View More View Less
 • 1 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét, Nyíri út 38., 6000
 • 2 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged
 • 3 Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
 • 4 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs
 • 5 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
 • 6 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház – Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza
 • 7 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Debrecen
 • 8 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
 • 9 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged
 • 10 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt:

Bevezetés: Szervmegtartó műtéttel eltávolított emlőrákoknál fontos a sebészi szélek állapotának vizsgálata, dokumentálása. Ha az eltávolítás nem az épben történik, általában kiegészítő kezelés (ismételt sebészet, tumorágy-besugárzás) javasolt. Célkitűzés: Szervmegtartó műtéttel eltávolított női emlőrákok patológiai leleteinek sebészi szélekre vonatkozó információtartalmának elemzése, a nem ép szélek gyakoriságának felmérése és nem ép szélek esetén a további kezelések gyakoriságának becslése. Módszer: Nyolc magyar patológiai részlegből származó, mellrák miatt végzett szervmegtartó műtéthez tartozó patológiai leletek elemzése, nem ép szél esetén további lokális kezelésre vonatkozó adatok gyűjtésével. Eredmények: Kizárások után 386 leletet elemeztünk. Az ép szél korábbi definíciója (<5 mm) alapján 200, az újabb értelmezés (0 mm) alapján 32 lelet dokumentált nem ép széleket. Lobularis carcinoma esetén gyakoribb volt a szélek pozitivitása, mint nem lobularis rákok esetén. Az épben eltávolított tumorok műtéti anyaga nagyobb tömegű volt. Reoperáció 43/180, illetve 12/22 esetben történt a régi és az új definíció szerinti nem ép szélek esetén. A nem reoperált betegek közül csak 75/137 kapott biztosan külön tumorágy-besugárzást; sok esetben a ’boost’ kezelésről nem állt rendelkezésre információ. Reziduális tumor a reoperált betegek közül csak 15/43-nál igazolódott, 9-nél közülük úgy, hogy a festett szélben a primer műtéti anyagban nem írtak le daganatot. Következtetések: A patológiai leletek sebészi szélre vonatkozó információtartalma nem teljes körű. Az új biztonságos szél definíciója csökkentette a nem ép szél előfordulási gyakoriságát, de alkalmazásakor ép szélek mellett is maradhat reziduális daganat az emlőben, amint azt a reoperációs minták igazolják. Nem épben történő tumoreltávolításkor az esetek egy részében nem történik sem további sebészi kezelés, sem külön tumorágy-besugárzás. Orv Hetil. 2019; 160(26): 1036–1044.

 • 1

  Yearbook of health statistics, 2014. Hungarian Central Statistical Office, Budapest, 2015. [Egészségügyi Statisztikai Évkönyv, 2014.] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2015. Available from: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/evkonyv/egeszsegugyi_evkonyv_2014.pdf [accessed: April 8, 2018]. [Hungarian]

 • 2

  Massat NJ, Dibden A, Parmar D, et al. Impact of screening on breast cancer mortality: the UK program 20 years on. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2016; 25: 455–462.

 • 3

  Tabar L, Chen TH, Hsu CY, et al. Evaluation issues in the Swedish Two-County Trial of breast cancer screening: an historical review. J Med Screen. 2017; 24: 27–33.

 • 4

  Lázár Gy, Bursics A, Farsang Z, et al. 3rd Hungarian Breast Cancer Consensus Conference – Surgery Guidelines. [III. Emlőrák Konszenzus Konferencia – Az emlőrák korszerű sebészi kezelése.] Magy Onkol. 2016; 60: 194–207. [Hungarian]

 • 5

  Polgár Cs, Kahán Zs, Csejtei A, et al. 3rd Hungarian Breast Cancer Consensus Conference – Radiotherapy Guidelines. [III. Emlőrák Konszenzus Konferencia – Sugárterápiás irányelvek.] Magy Onkol. 2016; 60: 229–239.

 • 6

  Horváth Zs, Boér K, Dank M, et al. Systemic therapy of breast cancer: practice guideline. [Az emlőrák szisztémás kezelése: szakmai útmutatás.] Magy Onkol. 2016; 60: 241–257. [Hungarian]

 • 7

  Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG), Darby S, McGale P, Correa C, et al. Effect of radiotherapy after breast-conserving surgery on 10-year recurrence and 15-year breast cancer death: meta-analysis of individual patient data for 10,801 women in 17 randomised trials. Lancet 2011; 378(9804): 1707–1716.

 • 8

  Mátrai Z, Gulyás G, Kásler M. (eds.) The modern surgery of breast cancer. [Az emlőrák korszerű sebészete.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2015. [Hungarian]

 • 9

  Cserni G, Kulka, J, Francz M, et al. Pathological diagnosis, work-up and reporting of breast cancer. Recommendations of the 3rd Hungarian Consensus Conference on Breast Cancer. [Az emlőrák patológiai diagnosztikája, feldolgozása és kórszövettani leletezése. Szakmai útmutatás a III. Emlőrák Konszenzus Konferencia alapján.] Magy Onkol. 2016; 60: 209–228. [Hungarian]

 • 10

  Moran MS, Schnitt SJ, Giuliano AE, et al. Society of Surgical Oncology – American Society for Radiation Oncology Consensus Guideline on margins for breast-conserving surgery with whole-breast irradiation in stages I and II invasive breast cancer. J Clin Oncol. 2014; 32: 1507–1515.

 • 11

  Lázár Gy, Besznyák I, Boross G, et al. The modern therapy of breast cancer. [Az emlőrák korszerű kezelése.] Magy Onkol. 2010; 54: 227–234. [Hungarian]

 • 12

  Cserni G, Francz M, Járay B, et al. Pathological diagnosis, work-up and reporting of breast cancer. [Az emlőrák patológiai diagnosztikája, feldolgozása és a kórszövettani leletezése.] Magy Onkol. 2010; 54: 217–226. [Hungarian]

 • 13

  Kaufmann M, Morrow M, von Minckwitz G, et al. Locoregional treatment of primary breast cancer. Consensus recommendations from an international expert panel. Cancer 2010; 116: 1184–1191.

 • 14

  Cserni G. Prognosis in breast cancer based on histopathological findings (based on data from 42 pathology departments). [Az emlőrákok prognózisa a kórszövettani leletek tükrében (42 hazai pathologiai osztály adatai alapján).] Orv Hetil. 1998; 139: 2819–2827. [Hungarian]

 • 15

  Kelemen P, Pukancsik D, Újhelyi M, et al. Comparison of clinicopathologic, cosmetic and quality of life outcomes in 700 oncoplastic and conventional breast-conserving surgery cases: a single-centre retrospective study. Eur J Surg Oncol. 2019; 45: 118–124.

 • 16

  Hortobagyi G, Connolly JL, D’Orsi CJ, et al. Breast. In: Amin MB, Edge SB, Greene F, et al. (eds.) AJCC Cancer staging manual. 8th edn. Springer, New York, NY, 2017; pp. 587–628.

 • 17

  Pukancsik D, Kelemen P, Gulyás G, et al. Clinical experiences with the use of ULTRAPRO® mesh in single-stage direct-to-implant immediate postmastectomy breast reconstruction in 102 patients: a retrospective cohort study. Eur J Surg Oncol. 2017; 43: 1244–1251.

 • 18

  Singletary SE, Patel-Parekh L, Bland KI. Treatment trends in early-stage invasive lobular carcinoma. A report from the National Cancer Data Base. Ann Surg. 2005; 242: 281–289.

 • 19

  Forrai G, Ambrózay É, Bidlek M, et al. Use of imaging methods in the current screening, diagnostics and treatment of breast cancer – Professional guidelines. 3rd Breast Cancer Consensus Meeting. [A képalkotó vizsgálómódszerek alkalmazása az emlődaganatok korszerű szűrésében, diagnosztikájában és ellátásában – Szakmai útmutató a III. Emlőrák Konszenzus Konferencia alapján.] Magy Onkol. 2016; 60: 181–193. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 14 0 0
Nov 2020 18 6 1
Dec 2020 24 2 2
Jan 2021 23 2 5
Feb 2021 30 0 2
Mar 2021 17 0 4
Apr 2021 4 0 1