View More View Less
 • 1 Országos Onkológiai Intézet, Budapest, Ráth György u. 7–9., 1122
 • 2 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
 • 3 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
 • 4 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A szerzők a Regnault „B” típusú emlőfelvarrás sebészi technikájának módosításával végzett onkoplasztikus műtéti technikát és az új emlősebészeti módszer alkalmazásához kapcsolódó retrospektív klinikopatológiai vizsgálat eredményeit mutatják be. Módszer: 2012. április és 2018. október között, emlőrák miatt, módosított Regnault „B” technikával operált 215 nőbeteg klinikopatológiai adatait prospektíven vezetett adatbázis alapján retrospektív módon vizsgáltuk. A betegek életminőségét validált kérdőív segítségével mértük fel, míg a műtétek esztétikai eredményét a szintén validált Breast Cancer Conservative Treatment (BCCT.core) számítógépes program és az 5 pontos Likert-skála alapján értékeltük. Eredmények: A betegek átlagéletkora 53 év (szórás: 29–81 év) volt. A medián utánkövetési idő 47 hónap (szórás: 7–85 hónap) volt. Az átlag műtéti idő 47 perc (szórás: 35–85 perc) volt, míg a patológiai tumorméret átlagosan 33 mm-nek (szórás: 18–58 mm) bizonyult. Pozitív sebészi szél miatt 13 (6%) esetben irányított reexcisióra, míg 3 (1,4%) esetben mastectomiára kényszerültünk. Az összesített szövődményarány 7,4% (n = 16) volt. Az esztétikai eredmények Likert-skála szerinti átlagértéke 4,2 (szórás: 2–5), míg a BCCT.core program alapján 1,3 pont (szórás: 1–4 pont) volt. Az életminőséggel kapcsolatos kérdőívek eredményei magas betegelégedettséget igazoltak. Következtetés: A módosított Regnault „B” emlőmegtartó technika biztonságos és hatékony standard ’level II.’ onkoplasztikus emlősebészeti technika. A műtét magas betegelégedettséggel, illetve kozmetikai eredménnyel képes a közepes vagy nagyobb térfogatú emlők külső, illetve külső-felső negyedeinek T1–T3-as tumorai miatt az emlők akár 20–50%-ának eltávolítására, majd egyidejű parenchymaáthelyezéssel történő rekonstrukciójára. A módszer előnye, hogy nem igényel ellenoldali szimmetrizációs műtétet, míg hátránya, hogy az emlő bőrpalástján vezetett metszések komplettáló mastectomia esetén az azonnali rekonstrukciót nehezítik. Orv Hetil. 2020; 161(24): 1002–1011.

 • 1

  Fisher B, Anderson S, Bryant J, et al. Twenty-year follow-up of a randomized trial comparing total mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast cancer. N Engl J Med. 2002; 347: 1233–1241.

 • 2

  Veronesi U, Cascinelli N, Mariani L, et al. Twenty-year follow-up of a randomized study comparing breast-conserving surgery with radical mastectomy for early breast cancer. N Engl J Med. 2002; 347: 1227–1232.

 • 3

  Singletary SE. Surgical margins in patients with early-stage breast cancer treated with breast conservation therapy. Am J Surg. 2002; 184: 383–393.

 • 4

  Cochrane RA, Valasiadou P, Wilson AR, et al. Cosmesis and satisfaction after breast-conserving surgery correlates with the percentage of breast volume excised. Br J Surg. 2003; 90: 1505–1509.

 • 5

  Mátrai Z, Gulyás G, Tóth L, et al. Challenges in oncologic plastic surgery of the breast. [A modern emlősebészet onkoplasztikai kihívásai.] Magy Onkol. 2011; 55: 40–52. [Hungarian]

 • 6

  Pukancsik D, Kelemen P, Újhelyi M, et al. Objective decision making between conventional and oncoplastic breast-conserving surgery or mastectomy: an aesthetic and functional prospective cohort study. Eur J Surg Oncol. 2017; 43: 303–310.

 • 7

  Hamdi M. Oncoplastic and reconstructive surgery of the breast. Breast 2013; 22(Suppl 2): S100–S105.

 • 8

  Audretsch W. Space-holding technic and immediate reconstruction of the female breast following subcutaneous and modified radical mastectomy. [Zur Frage der Platzhaltertechnik und Sofortrekonstruktion der weiblichen Brust nach subkutaner- und modifiziert radikaler Mastektomie.] Arch Gynecol Obstet. 1987; 241(Suppl): S11–S19. [German]

 • 9

  Clough KB, Kaufman GJ, Nos C, et al. Improving breast cancer surgery: a classification and quadrant per quadrant atlas for oncoplastic surgery. Ann Surg Oncol. 2010; 17: 1375–1391.

 • 10

  Kelemen P, Pukancsik D, Újhelyi M, et al. Comparison of clinicopathologic, cosmetic and quality of life outcomes in 700 oncoplastic and conventional breast-conserving surgery cases: a single-centre retrospective study. Eur J Surg Oncol. 2019; 45: 118–124.

 • 11

  Mátrai Z, Gulyás G, Kásler M. (szerk.) Advanced Breast Surgery. [Az emlőrák korszerű sebészete.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2015. [Hungarian]

 • 12

  Mátrai Z, Gulyás G, Kovács T, Kásler M. (ed.) Principles and Practice of Oncoplastic Breast Surgery. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2019.

 • 13

  Regnault P. Reduction mammaplasty by the ‘B’ technique. Plast Reconstr Surg. 1974; 53: 19–24.

 • 14

  Senkus E, Kyriakides S, Penault-Llorca F, et al. Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2013; 24 (Suppl 6): vi7–23.

 • 15

  Senkus E, Kyriakides S, Ohno S, et al. Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2015; 26(Suppl 5): v8–v30.

 • 16

  Kásler M, Polgár C and Fodor J. Current status of treatment for early-stage invasive breast cancer. [A korai emlőrák kezelésének aktuális helyzete.] Orv Hetil. 2009; 150: 1013–1021. [Hungarian]

 • 17

  Lázár G, Bursics A, Farsang Z, et al. 3rd Hungarian Breast Cancer Consensus Conference – surgery guidelines. [III. Emlőrák Konszenzus Konferencia – Az emlőrák korszerű sebészi kezelése.] Magy Onkol. 2016; 60: 194–207. [Hungarian]

 • 18

  Forrai G, Szabó E, Ormándi K, et al. Imaging methods in the current diagnosis of and screening for breast cancer. 2nd Hungarian Breast Cancer Consensus Conference. [A képalkotó vizsgálómódszerek alkalmazása az emlődaganatok korszerű szűrésében, diagnosztikájában és ellátásában. Emlőrák Konszenzus Konferencia.] Magy Onkol. 2010; 54: 211–216. [Hungarian]

 • 19

  Horváth Z, Boér K, Dank M, et al. Systemic therapy of breast cancer: practice guideline. [Az emlőrák szisztémás kezelése: szakmai útmutatás.] Magy Onkol. 2016; 60: 241–257. [Hungarian]

 • 20

  Giuliano AE, Hunt KK, Ballman KV, et al. Axillary dissection vs no axillary dissection in women with invasive breast cancer and sentinel node metastasis: a randomized clinical trial. JAMA 2011; 305: 569–575.

 • 21

  Cserni G, Francz M, Járay B, et al. Pathologic diagnosis and histopathology record of breast cancer. [Az emlőrák patológiai diagnosztikája, feldolgozása és kórszövettani leletezése.] Magy Onkol. 2010; 54: 217–226. [Hungarian]

 • 22

  Láng I, Kahán Z, Pintér T, et al. Pharmaceutical therapy of breast cancer. [Az emlőrák belgyógyászati onkológiai (gyógyszeres) kezelése.] Magy Onkol. 2010; 54: 237–254. [Hungarian]

 • 23

  Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg. 2004; 240: 205–213.

 • 24

  Clavien PA, Barkun J, de Oliveira ML, et al. The Clavien–Dindo classification of surgical complications: five-year experience. Ann Surg. 2009; 250: 187–196.

 • 25

  Pusic AL, Klassen AF, Scott AM, et al. Development of a new patient-reported outcome measure for breast surgery: the BREAST-Q. Plast Reconstr Surg. 2009; 124: 345–353.

 • 26

  Cardoso JS, Cardoso MJ. Towards an intelligent medical system for the aesthetic evaluation of breast cancer conservative treatment. Artif Intell Med. 2007; 40: 115–126.

 • 27

  Rong GH. Reduction mammoplasty using a modified ‘B’ shape method. Zhonghua Zheng Xing Shao Shang Wai Ke Za Zhi 1990; 6: 10–73. [Chinese]

 • 28

  Giovanoli P, Meuli-Simmen C, Meyer VE, et al. Which technique for which breast? A prospective study of different techniques of reduction mammaplasty. Br J Plast Surg. 1999; 52: 52–59.

 • 29

  Chang EI, Peled AW, Foster RD, et al. Evaluating the feasibility of extended partial mastectomy and immediate reduction mammoplasty reconstruction as an alternative to mastectomy. Ann Surg. 2012; 255: 1151–1157.

 • 30

  Rietjens M, Urban CA, Rey PC, et al. Long-term oncological results of breast conservative treatment with oncoplastic surgery. Breast 2007; 16: 387–395.

 • 31

  Clough KB, Lewis JS, Couturaud B, et al. Oncoplastic techniques allow extensive resections for breast-conserving therapy of breast carcinomas. Ann Surg. 2003; 237: 26–34.

 • 32

  Kronowitz SJ, Hunt KK, Kuerer HM, et al. Practical guidelines for repair of partial mastectomy defects using the breast reduction technique in patients undergoing breast conservation therapy. Plast Reconstr Surg. 2007; 120: 1755–1768.

 • 33

  Losken A, Styblo TM, Carlson GW, et al. Management algorithm and outcome evaluation of partial mastectomy defects treated using reduction or mastopexy techniques. Ann Plast Surg. 2007; 59: 235–242.

 • 34

  Mátrai Z, Gulyás G, Kovács E, et al. Oncoplastic versus conventional breast conserving surgery. A comparison of clinicopathological findings, cosmetic results and quality of life in 60 cases. [Onkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet. 60 eset összehasonlító klinikopatológiai, kozmetikai és életminőségi vizsgálata.] Magy Onkol. 2014; 58: 116–127. [Hungarian]

 • 35

  McIntosh J, O’Donoghue JM. Therapeutic mammaplasty – a systematic review of the evidence. Eur J Surg Oncol. 2012; 38: 196–202.

 • 36

  Spear SL, Pelletiere CV, Wolfe AJ, et al. Experience with reduction mammaplasty combined with breast conservation therapy in the treatment of breast cancer. Plast Reconstr Surg. 2003; 111: 1102–1109.

 • 37

  Gulcelik MA, Dogan L, Camlibel M, et al. Early complications of a reduction mammoplasty technique in the treatment of macromastia with or without breast cancer. Clin Breast Cancer 2011; 11: 395–399.

 • 38

  Denewer A, Elnahas W, Hussein O, et al. Evaluation of inferior pedicle therapeutic mammoplasty as a primary procedure for upper quadrants early breast cancer. Adv Breast Cancer Res. 2013; 2: 86–90.

 • 39

  Munhoz AM, Montag E, Gemperli R. Current aspects of therapeutic reduction mammaplasty for immediate early breast cancer management: an update. World J Clin Oncol. 2014; 5: 1–18.

 • 40

  Chang E, Johnson N, Webber B, et al. Bilateral reduction mammoplasty in combination with lumpectomy for treatment of breast cancer in patients with macromastia. Am J Surg. 2004; 187: 647–651.

 • 41

  Haloua MH, Krekel NM, Winters HA, et al. A systematic review of oncoplastic breast-conserving surgery: current weaknesses and future prospects. Ann Surg. 2013; 257: 609–620.