View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Semmelweis u. 8., 6720
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Interdiszciplináris kutatásokkal igazolták, hogy a betegek sebészeti beavatkozással kapcsolatos félelmei és szorongásai meghatározó szerepet játszanak a műtét és a műtét utáni felépülés sikerességében. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja az ezen félelmek felmérésére kifejlesztett Sebészeti Beavatkozástól Való Félelem Kérdőív magyar változatának validitás- és reliabilitásvizsgálata volt daganatos megbetegedésben szenvedő személyek körében. Módszer: Keresztmetszeti vizsgálatunkban 149, sebészeti beavatkozáson átesett páciens vett részt. A skála validitásának vizsgálatára a Spielberger-féle Állapot- és Vonásszorongás Kérdőívet, a Beck Depresszió Kérdőívet és a Vizuális Analóg Skálát használtuk. Eredmények: A kérdőív belső megbízhatósága (Cronbach-alfa = 0,878; 0,885) kiváló. A konstruktumvaliditás vizsgálatakor közepesen szoros összefüggést találtak a szorongás, a depresszió, a műtét utáni vélt fájdalom és a Sebészeti Beavatkozástól Való Félelem Kérdőív között. Következtetések: A Sebészeti Beavatkozástól Való Félelem Kérdőív magyar verziójának reliabilitása és validitása a vizsgált populáción jónak mutatkozott. A kérdőív megbízható információt ad a műtét előtt álló páciensek műtéttel kapcsolatos rövid távú és hosszú távú félelmeiről. Orv Hetil. 2018; 159(47): 1988–1993.

 • 1

  Ali A, Altun D, Oguz BH, et al. The effect of preoperative anxiety on postoperative analgesia and anesthesia recovery in patients undergoing laparascopic cholecystectomy. J Anesth. 2014; 28: 222–227.

 • 2

  Munafò MR, Stevenson J. Anxiety and surgical recovery: Reinterpreting the literature. J Psychosom Res. 2001; 51: 589–596.

 • 3

  Theunissen M, Peters ML, Bruce J, et al. Preoperative anxiety and catastrophizing: a systematic review and meta-analysis of the association with chronic postsurgical pain. Clin J Pain 2012; 28: 819–841.

 • 4

  Zieger M, Schwarz R, König HH, et al. Depression and anxiety in patients undergoing herniated disc surgery: relevant but underresearched – a systematic review. Cent Eur Neurosurg. 2010; 71: 26–34.

 • 5

  Koivula M, Tarkka MT, Tarkka M, et al. Fear and anxiety in patients at different time-points in the coronary artery bypass process. Int J Nurs Stud. 2002; 39: 811–822.

 • 6

  Shafer A, Fish MP, Gregg KM, et al. Preoperative anxiety and fear: a comparison of assessments by patients and anesthesia and surgery residents. Anesth Analg. 1996; 83: 1285–1291.

 • 7

  Montgomery M, McCrone SH. Psychological distress associated with the diagnostic phase for suspected breast cancer: systematic review. J Adv Nurs. 2010; 66: 2372–2390.

 • 8

  Carr E, Brockbank K, Allen S, et al. Patterns and frequency of anxiety in women undergoing gynaecological surgery. J Clin Nurs. 2006; 15: 341–352.

 • 9

  Caumo W, Schmidt AP, Schneider CN, et al. Risk factors for preoperative anxiety in adults. Acta Anaesthesiol Scand. 2001; 45: 298–307.

 • 10

  Koivula M, Tarkka MT, Tarkka M, et al. Fear and in-hospital social support for coronary artery bypass grafting patients in the day before surgery. Int J Nurs Stud. 2002; 39: 415–427.

 • 11

  Rosenberger PH, Kerns R, Jokl P, et al. Mood and attitude predict pain outcomes following arthroscopic knee surgery. Ann Behav Med. 2009; 37: 70–76.

 • 12

  Theunissen M, Peters ML, Schouten EG, et al. Validation of the Surgical Fear Questionnaire in adult patients waiting for elective surgery. PloS ONE 2014; 9: e100225.

 • 13

  Beck AT, Ward CH, Mendelson M, et al. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961; 4: 561–571.

 • 14

  Rózsa S, Szádóczky E, Füredi J. Characteristics of the Beck Depression Scale in Hungarian sample. [A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán.] Psychiatr Hung. 2001; 16: 384–402. [Hungarian]

 • 15

  Sipos K, Sipos M, Spielberger CD. Hungarian version of the State-Trait Anxiety Inventory (STAI). In: Mérei F, Szakács F. (eds.) Psycholodiagnostic Vademecum, I. Explorational and biolgraphic methods, symptom evaluation scales and questionnaires, 2. [A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In: Mérei F, Szakács F. (szerk.) Pszichodiagnosztikai Vademecum I. Explorációs és biográfiai módszerek, tünetbecslő skálák, kérdőívek 2.] Tankönyvkiadó, Budapest, 1988; pp. 123–136. [Hungarian]

 • 16

  Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA, 1970.

 • 17

  Wong DL, Baker CM. Smiling face as anchor for pain intensity scales. Pain 2001; 89: 295–297.

 • 18

  Cronbach LJ. Essentials of psychological testing (5th edn.). Harper & Row, New York, NY, 1990.

 • 19

  Muszbek K, Gaal I. Pitfalls within the cancer-related doctor–patient communication. [Az orvos–beteg kommunikáció csapdái daganatos betegség esetén.] Orv Hetil. 2016; 157: 649–653. [Hungarian]

 • 20

  Papp-Zipernovszky O, Náfrádi L, Schulz PJ, et al. “So each patient comprehends”: measuring health literacy in Hungary. [„Hogy minden beteg megértse!” – Az egészségműveltség (health literacy) mérése Magyarországon.] Orv Hetil. 2016; 157: 905–915. [Hungarian]

 • 21

  Tsimopoulou I, Pasquali S, Howard R, et al. Psychological prehabilitation before cancer surgery: a systematic review. Ann Surg Oncol. 2015; 22: 4117–4123.

 • 22

  Nelson EA, Dowsey MM, Knowles SR, et al. Systematic review of the efficacy of pre-surgical mind-body based therapies on post-operative outcome measures. Complement Ther Med. 2013; 21: 697–711.

 • 23

  Silver JK, Baima, J. Cancer prehabilitation: an opportunity to decrease treatment-related morbidity, increase cancer treatment options, and improve physical and psychological health outcomes. Am J Phys Med Rehabil. 2013; 92: 715–727.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 18 0 0
Feb 2021 39 0 0
Mar 2021 21 0 0
Apr 2021 19 2 2
May 2021 13 1 1
Jun 2021 9 0 0
Jul 2021 0 0 0