View More View Less
 • 1 Istenhegyi Géndiagnosztikai és Családtervezési Centrum, Budapest, Völgy u. 25/A, 1021
 • 2 Jahn Ferenc Kórház, Budapest
 • 3 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest
 • 4 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
 • 5 University College London, London, Egyesült Királyság
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Kutatási célunk a 2011 és 2015 közötti magyarországi szülések feldolgozásának segítségével gesztációs hetekre, nemekre, valamint egyes és többes terhességből született magzatokra bontott aktuális percentilistáblázat megalkotása. Emellett vizsgáltuk, hogy 1996 és 2015 között ötéves periódusokban hogyan változtak gesztációs hetenként az egyes és iker fiú- és leánymagzatok átlag születési súlyai. Módszer: A Magyarországon kötelezően kitöltendő és vezetett Tauffer-statisztika 2011 és 2015 közötti adatai alapján minden gesztációs héthez kiszámoltuk az 5, 10, 25, 50, 75, 90 és 95 percentilisértéket nemenként, egyes és ikerterhességek esetén. Vizsgáltuk továbbá a születési súlyok terhességi hetenkénti változását 1996 és 2015 között ötéves periódusokban. Eredmények: A 2011 és 2015 közötti élveszületések súly-percentilisértékeit grafikusan ábrázoltuk, és táblázatokban is összefoglaltuk. A vizsgált 20 év alatt az egyes terhességekben a 35–41. héten a születési súly 2011–2015-höz viszonyítva az 1996–2005-ig terjedő időszakban alacsonyabb volt (a legalacsonyabb 1996–2000-ben), míg a 2006–2010-es periódusban magasabb vagy hasonló volt (például a 38. héten a fiúknál 2011–2015-ben az átlagsúly 3249 g, 1996–2000-ben 34,3 [SE 3,0] g-mal, 2001–2005-ben 11,5 [2,9] g-mal kevesebb, 2006–2010-ben 18,1 [2,9] g-mal több). Az ikerterhességekben hasonló, de nem egyértelmű tendenciát figyeltünk meg a 35–38. heti születési súlyokban. Következtetés: Tekintettel a születési súlyok elmúlt 20 évben megfigyelt jelentős változására, szükséges az általában használt percentilistáblázat megújítása. A születési súlyok 1996 és 2010 között növekedtek, elsősorban az érett magzatok esetén, az ezt követő periódusban csökkenő vagy stagnáló tendencia figyelhető meg. Orv Hetil. 2019; 160(36): 1426–1436.

 • 1

  Malin GL, Morris RK, Riley R, et al. When is birthweight at term abnormally low? A systematic review and meta-analysis of the association and predictive ability of current birthweight standards for neonatal outcomes. BJOG 2014; 121: 515–526.

 • 2

  Vashevnik S, Walker S, Permezel M. Stillbirths and neonatal deaths in appropriate, small and large birthweight for gestational age fetuses. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2007; 47: 302–306.

 • 3

  Kézmárszky T. About the weight changes of mature newborns. [Über die Gewichtsveränderungen reifer Neugeborener.] Arch Gynäkol. 1873; 5: 547–561. [German]

 • 4

  Kontsek B. (ed.) Body sizes and proportions of newborns. [Újszülöttek méretei és testarányai.] Városi Nyomda, Debrecen, 1936. [Hungarian]

 • 5

  Lubchenco LO, Hansman C, Dressler M, et al. Intrauterine growth as estimated from liveborn birth-weight data at 24 to 42 weeks of gestation. Pediatrics 1963; 32: 793–800.

 • 6

  Battaglia FC, Lubchenco LO. A practical classification of newborn infants by weight and gestational age. J Pediatr. 1967; 71: 159–163.

 • 7

  Bazsó, J Vachter, J Lányi I. The normal human birthweight gain and variations between 24 and 42 weeks. [A normális humán magzati súlynövekedés és variációi a 24–42. terhességi hetekben.] Magy Nőorv L. 1968; 31: 405–411. [Hungarian]

 • 8

  Fekete M, Igazi K, Járai I, et al. The fetal weight gain in the third trimester. [A magzat növekedése a harmadik trimenonban.] Gyermekgyógyászat 1968; 19: 181–197. [Hungarian]

 • 9

  Joubert K. The birth weight and its percentile curves according to girl and boy newborn livebirth data between 1973 and 1978 in Hungary. In: Lampé L. (ed.) University textbook of obstetrics and gynecology. [Születési súly és születési súly percentilis görbék hazánkban 1973–78 között élveszületett fiú- és leányújszülöttek adatai alapján. In: Lampé L. (szerk.) Szülészet-Nőgyógyászat egyetemi tankönyv.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1981; pp. 525–528. [Hungarian]

 • 10

  Joubert K. Birth weight and birth length standards on basis of the data of infants born alive in 1973–1978. Res Reports Demogr Res Inst. 1983; 12: 46.

 • 11

  Joubert K. Birth weight and length standards on the basis of the data of infants born alive in 1973–1978. [A születési súly és születési hossz standard az 1973–1978. évben élveszületett újszülöttek adatai alapján.] Demográfia 1983; 26: 107–139. [Hungarian]

 • 12

  Papp Cs, Szabó Gy, Papp Z, et al. Fetal growth rate and its variations in 1988/89. [A magzati súlynövekedés üteme és variációi 1988/89-ben.] Orv Hetil. 1991; 34: 1865–1870. [Hungarian]

 • 13

  Boruzs K, Damjanovich P, Jakab A. Did the birthweight percentiles change in the recent decades? [Változtak-e a születési súlypercentilek az elmúlt évtizedekben?] Magy Nőorv L. 2014; 77: 98. [Hungarian]

 • 14

  Csákány MGy, Konczwald L. New Hungarian newborn birthweight standard for opinion of intrauterine retardation and macrosomy. In: Cseh I. (ed.) The current theoretical and practical questions of obstetrics and gynecology. [Új hazai újszülött standard az intrauterin retardáció és a macrosomia megítélésére. In: Cseh I. (szerk.) A szülészet-nőgyógyászat aktuális elméleti és gyakorlati kérdései.] A Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Orvostovábbképző Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika kiadványa, 1998; pp. 19–26. [Hungarian]

 • 15

  Joubert K. Hungarian newborn weight and length stardards according to national livebirth data in 1990–1996. [Magyar születéskori testtömeg- és testhossz-standardok az 1990–1996. évi országos élveszületési adatok alapján.] Magy Nőorv L. 2000; 63: 155–163. [Hungarian]

 • 16

  Joubert K, Zsákai A, Berkő P. The newborn body weight, length and BMI standards according to national livebirth data between 2000 and 2012 in Hungary. [Születéskori testtömeg-, testhossz- és BMI-standardok a 2000–2012. évi országos élveszületési adatok alapján, Magyarországon.] Demográfia 2015; 58: 173–196. [Hungarian]

 • 17

  Erdei G, Kovács VA, Bakacs M, et al. Hungarian Diet and Nutritional Status Survey 2014. I. Nutritional status of the Hungarian adult population. [Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat 2014. I. A magyar felnőtt lakosság tápláltsági állapota.] Orv Hetil. 2017; 158: 533–540. [Hungarian]

 • 18

  Hales CM, Fryar CD, Carroll MD, et al. Trends in obesity and severe obesity prevalence in US youth and adults by sex and age, 2007–2008 to 2015–2016. JAMA 2018; 319: 1723–1725.

 • 19

  Zsirai L, Csákány GyM, Vargha P, et al. Breech presentation: its predictors and consequences. An analysis of the Hungarian Tauffer Obstetric Database (1996–2011). Acta Obstet Gynecol Scand. 2016; 95: 347–354.

 • 20

  Zsirai L, Csákány MG, Tabák ÁG, et al. Increasing tendency of pregnancies complicated pregestational and gestational diabetes in Hungary between 1997 and 2006: analysis of the database of the National Inststitute of Obstetrics and Gynecology. [Praegestatiós és gestatiós diabetesszel szövődött terhességek növekvő gyakorisága Magyarországon 1997–2006 között: az Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet adatbázisának validálása és elemzése.] Diabet Hung. 2011; 19: 125–134. [Hungarian]

 • 21

  Hungarian Central Statistical Office. Tables of data. [Központi Statisztikai Hivatal. Adattáblák]. Available from: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html [accessed: April 27, 2019]. [Hungarian]

 • 22

  Robinson HP. Sonar measurement of fetal crown-rump length as means of assessing maturity in first trimester of pregnancy. Br Med J. 1973; 4(5883): 28–31.

 • 23

  ISUOG practice guidelines: performance of first-trimester fetal ultrasound scan. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013; 41: 102–113.

 • 24

  Health Professional College. Healthcare professional guideline for the early and basic ultrasound screening. Clinical healthcare professional policy 2017. [Egészségügyi Szakmai Kollégium. Egészségügyi szakmai irányelv a koraterhességi diagnosztikus és az alap (basic) ultrahang szűrővizsgálatokról. Klinikai egészségügyi szakmai irányelv 2017.] Available from: https://kollegium.aeek.hu/Iranyelvek/Index [accessed: April 27, 2019]. [Hungarian]

 • 25

  Stirnemann J, Villar J, Salomon LJ, et al. International estimated fetal weight standards of the INTERGROWTH-21st Project. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017; 49: 478–486.

 • 26

  Pawlus B, Wiśniewski A, Kubik P, et al. Birth body length, birth body weight and birth head circumference in neonates born in a single centre between 2011 and 2016. Ginekol Pol. 2017; 88: 599–605.

 • 27

  Topçu HO, Güzel AI, Özgü E, et al. Birth weight for gestational age: a reference study in a tertiary referral hospital in the middle region of Turkey. J Chinese Med Assoc. 2014; 77: 578–582.

 • 28

  González González NL, González Dávila E, García Hernández JA, et al. Construction of model for calculating and recording neonatal weight percentiles. An Pediatr (Barc). 2014; 80: 81–88.

 • 29

  Duryea EL, Hawkins JS, McIntire DD, et al. A revised birth weight reference for the United States. Obstet Gynecol. 2014; 124: 16–22.

 • 30

  Martínez PA, Díaz P, Romero A, et al. New references for neonatal weight by gestational age and sex, Holguín, Cuba. MEDICC Rev. 2015; 17: 18–22.

 • 31

  Lee JK, Jang HL, Kang BH, et al. Percentile distributions of birth weight according to gestational ages in Korea (2010–2012). J Korean Med Sci. 2016; 31: 939–949.

 • 32

  Kumar VS, Jeyaseelan L, Sebastian T, et al. New birth weight reference standards customised to birth order and sex of babies from South India. BMC Pregnancy Childbirth 2013; 13: 38.

 • 33

  Hu IJ, Hsieh CJ, Jeng SF, et al. Nationwide twin birth weight percentiles by gestational age in Taiwan. Pediatr Neonatol. 2015; 56: 294–300.

 • 34

  Premkumar P, Antonisamy B, Mathews J, et al. Birth weight centiles by gestational age for twins born in south India. BMC Pregnancy Childbirth 2016; 16: 64.

 • 35

  Zhang B, Cao Z, Zhang Y, et al. Birthweight percentiles for twin birth neonates by gestational age in China. Sci Rep. 2016; 6: 31290.

 • 36

  Catov JM, Lee M, Roberts JM, et al. Race disparities and decreasing birth weight: are all babies getting smaller? Am J Epidemiol. 2016; 183: 15–23.

 • 37

  Dobbins TA, Sullivan EA, Roberts CL, et al. Australian national birthweight percentiles by sex and gestational age, 1998–2007. Med J Aust. 2012; 197: 291–294.

 • 38

  Duong DM, Nguyen AD, Nguyen CC, et al. A secular trend in birth weight and delivery practices in periurban Vietnam during 2005–2012. Asia Pac J Public Health 2017; 29(5 Suppl): 18S–24S.

 • 39

  Li Z, Umstad MP, Hilder L, et al. Australian national birthweight percentiles by sex and gestational age for twins, 2001–2010. BMC Pediatr. 2015; 15: 148.

 • 40

  Liu Q, Yu C, Gao W, et al. Change trend of birth weight of twins in China, 1995–2012. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi 2015; 36: 115–118.

 • 41

  Chernausek SD. Update: consequences of abnormal fetal growth. J Clin Endocrinol Metab. 2012; 97: 689–695.

 • 42

  Lim JS, Lim SW, Ahn JH, et al. New Korean reference for birth weight by gestational age and sex: data from the Korean Statistical Information Service (2008–2012). Ann Pediatr Endocrinol Metab. 2014; 19: 146–153.

 • 43

  Itabashi K, Mishina J, Tada H, et al. Longitudinal follow-up of height up to five years of age in infants born preterm small for gestational age; comparison to full-term small for gestational age infants. Early Hum Dev. 2007; 83: 327–333.

 • 44

  Karlberg J, Albertsson-Wikland K. Growth in full-term small-for-gestational-age infants: from birth to final height. Pediatr Res. 1995; 38: 733–739.

 • 45

  Hernández MI, Mericq V. Impact of being born small for gestational age on onset and progression of puberty. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2008; 22: 463–476.

 • 46

  Ibáñez L, López-Bermejo A, Díaz M, et al. Early metformin therapy (age 8–12 years) in girls with precocious pubarche to reduce hirsutism, androgen excess, and oligomenorrhea in adolescence. J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96: E1262–E1267.

 • 47

  Barker DJ. Outcome of low birthweight. Horm Res. 1994; 42: 223–230.

 • 48

  Clausen TD, Mathiesen ER, Hansen T, et al. High prevalence of type 2 diabetes and pre-diabetes in adult offspring of women with gestational diabetes mellitus or type 1 diabetes: the role of intrauterine hyperglycemia. Diabetes Care 2008; 31: 340–346.

 • 49

  Agarwal P, Rajadurai VS, Yap F, et al. Comparison of customized and cohort-based birthweight standards in identification of growth-restricted infants in GUSTO cohort study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016; 29: 2519–2522.

 • 50

  McCowan L, Stewart AW, Francis A, et al. A customised birthweight centile calculator developed for a New Zealand population. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2004; 44: 428–431.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 11 3 1
Dec 2020 11 0 0
Jan 2021 12 1 3
Feb 2021 15 0 0
Mar 2021 25 0 1
Apr 2021 2 9 11
May 2021 0 0 0