View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Debrecen, Böszörményi út 138., 4032
 • | 2 Debreceni Egyetem, Debrecen
 • | 3 Debreceni Egyetem, Debrecen
 • | 4 Debreceni Egyetem, Debrecen
 • | 5 Debreceni Egyetem, Debrecen
 • | 6 Mateja Bela Egyetem, Banská Bystrica, Szlovákia
 • | 7 Mátrai Gyógyintézet, Mátraháza
Restricted access

Absztrakt:

Az asztma valamennyi korosztály számára világszerte súlyos népegészségügyi kihívást jelent. A természetes gyógytényezők használata a betegségek gyógyításában fokozott figyelmet kap hazai és nemzetközi viszonylatban is, ami a gyógyszeres kezeléseket költséghatékonyabbá teheti. A kutatásunk újszerűsége, hogy igazoljuk: már a 700–1000 méter tengerszint feletti magasságú gyógyhelyen is érvényesül a klíma gyógyhatása. Kutatásunk során arra kerestük a választ, hogyan alakul az asztmások életminősége a klímaterápiával kiegészített orvosi kezelés után, s igazolható-e a 700–1000 méteren végzett klímaterápia hatása idős, felnőtt betegeken. A légzőszervi megbetegedésben szenvedők a Mátrai Gyógyintézetben 3 hetes komplex terápián vettek részt. A jelen cikkben 514 asztmás beteg adatait elemeztük. Az orvosi vizsgálatokon és kezeléseken túl a betegek napi két alkalommal kúrateraszokon vagy a szabadban végzett légzőtornán, valamint napi egy alkalommal gyógytornászok által vezetett gyógytorna-mozgásprogramban, dietetikai és életmód-tanácsadáson vettek részt, továbbá a betegségükhöz igazodó diétás étrend lehetőségét is biztosítottuk számukra. A légzésfunkció vizsgálatát az intézetbe jövetelkor a kúra előtt és az intézetből történő távozáskor, a kúra után végeztük el. A betegek terhelhetőségét a 6 perces járásteszttel mértük fel a kúra előtt, majd 3 héttel később. A betegek részére kérdőívet készítettünk, melyben az intézetből való távozás utáni állapotukra (1–6 hónap) kérdeztünk rá. Eredményeink azt mutatják, hogy az asztmás betegek légzésfunkciós értékei, a 6 perces járásteszt eredményei szignifikánsan javultak a kezelés hatására. Az intézetből való távozás után az Asthma Control Test eredményei a kezelés utáni 1. hónapban a betegek szignifikánsan jobb életminőségét és jobb kontrollszintjét mutatták, mint a 3. hónap elteltével. Orv Hetil. 2018; 159(27): 1103–1112.

 • 1

  Somfay A. Healing strategies in asthma. What is the interest of the patient, the doctor, the authority and the manufacturer? [Kezelési stratégiák asztmában. Mi a beteg, az orvos, a hatóság és a gyártó érdeke?] Asztma – COPD-evidenciák. 2007. [Hungarian]

 • 2

  The number of asthmatic patients is rising at an alarming place in Hungary. [Döbbenetes mértékben nő az asztmás betegek száma Magyarországon.] Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, 2015. Available from: https://alfahir.hu/2017/03/03/asztma_egeszsegugy_magyarorszag_allergia [accessed: November 15, 2017]. [Hungarian]

 • 3

  Diseases in Northern Hungary (based on family medicine and home pediatric records). [Betegségek Észak-Magyarországon (háziorvosi és házi gyermekorvosi nyilvántartás alapján).] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2009. Available from: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/miskolcbetegsegek.pdf [accessed: November 14, 2017]. [Hungarian]

 • 4

  Mészáros Á. Life quality measurement in asthma bronchial. [Életminőség-mérés asthma bronchialéban.] LAM 2006; 16: 353–359. [Hungarian]

 • 5

  Vincze G, Rascati KL, Vincze Z. Health-related quality of life assurance. In: Vincze Z, Káló Z, Bodrogi J. (eds.) [Egészséggel kapcsolatos életminőség-vizsgálatok. In: Vincze Z, Káló Z, Bodrogi J. (szerk.) Bevezetés a farmakoökonómiába.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2001; pp. 187–209. [Hungarian]

 • 6

  Ágh T. Therapy, quality of life and disease burden in chronic obstructive pulmonary disease. PhD thesis. [Terápiahűség, életminőség és betegségteher krónikus obstruktív tüdőbetegségben. PhD-értekezés.] Semmelweis Egyetem, Gyógyszertudományok Doktori Iskola, 2012. [Hungarian]

 • 7

  Dinyáné Szabó M, Pusztai G. Use of the short (5-item) version of the WHO well-being questionnaire in first year students of Semmelweis University. [Az Egészségügyi Világszervezet öttételes jól-lét kérdőívének vizsgálata a Semmelweis Egyetem elsőéves hallgatóinak körében.] Orv Hetil. 2016; 157: 1762–1768. [Hungarian]

 • 8

  Káló Z, Péntek M. Measurement of quality of life. In: Gulácsi L. (ed.) Health economics. [Az életminőség mérése. In: Gulácsi L. (szerk.) Egészség-gazdaságtan.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2005; pp. 161–189. [Hungarian]

 • 9

  Jackson AS, Stanforth PR, Gagnon J, et al. The effect of sex, age and race on estimating percentage body fat from body mass index: The Heritage Family Study. Int J Obes Relat Metab Disord. 2002; 26: 789–796.

 • 10

  Bíró Gy. (ed.) First Hungarian representative nutrition survey (1985–1988). National Institute of Food Hygiene and Nutrition. [Az első magyarországi reprezentatív táplálkozási vizsgálat (1985–1988).] OÉTI, Budapest, 1992. [Hungarian]

 • 11

  Rurik I, Ungvári T, Szidor J, et al. Obese Hungary. Trend and prevalence of overweight and obesity in Hungary. 2015. [Elhízó Magyarország. A túlsúly és az elhízás trendje és prevalenciája Magyarországon. 2015.] Orv. Hetil. 2016; 157: 1248–1255. [Hungarian]

 • 12

  Expert Panel Report 3 (EPR-3): Guidelines for the diagnosis and management of asthma – summary report 2007. National Asthma Education and Prevention Program. Allergy Clin Immunol. 2007; 120(Suppl): S94–S138. [Errátum: J Allergy Clin Immunol. 2008; 121: 1330.]

 • 13

  Müller V, Gálffy G, Tamási L. Asthma and chronic obstructive pulmonary disease overlap. [Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése.] Orv Hetil. 2011; 152: 114–118. [Hungarian]

 • 14

  Johnson JD, Theurer WM. A stepwise approach to the interpretation of pulmonary function tests. Am Fam Physician 2014; 89: 359−366.

 • 15

  Stadtmauer GJ. ICS/LABA combination inhalers: the take-home message. Medscape. Oct 04, 2012.

 • 16

  Miller-Larsson A, Selroos O. Advances in asthma and COPD treatment: combination therapy with inhaled corticosteroids and long-acting β2-agonists. Curr Pharm Des. 2006; 12: 3261–3279.

 • 17

  Enright PL, Sherrill DL. Reference equations for the six-minute walk in healthy adults. Am J Respir Crit Care Med. 1998; 158: 1384–1387.

 • 18

  Pereira LF, Mancuzo EV, Rezende CF, et al. Six-minute walk test and respiratory muscle strength in patients with uncontrolled severe asthma: a pilot study. J Bras Pneumol. 2015; 41: 211–218.

 • 19

  Morales-Blanhir JE, Palafox Vidal CD, Rosas Romero Mde J, et al. Six-minute walk test: a valuable tool for assessing pulmonary impairment. J Bras Pneumol. 2011; 37: 110–117.

 • 20

  Simon A, Tiringer I, Berényi I, et al. Psychological factors considerably influence the results of 6-min walk test after coronary bypass surgery. [A pszichológiai tényezők jelentősen befolyásolják a 6 perces járásteszt eredményeit ACBG-műtét után.] Orv Hetil. 2007; 148: 2087–2094. [Hungarian]

 • 21

  Tulassay Zs. [Fundamentals of internal medicine 1.] A belgyógyászat alapjai 1.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2010. [Hungarian]

 • 22

  Schatz M, Sorkness CA, Li JT, et al. Asthma Control Test: reliability, validity, and responsiveness in patients not previously followed by asthma specialists. Allergy Clin Immunol. 2006; 117: 549–556.

 • 23

  Al-Qerem W, Pullen R, McGarry K, et al. Reported prevalence of allergy and asthma in children from urban and rural Egypt. Air Qual Atmosphere Health 2016; 9: 613–620.

 • 24

  Brunekreef B, Stewart AW, Anderson HR, et al. Self-reported truck traffic on the street of residence and symptoms of asthma and allergic disease: A global relationship in ISAAC phase 3. Environ Health Perspect 2009; 117: 1791–1798.

 • 25

  Wang KY, Chau TT. An association between air pollution and daily outpatient visits for respiratory disease in a heavy industry area. PLoS ONE 2013; 25: e75220.

 • 26

  Smith KR, Bruce N, Balakrishnan K, et al. Millions dead: how do we know and what does it mean? Methods used in the comparative risk assessment of household air pollution. Annu Rev Public Health 2014; 35: 185–206.

 • 27

  Lee A, Kinney P, Chillrud S, et al. A systematic review of innate immunomodulatory effects of household air pollution secondary to the burning of biomass fuels. Ann Glob Health 2015; 81: 368–374.

 • 28

  Air Working Group. Combustion-related air pollution and elimination options V 1. 31. (combustion, incineration, combustion of agricultural waste, wood combustion). [Levegő Munkacsoport. Égetés eredetű légszennyezés és megszüntetésének lehetőségei V 1. 31. (avarégetés, hulladékégetés, mezőgazdasági eredetű hulladékok égetése, fatüzelés).] Available from: https://www.levego.hu/sites/default/files/egetes_eredetu_legszennyezes_program_v_1.3.pdf [accessed: November 14, 2017]. [Hungarian]

 • 29

  Gálffy G, Orosz M, Tamási L. The importance of Asthma Control Test in assessing the quality of life of asthmatic patients in Hungary. [Az Asthma Control Test jelentősége az asztmás betegek életminőségének felmérésében hazai beteganyagon.] Allergol Klin Immunol. 2009; 12: 11–15. [Hungarian]

 • 30

  Cohn SH. New concepts of body composition. In: Ellis KJ, Yasumura S, Morgan WD. (eds.) In vivo body composition studies. The Institute of Physical Sciences in Medicine, London, 1987; pp. 1–14.

 • 31

  Bergendiová K. Drugdová, M. Bronchiálna asthma. [Bronchiálna astma.] Pediatr prax. 2007; 4: 193–196. [Slovakian]

 • 32

  Hrubiško M. Asthma under control: Do we know what it is and how to do it? [Astma pod kontrolou: Vieme čo to je a ako na to?] Ambulantná terapia 2008; 6: 8–13. [Slovakian]

 • 33

  Hrubiško M, Rozborilová E, Pružinec P, et al. Asthma control and overview of treatment in the Slovak Republic, 2006. [Kontrola astmy a prehľad terapie v Slovenskej republike v r. 2006.] Medicínsky monitor. 2007; 1: 20–24. [Slovakian]

 • 34

  Kajtár P. Current guidelines for the diagnosis and treatment of community-acquired pneumonia. [Súčasné odporúčania na diagnostiku a liečbu komunitných pneumónií.] Via pract. 2015; 12: 64–70. [Slovakian]

 • 35

  Laššán Š, Laššánová M. Severe pneumococcal respiratory infections and their prevention. [Závažné pneumokokové respiračné infekcie a ich prevencia.] Respiro 2013; 2: 9–13. [Slovakian]

 • 36

  Zapletal A, Pohanka V, Zbojan J. et al. The effect of a high-altitude climate on the function of the respiratory system in children with asthma. Cesk Pediatr. 1992; 47: 357–362.

 • 37

  Pohanka V, Pohanka M, Fleischer P, et al. The role of the climate in complex treatment of respiratory disease. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2012; 10: 9–12.

 • 38

  Bobokhozhdaev OI, Shirinskii VS. The efficacy of treating bronchial asthma patients at Khodzhaobigarm health resort. [Effektivnost’ lecheniia bol’nykh bronkhial’noi astmoi na kurorte Khodzhaobigarm.] Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 1990; 6: 21–26. [Russian]

 • 39

  Brimkulov NN. The alpine climatotherapy of bronchial asthma patients. [Vysokogornaia klimatoterapiia bol’nykh bronkhial’noi astmoi.] Ter Arkh. 1991; 63: 25–30. [Russian]

 • 40

  Allegra L, Cogo A, Legnani D, et al. High altitude exposure reduces bronchial responsiveness to hypo-osmolar aerosol in lowland asthmatics. Eur Respir J. 1995; 8: 1842–1846.

 • 41

  Louie D, Paré PD. Physiological changes at altitude in nonasthmatic and asthmatic subjects. Can Respir J. 2004; 11: 197–199.

 • 42

  Seys SF, Daenen M, Dilissen E, et al. Effects of high altitude and cold air exposure on airway inflammation in patients with asthma. Thorax 2013; 68: 906–913.

 • 43

  Simon HU, Grotzer M, Nikolaizik WH, et al. High altitude climate therapy reduces peripheral blood T lymphocyte activation, eosinophilia, and bronchial obstruction in children with house-dust mite allergic asthma. Pediatr Pulmonol. 1994; 17: 304–311.

 • 44

  Grootendorst DC, Dahlen SE, Van Den Bos JW, et al. Benefits of high altitude allergen avoidance in atopic adolescents with moderate to severe asthma, over and above treatment with high dose inhaled steroids. Clin Exp Allergy 2001; 31: 400–408.

 • 45

  Straub DA, Ehmann R, Hall GL, et al. Correlation of nitrites in breath condensates and lung function in asthmatic children. Pediatr Allergy Immunol. 2004; 15: 20–25.

 • 46

  Campbell A. Subjective measures of well-being. Am Psychol. 1976; 31: 117–124.

 • 47

  Kopp M, Martos T. The significance and potential of social cohesion in today’s Hungarian society I. Quality of life, economic development and the National Comparative Index. [A társadalmi összjóllét jelentősége és vizsgálatának lehetőségei a mai magyar társadalomban I. Életminőség, gazdasági fejlődés és a Nemzeti Összjólléti Index.] Mentálhig Pszichoszom. 2011; 12: 241–259. [Hungarian]

 • 48

  Michalkó G. The intergenerational foundations of well-being: social interaction in Hungary. [Boldogító utazás: a turizmus és az életminőség kapcsolatának magyarországi vonatkozásai.] MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2010; pp. 16–40. [Hungarian]

 • 49

  Wisniewski JA, McLaughlin AP, Stenger PJ, et al. A comparison of seasonal trends in asthma exacerbations among children from geographic regions with different climates. Allergy Asthma Proc. 2016; 37: 475–481.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 23 2 2
Feb 2021 18 3 7
Mar 2021 23 1 1
Apr 2021 16 2 3
May 2021 27 2 2
Jun 2021 5 0 0
Jul 2021 0 0 0