Authors:
György Miklós Buzás Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest, Mester utca 45., 1095

Search for other papers by György Miklós Buzás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Olga P. Nyssen Hospital Universitario de la Princesa (IIS-IP), Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermadades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), Madrid, Spanyolország

Search for other papers by Olga P. Nyssen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Francis Mégraud Hôpital Pellegrin, Bordeaux, Franciaország

Search for other papers by Francis Mégraud in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Colm O’Morain Trinity College Dublin, Dublin, Írország

Search for other papers by Colm O’Morain in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Javier P. Gisbert Hospital Universitario de la Princesa (IIS-IP), Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermadades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), Madrid, Spanyolország

Search for other papers by Javier P. Gisbert in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A páneurópai H. pylori-regisztert 2013-ban dolgozták ki az európai eradikációs kezelések monitorozására. Célkitűzés: Az eradikációs kezelések hatásosságának kiértékelése járóbeteg-szakrendelésen. Módszer: 2013 és 2019 között 247 beteget regisztráltunk egy prospektív, nem intervencionális tanulmányba. A fertőzést endoszkópos, szövettani, ureázgyorsteszt és 13C-urea-kilégzési vizsgálattal igazoltuk. A betegek első kezelésként 7 napos hármas (PPI + amoxicillin + klaritromicin vagy tinidazol), módosított szekvenciális (10 nap amoxicillin 5 napig + tinidazol + levofloxacin 5 napig), 10 napos egyidejű négyes (PPI + amoxicillin + tetraciklin vagy doxiciklin + metronidazol vagy tinidazol) vagy bizmutalapú négyes kezelést kaptak. Második és harmadik kezelésként bizmut- vagy nem bizmutalapú négyes kezelést adtunk. Eredmények: Az eradikációs arányok protokoll szerint az alábbiak: 82,7% (95%-os megbízhatósági tartomány: 68,1–97,4) (hármas kezelés), 85,2% (75,4–93,9) (szekvenciális kezelés), 95,1% (89,6–100,0) (egyidejű négyes séma), 82,8% (69,7–95,9) (bizmutalapú kezelés). A második kezelés 70,0%-os (52,6–87,4), a harmadik 54,5%-os (19,4–86,6) eredményt ért el. Következtetés: Az első kezelésben az egyidejű négyes séma eredménye szignifikánsan jobb, mint a hármas kezelésé, és nem szignifikánsan jobb, mint a szekvenciális és a bizmutalapú kezelésé. A második és a harmadik kezelés eredménye szuboptimális. Orv Hetil. 2019; 160(47): 1856–1863.

 • 1

  Pécsi D, Tóth M, Vincze Á. Endoscopic registries in the quality of care. [Endoszkópos regiszterek a minőség szolgálatában.] Magy Belorv Arch. 2019; 72: 95–100. [Hungarian]

 • 2

  Gyárfás I, Jánosi A, Ofner P. Myocardial infarction registry conducted fourty years ago in Hungary. [Infarktus Regiszter 40 év távlatából: 1971–2011.] Orv Hetil. 2011; 152: 793–796. [Hungarian]

 • 3

  The National Register of Congenital Anomalies, Hungary, 1976. [A Vele Született Rendellenességek Országos Nyilvántartása 1976. évi adatai.] Orv Hetil. 1977; 118: 2589. [Hungarian]

 • 4

  Miheller P, Nagy F, Palatka K, et al. Some data on inflammatory bowel diseases in Hungary: analytical data on ulcerative colitis. [Magyarországi adatok a gyulladásos bélbetegségről, analitikai adatok a colitis ulcerosáról.] Orv Hetil. 2012; 153: 702–712. [Hungarian]

 • 5

  Makara M, Horváth G, Szalay F, et al. Characteristics in treatment of chronic hepatitis in Hungary: Hepatitis Registry and Priority Index. [A krónikus vírushepatitisek hazai ellátási rendszerének sajátosságai: Hepatitis Regiszter és a Prioritási Index.] Orv Hetil. 2013; 154: 1151–1155. [Hungarian]

 • 6

  Pécsi D, Hegyi P, Szentesi A, et al. The role of endoscopy registries in quality health care. The first data from the Hungarian Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) registry. [Az endoszkópos regiszterek szerepe a minőségi betegellátásban. Az új magyar Endoszkópos Retrográd Cholangiopancreatographia (ERCP) Regiszter első eredményei.] Orv Hetil. 2018; 159: 1506–1515. [Hungarian]

 • 7

  Szakács Zs, Gede N, Pécsi D, et al. Aging and comorbidities in acute pancreatitis II. A cohort-analysis of 1203 prospectively collected cases. Front Physiol. 2018; 9: 1776.

 • 8

  Oderda G, Shcherbakov P, Bontems P, et al. Results from the Pediatric European Register for Treatment of Helicobacter pylori (PERTH). Helicobacter 2007; 12: 150–156.

 • 9

  Pan-European registry on H. pylori management (Hp-Eu-Reg): first line treatments. Helicobacter 2014; 19(Suppl 1): 136. Abstract No. P.11.26.

 • 10

  Malfertheiner P, Mégraud F, O’Morain CA, et al. Management of Helicobacter pylori infection – the Maastricht IV/Florence consensus report. Gut 2012; 61: 646–664.

 • 11

  Malfertheiner P, Mégraud F, O’Morain CA, et al. Management of Helicobacter pylori infection – the Maastricht V/Florence consensus report. Gut 2017; 66: 6–30.

 • 12

  Buzás GyM. Eradication of Helicobacter pylori infection in Hungary (1993–2002): a meta-analysis. [A Helicobacter pylori fertőzés eradikációja Magyarországon (1993–2002): metaanalízis.] Orv Hetil. 2003; 144: 1077–1083. [Hungarian]

 • 13

  Kocsmár É, Buzás GyM, Kocsmár I, et al. Prevalence of Helicobacter pylori clarithromycin resistance in Central Hungary. Helicobacter 2019; 24 (Suppl 1): P1.58, 51.

 • 14

  Fallone CA, Chiba N, van Zanten SV, et al. The Toronto consensus for the treatment of Helicobacter pylori infection in adults. Gastroenterology 2016; 151: 51–69.e14.

 • 15

  Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, et al. ACG clinical guideline: treatment of Helicobacter pylori infection. Am J Gastroenterol. 2017; 112: 212–239.

 • 16

  Fallone CA, Moss SF, Malfertheiner P. Reconciliation of recent Helicobacter pylori treatment guidelines in a time of increasing resistance to antibiotics. Gastroenterology 2019; 157: 44–53.

 • 17

  Current European concepts in the management of Helicobacter pylori infection. The Maastricht Consensus Report. European Helicobacter Study Group. Gut 1997; 41: 8–13.

 • 18

  Molnár T, Gyökeres T, Szalay F. (eds.) The History of Hungarian Gastroenterological Society, 2009–2018. [A Magyar Gasztroenterológiai Társaság története, 2009–2018.] Magyar Gasztroenterológiai Társaság, Budapest, 2019. [Hungarian]

 • 19

  Buzás GyM. Helicobacter pylori – 2014. [Helicobacter pylori – 2014.] Orv Hetil. 2015; 155: 203–210. [Hungarian]

 • 20

  Márkus B, Herszényi L, Matyasovszky M, et al. The diagnosis and therapy of Helicobacter pylori infection in Hungary: comparison of strategies applied by family physicians and internists. Dig Dis. 2019; 37: 434–443.

 • 21

  Buzás GyM, Illyés Gy, Székely E, et al. Six regimens for the eradication of Helicobacter pylori (Hp) in duodenal ulcer patients: three consecutive trials (1995–1999). J Physiol Paris 2001; 95: 437–441.

 • 22

  Zullo A, Vaira D, Vakil N, et al. High eradication rates of Helicobacter pylori with a new sequential treatment. Aliment Pharmacol Ther. 2003; 17: 719–726.

 • 23

  Jafri NS, Hornung CA, Howden CW. Meta-analysis: sequential therapy appears superior to standard therapy for Helicobacter pylori infection in patients naive to treatment. Ann Intern Med. 2008; 148: 923–931.

 • 24

  Liou JM, Chen CC, Lee YC, et al. Systematic review with meta-analysis: 10- or 14-day sequential therapy vs 14-day triple therapy in the first line treatment of Helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol Ther. 2016; 43: 470–481.

 • 25

  Treiber G, Ammon S, Schneider E, et al. Amoxicillin/metronidazole/omeprazole/clarithromycin: a new, short quadruple therapy for Helicobacter pylori eradication. Helicobacter 1998; 3: 54–58.

 • 26

  Chen MJ, Chen CC, Chen YN, et al. Systematic review with meta-analysis: concomitant therapy vs triple therapy for the first line treatment of Helicobacter pylori infection. Am J Gastroenterol. 2018; 113: 1444–1456.

 • 27

  Herszényi L, Orbán Szilágyi Á, Scheili E, et al. The role of bismuth in the management of Helicobacter pylori infection. [A bizmut szerepe a Helicobacter pylori fertőzés eradikációjában.] Magy Belorv Arch. 2017; 70: 88–91. [Hungarian]

 • 28

  Birinyi P. The optimum location of bismuth in the treatment of Helicobacter pylori infection. [A bizmut optimális helye a Helicobacter pylori infekció kezelésében.] Cent Eur J Gastroenterol Hepatol. 2016; 2: 27–30. [Hungarian]

 • 29

  Birinyi P, Szamosi T, Juhász M, et al. The efficacy of bismuth-based quadruple regimen in the second-line therapy of Helicobacter pylori infection. [A bizmut-alapú négyes kombináció hatékonyságának igazolása a Helicobacter pylori második vonalbeli terápiájában. Cent Eur J Gastroenterol Hepatol. 2017; 3(Suppl 1) 79. Abstract, No 17.

 • 30

  Varga M, Drácz L, Kolbenheyer E, et al. Comparison of the traditional triple and a new bismuth-containing quadruple therapy in the first-line eradication of Helicobacter pylori. [A Helicobacter pylori-fertőzés első vonalbeli megszüntetésére alkalmazott hagyományos hármas és egy új, bizmuttartalmú négyes kezelés összehasonlítása.] Orv Hetil. 2019; 160: 1340–1345. [Hungarian]

 • 31

  Maltfertheiner P, Venerito M, Schulz C. Helicobacter pylori infection: new facts in clinical management. Curr Treat Options Gastroenterol. 2018; 16: 605–615.

 • 32

  Graham DY, Dore MP, Lu H. Understanding treatment guidelines with bismuth and non-bismuth quadruple Helicobacter pylori eradication therapies. Expert Rev Anti Infect Ther. 2018; 16: 679–687.

 • 33

  Matsumoto H, Shiotani A, Graham DY. Current and future treatment of Helicobacter pylori infections. Adv Exp Med Biol. 2019; 1149: 211–225.

 • 34

  McNicholl AG, Bordin DS, Lucendo A, et al. Combination of bismuth and stardard triple therapy eradicates Helicobacter pylori infection in more than 90% of patients. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Apr 10. pii: S1542-3565(19)30369-6. . [Epub ahead of print]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 35

  Gelley A, Hardy V, Potó L, et al. Eradication of Helicobacter pylori, review and experiences. [Helicobacter pylori eradikáció: áttekintés és tapasztalatok.] Cent Eur J Gastroenterol Hepatol. 2018; 4: 144–149. [Hungarian]

 • 36

  McNicholl AG, Linares PM, Nyssen OP, et al. Meta-analysis: esomeprazole or rabeprazole vs first-generation pump inhibitors in the treatment of Helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol Ther. 2012; 36: 414–425.

 • 37

  Niv Y. Doxycycline in eradication therapy of Helicobacter pylori. A systematic review and meta-analysis. Digestion 2016; 93: 167–173.

 • 38

  Buzás GyM, Győrffy H, Széles I, et al. Second-line and third-line trial for Helicobacter pylori infection in patients with duodenal ulcers: a prospective, crossover, controlled study. Curr Ther Res Clin Exp. 2004; 65: 13–25.

 • 39

  Yeo YH, Hsu CC, Lee CC, et al. Systematic review and network meta-analysis: comparative effectiveness of therapies for second-line Helicobacter pylori eradication. J Gastroenterol Hepatol. 2019; 34: 59–67.

 • 40

  De Francesco V, Zullo A, Florini G, et al. Role of MIC levels of resistance to clarithromycin and metronidazole in Helicobacter pylori eradication. J Antimicrob Chemother. 2019; 74: 772–774.

 • 41

  Chen Q, Long X, Ji Y, et al. Randomised controlled trial: susceptibility-guided therapy versus empiric bismuth quadruple therapy for first-line Helicobacter pylori treatment. Aliment Pharmacol Ther. 2019; 49: 1385–1394.

 • 42

  McNicholl AG, Nyssen OP, Bordin DS, et al. First-line H. pylori eradication therapy in Europe: results from 21,487 cases of the European Registry on H. pylori Management (Hp-EuReg). Helicobacter 2019; 24(Suppl 1): P1.01.

 • 43

  Tepes B, Kastelic M, Vujasinovic M, et al. Helicobacter pylori treatment results in Slovenia in the period 2013–2015 as a part of European Registry on Helicobacter pylori management. Radiol Oncol. 2018; 52: 1–6.

 • 44

  Bordin DS, Yanova OB, Abdulkhakov RA, et al. European Registry on the management of Helicobacter pylori infection (Hp-EuReg protocol): the first results of Russian centers. Ter Arkh. 2016; 88: 33–38. [Russian]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian  HERE
Mendeley citation style is available  HERE.

 

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • Levente EMŐDY (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Mikrobióligiai Intézet, Pécs)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Katalin HEGEDŰS (habilitált egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György PARAGH (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Edit PAULIK (intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet, Szeged)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Bernadette ROJKOVICH (osztályvezető főorvos, Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik)
 • Ferenc ROZGONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2023  
Web of Science  
Journal Impact Factor 0.8
Rank by Impact Factor Q3 (Medicine, General & Internal)
Journal Citation Indicator 0.2
Scopus  
CiteScore 1.2
CiteScore rank Q3 (General Medicine)
SNIP 0.343
Scimago  
SJR index 0.214
SJR Q rank Q4

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 962 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 1092 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 17 0 0
Mar 2024 16 0 0
Apr 2024 75 0 0
May 2024 81 0 0
Jun 2024 20 0 0
Jul 2024 5 0 0
Aug 2024 0 0 0