View More View Less
 • 1 Érd, Karolina u. 13., 2030
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00
 • 1

  Bologa VL. In memory of Béla Jancsó (1903–1967). [In memoriam Jancsó Béla (1903–1967).] Orv Hetil. 1968; 109: 1103–1104. [Hungarian]

 • 2

  Bugyi B. The contemporary medical writer of the ethnic Hungarians in Romania: Béla Jancsó. [A romániai magyarság kortárs orvos-írója: Jancsó Béla.] Orv Hetil. 1979; 120: 1835–1838. [Hungarian]

 • 3

  Mikó I. Literary oeuvre of Béla Jancsó. In: Jancsó B. Literature and public life. [Jancsó Béla irodalmi hagyatéka. In: Jancsó B. Irodalom és közélet.] Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973; pp. 5–27. [Hungarian]

 • 4

  Pataki J. From the cultural history of medicine in Transylvania. [Az erdélyi orvoslás kultúrtörténetéből.] Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, 2004. [Hungarian]

 • 5

  Perjámosi S. Formation and functioning of the first Hungarian Medical History Institute in Kolozsvár/Cluj. [Az első magyar Orvostörténeti Intézet megalakulása és működése Kolozsváron.] Erdélyi Múzeum 2010; 72(3–4): 145–162. [Hungarian]

 • 6

  Perjámosi S. Library and collection of the history of Medicine Institute of Kolozsvár/Cluj, Romania. In: Boka L, Sirató I. (eds.) Value and interpretation. [A kolozsvári Orvostörténeti Intézet könyvtára és könyvtári állománya. In: Boka L, Sirató I. (szerk.) Érték és értelmezés.] Bibliotheca Nationalis Hungarica, Gondolat Kiadó, Budapest, 2010; pp. 281–291. [Hungarian]

 • 7

  Perjámosi S. Research on the history of medicine and scientific pursuits at the History of Medicine Institute of Kolozsvár/Cluj, Romania. In: Gazda I. (ed.) Saluting three medical historians. Compilation of studies in honor of Győző Birtalan, Dénes Karasszon and Árpád Szállási. [Orvostörténeti kutatások és a tudományos munka a kolozsvári Orvostörténeti Intézetben. In: Gazda I. (szerk.) Három orvostörténész köszöntése. Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére.] Johan Béla Alapítvány, Magyar Orvostörténelmi Társaság, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, 2010; pp. 169–187. [Hungarian]

 • 8

  Diósdi Elekes Gy. Historiography of the history of medicine in Transylvania. [Diósdi Elekes Gy. Az orvostörténetírás története Erdélyben.] Orv Hetil. 1942; 86: 376–377. [Hungarian]

 • 9

  Jancsó, B. New data regarding the plague epidemic in Transylvania 1742–43. A doctoral dissertation in medicine and surgery. [Date nouă despre epidemia de ciumă din 1742–43 în Ardeal. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie.] Grafic Record, Cluj, 1933. [Romanian]

 • 10

  Csőgör, L. The scientific work of Ferenc Nyulas, protomedicus of Transylvania. [Opera ştiinţifică a protomedicului ardelean Francisc Nyulas.] Cluj, 1933. [Romanian]

 • 11

  Bíró S. The university of Kolozsvár/Cluj under Romanian rule. In: Bisztray Gy, Szabó TA, Tamás L. (eds.) Hungarian university in Transylvania. From conception to the establishment of the Hungarian Royal Franz Joseph University of the Sciences in Transylvania. [A kolozsvári egyetem a román uralom alatt. In: Bisztray Gy, Szabó TA, Tamás L. (szerk.) Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története.] Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1941; pp. 305–332. [Hungarian]

 • 12

  Bologa VL. In lieu of a preface: a salute to our progenitors. In: Bologa VL, Brătescu G, Duţescu B, et al. (eds.) History of medicine in Romania. [În loc de prefaţa: Omagiu înaintaşilor. In: Bologa VL, Brătescu G, Duţescu B, et al. (eds.) Istoria medicinei româneşti.] Ed. Medicală, Bucureşti, 1972; pp. 11–25. [Romanian]

 • 13

  Bârsu, C. Valeriu Bologa’s studies on the history of science. Clujul Med. 2016; 89: 448–451.

 • 14

  Perjámosi S. The Romanian Department for Medical History at the University of Cluj/Kolozsvár and its Hungarian connections between the two world wars. [A kolozsvári román orvostörténeti tanszék és magyar vonatkozásai a két világháború között.] Orvostörténeti Közlemények = Comm. de Hist. Artis. Med. 2018; 64: 47–59. [Hungarian]

 • 15

  Bisztray Gy, Nagy I, Szabó TA, et al. Re-organization of the University of Kolozsvár/Cluj. In: Bisztray Gy, Szabó TA, Tamás L. (eds.) Hungarian university in Transylvania. From conception to the establishment of the Hungarian Royal Franz Joseph University of the Sciences in Transylvania. [A kolozsvári egyetem újjászervezése. In: Bisztray Gy, Szabó TA, Tamás L. (szerk.) Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története.] Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1941; pp. 369–409. [Hungarian]

 • 16

  Jancsó B, Bologa V. Documentation of the transfer of the History of Medicine Institute of the university. In: Bisztray Gy, Szabó TA, Tamás L. (eds.) Hungarian university in Transylvania. From conception to the establishment of the Hungarian Royal Franz Joseph University of the Sciences in Transylvania. [Az egyetem Orvostörténeti Intézetének átadásáról szóló jegyzőkönyv. In: Bisztray Gy, Szabó TA, Tamás L. (szerk.) Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története.] Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1941; pp. 442–443. [Hungarian]

 • 17

  Data sheet 318/1943–1944. O.k.sz. (1943. XI. 11.) Manuscript. The legacy of Bódog Csajkás. [Adatlap 318/1943–1944. O.k.sz. (1943. XI. 11.)] Kézirat. Csajkás Bódog hagyatéka. [Hungarian]

 • 18

  Perjámosi S. The draft programs of the History of Medicine Institute at Kolozsvár from the 1940s years. [A kolozsvári Orvostörténeti Intézet programtervezetei az 1940-es évekből.] Orvostörténeti Közlemények = Comm de Hist Artis Med. 2016; 62: 65–75. [Hungarian]

 • 19

  Jancsó B. Work to be completed… (Manuscript). The legacy of Bódog Csajkás. [Elvégzendő feladatok…] 1943. 1 lev. Kézirat. Csajkás Bódog hagyatéka. [Hungarian]

 • 20

  Jancsó B. The savior of mothers. [Az anyák megmentője.] Szövetkezés (Marosvásárhely) 1943; 4(50–51): 7. [Hungarian]

 • 21

  From Jancso B. to Jolán Gedeon. Kolozsvár/Cluj Apr. 8, 1943. (Manuscript). [Jancsó B. Gedeon Jolánhoz. Kolozsvár, 1943. ápr. 8. (Kézirat).] OSZK Kézirattár, Levelestár, 1 lev. [Hungarian]

 • 22

  Perjámosi S. “The news spread like wildfire…” Diary notices during the months preceding the transfer of the Hungarian Medical Faculty from Cluj-Napoca to Tirgu Mureş. [„Mint futótűz terjedt el a hír…” Naplójegyzetek a kolozsvári magyar orvosi kar Marosvásárhelyre költözését megelőző hónapokból.] Kaleidoscope 2017; 8: 91–110. [Hungarian]

 

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.

 

Mendeley citation style is available HERE.
 • Impact Factor (2019): 0.497
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.176
 • SJR Hirsch-Index (2018): 20
 • SJR Quartile Score (2018): Q3 Medicine (miscellaneous)
 • Impact Factor (2018): 0.564
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.193
 • SJR Hirsch-Index (2018): 18
 • SJR Quartile Score (2018): Q3 Medicine (miscellaneous)

Language: Hungarian

Founded in 1857
Publication: Weekly, one volume of 52 issues annually

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Papp Zoltán

Read the professional career of Papp Zoltán HERE.

 

Editorial Board

Click for the Editorial Board

Akadémiai Kiadó
Address: Prielle Kornélia u. 21-35. H-1117 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 464 8235 ---- Fax: (+36 1) 464 8221
Email: orvosihetilap@akkrt.hu