View More View Less
 • 1 Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest, Karolina út 19–21., 1113
 • 2 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs
 • 3 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
 • 4 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest

Absztrakt:

Bevezetés: A hazai transzplantációs várólistákon 2016 végén kétszer annyi beteg volt, mint amennyi átültetés történt az év során. A szervdonációs programok működésének intézményi szintű előfeltétele a megfelelő dolgozói létszám és a tárgyi feltételek biztosítása az ellátási szükséglethez képest. Célkitűzés: A jelen vizsgálat célja a hazai szakmai környezet feltérképezése volt. Módszer: Az Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Irodája kérdőíves felmérést készített a magyarországi intenzív osztályok szervdonációval kapcsolatos személyi és tárgyi feltételeiről. A felmérés eszköze online kérdőív volt, 43 kérdéssel. Az ágyszámok és a dolgozói létszám mellett vizsgáltuk az agyhalál jogi és orvosszakmai megállapításához szükséges eszközöknek, valamint a donorlekérdezőn található vizsgálatoknak az elérhetőségét. Az adatgyűjtés 2016. december 12-től 2017. június 30-ig tartott. Eredmények: A kérdőívet 59 kórház intenzív osztálya töltötte ki; a vizsgálat 640 betegágyat, 816 orvost, valamint 1252 ápolót érintett. Nappali műszakban egy betegágyra átlagosan 0,25 orvos, 0,41 ápoló jut, éjszakai műszakban 0,11 és 0,33. Az Országos Transzplantációs Nyilvántartásból való lekérdezésre az orvosok 51,7%-a regisztrált, agyhalál-megállapító bizottság a kórházak 83%-ában bármikor elérhető. A képalkotó vizsgálatok között (koponya, has-mellkas) CT-vizsgálat 71–73%-ban, hasi UH 75%-ban, transthoracalis echokardiográfia 37%-ban, transoesophagealis echokardiográfia 4%-ban, bronchoszkópia 49%-ban, koronarográfia 19%-ban nonstop elérhető, 75%-ban azonnali leletezéssel. Transcranialis Doppler-vizsgálat 30%-ban, négyér-angiográfia 45%-ban és SPECT 14%-ban áll rendelkezésre. A donorlekérdezőn szereplő laborvizsgálatok több mint 90%-a a nap 24 órájában elérhető. Következtetés: A 2008-ban történt felmérésünkhöz képest az orvosok és az ápolók száma nem változott (2008: 0,18 orvos; 0,37 ápoló/intenzív osztályos ágy), miközben egy potenciális donor ellátása egyre több erőforrást és időt igényel. A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állása a szervdonációs programok előfeltétele az életmentés szolgálatában. Orv Hetil. 2018; 159(33): 1360–1367.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Directive 2010/53/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on standards of quality and safety of organs intended for transplantation. Official Journal of the European Union, L207, 6.8.2010, pp. 14–29. [accessed: July 27, 2017]. [Az Európai Parlament és a Tanács 2010/53/EU irányelve (2010. július 7.) az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról.] Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L207, 201.8.6., 14–29. o. [Hungarian]

 • 2

  Global observatory on donation and transplantation data. Available from: http://www.transplant-observatory.org [accessed: July 27, 2017].

 • 3

  Transplantation background & mission. Available from: https://www.edqm.eu/en/background-mission [accessed: July 30, 2017].

 • 4

  Hungarian National Blood Transfusion Service, Organ Coordination Office. Annual Report 2016. [Szakmai beszámoló 2016, Országos Vérellátó Szolgálat, Szervkoordinációs Iroda.] Available from: http://www.ovsz.hu/sites/ovsz.hu/files/szervadomanyozas_dokumentum/szakmaibeszamolo2016-20170707_z5.pdf [accessed: July 26, 2017].

 • 5

  Gresz M. Impact of reorganization of the Hungarian system of intensive care units in 2012. [Az intenzív osztályok 2012. évi átalakításának hatása Magyarországon.] Orv Hetil. 2016; 157: 1757–1761. [Hungarian]

 • 6

  Gresz M. Parameters of bed occupancy of intensive care units in Hungary. [A magyarországi intenzív osztályok kihasználtságának néhány paramétere.] Orv Hetil. 2011; 152: 946–950. [Hungarian]

 • 7

  Gresz M. Some more parameters of utilization of intensive care units in Hungary. [Az intenzív osztályok kihasználtságának néhány újabb paramétere.] Orv Hetil. 2011; 152: 1813–1817. [Hungarian]

 • 8

  Gál J, Fülesdi B. The national Intensive care unit system needs conceptional transformation. [Koncepcionális átalakulásra szorul a hazai intenzív ellátás.] Orv Hetil. 2011; 152: 945. [Hungarian]

 • 9

  Kohn R, Rubenfeld GD, Levy MM, et al. Rule of rescue or the good of the many? An analysis of physicians’ and nurses’ preferences for allocating ICU beds. Intensive Care Med. 2011; 37: 1210–1217.

 • 10

  Roels L, Spaight C, Smits J, et al. Critical care staffs’ attitudes, confidence levels and educational needs correlate with countries’ donation rates: data from the Donor Action database. Transplant Int. 2010; 23: 842–850.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 0 7 5
Oct 2020 0 7 4
Nov 2020 0 6 2
Dec 2020 0 1 1
Jan 2021 0 7 11
Feb 2021 0 15 13
Mar 2021 0 1 3