View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, Ecseri út 3., 1097
 • | 2 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
Restricted access

Absztrakt:

Betegközpontú egészségügyi ellátás nyújtása nem lehetséges a páciens észleleteinek, érzéseinek és elvárásainak ismerete nélkül. Ezzel szemben egyre kevesebb idő marad a mindkét fél részére kielégítő kommunikációra. Ez a hiány vagy probléma részben kezelhető az úgynevezett „Patient Reported Outcomes” fogalomkörébe tartozó felmérések végzésével és eredményeinek hasznosításával. A módszerek fogalommeghatározása, alkalmazási köre, felhasználása nagy változatosságot mutat, ami az eredmények értékelésében félreértésekhez vezethet. Ezért több útmutatás, irányelv készült az egységes értelmezés és a megfelelő alkalmazás támogatása céljából. A felmérőmódszerek az eddigiekben elsősorban kutatási célokat szolgáltak, ám a klinikai gyakorlatban is alkalmazhatók. Nemcsak eredmények értékelésére, az ellátás megfelelőségének és biztonságának rendszer- vagy intézeti szintű megítélésére, hanem az egyes páciensek ellátásának tervezésére és az együttműködésük megnyerését célzó, jól érthető kommunikáció támogatására is alkalmasak. A jelen közlemény általános tájékoztatást nyújt, és hivatkozásokat a részletkérdések megismeréséhez. Orv Hetil. 2018; 159(6): 215–222.

 • 1

  Constand MK, MacDermid JC, Bello-Haas VD, et al. Scoping review of patient-centered care approaches in healthcare. BMC Health Serv Res. 2014; 14: 271.

 • 2

  Rhoades DR, McFarland KF, Finch WH, et al. Speaking and interruptions during primary care office visits. Fam Med. 2001; 33: 528–532.

 • 3

  Koong AY, Koot D, Eng SK, at al. When the phone rings – factors influencing its impact on the experience of patients and healthcare workers during primary care consultation: a qualitative study. BMC Fam Pract. 2015; 16: 114.

 • 4

  Sándor I, Pilling J. Misbelieves about medical communication. [Tévhitek az orvosi kommunikációról.] Orv Hetil. 2016; 157: 644–648. [Hungarian]

 • 5

  Gaal I. Impact of the internet on physician–patient relationship. [Az internet hatása az orvos–beteg viszonyra.] Orv Hetil. 2016; 157: 680–684. [Hungarian]

 • 6

  Begley A, Pritchard-Jones K, Biriotti M, et al. Listening to patients with cancer: using a literary-based research method to understand patient-focused care. BMJ Open 2014; 4: e005550.

 • 7

  Andrek A, Hadházi É, Kekecs Z. The Hungarian adaptation and potential use of the Maternal–Fetal Attachment Scale questionnaire measuring mother-to-fetus attachment during ultrasound communication examinations. [Az anya–magzat kötődést mérő Maternal–Fetal Attachment Scale kérdőív magyar nyelvű adaptálása és felhasználásának lehetőségei az ultrahang-kommunikációs vizsgálatok során.] Orv Hetil. 2016; 157: 789–795. [Hungarian]

 • 8

  Paulik E, Belec B, Molnár R, et al. Applicability of the brief version of the World Health Organization’s quality of life questionnaire in Hungary. [Az Egészségügyi Világszervezet rövidített életminőség kérdőívének hazai alkalmazhatóságáról.] Orv Hetil. 2007; 148: 155–160. [Hungarian]

 • 9

  Johnston BC, Patrick DL, Busse JW, et al. Patient-reported outcomes in meta-analyses – Part 1: assessing risk of bias and combining outcomes. Health Qual Life Outcomes 2013; 11: 109.

 • 10

  Patrick DL, Guyatt GH, Acquadro C. Chapter 17: Patient-reported outcomes. In: Higgins JP, Green S. (eds.) Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. John Wiley & Sons, Chichester (UK), 2008; pp. 531–545.

 • 11

  Johnston BC, Patrick DL, Thorlund K, et al. Patient-reported outcomes in meta-analyses – Part 2: methods for improving interpretability for decision-makers. Health Qual Life Outcomes 2013; 11: 211.

 • 12

  Food and Drug Administration. Guidance for industry – Patient-reported outcome measures: Use in medical product development to support labeling claims. FDA, Rockville, MD, 2009.

 • 13

  Etingen B, Miskevics S, LaVela SL. Assessing the associations of patient-reported perceptions of patient-centered care as supplemental measures of health care quality in VA. J Gen Intern Med. 2016; 31(Suppl 1): S10–S20.

 • 14

  WHO. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF). [A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO).] Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium – Országos Egészségbiztosítási Pénztár – Medicina. Budapest, 2004. [Hungarian]

 • 15

  Williams K, Frei A, Vetsch A, et al. Patient-reported physical activity questionnaires: A systematic review of content and format. Health Qual Life Outcomes 2012; 10: 28.

 • 16

  WHO. WHOQOL: Measuring quality of life. WHO, Geneva, 1997.

 • 17

  Lucas-Carrasco R, Eser E, Hao Y, et al. The Quality of Care and Support (QOCS) for people with disability scale: Development and psychometric properties. Res Dev Disabil. 2011; 32: 1212–1225.

 • 18

  Gács Zs, Berend K, Csanádi G, et al. A new questionnaire for the assessment of parental health literacy. [Új kérdőív a szülői egészségműveltség mérésére.] Orv Hetil. 2015; 156: 1715–1718. [Hungarian]

 • 19

  Power MJ, Green AM, The WHOQOL-Dis Group. Development of the WHOQOL disabilities module. Qual Life Res. 2010; 19: 571–584.

 • 20

  Cieza A, Ewert T, Üstün TB, et al. Development of ICF core sets for patients with chronic health conditions. J Rehabil Med. 2004; 36(44 Suppl): 9–11.

 • 21

  Fontana C, Picciolini O, Fumagalli M, et al. A longitudinal ICF-CY-based evaluation of functioning and disability of children born with very low birth weight. Int J Rehabil Res. 2016; 39: 296–301.

 • 22

  Cieza A, Fayed N, Bickenbach J, et al. Refinements of the ICF linking rules to strengthen their potential for establishing comparability of health information. Disabil Rehabil. 2016 Mar 17. [Epub ahead of print]

 • 23

  Marques A, Jácome C, Conçalves A, et al. Validation of the comprehensive ICF core set for obstructive pulmonary diseases from the patient’s perspective. Int J Rehabil Res. 2014; 37: 152–158.

 • 24

  Norrefalk JR, Borg K. The Functional Barometer – An analysis of a self-assessment questionnaire with ICF-coding regarding functional/activity limitations and quality of life due to pain – Differences in age gender and origin of pain. Scand J Pain 2017; 17: 16–21.

 • 25

  Hanefeld J, Powell-Jackson T, Balabanova D. Understanding and measuring quality of care: dealing with complexity. Bull World Health Organ. 2017; 95: 368–374.

 • 26

  Froud R, Patel S, Rajendran D, et al. A systematic review of outcome measures use, analytical approaches, reporting methods, and publication volume by year in low back pain trials published between 1980 and 2012: Respice, adspice, et prospice. PLoS ONE 2016; 11: e0164573.

 • 27

  Rolfson O, Bohm E, Franklin P, et al. Patient-reported outcome measures in arthroplasty registries. Report of the Patient-Reported Outcome Measures Working Group of the International Society of Arthroplasty Registries. Part I. Overview and rationale for patient-reported outcome measures. Acta Orthop. 2016; 87(Suppl 1): 3–8.

 • 28

  Gimeno-Santos E, Raste Y, Demeyer H, et al. The PROactive instruments to measure physical activity in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J. 2015; 46: 988–1000.

 • 29

  Engström MS, Leksell J, Johansson UB, et al. What is important for you? A qualitative interview study of living with diabetes and experiences of diabetes care to establish a basis for a tailored Patient-Reported Outcome Measure for the Swedish National Diabetes Register. BMJ Open 2016; 6: e010249.

 • 30

  Breckenridge K, Bekker HL, Gibbons E, et al. How to routinely collect data on patient-reported outcome and experience measures in renal registries in Europe: an expert consensus meeting. Nephrol Dial Transplant. 2015; 30: 1605–1614.

 • 31

  Böszörményi-Nagy G, Balikó Z, Somfay A, et al. (eds.) Clinical practice guideline – on diagnostics, treatment and care of chronic obstructive pulmonary disease – COPD. [Egészségügyi szakmai irányelv – A krónikus obstruktív tüdőbetegség (chronic obstructive pulmonary disease – COPD) diagnosztikájáról, kezeléséről, gondozásáról.] Medicina Thoracalis 2017; 70: 139–179. [Hungarian]

 • 32

  Fox MH, Krahn GL, Sinclair LB, et al. Using the international classification of functioning, disability and health to expand understanding of paralysis in the United States through improved surveillance. Disabil Health J. 2015; 8: 457–463.

 • 33

  Tempest S, McIntyre A. Using the ICF to clarify team roles and demonstrate clinical reasoning in stroke rehabilitation. Disabil Rehabil. 2006; 28: 663–667.

 • 34

  Snyder CF, Herman JM, White SM, et al. When using patient-reported outcomes in clinical practice, the measure matters: A randomized controlled trial. J Oncol Pract. 2014; 10: e299–e306.

 • 35

  Bélanger E, Rodríguez C, Groleau D, et al. Patient participation in palliative care decisions: An ethnographic discourse analysis. Int J Qual Stud Health Well-being 2016; 11: 32438.

 • 36

  Velikova G, Booth L, Smith AB, et al. Measuring quality of life in routine oncology practice improves communication and patient well-being: a randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2004; 22: 714–724.

 • 37

  Boyer L, Lançon C, Baumstarck K, et al. Evaluating the impact of a quality of life assessment with feedback to clinicians in patients with schizophrenia: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2013; 202: 447–453.

 • 38

  Tringer I, Simon A, Veress G. Biopsychosocial factors influencing quality of life after acute coronary syndrome. [Az akut koronáriaesemény utáni életminőséget befolyásoló biopszichoszociális tényezők 15 hónapos követés alapján.] Cardiologia Hungarica 2009; 39: 284–293. [Hungarian]

 • 39

  Valasek T, Varga PP, Klemencsics I, et al. Measuring of functional impairment of lumbar spine. [Az ágyéki gerinc funkciócsökkenésének mérése.] Ideggy Szemle 2015; 68: 135–141. [Hungarian]

 • 40

  Bálint Z, Farkas H, Farkas N, et al. A three-year follow-up study of the development of joint contractures in 131 patients with systemic sclerosis. Clin Exper Rheumatol. 2014; 32(6 Suppl 86): S68–S74.

 • 41

  Vekerdy-Nagy Zs. (ed.) Evidence-based rehabilitation medicine. [Bizonyítékokon alapuló rehabilitációs medicina.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2017. [Hungarian]

 • 42

  Creasy KR, Lutz BJ, Young ME, et al. Clinical implications of family-centered care in stroke rehabilitation. Rehabil Nurs. 2015; 40: 349–359.

 • 43

  Zrubka Zs. Measurement and health economic evaluation of informal care. [Az informális ellátás mérése és egészséggazdasági értékelése.] Orv Hetil. 2017; 158: 1363–1372. [Hungarian]

 • 44

  Scholl I, Zill JM, Härter M, et al. An integrative model of patient-centeredness – A systematic review and concept analysis. PLoS ONE 2014; 9: e107828.

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 844 EUR / 1124 USD
Print + online subscription: 956 EUR / 1326 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Publication
Programme
2021 Volume 162
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 8 0 0
Jul 2021 8 0 0
Aug 2021 16 0 0
Sep 2021 23 1 2
Oct 2021 22 1 0
Nov 2021 9 1 1
Dec 2021 0 0 0