View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Budapest, Mária u. 52., 1085
Open access

Absztrakt:

Szakmai körökben szinte mindenkinek természetes az, ami pár évtizede még elképzelhetetlennek tűnt: egy organikus környezetbe (csont) behelyezett anorganikus anyag (titán) integrálódik, és tartós pillére lehet a fogpótlásnak. Magát a csontintegrációt, amely az implantátum és a csont közötti szerkezeti és funkcionális kapcsolatot jelenti, a hatvanas évek végén fedezték fel és írták le. Ez jelenti a fogászati implantológia alapját. Ekkor fogalmazták meg azokat a feltételeket is, amelyek a csontintegráció pozitív vagy negatív lefolyását befolyásolják. Ezek a kérdések az alapkutatások részét képezik, éppen ezért a mindennapi klinikai gyakorlatban csak felszínesen kerülnek szóba. Az implantátum anyagi, formai jellemzői és felülete egyaránt hozzájárul a sikerességhez, amennyiben jól tervezünk és a megfelelő sebészi technikát alkalmazzuk. Célunk, hogy ismertessük az elmúlt évtizedekben végbement olyan változásokat, melyek az implantátumok egyre tökéletesebb integrációját és klinikai sikerességét eredményezték. Orv Hetil. 2019; 160(37): 1455–1463.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Harris WH. Long-term results of cemented femoral stems with roughened precoated surfaces. Clin Orthop Relat Res. 1998; 355: 137–143.

 • 2

  Albrektsson TA, Johansson CJ. Osteoinduction, osteoconduction and osseointegration. Eur Spine J. 2001; 10(Suppl 2): S96–S101.

 • 3

  Joób-Fancsaly Á, Kerekes F, Koppány F, et al. Changes in the indications for oral surgical implants based on statistical analysis. [Az implantációs sebészeti beavatkozások indikációs területének változása a statisztikai vizsgálatok tükrében.] Fogorv Szle. 2007; 100: 103–107. [Hungarian]

 • 4

  Schreindorfer K, Kiss Á, Marada G. Maxillary sinusitis as a diagnostical adverse finding of the dental cone-beam computed tomography study. [Sinusitis maxillaris mint a fogászati cone-beam komputertomográfiás vizsgálat melléklelete.] Orv Hetil. 2017; 158: 1747–1753. [Hungarian]

 • 5

  Zurányi A, Vasziné Szabó E, Tóth Z. Risk assessment of medication-related osteonecrosis of the jaw in general dental practice. [A gyógyszer által indukált állcsontnecrosis-kockázat mértékének meghatározása az általános fogorvosi gyakorlatban.] Orv Hetil. 2019; 160: 243–251. [Hungarian]

 • 6

  Pancanti A, Bernakiewicz M, Viceconti M. The primary stability of a cementless stem varies between subjects as much as between activities. J Biomech. 2003; 36: 777–785.

 • 7

  Szeverényi C, Csernátony Z, Balogh Á, et al. Effects of therapeutic suggestions on the recovery of patients undergoing major orthopaedic surgery. [Az ortopédiai nagyműtétek során alkalmazott terápiás szuggesztiók hatása a beteg gyógyulására.] Orv Hetil. 2018; 159: 2011–2020. [Hungarian]

 • 8

  Albrektsson T, Brånemark PI, Hansson HA, et al. Osseointegrated titanium implants. Requirements for ensuring a long-lasting, direct bone-to-implant anchorage in man. Acta Orthop Scand. 1981; 52: 155–170.

 • 9

  Osborn JF. Biomaterials and their application to implantation. SSO Schweiz Monatsschr Zahnheilkd. 1979; 89: 1138–1139.

 • 10

  Bourne RB, Rorabeck CH, Burkart BC, et al. Ingrowth surfaces. Plasma spray coating to titanium alloy hip replacements. Clin Orthop Relat Res. 1994; 298: 37–46.

 • 11

  Sivaraman K, Chopra A, Narayan AI, et al. Is zirconia a viable alternative to titanium for oral implant? A critical review. J Prosthodont Res. 2018; 62: 121–133.

 • 12

  Altuna P, Lucas-Taulé E, Gargallo-Albiol J, et al. Clinical evidence on titanium-zirconium dental implants: a systematic review and meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2016; 45: 842–850.

 • 13

  Lan TH, Du JK, Pan CY, et al. Biomechanical analysis of alveolar bone stress around implants with different thread designs and pitches in the mandibular molar area. Clin Oral Investig. 2012; 16: 363–269.

 • 14

  Thoma DS, Zeltner M, Hüsler J, et al. EAO Supplement Working Group 4 – EAO CC 2015 Short implants versus sinus lifting with longer implants to restore the posterior maxilla: a systematic review. Clin Oral Implants Res. 2015; 26(Suppl 11): 154–169.

 • 15

  Bérczy K, László Zs, Göndöcs Gy, et al. Changes of trends in the size of the dental implants in recent years. Part 1. The role of short implants in dental implantology. The literature review. [Az implantátumok méretváltozásának tendenciái az utóbbi években. 1. rész. Rövid implantátumok szerepe a fogászati implantológiában. Irodalmi áttekintés.] Fogorv Szle. 2016; 109: 136–140. [Hungarian]

 • 16

  Guidelines of the 11th European Consensus Conference 2016. Short, angulated and diameter-reduced implants. EDI J. 2016; 12(1): 16–19.

 • 17

  Buser D, Schmid B, Belser UC, et al. The new bone level implants – clinical rationale for the development and current indications for daily practice. Int Dent SA. 2010; 12: 58.

 • 18

  Gualini F, Salina S, Rigotti F, et al. Subcrestal placement of dental implants with an internal conical connection of 0.5 mm versus 1.5 mm: outcome of a multicentre randomised controlled trial 1 year after loading. Eur J Oral Implantol. 2017; 10: 73–82.

 • 19

  Rocío AG, Amparo AP, Peñarrocha-Oltra D, et al. Marginal bone loss in relation to platform switching implant insertion depth: an update. J Clin Exp Dent. 2012; 4: e173–e179.

 • 20

  Barrak I, Joób-Fancsaly A, Varga E, et al. Effect of the combination of low-speed drilling and cooled irrigation fluid on intraosseous heat generation during guided surgical implant site preparation: an in vitro study. Implant Dent. 2017; 26: 541–546.

 • 21

  Gurdán Zs, Vajta L, Tóth Á, et al. Effect of pre-drilling on intraosseous temperature during self-drilling mini-implant placement in a porcine mandible model. J Oral Sci. 2017; 59: 47–53.

 • 22

  Gallucci GO, Benic GI, Eckert SE, et al. Consensus statements and clinical recommendations for implant loading protocols. Int J Oral Maxillofac Implants 2014; 29(Suppl): 287–290.

 • 23

  Cochran DL, Morton D, Weber HP. Consensus statements and recommended clinical procedures regarding loading protocols for endosseous dental implants. Int J Oral Maxillofac Implants 2004; 19(Suppl) 109–113.

 • 24

  Weber HP, Morton D, Gallucci GO, et al. Consensus statements and recommended clinical procedures regarding loading protocols. Int J Oral Maxillofac Implants 2009; 24(Suppl) 180–183.

 • 25

  Joób-Fancsaly Á, Divinyi T, Huszár T, et al. New quantitative method to evaluate the effect of the surface morphology of dental implants on osseointegration on clinical cases. [A fogászati implantátumok felületkezelésének csontintegrációra kifejtett hatásának új, kvantitatív mérési lehetőségei klinikai esetek kapcsán.] Fogorv Szle. 2014; 107: 59–66. [Hungarian]

 • 26

  Kiss G, Sebők B, Szabó PJ, et al. Surface analytical studies of maxillofacial implants: influence of the pre-operational treatment and the human body on the surface properties of retrieved implants. J Craniofac Surg. 2014; 25: 1062–1067.

 • 27

  Nagy P, Joób-Fancsaly Á, Schindler Á, et al. Surface modification of dental implants. [Fogászati implantátumok felületkezelése.] Biomech Hung. 2014; 7: 42–49. [Hungarian]

 • 28

  Sebők B, Kiss G, Szabó PJ, et al. SEM and EDS investigation of a pyrolytic carbon covered C/C composite maxillofacial implant retrieved from the human body after 8 years. J Mater Sci Mater Med. 2013; 24: 821–828.

 • 29

  Sebők B, Kiss G, Szabó PJ, et al. Carbon/carbon implants in oral and maxillofacial surgery – Part 2. [Karbon/karbon implantátumok az arc- és állcsontsebészetben – 2. rész.] Orv Hetil. 2012; 153: 744–750. [Hungarian]

 • 30

  Degidi M, Nardi D, Piattelli A. 10 year follow-up immediately loaded implants with TiUnit porous anodized surface. Clin Implant Dent Relat Res. 2012; 14: 828–838.

 • 31

  Joób-Fancsaly Á, Divinyi T, Karacs A, et al. Survival and success rate of dental implants treated with high intensity laser. [Lézerrel felületkezelt dentális implantátumok túlélési és sikerességi rátájának vizsgálata.] Fogorv Szle. 2015; 108: 75–80. [Hungarian]

 • 32

  Schwarz F, Herten M, Sager M, et al. Bone regeneration in dehiscence-type defects at chemically modified (SLActive®) and conventional SLA titanium implants: a pilot study in dogs. J Clin Periodontol. 2007; 34: 78–86.

 • 33

  Weszl M, Tóth KL, Kientzl I, et al. Investigation of the mechanical and chemical characteristics of nanotubular and nano-pitted anodic films on grade 2 titanium dental implant materials. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2017; 78: 69–78.

 • 34

  Joób-Fancsaly Á, Karacs A, Pető G, et al. Effects of a nano-structured surface layer on titanium implants for osteoblast proliferation activity. Acta Polytech Hung. 2016; 13: 7–25.

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.

Mendeley citation style is available HERE.

 

MANUSCRIPT SUBMISSION

 • Impact Factor (2018): 0.564
 • Medicine (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q3
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.193
 • SJR Hirsch-Index (2018): 18

Language: Hungarian

Founded in 1857
Publication: Weekly, one volume of 52 issues annually

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Papp Zoltán

Read the professional career of Papp Zoltán HERE.

 

Editorial Board

Click for the Editorial Board

Akadémiai Kiadó
Address: Prielle Kornélia u. 21-35. H-1117 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 464 8235 ---- Fax: (+36 1) 464 8221
Email: orvosihetilap@akkrt.hu