View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Debrecen, Böszörményi u. 138., 4032
 • | 2 Debreceni Egyetem, Debrecen
Restricted access

Absztrakt:

Napjainkban a fejlett társadalmak egészségtudatosságának látványos fejlődésének vagyunk tanúi. A fogyasztói magatartás átalakulásának köszönhetően folyamatosan növekszik a jól informált és független döntéseket hozó, egészségtudatos fogyasztók aránya, és ezzel párhuzamosan egyre nagyobb teret hódítanak az egészségvédő hatásokkal rendelkező élelmiszerek a piacon. Az egészségügyi hatásokat tekintve hazánkban elsősorban a szív- és érrendszeri problémák megelőzésére, a baktériumflóra befolyásolására, a testtömeg-szabályozásra, az energia-, valamint a vitaminpótlásra helyezik a hangsúlyt. Gyakorlatilag bármelyik élelmiszertípus gazdagítható úgynevezett funkcionális tulajdonságokkal, azonban a technikai nehézségek mellett a fő kihívás az élelmiszergyártók számára a fogyasztók meggyőzése termékük kipróbálásáról, illetve annak folyamatos használatáról. A funkcionális élelmiszerek piaci sikerességében a kutatás-fejlesztésen és az innováción túlmenően a vásárlói tudat formálása és a folyamatos ismeretbővítés is kiemelt szerepet játszik. Mindezek tükrében különösen indokolt az egészségügyi szakemberek és kutatók, illetve az egészségvédő élelmiszereket gyártó vállalatok közötti kollaboráció megerősítése, ugyanis az eredményes és széles körű együttműködés jelentős hatást gyakorolhat az új funkcionális élelmiszerek kifejlesztésére, illetve e termékek társadalmi elfogadottságára. Orv Hetil. 2018; 159(30): 1221–1225.

 • 1

  Jancsó Z, Márton H, Simay A, et al. The effect of eating habits on cardiovascular risk factors and the assessed cardiovascular risk. Acta Aliment. 2011; 40: 254–261.

 • 2

  Barna I, Nyúl D, Szentes T, et al. Review of the relation between gut microbiome, metabolic disease and hypertension. [A bélmikrobiom, a metabolikus betegségek és a hypertonia kapcsolatának irodalmi áttekintése.] Orv Hetil. 2018; 159: 346–351. [Hungarian]

 • 3

  OECD/European Observatory on Health Systems and Policies. Hungary: Country Health Profile 2017. State of Health in the EU. [Magyarország: Egészségügyi országprofil 2017. State of Health in the EU.] OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels, 2017. [Hungarian]

 • 4

  Hagymási K, Tulassay Zs. Role of obesity in colorectal carcinogenesis. [Az elhízás szerepe a vastagbéldaganatok kialakulásában.] Orv Hetil. 2007; 148: 2411–2416. [Hungarian]

 • 5

  Rurik I, Ungvári T, Szidor J, et al. Obese Hungary. Trend and prevalence of overweight and obesity in Hungary, 2015. [Elhízó Magyarország. A túlsúly és az elhízás trendje és prevalenciája Magyarországon, 2015.] Orv Hetil. 2016; 157: 1248–1255. [Hungarian]

 • 6

  Erdei G, Kovács VA, Bakacs M, et al. Hungarian Diet and Nutritional Status Survey 2014. I. Nutritional status of the Hungarian adult population. [Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat 2014. I. A magyar felnőtt lakosság tápláltsági állapota.] Orv Hetil. 2017; 158: 533–540. [Hungarian]

 • 7

  Mendis S, Puska P, Norrving B. (eds.) Global atlas on cardiovascular disease prevention and control. World Health Organization, Geneva, 2011.

 • 8

  Goetzke B, Nitzko S, Spiller A. Consumption of organic and functional food. A matter of well-being and health? Appetite 2014; 77: 96–105.

 • 9

  International Life Sciences Institute. Concepts of functional foods. ILSI Press, Brussels, 2002.

 • 10

  Szakály Z, Szente V, Kövér Gy, et al. The influence of lifestyle on health behavior and preference for functional foods. Appetite 2012; 58: 406–413.

 • 11

  Hardy G. Nutraceuticals and functional foods: introduction and meaning. Nutrition 2000; 16: 688–689.

 • 12

  Siró I, Kápolna E, Kápolna B, et al. Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance – a review. Appetite 2008; 51: 456–467.

 • 13

  Ohama H, Ikeda H, Moriyama H. Health foods and foods with health claims in Japan. Toxicology 2006; 221: 95–111.

 • 14

  Stanton C, Gardiner G, Meehan H, et al. Market potential for probiotics. Am J Clin Nutr. 2001; 73(Suppl): 476S–483S.

 • 15

  Papp-Bata Á, Csiki Z, Nábrádi A, et al. The nutritional-physiological and market significance of probiotics. [A probiotikumok táplálkozás-élettani és piaci jelentősége.] Tejgazdaság 2014; 74: 47–51. [Hungarian]

 • 16

  Csiki Z, Zeher M, Papp G, et al. The role of pre-, pro- and synbiotics, their beneficial physiological effects. [Pre-, pro- és szinbiotikumok szerepe, kedvező élettani hatásaik.] Metabolizmus 2010; 8: 288–292. [Hungarian]

 • 17

  Brennan CS, Cleary LJ. The potential use of cereal (1→3,1→4)-β-D-glucans as functional food ingredients. J Cer Sci. 2005; 42: 1–13.

 • 18

  Papp-Bata Á, Csiki Z, Szakály Z. The health and economic importance of functional foods. [A funkcionális élelmiszerek egészségügyi és gazdasági jelentősége.] Magy Gasztroenterol. 2014; (Suppl 2): 1–5. [Hungarian]

 • 19

  Menrad K. Market and marketing of functional food in Europe. J Food Eng. 2003; 56: 181–188.

 • 20

  Pedretti S. Probiotic market: up or down? Nutrafoods 2013; 12: 18–19.

 • 21

  Kaur N, Singh DP. Deciphering the consumer behaviour facets of functional foods: A literature review. Appetite 2017; 112: 167–187.

 • 22

  Szakály Z. Health behavior and functional foods: What do consumers say? [Egészségmagatartás és funkcionális élelmiszerek: Hogyan vélekednek a hazai fogyasztók?] Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing 2009; 6: 9–18. [Hungarian]

 • 23

  Wilcock A, Pun M, Khanona J, et al. Consumer attitudes, knowledge and behaviour: a review of food safety issues. Trends Food Sci Technol. 2004; 15: 56–66.

 • 24

  Nagy BE, Kovács KE. The investigation of attitudes toward health behaviour among high school and university students. [Egészség-magatartással kapcsolatos attitűdök vizsgálata középiskolás és egyetemista fiatalok körében.] Orv Hetil. 2017; 158: 1754–1760. [Hungarian]

 • 25

  de Jong N, Ocké MC, Branderhorst HA, et al. Demographic and lifestyle characteristics of functional food consumers and dietary supplement users. Br J Nutr. 2003; 89: 273–281.

 • 26

  Verbeke W. Consumer acceptance of functional foods: socio-demographic, cognitive and attitudinal determinants. Food Qual Prefer. 2005; 16: 45–57.

 • 27

  Vecchio R, Van Loo EJ, Annunziata A. Consumers’ willingness to pay for conventional, organic and functional yogurt: evidence from experimental auctions. Int J Consum Stud. 2016; 40: 368–378.

 • 28

  Bhaskaran S, Hardley F. Buyer beliefs, attitudes and behaviour: foods with therapeutic claims. J Consum Market. 2002; 19: 591–606.

 • 29

  Gray J, Armstrong G, Farley H. Opportunities and constraints in the functional food market. Nutr Food Sci. 2003; 33: 213–218.

 • 30

  Niva M, Mäkelä J, Piiroinen S. Domestic berries and plant stanols. Acceptability of functional foods in Finland. NCRC Publications 9. National Consumer Research Centre, Helsinki, 2003.

 • 31

  Verbeke W. Functional foods: Consumer willingness to compromise on taste for health? Food Qual Pref. 2006; 17: 126–131.

 • 32

  Urala N, Lähteenmäki L. Consumers changing attitudes towards functional foods. Food Qual Prefer. 2007; 18: 1–12.

 • 33

  de Barcellos MD, Lionello RL. Consumer market for functional foods in South Brazil. Int J Food System Dynamics 2011; 2: 126–144.

 • 34

  Jasák H. Analyses of attitudes that affect the consumption of functional foods. [Funkcionális élelmiszerek fogyasztását befolyásoló attitűdök vizsgálata.] J Central Eur Green Innov. 2015; 3: 95–112. [Hungarian]

 • 35

  Szűcs V, Szabó E, Bánáti D. Exploration of healthy nutrition attitudes using a questionnaire survey. [Az egészséges táplálkozással kapcsolatos attitűdök feltárása kérdőíves megkérdezés alapján.] Orv Hetil. 2015; 156: 636–643. [Hungarian]

 • 36

  Feith HJ, Melicher D, Máthé G, et al. Experience and motivation: opinion of Hungarian high school students about health promotion programs. [Tapasztalatok és motiváltság: magyar középiskolások véleménye az egészségvédő programokról.] Orv Hetil. 2016; 157: 65–69. [Hungarian]

 • 37

  Patch CS, Tapsell LC, Williams PG. Overweight consumers’ salient beliefs on omega-3-enriched functional foods in Australia’s Illawarra region. J Nutr Educ Behav. 2005; 37: 83–89.

 • 38

  Sandmann A, Brown J, Mau G, et al. Acceptance of vitamin D-fortified products in Germany – a representative consumer survey. Food Qual Prefer. 2015; 43: 53–62.

 • 39

  Szakály Z, Szente V, Polereczki Zs, et al. Health conscious consumer and functional foods – Exploration of factors affecting consumer behaviour in Hungary via focus group discussions. Acta Aliment. 2011; 40: 335–344.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 202 202 13
Full Text Views 98 43 4
PDF Downloads 103 38 3