View More View Less
 • 1 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Budapest, Fehérvári út 89–95., 1119
 • 2 University of Medicine, Targu-Mures, Romania
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A fogyasztói egészségtudatosság fokozódásával a glutén a diétára szoruló coeliakiás betegek mellett – különböző kedvező egészségügyi hatások reményében – számos fogyasztó által kerülendő élelmiszer-összetevővé vált. A diéta szigorú betartása komoly lemondásokat és életmódbeli változásokat követel a betegektől, ami életminőségüket is kedvezőtlenül érinti. Jelen munkánk célja a magyarországi és romániai, gluténmentes diétát folytató fogyasztók életminőségének megismerése és az arra gyakorolt negatív hatások feltárása. Módszer: Online kérdőíves adatgyűjtésünket 1155 magyarországi és romániai felnőtt fogyasztó részvételével végeztük. Eredmények: A gluténmentesen táplálkozó fogyasztók számára az önfegyelem hiánya viszonylag könnyen leküzdhető akadály, életvitelüket azonban a társas összejövetelek, az otthonon kívüli étkezés negatívan befolyásolta. Mindemellett életvitelben és anyagilag is megterhelő az étrend betartása. A magyarországi fogyasztók számára a külső tényezők – mint a termékek ára, választéka, íze, beszerezhetősége – jelentősebb akadályként jelentkeztek, míg a romániai megkérdezettek számára inkább a belső tényezők (termékismeret hiánya, életmód, önfegyelem hiánya) okoztak nagyobb gondot. Az allergén és intoleranciát okozó összetevők jelölési kötelezettsége elérte célját, mivel megkönnyítette a diétázók élelmiszer-választását, fokozta bizalmukat. Következtetések: A tanulmány rámutat, hogy a diétázók életminőségének javítása nem csupán általános intézkedések (az otthonon kívüli étkezést ellátók felkészültségének javítása és a termékek árának racionalizálása), hanem országspecifikus cselekvéseken keresztül is fokozható. Orv Hetil. 2019; 160(25): 980–986.

 • 1

  Escuder-Mollon P. Quality of life. In: Escuder-Mollon P. (ed.) Educating and quality of life for the elderly: a guide for educational institutions. [Idősek oktatása és életminősége: útmutató idősek oktatásával foglalkozó intézmények számára.] Trebag Kft., Nagykovácsi, 2013; pp. 5–24. [Hungarian]

 • 2

  World Health Organization. Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse. WHOQOL: measuring quality of life. World Health Organization, Geneva, 1997. Available from: http://www.who.int/iris/handle/10665/63482 [accessed: January 9, 2019].

 • 3

  Kullmann L, Harangozó J. Hungarian adaptation of the WHO method for measuring quality of life. [Az Egészségügyi Világszervezet életminőség-vizsgáló módszerének hazai adaptációja.] Orv Hetil. 1999; 140: 1947–1952. [Hungarian]

 • 4

  Tilinca MC, Pál S, Preg Z, et al. The relationship of metabolic and endocrine parameters with associated diseases in diabetes mellitus. Rev Chim. 2018; 69: 1288–1291.

 • 5

  Bálint I, Nemes-Nagy E, Csibi M, et al. The role of diet and lifestyle habits in prevention of cardiovascular disease in Moldavian and Transylvanian population. Rev Chim. 2017; 68: 1460–1465.

 • 6

  Tarcea M, Fazakas Z, Szűcs V, et al. Mean dietary fiber intake of Romanian adults – results of a survey questionnaire. Rev Chim. 2017; 68: 2083–2087.

 • 7

  Mató-Juhász A, Szegedi K. Theoretical connections between health conscious behavior and sustainable development. [Az egészségtudatos magatartás és a fenntartható fejlődés elméleti összefüggései.] MultiScience – XXX. microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference, University of Miskolc, 21–22 April 2016. [Hungarian]

 • 8

  Lionetti E, Catassi C. New clues in celiac disease epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, and treatment. Int Rev Immunol. 2011; 30: 219–231.

 • 9

  Catassi C, Gatti S, Fasano A. The new epidemiology of celiac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014; 59(Suppl 1): S7–S9.

 • 10

  Dobru D, Pascu O, Tanţă M, et al. The prevalence of coeliac disease at endoscopy units in Romania: routine biopsies during gastroscopy are mandatory (a multicentre study). Rom J Gastroenterol. 2003; 12: 97–100.

 • 11

  Nielsen. Growing demand for healthy foods. [Nő a kereslet egészséges élelmiszerek iránt.] Available from: http://www.nielsen.com/hu/hu/press-room/2016/healthy-eating.html [accessed: January 9, 2019]. [Hungarian]

 • 12

  GfK. „Free from” foods are popular without involvement. [Érintettség nélkül is népszerűek a ,,mentes” élelmiszerek.] Available from: https://www.nak.hu/agazati-hirek/elelmiszeripar/150-gabona-edessegipar/94457-erintettseg-nelkul-is-nepszeruek-a-mentes-elelmiszerek [accessed: January 9, 2019]. [Hungarian]

 • 13

  MDOSZ. About celiac disease and gluten-free diet. [A cöliákiáról és a gluténmentes étrendről.] Táplálkozási Akadémia Hírlevél 2014; 7: 1–7. [Hungarian]

 • 14

  Dennis M, Case S. Going gluten-free: a primer for clinicians. Practical Gastroenterol. 2004; 28: 86–104.

 • 15

  Sverker A, Hensing G, Hallert C. ‘Controlled by food’ – lived experiences of coeliac disease. J Hum Nutr Diet. 2005; 18: 171–180.

 • 16

  Green PH, Stavropolulos SN, Panagi SG, et al. Characteristics of adult celiac disease in the USA: results of national survey. Am J Gastroenterol. 2001; 96: 126–131.

 • 17

  Ciacci C, D’Agate C, De Rosa A, et al. Self-related quality of life in celiac disease. Dig Dis Sci. 2003; 48: 2216–2220.

 • 18

  Pirigyi E. Examining the quality of life of gluten-sensitive people. [A gluténérzékenyek életminőségének vizsgálata. Szakdolgozat.] Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Debrecen, 2016. [Hungarian]

 • 19

  Györke S. Difficulties of people having food allergy in catering. [Az ételallergiások nehézségei a vendéglátásban. Szakdolgozat.] Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Budapest, 2018. [Hungarian]

 • 20

  Rigó A. Coeliac disease in biopsychosocial approach. [A lisztérzékenység biopszichoszociális szemléletű áttekintése.] Mentálhigiéné és Pszichoszom. 2013; 14: 167–199. [Hungarian]

 • 21

  de Rosa A, Troncone A, Vacca M, et al. Characteristics and quality of illness behaviour in celiac disease. Psychosomatics 2007; 45: 336–342.

 • 22

  Zarkadas M, Cranney A, Case S, et al. The impact of a gluten-free diet on adults with coeliac disease: results of a national survey. J Hum Nutr Diet. 2006; 19: 41–49.

 • 23

  Bánáti D, Szabó E. Characteristics of nutrition and special food safety problems of celiac consumers. In: Bánáti D, Molnár I. (eds.): Food safety serial II. Gluten-free foodstuffs. [Élelmiszer-biztonsági Közlemények II. Gluténmentes Élelmiszerek.] Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Budapest, 2003; pp. 48–60. [Hungarian]

 • 24

  Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004. [Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről.] Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011; L304: 18–63. [Hungarian]

 • 25

  Decree No. 36/2014 (XII. 17.) FM of the Ministry of Agriculture concerning information related to food. [36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról.] Magyar Közöny 2014; 178: 24610–24614. [Hungarian]

 • 26

  Koltai T. Consumer information on gluten-free foods. In: Szűcs V. (ed.) Food industry handbook 2. Gluten-free foodstuffs. [Fogyasztói tájékoztatás a gluténmentes élelmiszerekről. In: Szűcs V. (szerk.) Élelmiszeripari kézikönyv 2. Gluténmentes élelmiszerek.] Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Budapest, 2018; p. 43. [Hungarian]

 • 27

  Maneesriwongul W, Dixon J. Instrument translation process: a methods review. J Advanced Nurs. 2004; 48: 175–186.

 • 28

  Eurostat. Internet access and use statistics – households and individuals. Available from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Internet_access_and_use_statistics_-_households_and_individuals&oldid=379591 [accessed: January 9, 2019].

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.

Mendeley citation style is available HERE.

 

MANUSCRIPT SUBMISSION

 • Impact Factor (2018): 0.564
 • Medicine (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q3
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.193
 • SJR Hirsch-Index (2018): 18

Language: Hungarian

Founded in 1857
Publication: Weekly, one volume of 52 issues annually

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Papp Zoltán

Read the professional career of Papp Zoltán HERE.

 

Editorial Board

Click for the Editorial Board

Akadémiai Kiadó
Address: Prielle Kornélia u. 21-35. H-1117 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 464 8235 ---- Fax: (+36 1) 464 8221
Email: orvosihetilap@akkrt.hu