és jobb kontrollszintjét mutatták, mint a 3. hónap elteltével. Orv Hetil. 2018; 159(27): 1103–1112.

 • 1

  Somfay A. Healing strategies in asthma. What is the interest of the patient, the doctor, the authority and the manufacturer? [Kezelési stratégiák asztmában. Mi a beteg, az orvos, a hatóság és a gyártó érdeke?] Asztma – COPD-evidenciák. 2007. [Hungarian]

 • 2

  The number of asthmatic patients is rising at an alarming place in Hungary. [Döbbenetes mértékben nő az asztmás betegek száma Magyarországon.] Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, 2015. Available from: https://alfahir.hu/2017/03/03/asztma_egeszsegugy_magyarorszag_allergia [accessed: November 15, 2017]. [Hungarian]

 • 3

  Diseases in Northern Hungary (based on family medicine and home pediatric records). [Betegségek Észak-Magyarországon (háziorvosi és házi gyermekorvosi nyilvántartás alapján).] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2009. Available from: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/miskolcbetegsegek.pdf [accessed: November 14, 2017]. [Hungarian]

 • 4

  Mészáros Á. Life quality measurement in asthma bronchial. [Életminőség-mérés asthma bronchialéban.] LAM 2006; 16: 353–359. [Hungarian]

 • 5

  Vincze G, Rascati KL, Vincze Z. Health-related quality of life assurance. In: Vincze Z, Káló Z, Bodrogi J. (eds.) [Egészséggel kapcsolatos életminőség-vizsgálatok. In: Vincze Z, Káló Z, Bodrogi J. (szerk.) Bevezetés a farmakoökonómiába.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2001; pp. 187–209. [Hungarian]

 • 6

  Ágh T. Therapy, quality of life and disease burden in chronic obstructive pulmonary disease. PhD thesis. [Terápiahűség, életminőség és betegségteher krónikus obstruktív tüdőbetegségben. PhD-értekezés.] Semmelweis Egyetem, Gyógyszertudományok Doktori Iskola, 2012. [Hungarian]

 • 7

  Dinyáné Szabó M, Pusztai G. Use of the short (5-item) version of the WHO well-being questionnaire in first year students of Semmelweis University. [Az Egészségügyi Világszervezet öttételes jól-lét kérdőívének vizsgálata a Semmelweis Egyetem elsőéves hallgatóinak körében.] Orv Hetil. 2016; 157: 1762–1768. [Hungarian]

 • 8

  Káló Z, Péntek M. Measurement of quality of life. In: Gulácsi L. (ed.) Health economics. [Az életminőség mérése. In: Gulácsi L. (szerk.) Egészség-gazdaságtan.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2005; pp. 161–189. [Hungarian]

 • 9

  Jackson AS, Stanforth PR, Gagnon J, et al. The effect of sex, age and race on estimating percentage body fat from body mass index: The Heritage Family Study. Int J Obes Relat Metab Disord. 2002; 26: 789–796.

 • 10

  Bíró Gy. (ed.) First Hungarian representative nutrition survey (1985–1988). National Institute of Food Hygiene and Nutrition. [Az első magyarországi reprezentatív táplálkozási vizsgálat (1985–1988).] OÉTI, Budapest, 1992. [Hungarian]

 • 11

  Rurik I, Ungvári T, Szidor J, et al. Obese Hungary. Trend and prevalence of overweight and obesity in Hungary. 2015. [Elhízó Magyarország. A túlsúly és az elhízás trendje és prevalenciája Magyarországon. 2015.] Orv. Hetil. 2016; 157: 1248–1255. [Hungarian]

 • 12

  Expert Panel Report 3 (EPR-3): Guidelines for the diagnosis and management of asthma – summary report 2007. National Asthma Education and Prevention Program. Allergy Clin Immunol. 2007; 120(Suppl): S94–S138. [Errátum: J Allergy Clin Immunol. 2008; 121: 1330.]

 • 13

  Müller V, Gálffy G, Tamási L. Asthma and chronic obstructive pulmonary disease overlap. [Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése.] Orv Hetil. 2011; 152: 114–118. [Hungarian]

 • 14

  Johnson JD, Theurer WM. A stepwise approach to the interpretation of pulmonary function tests. Am Fam Physician 2014; 89: 359−366.

 • 15

  Stadtmauer GJ. ICS/LABA combination inhalers: the take-home message. Medscape. Oct 04, 2012.

 • 16

  Miller-Larsson A, Selroos O. Advances in asthma and COPD treatment: combination therapy with inhaled corticosteroids and long-acting β2-agonists. Curr Pharm Des. 2006; 12: 3261–3279.

 • 17

  Enright PL, Sherrill DL. Reference equations for the six-minute walk in healthy adults. Am J Respir Crit Care Med. 1998; 158: 1384–1387.

 • 18

  Pereira LF, Mancuzo EV, Rezende CF, et al. Six-minute walk test and respiratory muscle strength in patients with uncontrolled severe asthma: a pilot study. J Bras Pneumol. 2015; 41: 211–218.

 • 19

  Morales-Blanhir JE, Palafox Vidal CD, Rosas Romero Mde J, et al. Six-minute walk test: a valuable tool for assessing pulmonary impairment. J Bras Pneumol. 2011; 37: 110–117.

 • 20

  Simon A, Tiringer I, Berényi I, et al. Psychological factors considerably influence the results of 6-min walk test after coronary bypass surgery. [A pszichológiai tényezők jelentősen befolyásolják a 6 perces járásteszt eredményeit ACBG-műtét után.] Orv Hetil. 2007; 148: 2087–2094. [Hungarian]

 • 21

  Tulassay Zs. [Fundamentals of internal medicine 1.] A belgyógyászat alapjai 1.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2010. [Hungarian]

 • 22

  Schatz M, Sorkness CA, Li JT, et al. Asthma Control Test: reliability, validity, and responsiveness in patients not previously followed by asthma specialists. Allergy Clin Immunol. 2006; 117: 549–556.

 • 23

  Al-Qerem W, Pullen R, McGarry K, et al. Reported prevalence of allergy and asthma in children from urban and rural Egypt. Air Qual Atmosphere Health 2016; 9: 613–620.

 • 24

  Brunekreef B, Stewart AW, Anderson HR, et al. Self-reported truck traffic on the street of residence and symptoms of asthma and allergic disease: A global relationship in ISAAC phase 3. Environ Health Perspect 2009; 117: 1791–1798.

 • 25

  Wang KY, Chau TT. An association between air pollution and daily outpatient visits for respiratory disease in a heavy industry area. PLoS ONE 2013; 25: e75220.

 • 26

  Smith KR, Bruce N, Balakrishnan K, et al. Millions dead: how do we know and what does it mean? Methods used in the comparative risk assessment of household air pollution. Annu Rev Public Health 2014; 35: 185–206.

 • 27

  Lee A, Kinney P, Chillrud S, et al. A systematic review of innate immunomodulatory effects of household air pollution secondary to the burning of biomass fuels. Ann Glob Health 2015; 81: 368–374.

 • 28

  Air Working Group. Combustion-related air pollution and elimination options V 1. 31. (combustion, incineration, combustion of agricultural waste, wood combustion). [Levegő Munkacsoport. Égetés eredetű légszennyezés és megszüntetésének lehetőségei V 1. 31. (avarégetés, hulladékégetés, mezőgazdasági eredetű hulladékok égetése, fatüzelés).] Available from: https://www.levego.hu/sites/default/files/egetes_eredetu_legszennyezes_program_v_1.3.pdf [accessed: November 14, 2017]. [Hungarian]

 • 29

  Gálffy G, Orosz M, Tamási L. The importance of Asthma Control Test in assessing the quality of life of asthmatic patients in Hungary. [Az Asthma Control Test jelentősége az asztmás betegek életminőségének felmérésében hazai beteganyagon.] Allergol Klin Immunol. 2009; 12: 11–15. [Hungarian]

 • 30

  Cohn SH. New concepts of body composition. In: Ellis KJ, Yasumura S, Morgan WD. (eds.) In vivo body composition studies. The Institute of Physical Sciences in Medicine, London, 1987; pp. 1–14.

 • 31

  Bergendiová K. Drugdová, M. Bronchiálna asthma. [Bronchiálna astma.] Pediatr prax. 2007; 4: 193–196. [Slovakian]

 • 32

  Hrubiško M. Asthma under control: Do we know what it is and how to do it? [Astma pod kontrolou: Vieme čo to je a ako na to?] Ambulantná terapia 2008; 6: 8–13. [Slovakian]

 • 33

  Hrubiško M, Rozborilová E, Pružinec P, et al. Asthma control and overview of treatment in the Slovak Republic, 2006. [Kontrola astmy a prehľad terapie v Slovenskej republike v r. 2006.] Medicínsky monitor. 2007; 1: 20–24. [Slovakian]

 • 34

  Kajtár P. Current guidelines for the diagnosis and treatment of community-acquired pneumonia. [Súčasné odporúčania na diagnostiku a liečbu komunitných pneumónií.] Via pract. 2015; 12: 64–70. [Slovakian]

 • 35

  Laššán Š, Laššánová M. Severe pneumococcal respiratory infections and their prevention. [Závažné pneumokokové respiračné infekcie a ich prevencia.] Respiro 2013; 2: 9–13. [Slovakian]

 • 36

  Zapletal A, Pohanka V, Zbojan J. et al. The effect of a high-altitude climate on the function of the respiratory system in children with asthma. Cesk Pediatr. 1992; 47: 357–362.

 • 37

  Pohanka V, Pohanka M, Fleischer P, et al. The role of the climate in complex treatment of respiratory disease. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2012; 10: 9–12.

 • 38

  Bobokhozhdaev OI, Shirinskii VS. The efficacy of treating bronchial asthma patients at Khodzhaobigarm health resort. [Effektivnost’ lecheniia bol’nykh bronkhial’noi astmoi na kurorte Khodzhaobigarm.] Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 1990; 6: 21–26. [Russian]

 • 39

  Brimkulov NN. The alpine climatotherapy of bronchial asthma patients. [Vysokogornaia klimatoterapiia bol’nykh bronkhial’noi astmoi.] Ter Arkh. 1991; 63: 25–30. [Russian]

 • 40

  Allegra L, Cogo A, Legnani D, et al. High altitude exposure reduces bronchial responsiveness to hypo-osmolar aerosol in lowland asthmatics. Eur Respir J. 1995; 8: 1842–1846.

 • 41

  Louie D, Paré PD. Physiological changes at altitude in nonasthmatic and asthmatic subjects. Can Respir J. 2004; 11: 197–199.

 • 42

  Seys SF, Daenen M, Dilissen E, et al. Effects of high altitude and cold air exposure on airway inflammation in patients with asthma. Thorax 2013; 68: 906–913.

 • 43

  Simon HU, Grotzer M, Nikolaizik WH, et al. High altitude climate therapy reduces peripheral blood T lymphocyte activation, eosinophilia, and bronchial obstruction in children with house-dust mite allergic asthma. Pediatr Pulmonol. 1994; 17: 304–311.

 • 44

  Grootendorst DC, Dahlen SE, Van Den Bos JW, et al. Benefits of high altitude allergen avoidance in atopic adolescents with moderate to severe asthma, over and above treatment with high dose inhaled steroids. Clin Exp Allergy 2001; 31: 400–408.

 • 45

  Straub DA, Ehmann R, Hall GL, et al. Correlation of nitrites in breath condensates and lung function in asthmatic children. Pediatr Allergy Immunol. 2004; 15: 20–25.

 • 46

  Campbell A. Subjective measures of well-being. Am Psychol. 1976; 31: 117–124.

 • 47

  Kopp M, Martos T. The significance and potential of social cohesion in today’s Hungarian society I. Quality of life, economic development and the National Comparative Index. [A társadalmi összjóllét jelentősége és vizsgálatának lehetőségei a mai magyar társadalomban I. Életminőség, gazdasági fejlődés és a Nemzeti Összjólléti Index.] Mentálhig Pszichoszom. 2011; 12: 241–259. [Hungarian]

 • 48

  Michalkó G. The intergenerational foundations of well-being: social interaction in Hungary. [Boldogító utazás: a turizmus és az életminőség kapcsolatának magyarországi vonatkozásai.] MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2010; pp. 16–40. [Hungarian]

 • 49

  Wisniewski JA, McLaughlin AP, Stenger PJ, et al. A comparison of seasonal trends in asthma exacerbations among children from geographic regions with different climates. Allergy Asthma Proc. 2016; 37: 475–481.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1295
Journal Impact Factor 0.6
Rank by Impact Factor

Medicine, General & Integral (Q4)

Impact Factor
without
Journal Self Cites
0.3
5 Year
Impact Factor
0.5
Journal Citation Indicator 0.15
Rank by Journal Citation Indicator

Medicine, General & Integral (Q3)

Scimago  
Scimago
H-index
24
Scimago
Journal Rank
0.182
Scimago Quartile Score

Medicine (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.0
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 530/830 (36th PCTL)
Scopus
SNIP
0.290

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 35 1 1
Jan 2024 31 3 5
Feb 2024 11 4 4
Mar 2024 40 7 6
Apr 2024 9 0 0
May 2024 18 0 0
Jun 2024 0 0 0