View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs, Munkácsy M. u. 2., 7621
 • | 2 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Az endoszkópos melléküregműtétek során alkalmazott orrtamponáló módszerek hatékonysága máig ellentmondásos témakör az irodalomban. Célkitűzés: Egy új típusú, kitozánt tartalmazó orrtamponnak a gyógyulási folyamatra gyakorolt hatását vizsgáltuk állatkísérletes modellen. Módszer: Vizsgálatunkban 10 nyúlon standard nyálkahártya-sérülést okoztunk, kétoldali endoszkópos orrüregi beavatkozás során. Az egyik orrfélbe kitozán orrtampont helyeztünk, míg a másik orrfél tamponálás nélkül maradt. Az eredmények értékelése a posztoperatív 12. héten történt orrendoszkópos vizsgálatokkal, illetve szövetmintavétellel. A szövetmintákat pásztázó elektronmikroszkóppal is vizsgáltuk, ennek során a csillókkal nem rendelkező vagy elhalt hámsejteknek az épen maradt hámsejtekhez viszonyított arányát százalékban határoztuk meg. Orrendoszkópiával a nyálkahártya ödémáját, pörkösödését és az orrváladék jellegét, valamint az adhaesioképződés mértékét vizsgáltuk. A tünetek súlyosságától függően 0-tól 3-ig terjedő pontszámokat osztottunk ki Berlucchi és mtsai pontozási rendszerének módosításával. A magasabb pontszámok jelezték a kedvezőtlenebb állapotot. Eredmények: Az adhaesiót vizsgálva a nem tamponált orrfeleknél mindössze 1 pont adódott (átlag: 0,1; standard deviáció [SD]: 0,32), míg a tamponált oldalon egyáltalán nem jelentkezett ez a tünet. A nem tamponált orrfelek pörkösödése 1 ponttal bizonyult kevesebbnek (9, átlag: 0,90; SD: 0,74), mint a tamponált orrfélnél (10, átlag 1,00; SD: 0,82). Orrváladék és nyálkahártya-ödéma nem volt észlelhető. Az elektronmikroszkópos vizsgálat alapján a százalékos értékek átlaga a tamponált oldalon 22,06% (SD: 0,25), míg a nem tamponált oldalon 36,11% (SD: 0,48) volt. A különbségek nem érték el a szignifikancia szintjét (p = 0,806). Következtetés: A kitozántampon vizsgálata során egyik állatban sem tapasztaltunk műtéti szövődményt. A tamponált és a tampon nélküli orrfelek nyálkahártyájának gyógyulása között nincs szignifikáns különbség ezen állatkísérletes modell alapján. Orv Hetil. 2018; 159(47): 1981–1987.

 • 1

  Stammberger H, Posawetz W. Functional endoscopic sinus surgery. Concept, indications and results of the Messerklinger technique. Eur Arch Otorhinolaryngol. 1990; 247: 63–76.

 • 2

  Weitzel EK, Wormald PJ. A scientific review of middle meatal packing/stents. Am J Rhinol. 2008; 22: 302–307.

 • 3

  Orlandi RR, Lanza DC. Is nasal packing necessary following endoscopic sinus surgery? Laryngoscope 2004; 114: 1541–1544.

 • 4

  Eliashar R, Gross M, Wohlgelernter J, et al. Packing in endoscopic sinus surgery: is it really required? Otolaryngol Head Neck Surg. 2006; 134: 276–279.

 • 5

  von Schoenberg M, Robinson P, Ryan R. Nasal packing after routine nasal surgery – is it justified? J Laryngol Otol. 1993; 107: 902–905.

 • 6

  Samad I, Stevens HE, Maloney A. The efficacy of nasal septal surgery. J Otolaryngol. 1992; 21: 88–91.

 • 7

  Pomerantz J, Dutton JM. Platelet gel for endoscopic sinus surgery. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2005; 114: 699–704.

 • 8

  Vaiman M, Eviatar E, Segal S. The use of fibrin glue as haemostatic in endonasal operations: a prospective, randomized study. Rhinology 2002; 40: 185–188.

 • 9

  Vaiman M, Eviatar E, Segal S. Effectiveness of second-generation fibrin glue in endonasal operations. Otolaryngol Head Neck Surg. 2002; 126: 388–391.

 • 10

  Shaw CL, Dymock RB, Cowin A, et al. Effect of packing on nasal mucosa of sheep. J Laryngol Otol. 2000; 114: 506–509.

 • 11

  Athanasiadis T, Beule AG, Robinson BH, et al. Effects of a novel chitosan gel on mucosal wound healing following endoscopic sinus surgery in a sheep model of chronic rhinosinusitis. Laryngoscope 2008; 118: 1088–1094.

 • 12

  Chung YJ, An SY, Yeon JY, et al. Effect of a chitosan gel on hemostasis and prevention of adhesion after endoscopic sinus surgery. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2016; 9: 143–149.

 • 13

  Berlucchi M, Castelnuovo P, Vincenzi A, et al. Endoscopic outcomes of resorbable nasal packing after functional endoscopic sinus surgery: a multicenter prospective randomized controlled study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009; 266: 839–845.

 • 14

  Gustafson SB, Fulkerson P, Bildfell R, et al. Chitosan dressing provides hemostasis in swine femoral arterial injury model. Prehosp Emerg Care 2007; 11: 172–178.

 • 15

  Cetin M, Ak D, Duran B, et al. Use of methylene blue and N,O-carboxymethylchitosan to prevent postoperative adhesions in a rat uterine horn model. Fertil Steril. 2003; 80(Suppl 2): 698–701.

 • 16

  Wedmore I, McManus JG, Pusateri AE, et al. A special report on the chitosan-based hemostatic dressing: experience in current combat operations. J Trauma 2006; 60: 655–658.

 • 17

  Mariappan MR, Alas EA, Williams JG, et al. Chitosan and chitosan sulfate have opposing effects on collagen–fibroblast interactions. Wound Repair Regen. 1999; 7: 400–406.

 • 18

  Valentine R, Wormald PJ, Sindwani R. Advances in absorbable biomaterials and nasal packing. Otolaryngol Clin North Am. 2009; 42: 813–828.

 • 19

  Somogyvári K, Móricz P, Gerlinger I, et al. Morphological and histological effects of radiofrequency and laser (KTP and Nd:YAG) treatment of the inferior turbinates in animals. Surg Innov. 2017; 24: 5–14.

 • 20

  Guba PM. A novel surgical mesh suitable for laparoscopy, studied on animal model. [Új, laparoszkópos beültetésre alkalmas sérvháló állatkísérletes vizsgálata.] Orv Hetil. 2016; 157: 180–184. [Hungarian]

 • 21

  Gago LA, Saed GM, Chauhan S, et al. Seprafilm (modified hyaluronic acid and carboxymethylcellulose) acts as a physical barrier. Fertil Steril. 2003; 80: 612–616.

 • 22

  Eloy P, Andrews P, Poirrier AL. Postoperative care in endoscopic sinus surgery: a critical review. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2017; 25: 35–42.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 96 93 0
Full Text Views 28 5 0
PDF Downloads 25 7 0