View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Debrecen
 • | 2 Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Debrecen
Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Az asthma bronchiale a szakirodalom alapján a szomatikus és a pszichés tényezők összefonódásával jellemezhető. Lényeges, hogy ezen betegcsoport egészségmagatartására releváns hatással lehet a szociális deficiteket kompenzáló virtuális világ. Célkitűzés: Célunk, hogy azonosítsunk olyan faktorokat, amelyeknek köszönhetően a jövőbeli intervenciók hatékonyabbá tehetik a betegellátást. Vizsgálni kívánjuk a közösségimédia- és internethasználatot, az önértékelést és a kötődéssel összefüggő szociodemográfiai tényezőket. Módszer: A vizsgálathoz az általunk magyarra adaptált Facebook Használati Kérdőívet, a Problémás Internethasználat Kérdőívet, a Rosenberg Önbecsülés Skálát és egy szociodemográfiai kérdőívet alkalmaztunk. A kutatásba 10 és 18 év közötti, 175 fő, asthma bronchialéban szenvedő gyermeket vontunk be (92 fiú, 83 lány). Eredmények: A Facebook használata elterjedtebb a lányok, a bölcsődébe járt, illetve a nem szoptatott gyermekek, mint a fiúk, a bölcsődébe nem járt, illetve a szoptatott gyermekek körében (p<0,01). Az internethasználatra ezek a tényezők nem gyakoroltak szignifikáns befolyást. Már az 1–7 napig tartó szoptatás is kötődést megerősítő hatással bír, ami megmutatkozik a kisebb mértékű közösségimédia-használatban, összevetve a nem szoptatott gyermekek értékeivel (p<0,01). Közepes erősségű, negatív kapcsolatot találtunk a Facebook-használat és a gyermekek száma a családban (ρ = –0,400; p<0,01), illetve az önértékelés és a Facebook-használat között (ρ = –0,475; p<0,01). A lakóhely nagysága és a Facebook-használat közepes erősségű, pozitív korrelációval jellemezhető (ρ = 0,492; p<0,01). Következtetések: A kötődési hiányokkal jellemezhető asthmás fiatalok valószínűbben használják a szociális visszacsatolásokat (feedbackeket) fokozottan nyújtó közösségi médiát önértékelésük és szociometriai státuszuk kompenzálására, főképpen a lányok. Védőfaktorként az élő, személyes kapcsolatok meglétét, valamint a korai életévekbeli anya–gyermek kapcsolatot emelhetjük ki. Orv Hetil. 2018; 159(47): 1971–1980.

 • 1

  Nagy LB. Phenotypes of bronchial asthma. [Az asthma bronchiale fenotípusai.] Orv Hetil. 2017; 158: 491–498. [Hungarian]

 • 2

  Wood BL, Miller BD, Lehman HK. Review of family relational stress and pediatric asthma: the value of biopsychosocial systemic models. Fam Process 2015; 54: 376–389.

 • 3

  Juhn YJ. Influence of asthma epidemiology on the risk for other diseases. Allergy Asthma Immunol Res. 2012; 4: 122–131.

 • 4

  Akinbami LJ, Simon AE, Rossen LM. Changing trends in asthma prevalence among children. Pediatr 2016; 137: e20152354.

 • 5

  Papaiwannou A, Zarogoulidis P, Porpodis K, et al. Asthma-chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome (ACOS): current literature review. J Thorac Dis. 2014; 6(Suppl 1): 146–151.

 • 6

  Haughney J, Morice A, Blyth KG, et al. A retrospective cohort study in severe asthma describing commonly measured biomarkers: eosinophil count and IgE levels. Respir Med. 2018; 134: 117–123.

 • 7

  Hamid QA, Minshall EM. Molecular pathology of allergic disease: I: lower airway disease. J Allergy Clin Immunol. 2000; 105: 20–36.

 • 8

  Rosenberg SL, Miller GE, Brehm JM, et al. Stress and asthma: novel insights on genetic, epigenetic, and immunologic mechanisms. J Allergy Clin Immunol. 2014; 134: 1009–1015.

 • 9

  Wenzel S, Ford L, Pearlman D, et al. Dupilumab in persistent asthma with elevated eosinophil levels. N Engl J Med. 2013; 368: 2455–2466.

 • 10

  Haczku A, Panettieri RA Jr. Social stress and asthma: the role of corticosteroid insensitivity. J Allergy Clin Immunol. 2010; 125: 550–558.

 • 11

  Liu AH. Hygiene theory and allergy and asthma prevention. Paediatr Perinat Epidemiol. 2007; 21(Suppl 3): 2–7.

 • 12

  Odler B, Müller V. Asthma-COPD overlap syndrome. [Asthma-COPD overlap szindróma.] Orv Hetil. 2016; 157: 1304–1313. [Hungarian]

 • 13

  McQuaid EL, Kopel SJ, Nassau JH. Behavioral adjustment in children with asthma: a meta-analysis. J Dev Behav Pediatr. 2001; 22: 430–439.

 • 14

  Andrejkovics M, Gasparik É, Bokor P, et al. The new paradigm of medicine and of psychotherapy: the bio-psycho-socio-spiritual model. [Az orvoslás és a pszichoterápia új paradigmája: a bio-pszicho-szocio-spirituális modell.] Pszichoterápia 2013; 22: 93–99. [Hungarian]

 • 15

  Papp-Zipernovszky O, Náfrádi L, Schulz PJ, et al. “So each patient comprehends”: measuring health literacy in Hungary. [„Hogy minden beteg megértse!” – Az egészségműveltség (health literacy) mérése Magyarországon.] Orv Hetil. 2016; 157: 905–915. [Hungarian]

 • 16

  Endre L. Physical activity and bronchial asthma. [A testedzés és az asztma kapcsolata.] Orv Hetil. 2016; 157: 1019–1027. [Hungarian]

 • 17

  Minuchin S, Fishman HC. Family therapy techniques. Harvard University Press, Cambridge, 2009.

 • 18

  Carr A. The effectiveness of family therapy and systemic interventions for child-focused problems. J Fam Ther. 2009; 31: 3–45.

 • 19

  Dallos R, Vetere A. Systems theory, family attachments and processes of triangulation: Does the concept of triangulation offer a useful bridge? J Fam Ther. 2012; 34: 117–137.

 • 20

  Nemes L. The child living inside us. [A bennünk élő gyermek.] Filum Kiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]

 • 21

  Klaniczay S. On childhood stuttering and the theory of clinging. J Child Psychother. 2000; 26: 97–115.

 • 22

  Klopp A, Vehling L, Becker AB, et al. Modes of infant feeding and the risk of childhood asthma: a prospective birth cohort study. J Pediatr. 2017; 190: 192–199.e2.

 • 23

  Eichhorn N. Maternal fetal attachment: can acceptance of fetal sentience impact the maternal-fetal attachment relationship? J Prenat Perinat Psychol Health 2012; 27: 47–55.

 • 24

  Trevarthen C. What is it like to be a person who knows nothing? Defining the active intersubjective mind of a newborn human being. Inf Child Dev. 2011; 20: 119–135.

 • 25

  Lee KT, Noh MJ, Koo DM. Lonely people are no longer lonely on social networking sites: the mediating role of self-disclosure and social support. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2013; 16: 413–418.

 • 26

  Kopp MS, Skrabski Á, Szedmák S. Psychosocial risk factors, inequality and self-rated morbidity in a changing society. Soc Sci Med. 2000; 51: 1351–1361.

 • 27

  Vanderbilt-Adriance E, Shaw DS, Brennan LM, et al. Protective factors in the development of children’s early conduct problems. Fam Relat. 2015; 64: 64–79.

 • 28

  Ferguson CJ. Do angry birds make for angry children? A meta-analysis of video game influences on children’s and adolescents’ aggression, mental health, prosocial behavior and academic performance. Perspect Psychol Sci. 2015; 10: 646–666.

 • 29

  Özgür H. The relationship between Internet parenting styles and Internet usage of children and adolescents. Comput Hum Behav. 2016; 60: 411–424.

 • 30

  Song H, Zmyslinski-Seelig A, Kim J, et al. Does Facebook make you lonely? A meta-analysis. Comput Hum Behav. 2014; 36: 446–452.

 • 31

  Dhir A, Chen GM, Chen S. Why do we tag photographs on Facebook? Proposing a new gratifications scale. N Med Soc. 2017; 19: 502–521.

 • 32

  Wang JL, Jackson LA, Wang HZ, et al. Predicting social networking site (SNS) use: personality, attitudes, motivation and internet self-efficacy. Person Individ Diff. 2015; 80: 119–124.

 • 33

  Wan CS, Chiou WB. Why are adolescents addicted to online gaming? An interview study in Taiwan. Cyberpsychol Behav. 2006; 9: 762–766.

 • 34

  Józsa T, Nagy BE. Media and internet usage as a behavior connected with attachment among asthmatic youth. In: Koncz I, Száva I. (eds.) Professors for the European Hungary Foundation’s studies I. [A média- és internethasználat mint a kötődéssel összefüggő magatartásforma asztmatikus fiatalok körében. In: Koncz I, Száva I. (szerk.) Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület tanulmánykötet I.] Elektronikus könyv, Budapest, 2017; pp. 243–246. [Hungarian]

 • 35

  Marino C, Gini G, Vieno A, et al. A comprehensive meta-analysis on Problematic Facebook Use. Comput Hum Behav. 2018; 83: 262–277.

 • 36

  Chen E, Miller GE. Stress and inflammation in exacerbations of asthma. Brain Behav Immun. 2007; 21: 993–999.

 • 37

  Kozyrskyj AL, Mai XM, McGrath P, et al. Continued exposure to maternal distress in early life is associated with an increased risk of childhood asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2008; 177: 142–147.

 • 38

  Ko CH, Yen JY, Yen CF, et al. Factors predictive for incidence and remission of internet addiction in young adolescents: a prospective study. Cyberpsychol Behav. 2007; 10: 545–551.

 • 39

  Anderson EL, Steen E, Stavropoulos V. Internet use and problematic internet use: A systematic review of longitudinal research trends in adolescence and emergent adulthood. Int J Adolesc Youth 2017; 22: 430–454.

 • 40

  Zywica J, Danowski J. The faces of Facebookers: investigating social enhancement and social compensation hypotheses; predicting Facebook and offline popularity from sociability and self-esteem, and mapping the meanings of popularity with semantic networks. J Comput-Med Commun. 2008; 14: 1–34.

 • 41

  Ellison NB, Steinfield C, Lampe C. The benefits of Facebook “friends”: social capital and college students’ use of online social network sites. J Comput-Med Commun. 2007; 12: 1143–1168.

 • 42

  Demetrovics Zs, Szeredi B, Nyikos E. Introduction of the Problem Internet Use Questionnaire. [A Problémás Internethasználat Kérdőív bemutatása.] Psychiatr Hung. 2004; 19: 141–160. [Hungarian]

 • 43

  Rózsa S, Komlósi A. Psychometric analysis of Rosenberg Self-Esteem scale: item-wording, dimensionality and item characteristics. [A Rosenberg Önbecsülés Skála pszichometriai jellemzői: a pozitívan és negatívan megfogalmazott tételek működésének sajátosságai.] Pszichológia 2014; 34: 149–174. [Hungarian]

 • 44

  Gangadharbatla H. Facebook me: collective self-esteem, need to belong, and internet self-efficacy as predictors of the iGeneration’s attitudes toward social networking sites. J Interact Advert. 2008; 8: 5–15.

 • 45

  Kim J, LaRose R, Peng W. Loneliness as the cause and the effect of problematic Internet use: the relationship between Internet use and psychological well-being. Cyberpsychol Behav. 2009; 12: 451–455.

 • 46

  Fox S, Purcell K. Chronic disease and the Internet. Pew Internet & American Life Project, Washington DC, 2016.

 • 47

  Ferrara P, Ianniello F, Villani A, et al. Cyberbullying a modern form of bullying: Let’s talk about this health and social problem. Ital J Pediatr. 2018; 44: 14.

 • 48

  den Dekker HT, Sonnenschein-van der Voort AM, Jaddoe VW, et al. Breastfeeding and asthma outcomes at the age of 6 years: the Generation R study. Pediatr Allergy Immunol. 2016; 27: 486–492.

 • 49

  Lodge CJ, Tan DJ, Lau MXZ. Breastfeeding and asthma and allergies: a systematic review and meta-analysis. Acta Paediatr. 2015; 104(Suppl. 467): 38–53.

 • 50

  Chugg K, Barton C, Antic R, et al. The impact of alexithymia on asthma patient management and communication with health care providers: a pilot study. J Asthma 2009; 46: 126–129.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 14 0 0
Feb 2021 24 2 3
Mar 2021 40 1 1
Apr 2021 12 1 1
May 2021 15 2 2
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 0 0 0