View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Budapest
 • 2 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A szerző az egészségügyi forráselosztás angol módszerét és a metódus hazai alkalmazására végzett modellszámításokat mutatja be. Módszer: Az angol regressziós modell felállítása magyar viszonyokra. Eredmények: A magyar forráselosztásra az angol módszer alkalmazható, de megfelelő magyarázó változókat és területi egységeket kell találni. Következtetés: Az angol módszertől elszakadva, annak szolgai másolása helyett egy egyedi betegadatokon alapuló forráselosztási modell felállítása lehetséges, a hazai igénybevételt magyarázó tényezők számszerűsítésével. Ehhez további kutatás szükséges. Orv Hetil. 2018; 159(5): 183–191.

 • 1

  Bodrogi J. Emergence of health economics. In: Kaló Z, Inotai A, Nagyjánosi L. (eds.) Glossary of health economics I. [Az egészség-gazdaságtan kialakulása. In: Kaló Z, Inotai A, Nagyjánosi L. (szerk.) Egészség-gazdaságtani fogalomtár I.] Professional Publishing Hungary Kft., Medical Tribune Divízió, Budapest, 2009. [Hungarian]

 • 2

  Vitrai J. Individual and social determinants of health and health inequalities. PhD thesis. [Az egészség és az egészség-egyenlőtlenség egyéni és közösségi szintű befolyásoló tényezői. PhD-értezés.] Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs, 2001. [Hungarian]

 • 3

  Orosz É, Kollányi Zs. International comparison of health status and health inequalities. [Egészségi állapot, egészség-egyenlőtlenségek nemzetközi összehasonlításban.] Budapest, 2016. Available from: http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2016/16orosz.pdf [Hungarian]

 • 4

  Vitrai J, Borbás I, Formanek-Balku E, et al. Data on Demography, mortality and morbidity. In: Expert Group of the Health System Assessment. Health performance report of Hungary, 2013–2015. [Demográfiai, mortalitási és morbiditási adatok. In: Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportja. A magyar egészségügyi rendszer teljesítményértékelési jelentése 2013–2015.] Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Budapest, 2017. Available from: https://mertek.aeek.hu/documents/68031/186704/9.Demogr%C3%A1fia.pdf/f624f810-865f-3373-a382-9f0761271b26 [Hungarian]

 • 5

  Ónodi-Szűcs Z. Discussion paper to Semmelweis Plan. [Vitairat a Semmelweis Terv margójára.] Medical Tribune, Budapest, 2011. Available from: http://medicalonline.hu/cikk/a_semmelweis_terv_margojara [Hungarian]

 • 6

  Babarczy B, Fadgyas-Freyler P, Falusi Zs, et al. Structure and accessability. In: Expert Group of the Health System Assessment. Health performance report of Hungary, 2013–2015. [Struktúra, elérés. In: Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportja. A magyar egészségügyi rendszer teljesítményértékelési jelentése 2013–2015.] Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Budapest, 2017. Available from: https://mertek.aeek.hu/documents/68031/186704/10.Strukt%C3%BAra-egyben.pdf/fccc9ab2-6e21-2098-1469-abaad109dac9 [Hungarian]

 • 7

  Government Decree No. 43/1999 (III. 3.) on the detailed rules of financing healthcare services from the Health Insurance Fund. [43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól.] Available from: http://net.jogtar.hu [Hungarian]

 • 8

  Rice N, Smith PC. Strategic resource allocation and funding decisions. In: Mossaiolos E, Dixon A, Figueras J, et al. (eds.) Funding health care: options for Europe – European Observatory on Health Care Systems Series. Buckingham, Philadelphia, 2002.

 • 9

  Nagy B. Risk adjustment for further development of the capitation based resource allocation in Hungary – development of a resource-allocation model based on capitation. PhD thesis. [Kockázatkiigazítás az egészségügyi források allokációjánál Magyarországon – a fejkvóta alapú forrásallokációs formula fejlesztése. PhD-értekezés.] Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Doktori Iskola, Debrecen, 2009. [Hungarian]

 • 10

  Act CLIV of 1997 on Health Care. [1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről.] Available from: http://net.jogtar.hu [Hungarian]

 • 11

  Buck D, Dixon A. Improving the allocation of health resources in England. How to decide who gets what. The King’s Fund, 2013. Available from: http://www.kingsfund.org.uk/sites/files/kf/field/field_publication_file/improving-the-allocation-of-health-resources-in-england-kingsfund-apr13.pdf

 • 12

  Boyle S. Executive summary, 2. Organizational structure, 3. Financing. In: Boyle S. United Kingdom (England): Health system review. European Observatory on Health Systems and Policies, 2011.

 • 13

  Department of Health – DH (2011). Resource allocation: weighted capitation formula. DH Financial Planning and Allocations Division. Available from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/216320/dh_124947.pdf