Author: László Kiss1
View More View Less
 • 1 SK-93 008 Csilizradvány 284., Szlovákia
Restricted access
 • 1

  Kapronczay K. Hungarian medical biographical encyclopaedia. [Magyar orvoséletrajzi lexikon.] Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2004. [Hungarian]

 • 2

  Tóth KS, Csömör S, Romvári Á. The development of midwifery at the end of 18th century and in the past century at the medical faculty of Budapest (1770–1881). [A bábaképzés fejlődése a XVIII. század végén és a múlt században a pesti orvoskaron (1770–1881).] Orv Hetil. 1989; 130: 2375–2377. [Hungarian]

 • 3

  Szállási Á. A textbook of obstetrics before Semmelweis. [Egy szülészeti könyv Semmelweis előtt.] Orv Hetil. 1978; 119: 1117–1118. [Hungarian]

 • 4

  Györffy Gy. The historical geography of Hungary in the age of the Arpads, Vol. II. [Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza II.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. [Hungarian]

 • 5

  Hodor K. Natural and civil description of county Doboka. [Doboka vármegye természeti és polgári esmértetése.] Kolozsvártt, Barra Gábor könyvkereskedésében, 1837. [Hungarian]

 • 6

  Hőgyes E. (ed.) Memory book of the past and present of the Medical Faculty of Royal Hungarian University of Budapest. [Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi Karának múltjáról és jelenéről.] Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Budapest, 1896. [Hungarian]

 • 7

  Dörnyei S. Old Hungarian medical dissertations 1772–1849. Vol. I. [Régi magyar orvosdoktori értekezések 1772–1849. Első kötet.] Borda Antikvárium, Budapest, 1998. [Hungarian]

 • 8

  Ferenczi S. Letters of Lugosi dr. Fodor András. [Lugosi dr. Fodor András levelei.] Különnyomat a Hunyadmegyei Tört. és Régészeti Társulat 1912–913. évi Évkönyvéből. Déva, 1914. [Hungarian]

 • 9

  Győry T. The history of medical faculty 1770–1935. [Az orvostudományi kar története 1770–1935.] Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1936. [Hungarian]

 • 10

  Gebhardt F. A midwifery – science and craft, from Lugosi Fodor András (review). [„Szülést-segítő Tudomány, és mesterség, mellyet írt, és kiadott Lugosi Fodor András… Pesten, Trattner János Tamás betűivel, 1817. 8-ad rétben.”] Tudományos Gyűjtemény, 1817; VII. füzet, pp. 105–118. [Hungarian]

 • 11

  Győry T. The medical bibliography of Hungary 1742–1899. [Magyarország orvosi bibliographiája 1742–1899.] Athenaeum, Budapest, 1900. [Hungarian]

 • 12

  Bálint Nagy I. The history and treatment of the first epidemic of cholera. [Az első cholerajárvány története és gyógymódja.] Orv Hetil. 1931; 75: 1217–1219, 1233–1235. [Hungarian]

 • 13

  Szőcs J, Brassai S. Proceedings of the fifth meeting of Hungarian physicians and naturalist in Kolozsvár (Cluj). [A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Kolozsvártt tartott ötödik Nagy-gyűlésének Munkálatai.] Kolozsvártt, 1845. [Hungarian]

 • 14

  (Szilágyi F.) Roman antiquities in county Hunyad. [Római régiségek Hunyad vármegyében.] Hon és Külföld (Kolozsvár) 1844; 4: 301–304, 305–307. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 22 0 0
Feb 2021 25 0 0
Mar 2021 13 0 0
Apr 2021 20 1 1
May 2021 32 0 0
Jun 2021 10 0 0
Jul 2021 0 0 0