Authors:
Sándor Balogh Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs, Rákóczi út 2., 7623

Search for other papers by Sándor Balogh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Ferenc Hajnal Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged

Search for other papers by Ferenc Hajnal in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt:

Az alapellátásban az általános orvosi gyakorlat optimális munkamódszere a családorvoslás, mely jól képzett szakembereket és az orvos és a család korrekt viszonyát feltételezi, illetve melyben érvényesülhet a betegségmegelőzés és a gondozás jó gyakorlata, a kedvezőbb forrásfelhasználás. A hazai egészségügyi reform része volt egy nemzetközi színvonalú családorvosi szisztéma kialakítása. Az 1967-ben alapított Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének szorgalmazására már 1974-től volt Magyarországon általános orvostani szakvizsga; a szakképzést a 6/1993. számú NM-rendelet indította el, mely a szolgálatban dolgozó orvosoknak felzárkóztató képzést és szakvizsgát írt elő. Segítette a hazai alapellátás fejlődését, hogy a szaktárca Európában egyedülállóan létrehozta 1998-ban az Országos Alapellátási Intézetet. Ezzel egy tudományos szervezet, az akadémiai szektor és országos intézet összefogása kezdődött a szakember-utánpótlásban, szakmapolitikai és népegészségügyi célok megvalósításában és a kutatás-fejlesztésben. A jelen munka visszatekint a kezdetekre, számot ad átfogó, lakossági szintű tudományos kutatások eredményeiről, bemutatja a családorvoslás munkájának eredményeit, alapot ad a jövőbeli fejlesztés irányaihoz, használható megállapításokat és a belőlük levonható következtetéseket mutat be. Orv Hetil. 2018; 159(32): 1310–1316.

 • 1

  Why a renewal of primary health care (PHC), and why now, more than ever? (World Health Report) WHO, Genf, 2008.

 • 2

  Ministry of National Resources Hungarian G.P’s Core Competencies. [A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a Háziorvosi Hatásköri Listáról.] Egészségügyi Közlöny 2011; 61(7): 1317–1378. [Hungarian]

 • 3

  1993. LXXVI. Act on Vocational Training. [1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről.] Opten Törvénytár, Opten Informatikai Kft., Budapest, 1993. [Hungarian]

 • 4

  6/1993. Ministerial Decree of the Ministry of Welfare on the amendment of specialist training. [6/1993. Népjóléti miniszteri rendelet a szakorvosi képzés módosításáról.] Magyar Közlöny 1993; 18: 1–18. [Hungarian]

 • 5

  Royal College of General Practitioners. The implementation of Vocational Training. Reports from General Practice VI. RCGP, London, 1967.

 • 6

  Editorial Notice. [Szerkesztőségi közlemény.] Medicus Universalis 1972; 5: 165. [Hungarian]

 • 7

  Work of the District Medical Education Group. [Körzeti Orvosi Oktatási Csoport munkája.] Medicus Universalis 1985; 17: 376. [Hungarian]

 • 8

  Balogh S. Experiences of family doctor retraining. [A háziorvos átképzés tapasztalatai.] Medicus Universalis 1996; 29: 329–336. [Hungarian]

 • 9

  Balogh S. Family medicine in the mirror of social security data I. First months of departure. [A háziorvoslás a társadalombiztosítási adatok tükrében I. Az indulás első hónapjai.] Medicus Universalis 1995; 28: 195–200. [Hungarian]

 • 10

  Balogh S. Family medicine in the mirror of social security data II. About businesses. [A háziorvoslás a társadalombiztosítási adatok tükrében II. A vállalkozásokról.] Medicus Universalis 1995; 28: 261–264. [Hungarian]

 • 11

  Balogh S. Family medicine in the mirror of social security data III. The third year. [A háziorvoslás a társadalombiztosítási adatok tükrében III. A harmadik év.] Medicus Universalis 1995; 28: 293–296. [Hungarian]

 • 12

  Balogh S. The first decade of family medicine. [A háziorvoslás első évtizede.] Orvostovábbképző Szle. 2003; 10: 10–15. [Hungarian]

 • 13

  Belec B, Paulik E, Balogh S, et al. The effect of schooling on health status in Csongrád County. [Az iskolázottság hatása az egészségi állapotra Csongrád megyében] Medicus Universalis 2004; 37: 11–16. [Hungarian]

 • 14

  Belec B, Paulik E, Balogh S, et al. Women’s health and health care in Southern Great Plain counties. [A nők egészségi állapota és egészségmegtartása dél-alföldi megyékben.] Medicus Universalis 2004; 37: 171–175. [Hungarian]

 • 15

  Müller A, Balogh S, Nagymajtényi L, et al. Factors affecting the child’s health in the South Great Plain region; health promotion. [A gyermekek egészségi állapota, a szociális helyzet és az életmód összefüggései a dél-alföldi régióban.] Egészségfejlesztés 2006; 47: 36–40. [Hungarian]

 • 16

  Paulik E, Balogh S, Belec B, et al. Epidemiological characteristics of obesity in the Southern Great Plain. [Az elhízás epidemiológiai jellemzői a Dél-Alföldön.] Népegészségügy 2004; 83: 12–17. [Hungarian]

 • 17

  Balogh S, Hajdú N, Jánosi I. Assessment of cardiovascular risk factors I. [Kardiovaszkuláris kockázati tényezők felmérése 1.] Medicus Universalis 2003; 36: 143–150. [Hungarian]

 • 18

  Hajdú E, Balogh S, Jánosi I. Assessment of cardiovascular risk factors II. [Kardiovaszkuláris kockázati tényezők felmérése 2.] Medicus Universalis 2004; 37: 17–23. [Hungarian]

 • 19

  Balogh S, Kékes E, Császár A. Evaluation of cardiovascular risk factors in family medicine practices: the CORPRAX study. [A cardiovascularis rizikófaktorok felmérése háziorvosi praxisokban: a CORPRAX tanulmány.] Medicus Universalis 2004; 37: 3–10. [Hungarian]

 • 20

  Kékes E, Balogh S, Császár A. Evaluation of cardiovascular risk factors in general practice. [A kardiovaszkuláris rizikófaktorok felmérése háziorvosi gyakorlatban.] Medicus Anonymus 2004; 37: 24–26. [Hungarian]

 • 21

  Kékes E, Balogh S, Császár A. “Cardiovascular risk examination as the first stage of prevention” program in general medicine practices. [„Kardiovaszkuláris rizikóbecslés, mint a prevenció első lépcsője” háziorvosi praxisokban indított program.] Háziorvos Továbbképző Szle. 2004; 9: 136–139. [Hungarian]

 • 22

  Kékes E, Balogh S, Császár A. Shocking statistics – a description of the results of the large-scale cardiovascular risk assessment program in Hungary. [Megdöbbentő statisztika – a hazai nagyszabású cardiovascularis rizikófelmérő program eredményeinek ismertetése.] Granum 2004; 7: 5–9. [Hungarian]

 • 23

  Balogh S. Micro-regional cooperation, such as the possibility of structural change and the identity of public health issues. [A kistérségi együttműködés, mint a struktúraváltás lehetősége és a népegészségügyi kérdések azonossága.] Medicus Universalis 2007; 40: 99–101. [Hungarian]

 • 24

  Hargitai R, Balogh S. Micro-regional cooperation, such as the possibility of structural change and the identity of public health issues. [Kistérségi Egészségközpont – Az alapellátási struktúra-változás lehetséges modellje.] Medicus Universalis 2007; 40: 9–13. [Hungarian]

 • 25

  Császár A, Kékes E, Abel T, et al. Prevalence of metabolic syndrome estimated by International Diabetes Federation criteria in a Hungarian population. Blood Pressure 2006; 15: 101–106.

 • 26

  Balogh S, Hargitai R. The general practitioner’s options for dropping and caring for drug users. [A háziorvos lehetőségei kábítószerhasználók leszoktatásában és gondozásában.] Medicus Universalis 2008; 41: 73–78. [Hungarian]

 • 27

  Balogh S. Spreading the minimum intervention for smoking in primary care. [A dohányzásra vonatkozó minimális intervenció elterjesztése az alapellátásban.] Medicina Thoracalis 2007; 60: 60–68. [Hungarian]

 • 28

  Ujváriné Siket A, Balogh S, Becka É, et al. The need for care and the social need based on health status. [A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálata.] Medicus Universalis 2009; 42: 13–19. [Hungarian]

 • 29

  Balogh S, Papp R, Józan P, et al. Continued improvement of cardiovascular mortality in Hungary – impact of increased cardio-metabolic prescriptions. BMC Public Health 2010; 10: 422.

 • 30

  Hajnal F, Busa C, Papp R, et al. The role of primary care professionals in preventive activitites during epidemics. Focus group assessment of the management of flu pandemic in 2009/2010. [Az alapellátásban dolgozó orvosok és munkatársaik preventív szerepe járványok idején: Fókuszcsoportokra alapozott szakmapolitikai hatáselemzés a 2009/2010. évi H1N1 influenza-világjárvány tapasztalatairól.] Orv Hetil. 2017; 158: 523–532. [Hungarian]

 • 31

  Papp R, Csaszar A, Paulik E, et al. Correlation between prescription of anti-hypertensive medication and mortality due to stroke. BMC Cardiovasc Disord. 2012; 12: 15.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian  HERE
Mendeley citation style is available  HERE.

 

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • Levente EMŐDY (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Mikrobióligiai Intézet, Pécs)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Katalin HEGEDŰS (habilitált egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György PARAGH (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Edit PAULIK (intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet, Szeged)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Bernadette ROJKOVICH (osztályvezető főorvos, Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik)
 • Ferenc ROZGONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2023  
Web of Science  
Journal Impact Factor 0.8
Rank by Impact Factor Q3 (Medicine, General & Internal)
Journal Citation Indicator 0.2
Scopus  
CiteScore 1.2
CiteScore rank Q3 (General Medicine)
SNIP 0.343
Scimago  
SJR index 0.214
SJR Q rank Q4

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 962 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 1092 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 8 1 2
Feb 2024 19 0 0
Mar 2024 8 0 0
Apr 2024 10 2 3
May 2024 9 0 0
Jun 2024 8 0 0
Jul 2024 4 0 0