View More View Less
 • 1 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest, Mester utca 45., 1095
 • | 2 Hospital Universitario de la Princesa (IIS-IP), Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermadades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), Madrid, Spanyolország
 • | 3 Hôpital Pellegrin, Bordeaux, Franciaország
 • | 4 Trinity College Dublin, Dublin, Írország
Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A páneurópai H. pylori-regisztert 2013-ban dolgozták ki az európai eradikációs kezelések monitorozására. Célkitűzés: Az eradikációs kezelések hatásosságának kiértékelése járóbeteg-szakrendelésen. Módszer: 2013 és 2019 között 247 beteget regisztráltunk egy prospektív, nem intervencionális tanulmányba. A fertőzést endoszkópos, szövettani, ureázgyorsteszt és 13C-urea-kilégzési vizsgálattal igazoltuk. A betegek első kezelésként 7 napos hármas (PPI + amoxicillin + klaritromicin vagy tinidazol), módosított szekvenciális (10 nap amoxicillin 5 napig + tinidazol + levofloxacin 5 napig), 10 napos egyidejű négyes (PPI + amoxicillin + tetraciklin vagy doxiciklin + metronidazol vagy tinidazol) vagy bizmutalapú négyes kezelést kaptak. Második és harmadik kezelésként bizmut- vagy nem bizmutalapú négyes kezelést adtunk. Eredmények: Az eradikációs arányok protokoll szerint az alábbiak: 82,7% (95%-os megbízhatósági tartomány: 68,1–97,4) (hármas kezelés), 85,2% (75,4–93,9) (szekvenciális kezelés), 95,1% (89,6–100,0) (egyidejű négyes séma), 82,8% (69,7–95,9) (bizmutalapú kezelés). A második kezelés 70,0%-os (52,6–87,4), a harmadik 54,5%-os (19,4–86,6) eredményt ért el. Következtetés: Az első kezelésben az egyidejű négyes séma eredménye szignifikánsan jobb, mint a hármas kezelésé, és nem szignifikánsan jobb, mint a szekvenciális és a bizmutalapú kezelésé. A második és a harmadik kezelés eredménye szuboptimális. Orv Hetil. 2019; 160(47): 1856–1863.

 • 1

  Pécsi D, Tóth M, Vincze Á. Endoscopic registries in the quality of care. [Endoszkópos regiszterek a minőség szolgálatában.] Magy Belorv Arch. 2019; 72: 95–100. [Hungarian]

 • 2

  Gyárfás I, Jánosi A, Ofner P. Myocardial infarction registry conducted fourty years ago in Hungary. [Infarktus Regiszter 40 év távlatából: 1971–2011.] Orv Hetil. 2011; 152: 793–796. [Hungarian]

 • 3

  The National Register of Congenital Anomalies, Hungary, 1976. [A Vele Született Rendellenességek Országos Nyilvántartása 1976. évi adatai.] Orv Hetil. 1977; 118: 2589. [Hungarian]

 • 4

  Miheller P, Nagy F, Palatka K, et al. Some data on inflammatory bowel diseases in Hungary: analytical data on ulcerative colitis. [Magyarországi adatok a gyulladásos bélbetegségről, analitikai adatok a colitis ulcerosáról.] Orv Hetil. 2012; 153: 702–712. [Hungarian]

 • 5

  Makara M, Horváth G, Szalay F, et al. Characteristics in treatment of chronic hepatitis in Hungary: Hepatitis Registry and Priority Index. [A krónikus vírushepatitisek hazai ellátási rendszerének sajátosságai: Hepatitis Regiszter és a Prioritási Index.] Orv Hetil. 2013; 154: 1151–1155. [Hungarian]

 • 6

  Pécsi D, Hegyi P, Szentesi A, et al. The role of endoscopy registries in quality health care. The first data from the Hungarian Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) registry. [Az endoszkópos regiszterek szerepe a minőségi betegellátásban. Az új magyar Endoszkópos Retrográd Cholangiopancreatographia (ERCP) Regiszter első eredményei.] Orv Hetil. 2018; 159: 1506–1515. [Hungarian]

 • 7

  Szakács Zs, Gede N, Pécsi D, et al. Aging and comorbidities in acute pancreatitis II. A cohort-analysis of 1203 prospectively collected cases. Front Physiol. 2018; 9: 1776.

 • 8

  Oderda G, Shcherbakov P, Bontems P, et al. Results from the Pediatric European Register for Treatment of Helicobacter pylori (PERTH). Helicobacter 2007; 12: 150–156.

 • 9

  Pan-European registry on H. pylori management (Hp-Eu-Reg): first line treatments. Helicobacter 2014; 19(Suppl 1): 136. Abstract No. P.11.26.

 • 10

  Malfertheiner P, Mégraud F, O’Morain CA, et al. Management of Helicobacter pylori infection – the Maastricht IV/Florence consensus report. Gut 2012; 61: 646–664.

 • 11

  Malfertheiner P, Mégraud F, O’Morain CA, et al. Management of Helicobacter pylori infection – the Maastricht V/Florence consensus report. Gut 2017; 66: 6–30.

 • 12

  Buzás GyM. Eradication of Helicobacter pylori infection in Hungary (1993–2002): a meta-analysis. [A Helicobacter pylori fertőzés eradikációja Magyarországon (1993–2002): metaanalízis.] Orv Hetil. 2003; 144: 1077–1083. [Hungarian]

 • 13

  Kocsmár É, Buzás GyM, Kocsmár I, et al. Prevalence of Helicobacter pylori clarithromycin resistance in Central Hungary. Helicobacter 2019; 24 (Suppl 1): P1.58, 51.

 • 14

  Fallone CA, Chiba N, van Zanten SV, et al. The Toronto consensus for the treatment of Helicobacter pylori infection in adults. Gastroenterology 2016; 151: 51–69.e14.

 • 15

  Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, et al. ACG clinical guideline: treatment of Helicobacter pylori infection. Am J Gastroenterol. 2017; 112: 212–239.

 • 16

  Fallone CA, Moss SF, Malfertheiner P. Reconciliation of recent Helicobacter pylori treatment guidelines in a time of increasing resistance to antibiotics. Gastroenterology 2019; 157: 44–53.

 • 17

  Current European concepts in the management of Helicobacter pylori infection. The Maastricht Consensus Report. European Helicobacter Study Group. Gut 1997; 41: 8–13.

 • 18

  Molnár T, Gyökeres T, Szalay F. (eds.) The History of Hungarian Gastroenterological Society, 2009–2018. [A Magyar Gasztroenterológiai Társaság története, 2009–2018.] Magyar Gasztroenterológiai Társaság, Budapest, 2019. [Hungarian]

 • 19

  Buzás GyM. Helicobacter pylori – 2014. [Helicobacter pylori – 2014.] Orv Hetil. 2015; 155: 203–210. [Hungarian]

 • 20

  Márkus B, Herszényi L, Matyasovszky M, et al. The diagnosis and therapy of Helicobacter pylori infection in Hungary: comparison of strategies applied by family physicians and internists. Dig Dis. 2019; 37: 434–443.

 • 21

  Buzás GyM, Illyés Gy, Székely E, et al. Six regimens for the eradication of Helicobacter pylori (Hp) in duodenal ulcer patients: three consecutive trials (1995–1999). J Physiol Paris 2001; 95: 437–441.

 • 22

  Zullo A, Vaira D, Vakil N, et al. High eradication rates of Helicobacter pylori with a new sequential treatment. Aliment Pharmacol Ther. 2003; 17: 719–726.

 • 23

  Jafri NS, Hornung CA, Howden CW. Meta-analysis: sequential therapy appears superior to standard therapy for Helicobacter pylori infection in patients naive to treatment. Ann Intern Med. 2008; 148: 923–931.

 • 24

  Liou JM, Chen CC, Lee YC, et al. Systematic review with meta-analysis: 10- or 14-day sequential therapy vs 14-day triple therapy in the first line treatment of Helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol Ther. 2016; 43: 470–481.

 • 25

  Treiber G, Ammon S, Schneider E, et al. Amoxicillin/metronidazole/omeprazole/clarithromycin: a new, short quadruple therapy for Helicobacter pylori eradication. Helicobacter 1998; 3: 54–58.

 • 26

  Chen MJ, Chen CC, Chen YN, et al. Systematic review with meta-analysis: concomitant therapy vs triple therapy for the first line treatment of Helicobacter pylori infection. Am J Gastroenterol. 2018; 113: 1444–1456.

 • 27

  Herszényi L, Orbán Szilágyi Á, Scheili E, et al. The role of bismuth in the management of Helicobacter pylori infection. [A bizmut szerepe a Helicobacter pylori fertőzés eradikációjában.] Magy Belorv Arch. 2017; 70: 88–91. [Hungarian]

 • 28

  Birinyi P. The optimum location of bismuth in the treatment of Helicobacter pylori infection. [A bizmut optimális helye a Helicobacter pylori infekció kezelésében.] Cent Eur J Gastroenterol Hepatol. 2016; 2: 27–30. [Hungarian]

 • 29

  Birinyi P, Szamosi T, Juhász M, et al. The efficacy of bismuth-based quadruple regimen in the second-line therapy of Helicobacter pylori infection. [A bizmut-alapú négyes kombináció hatékonyságának igazolása a Helicobacter pylori második vonalbeli terápiájában. Cent Eur J Gastroenterol Hepatol. 2017; 3(Suppl 1) 79. Abstract, No 17.

 • 30

  Varga M, Drácz L, Kolbenheyer E, et al. Comparison of the traditional triple and a new bismuth-containing quadruple therapy in the first-line eradication of Helicobacter pylori. [A Helicobacter pylori-fertőzés első vonalbeli megszüntetésére alkalmazott hagyományos hármas és egy új, bizmuttartalmú négyes kezelés összehasonlítása.] Orv Hetil. 2019; 160: 1340–1345. [Hungarian]

 • 31

  Maltfertheiner P, Venerito M, Schulz C. Helicobacter pylori infection: new facts in clinical management. Curr Treat Options Gastroenterol. 2018; 16: 605–615.

 • 32

  Graham DY, Dore MP, Lu H. Understanding treatment guidelines with bismuth and non-bismuth quadruple Helicobacter pylori eradication therapies. Expert Rev Anti Infect Ther. 2018; 16: 679–687.

 • 33

  Matsumoto H, Shiotani A, Graham DY. Current and future treatment of Helicobacter pylori infections. Adv Exp Med Biol. 2019; 1149: 211–225.

 • 34

  McNicholl AG, Bordin DS, Lucendo A, et al. Combination of bismuth and stardard triple therapy eradicates Helicobacter pylori infection in more than 90% of patients. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Apr 10. pii: S1542-3565(19)30369-6. . [Epub ahead of print]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 35

  Gelley A, Hardy V, Potó L, et al. Eradication of Helicobacter pylori, review and experiences. [Helicobacter pylori eradikáció: áttekintés és tapasztalatok.] Cent Eur J Gastroenterol Hepatol. 2018; 4: 144–149. [Hungarian]

 • 36

  McNicholl AG, Linares PM, Nyssen OP, et al. Meta-analysis: esomeprazole or rabeprazole vs first-generation pump inhibitors in the treatment of Helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol Ther. 2012; 36: 414–425.

 • 37

  Niv Y. Doxycycline in eradication therapy of Helicobacter pylori. A systematic review and meta-analysis. Digestion 2016; 93: 167–173.

 • 38

  Buzás GyM, Győrffy H, Széles I, et al. Second-line and third-line trial for Helicobacter pylori infection in patients with duodenal ulcers: a prospective, crossover, controlled study. Curr Ther Res Clin Exp. 2004; 65: 13–25.

 • 39

  Yeo YH, Hsu CC, Lee CC, et al. Systematic review and network meta-analysis: comparative effectiveness of therapies for second-line Helicobacter pylori eradication. J Gastroenterol Hepatol. 2019; 34: 59–67.

 • 40

  De Francesco V, Zullo A, Florini G, et al. Role of MIC levels of resistance to clarithromycin and metronidazole in Helicobacter pylori eradication. J Antimicrob Chemother. 2019; 74: 772–774.

 • 41

  Chen Q, Long X, Ji Y, et al. Randomised controlled trial: susceptibility-guided therapy versus empiric bismuth quadruple therapy for first-line Helicobacter pylori treatment. Aliment Pharmacol Ther. 2019; 49: 1385–1394.

 • 42

  McNicholl AG, Nyssen OP, Bordin DS, et al. First-line H. pylori eradication therapy in Europe: results from 21,487 cases of the European Registry on H. pylori Management (Hp-EuReg). Helicobacter 2019; 24(Suppl 1): P1.01.

 • 43

  Tepes B, Kastelic M, Vujasinovic M, et al. Helicobacter pylori treatment results in Slovenia in the period 2013–2015 as a part of European Registry on Helicobacter pylori management. Radiol Oncol. 2018; 52: 1–6.

 • 44

  Bordin DS, Yanova OB, Abdulkhakov RA, et al. European Registry on the management of Helicobacter pylori infection (Hp-EuReg protocol): the first results of Russian centers. Ter Arkh. 2016; 88: 33–38. [Russian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 19 3 4
Feb 2021 29 0 0
Mar 2021 14 2 2
Apr 2021 41 2 2
May 2021 10 0 0
Jun 2021 3 2 3
Jul 2021 0 0 0