View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs, Rét u. 2., 7623
 • 2 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs
 • 3 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
 • 4 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs
 • 5 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs
 • 6 Pécsi Diagnosztikai Központ, Pécs
 • 7 PTE–MTA, Pécs
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Az epilepszia krónikus, súlyos neurológiai betegség, mely jelentősen befolyásolja az életminőséget. A megfelelő indikációval végzett epilepsziasebészeti beavatkozás rohammentességet eredményezhet, mely önmagában vagy rehabilitációt követően jelentősen javíthatja az életminőséget. Célkitűzés: Jelen tanulmányunk célkitűzése a Pécsi Epilepszia Centrumban 2005 és 2016 között epilepsziasebészeti beavatkozáson átesett betegek posztoperatív eredményeinek felmérése. Módszer: Az adatgyűjtés a betegek klinikai anyagának áttekintésén túlmenően kérdőívek alkalmazásával történt, a rohamállapot értékelésén kívül a foglalkoztatottsági státuszra mint az életminőség egyik fontos indikátorára is fókuszálva. Eredmények: Reszektív epilepsziasebészeti beavatkozás 72 esetben történt. A betegek 76%-a tartósan rohammentessé vált. A betegek 10%-ánál műtét után csak igen ritkán lépett fel roham, 7%-uknak jelentősen csökkent a rohamszáma, míg 7%-ban nem változott érdemben a rohamállapot. A rohammentes és a nem rohammentes betegek csoportjainak foglalkoztatottsági adatait vizsgálva azt találtuk, hogy a rohammentesség befolyásolja a páciensek elhelyezkedési lehetőségeit. A rohammentes betegek 67%-a állt foglalkoztatottság alatt, míg a nem rohammenteseknek mindössze a 19%-a (p<0,01, Fisher-féle egzakt teszt). Következtetés: Eredményeink a nemzetközi adatoknak megfelelve alátámasztják az epilepszia reszektív sebészi kezelésének klinikai és szociális eredményességét. Orv Hetil. 2019; 160(7): 270–278.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Ministry of National Resources guideline for diagnosing epileptic seizures and epilepsy, treatment and care of epileptic patients. [Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve az epilepsziás rohamok és epilepszia felismeréséről, kezeléséről és az epilepsziás betegek gondozásáról.] Egészségügyi Közlöny 2017; 66: 689–720. [Hungarian]

 • 2

  Schachter SC. Advances in the assessment of refractory epilepsy. Epilepsia 1993; 34: 24–30.

 • 3

  Schachter SC. Update in the treatment of epilepsy. Compr Ther. 1995; 21: 473–479.

 • 4

  Kwan P, Brodie M. Issues of medical intractability for surgical candidacy. In: Wyllie E, Gupta A, Lachhwani D. (eds.). Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, 2006; p. 983. The treatment of epilepsy and practice.

 • 5

  Devinsky O. Patients with refractory seizures. N Engl J Med. 1999; 340: 1565–1570.

 • 6

  Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, et al. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2010; 51: 1069–1077.

 • 7

  Wiebe S, Blume WT, Girvin JP, et al. A randomized, controlled trial of surgery for temporal-lobe epilepsy. N Engl J Med. 2001; 345: 311–318.

 • 8

  Jetté N, Sander JW, Keezer MR. Surgical treatment for epilepsy: the potential gap between evidence and practice. Lancet Neurol. 2016; 15: 982–994.

 • 9

  Halász P. Successful epilepsy surgery: why is it still underutilized? [Sikeres epilepszia műtétek: miért nem használjuk ki a lehetőséget?] Med Tribune 2010; 12: 10. [Hungarian]

 • 10

  Engel J Jr, McDermott MP, Wiebe S, et al. Design considerations for a multicenter randomized controlled trial of early surgery for mesial temporal lobe epilepsy. Epilepsia 2010; 51: 1978–1986.

 • 11

  Engel J Jr, McDermott MP, Wiebe S, et al. Early surgical therapy for drug-resistant temporal lobe epilepsy: a randomized trial. JAMA 2012; 307: 922–930.

 • 12

  Simasathien T, Vadera S, Najm I, et al. Improved outcomes with earlier surgery for intractable frontal lobe epilepsy. Ann Neurol. 2013; 73: 646–654.

 • 13

  Janszky J, Janszky I, Schulz R, et al. Temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis: predictors for long-term surgical outcome. Brain 2005; 128: 395–404.

 • 14

  Janszky J, Gyimesi C, Horváth R, et al. Surgical treatment of epilepsy. In: Janszky J, Fogarasi A. (eds.) Clinical epileptology. [Az epilepszia sebészi kezelése. In: Janszky J, Fogarasi A. (szerk.) Klinikai epileptológia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2017; pp. 281–282. [Hungarian]

 • 15

  Janszky J, Rásonyi G, Fogarasi A, et al. Surgically treatable epilepsy. A review. [Műtéttel gyógyítható epilepszia: Összefoglaló tanulmány.] Orv Hetil. 2001; 142: 1597–1604. [Hungarian]

 • 16

  Gombi R, Velok G, Hullay J. The value of electrostimulation in epileptic focus localisation. Acta Neurochirurgica 1976; 23: 15–20.

 • 17

  Hullay J. Experiences in surgery of focal epilepsy. [Focális epilepsia-műtétek kapcsán szerzett tapasztalataink.] Ideggyógy Szle. 1955; 8: 103–112. [Hungarian]

 • 18

  Fényes I, Zoltan L, Fenyes G. Temporal epilepsies with deep-seated epileptogenic foci. Postoperative course. Arch Neurol. 1961; 4: 559–571.

 • 19

  Rásonyi G, Halász P, Vajda J, et al. The outcome of surgery in patients of OPNI-HIETE Center in operations performed between 1992–1997. 4th Congress of the Hungarian Chapter of the ILAE [Az OPNI-HIETE Epilepszia Centrum betegeinél 1992 és 1997 között végzett epilepszia műtétek kimenetele. A Nemzetközi Epilepsziaellenes Liga Magyar Tagozatának 4. Kongresszusa.] Hévíz, 1999. november 3. [Hungarian]

 • 20

  Kelemen A, Barsi P, Erőss L, et al. Long-term outcome after temporal lobe surgery – prediction of late worsening of seizure control. Seizure 2006; 15: 49–55.

 • 21

  Balogh A, Borbély K, Czirják S, et al. Experiences of surgically treated temporal epileptic patients – multicentre study. [Tapasztalataink a temporális epilepsziás betegek műtéti kezelésével – többközpontú vizsgálat.] Ideggyógy Szle. 1997; 50: 221–232. [Hungarian]

 • 22

  Barsi P. Magnetic resonance measuring and analitic methods in epilepsy. [Mágneses rezonanciás mérési és adatfeldolgozó módszerek epilepsziában.] Ideggyógy Szle. 2011; 64: 300–304. [Hungarian]

 • 23

  Durnford AJ, Rodgers W, Kirkham FJ, et al. Very good inter-rater reliability of Engel and ILAE epilepsy surgery outcome classifications in a series of 76 patients. Seizure 2011; 20: 809–812.

 • 24

  Fábián G. Standardized questionnaires to measure health status. Chapter 12. In: Fábián G. (ed.) Applied Research Methodology. [Standardizált kérdőívek az egészségi állapot mérésére. 12. fejezet. In: Fábián G. (szerk.) Alkalmazott kutatás módszertan.] Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Debrecen, 2014. [Hungarian]

 • 25

  Semah F, Picot MC, Adam C, et al. Is the underlying cause of epilepsy a major prognostic factor for recurrence? Neurology 1998; 50: 1256–1262.

 • 26

  Geschwind M, Seeck M. Modern management of seizures and epilepsy. Swiss Med Wkly. 2016; 146: 14310.

 • 27

  Tellez-Zenteno JF, Hernandez Ronquillo L, Moien-Afshari F, et al. Surgical outcomes in lesional and non-lesional epilepsy: a systematic review and meta-analysis. Epilepsy Res. 2010; 89: 310–318.

 • 28

  Mathon B, Bédos Ulvin L, Adam C, et al. Surgical treatment for mesial temporal lobe epilepsy associated with hippocampal sclerosis. Rev Neurol. 2015; 171: 315–325.

 • 29

  Elsharkawy AE, Alabbasi AH, Pannek H, et al. Long-term outcome after temporal lobe epilepsy surgery in 434 consecutive adult patients. J Neurosurg. 2009; 110: 1135–1146.

 • 30

  McIntosh AM, Kalnins RM, Mitchell LA, et al. Temporal lobectomy: long-term seizure outcome, late recurrence and risks for seizure recurrence. Brain 2004; 127: 2018.

 • 31

  Mirnics Z, Czikora G, Závecz T, et al. Changes in public attitudes toward epilepsy in Hungary: results of surveys conducted in 1994 and 2000. Epilepsia 2001; 42: 86–93.

 • 32

  Elsharkawy AE, May T, Thorbecke R, et al. Long-term outcome and determinants of quality of life after temporal lobe epilepsy surgery in adults. Epilepsy Res. 2009; 86: 191–199.

 • 33

  Thorbecke R, Pfäfflin M. Social aspects of epilepsy and rehabilitation. Handb Clin Neurol. 2012; 108: 983–999.

 • 34

  Janszky J. Treatment and rehabilitation of epilepsy. In: Janszky J, Fogarasi A. (eds.) Clinical epileptology. [Az epilepszia gondozása és rehabilitációja. In: Janszky J, Fogarasi A. (szerk.) Klinikai epileptológia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2017; pp. 302–304. [Hungarian]

 • 35

  Thorbecke R, May TW, Koch-Stoecker S, et al. Effects of an inpatient rehabilitation program after temporal lobe epilepsy surgery and other factors on employment 2 years after epilepsy surgery. Epilepsia 2014; 55: 725–733.

 • 36

  Michaelis R, Tang V, Wagner JL, et al. Psychological treatments for people with epilepsy. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 10: 1–16.

 • 37

  Pfäfflin M, Petermann F, Rau J, et al. The psychoeducational program for children with epilepsy and their parents (FAMOSES): results of a controlled pilot study and a survey of parent satisfaction over a five-year period. Epilepsy Behav. 2012; 25: 11–16.

 • 38

  Endermann M. Evaluation of the epilepsy basic training course IBF (Information, Counselling, Teaching) for staff members of services for people with disabilities. Rehabilitation 2010; 49: 160–172.

 • 39

  Rau J, May TW, Pfäfflin M. Education of children with epilepsy and their parents by the modular education program epilepsy for families (FAMOSES) – results of an evaluation study. Rehabilitation 2006; 45: 27–39.

 • 40

  Halász P, Sitku V. Actual questions of rehabilitation in patients living with epilepsy. [Az epilepsziával élők rehabilitációjának aktuális kérdései.] Rehabilitáció 1997; 7: 115–119. http://www.vitalitas.hu/olvasosarok/online/rehabilitacio/ 1997/3/2.htm [Hungarian]

 • 41

  Tóth Z, Lukács G, Cselik Zs, et al. Hungarian clinical application opportunities of PET/MR imaging and first experiences. [A PET/MR képalkotás magyarországi klinikai alkalmazásának lehetőségei, első tapasztalatai.] Orv Hetil. 2018; 159: 1375–1384. [Hungarian]

 • 42

  Békés J, Rásonyi G, Czikora G. Psychoeducational program for people with epilepsy. [Pszichoedukációs program epilepsziás betegek számára.] Rehabilitáció 2000; 10: 7–9. http://vitalitas.hu/olvasosarok/online/rehabilitacio/2000/1/4.htm [Hungarian]