View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged, Semmelweis u. 8., 6725
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged
Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Krónikus szívelégtelenségben és congenitalis szívbetegségekben etiológiától függetlenül igazolták a B-típusú natriureticus peptid (BNP)-szint prognosztikai szerepét is. Célkitűzés: A jelen vizsgálat célja a klinikai rutinban mérhető N-terminális pro-B natriureticus peptid (NT-proBNP) és a fontosabb klinikai és echokardiográfiás paraméterek összehasonlítása volt az általunk gondozott felnőtt korú congenitalis szívbetegekben. Módszer: Összesen 70 beteg adatait dolgoztuk fel. A diagnózis 34 betegnél korrigált Fallot‑tetralógia és 19 esetben korrigált teljes nagyér-transzpozíció volt. Tizenhét esetben egyéb congenitalis vitiumos beteg tartozott a vizsgálati csoportba. Valamennyi esetben ambuláns vizsgálat történt elektrokardiográfiával, echokardiográfiával és NT‑proBNP-méréssel kiegészítve. Meghatároztuk a szívelégtelenség New York Heart Association (NYHA) szerinti stádiumát, és a betegek az életminőségükkel kapcsolatos kérdőívet is kitöltötték. Eredmények: A magasabb NT‑proBNP-szint rosszabb életminőséggel (visual analogue scale, VAS) és nagyobb jobb kamrai végdiasztolés átmérővel járt együtt, és az arrhythmiák előfordulása is magasabb volt. Negatív korreláció volt igazolható az NT‑proBNP-szint és a betegek VAS-pontszáma (r = –0,45, p = 0,0001), valamint a bal kamrai ejekciós frakció (BK-EF) között (r = –0,67, p<0,0001). A ROC-analízis során az NT‑proBNP≥668 pg/ml-t találtuk a legnagyobb pontosságú határértéknek a NYHA III–IV. stádium előrejelzésében (szenzitivitás 93%, specificitás 63%, görbe alatti terület 80%, p = 0,001). Hasonlóan, az NT‑proBNP≥184,7 pg/ml-t találtuk a legnagyobb pontosságúnak az 55%-nál kisebb BK-EF előrejelzésében (szenzitivitás 66%, specificitás 67%, görbe alatti terület 77%, p = 0,02). Következtetések: Az NT-proBNP-nek jelentősége van a felnőtt korú komplex congenitalis szívbetegséggel bíró betegek megítélésében, prognózisuk meghatározásában, és a betegek utánkövetésére alkalmazott egyéb vizsgálómódszerek mellett segíthet a reoperáció vagy az esetleges szívtranszplantáció idejének kiválasztásában. Orv Hetil. 2018; 159(4): 141–148.

 • 1

  Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016; 37: 2129–2200.

 • 2

  Januzzi JL Jr. The role of natriuretic peptide testing in guiding chronic heart failure management: review of available data and recommendations for use. Arch Cardiovasc Dis. 2012; 105: 40–50.

 • 3

  Koch A, Zink S, Singer H. B-type natriuretic peptide in paediatric patients with congenital heart disease. Eur Heart J. 2006; 27: 861–866.

 • 4

  Knirsch W, Häusermann E, Fasnacht M, et al. Plasma B-type natriuretic peptide levels in children with heart disease. Acta Paediatr. 2011; 100: 1213–1216.

 • 5

  Law YM, Keller BB, Feingold, BM, et al. Usefulness of plasma B-type natriuretic peptide to identify ventricular dysfunction in pediatric and adult patients with congenital heart disease. Am J Cardiol. 2005; 95: 474–478.

 • 6

  Kádár K, Bagoly AZ, Sikos Z. Correlations between B-type natriuretic peptide levels and non-geometric echocardiographic parameters in pediatric cardiomyopathies. [B-típusú natriureticus peptid és a nem geometriai echokardiográfiás paraméterek összefüggése gyermekkori szívizombetegségekben.] Orv Hetil. 2013; 154: 409–414. [Hungarian]

 • 7

  Kádár K, Nagy E, Gál K, et al. Utility of B-type natriuretic peptide in children. [B-natriuretikus peptid meghatározás jelentősége gyermekkori szívbetegségekben.] Orv Hetil. 2007; 148: 265–270. [Hungarian]

 • 8

  Gatzoulis MA, Webb GD, Daubeney PE. (eds.) Diagnosis and management of adult congenital heart disease. 2nd edn. Elsevier Saunders, Edinbourgh, 2011.

 • 9

  Engelfriet P, Boersma E, Oechslin E, et al. The spectrum of adult congenital heart disease in Europe: morbidity and mortality in a 5 year follow-up period. The Euro Heart Survey on adult congenital heart disease. Eur Heart J. 2005; 26: 2325–2333.

 • 10

  Konstantinov IE, Alexi-Meskishvili VV, Williams WG, et al. Atrial switch operation: past, present, and future. Ann Thorac Surg. 2004; 77: 2250–2258.

 • 11

  Warnes CA. Transposition of the great arteries. Circulation 2006; 114: 2699–2709.

 • 12

  Havasi K, Kalapos A, Berek K, et al. More than 50 years’ experience in the treatment of patients with congenital heart disease in a Hungarian university hospital. The basics of the CSONGRAD Registry. [Több mint 50 év tapasztalat a congenitalis szívbetegek ellátásában egy magyar egyetemi központban. A CSONGRÁD Regiszter alapadatai.] Orv Hetil. 2015; 156: 794–800. [Hungarian]

 • 13

  The Criteria Committee of the New York Heart Association. Nomenclature and criteria for diagnosis of diseases of the heart and great vessels. 9th edn. Little, Brown & Co, Boston, MA, 1994.

 • 14

  Badia X, Monserrat S, Roset M, et al. Feasibility, validity and test-retest reliability of scaling methods for health states: the visual analogue scale and the time trade-off. Qual Life Res. 1999; 8: 303–310.

 • 15

  Moe GW, Ezekowitz JA, O’Meara E, et al. The 2014 Canadian Cardiovascular Society Heart Failure Management Guidelines Focus Update: anemia, biomarkers, and recent therapeutic trial implications. Can J Cardiol. 2015; 31: 3–16.

 • 16

  Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America. J Card Fail. 2017; 23: 628–651.

 • 17

  Baumgartner H, Bonhoeffer P, De Groot NM, et al. ESC Guidelines for the management of grown-up congenital heart disease (new version 2010). Eur Heart J. 2010; 31: 2915–2957.

 • 18

  Baggen VJ, van den Bosch AE, Eindhoven JA, et al. Prognostic value of n-terminal pro-b-type natriuretic peptide, troponin-T, and growth-differentiation factor 15 in adult congenital heart disease. Circulation 2017; 135: 264–279.

 • 19

  Heng EL, Bolger AP, Kempny A, et al. Neurohormonal activation and its relation to outcomes late after repair of tetralogy of Fallot. Heart 2015; 101: 447–454.

 • 20

  Eindhoven JA, van den Bosch AE, Jansen PR, et al. The usefulness of brain natriuretic peptide in complex congenital heart disease: a systematic review. J Am Coll Cardiol. 2012; 60: 2140–2149.

 • 21

  Haberger S, Hauser M, Braun SL, et al. Prognostic value of plasma B-type natriuretic peptide in the long-term follow-up of patients with transposition of the great arteries with morphologic right systemic ventricle after atrial switch operation. Circ J. 2015; 79: 2677–2681.

 • 22

  Martínez-Quintana E, Marrero-Negrín N, Gopar-Gopar S, et al. Right ventricular function and N-terminal pro-brain natriuretic peptide levels in adult patients with simple dextro-transposition of the great arteries. Echocardiography 2017; 34: 876–880.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 280 280 5
Full Text Views 38 13 1
PDF Downloads 18 2 1