View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged, Semmelweis u. 8., 6721
 • 2 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged
 • 3 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged
 • 4 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged
 • 5 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged

Absztrakt:

Bevezetés: A vesetranszplantáció utáni májfunkcióromlás az egyik leggyakoribb szövődmény, melynek oka a hepatitis C-vírus (HCV)-fertőzés mellett az alkalmazott immunszuppresszív terápia és hyperlipidaemia. Módszer: A beválasztási kritériumokat követően (n = 59) vizsgáltuk az alkalmazott immunszuppresszív terápiát, a betegek alapadatait, további a HCV és a májfunkció romlása közötti összefüggést. A betegeknél éhomi laboratóriumi vizsgálat történt, melynek során néztük a szérumionokat, húgysav-, albuminszintet. Az immunszuppresszív terápia lipidekre (TG, TC, HDL, LDL), valamint májenzimekre (GOT, GPT, ALP, GGT) gyakorolt hatását néztük. Vizsgálatunk részét képezte a lipidek és a májenzimek közötti kapcsolat elemzése is. Eredmények: A betegek alapadatait vizsgálva a takrolimuszt (n = 50) és a ciklosporint (n = 9) szedők körében szignifikáns különbséget nem találtunk. A laboratóriumi eredmények tekintetében a Mg-szint szignifikánsan eltért a két csoport között (p = 0,044). A HCV-fertőzés májenzimekre gyakorolt hatását nézve a GGT (p = 0,008) szignifikánsan különbözött. A lipideket vizsgálva a takrolimusz- és a ciklosporinalapú immunszuppresszióban részesülő betegek között az összkoleszterin (p = 0,005), valamint a májenzimek közül a GOT (p = 0,05) szignifikánsan eltért a két betegcsoport között. A hyperlipidaemia a takrolimuszalapú immunszuppressziót szedők körében 26%-ban, míg a ciklosporint szedőknél 89%-ban fordult elő, melyek között a különbség szignifikáns volt (p = 0,002). A hyperlipidaemia májenzimekre gyakorolt hatását nézve az ALP (p = 0,006) és a GGT (p = 0,0001) szignifikánsan magasabb volt. Következtetés: A májenzimek, az ALT és a GGT emelkedése utal a májsejtek sérülésére. A májfunkció romlásának a legfőbb rizikófaktora a HCV talaján kialakult hepatitis mellett az alkalmazott immunszuppresszív terápia és a hyperlipidaemia, mely az allograftfunkció romlásához és hosszú távon graftvesztéshez vezet. Orv Hetil. 2019; 160(5): 186–190.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Romero E, Galindo P, Bravo JA, et al. Hepatitis C virus infection after renal transplantation. Transplant Proc. 2008; 40: 2933–2935.

 • 2

  Du LY, Tang H. Treatment of HCV patients before and after renal transplantation. Hepat Mon. 2011; 11: 880–886.

 • 3

  Rostami Z, Nourbala MH, Alavian SM, et al. The impact of hepatitis C virus infection on kidney transplantation outcomes: a systematic review of 18 observational studies. The impact of HCV on renal transplantation. Hepat Mon. 2011; 11: 247–254.

 • 4

  Salinitri FD, Hsaiky L, Pinelli NR, et al. Hepatitis C virus infection complicated by kidney disease and author’s reply. Nephro-Urol Mon. 2011; 3: 308–310.

 • 5

  Badiou S, Cristol JP, Mourad G, et al. Dyslipidemia following kidney transplantation: diagnosis and treatment. Curr Diab Rep. 2009; 4: 305–311.

 • 6

  Alavian SM, Einolahi B, Sadeghi-Gahroodi M, et al. Liver enzymes level evaluation in renal transplanted group. Modares J Med Sci. 2002; 5: 87–92.

 • 7

  Gutkowski K, Chwist A, Hartleb M. Liver injury induced by high-dose methylprednisolone therapy: a case report and brief review of the literature. Hepat Mon. 2011; 11: 656–661.

 • 8

  Aronoff A, Gault MH, Huang SN, et al. Hepatitis with Australia antigenemia following renal transplantation. Can Med Assoc J. 1973; 108: 43–50.

 • 9

  Lorber MI, Van Buren CT, Flechner SM, et al. Hepatobiliary and pancreatic complications of cyclosporine therapy in 466 renal transplant recipients. Transplantation 1987; 43: 35–40.

 • 10

  Dizdar OS, Ersoy A, Aksoy S, et al. Analysis of liver function test abnormalities in kidney transplant recipients: 7 year experience. Pak J Med Sci. 2016; 32: 1330–1335.

 • 11

  Taniai N, Akimaru K, Ishikawa Y, et al. Hepatotoxicity caused by both tacrolimus and cyclosporine after living donor liver transplantation. J Nippon Med Sch. 2008; 75: 187–191.

 • 12

  Malekzadeh MH, Grushkin CM, Wright HT Jr, et al. Hepatic dysfunction after renal transplantation in children. J Pediatr. 1972; 81: 279–285.

 • 13

  Ioannou GN, Boyko EJ, Lee SP. The prevalence and predictors of elevated serum aminotransferase activity in the United States in 1999–2002. Am J Gastroenterol. 2006; 101: 76–82.

 • 14

  Heo NY, Mannalithara A, Kim D, et al. Long-term patient and graft survival of kidney transplant recipients with hepatitis C virus infection in the United States. Transplantation 2018; 102: 454–460.