View More View Less
 • 1 SK-93 008 Csilizradvány 284., Szlovákia
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Benedek I. Semmelweis and his era. [Semmelweis és kora.] Gondolat Kiadó, Budapest, 1967. [Hungarian]

 • 2

  Semmelweis I. The etiology, concept, and prophylaxis of childbed fever. Transl. Rákóczi K. [A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és megelőzése. Ford. Rákóczi K.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • 3

  Marikovszky G. (ed.) Selected works of Markusovszky. [Markusovszky Lajos válogatott munkái.] Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Budapest, 1905. [Hungarian]

 • 4

  Dörnyei S. Old Hungarian medical dissertations. Vol. III. Vienna: University and Josephinum. 1729–1848. [Régi magyar orvosdoktori értekezések. Harmadik kötet. Bécs: Egyetem és Josephinum. 1729–1848.] Borda Antikvárium, Zebegény, 2010. [Hungarian]

 • 5

  Biczó Z. Medical Almanac of Győr. [Győri Orvos Almanach.] Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr, 2012. [Hungarian]

 • 6

  Karsay L. Empirical facts about the pneumonia, in consideration of percussion and auscultation. [Tapasztalati adatok a tüdőlobról, különös tekintettel a kopogatás- és hallgatódzásra.] Orvosi Tár 1843; IV: 299–307, 315–324, 329–342. [Hungarian]

 • 7

  Schultheisz E. (ed.) A short history of 100-year-old postgraduate medical education in Hungary (1883–1983). [100 éves a magyar orvostovábbképzés, 1883–1983]. Communicationes de Historia Artis Medicinae, Budapest, 1983. [Hungarian, with Summary in English]

 • 8

  Karsay L. Proceeding about medical cases from the second surgery clinic of University in Vienna, in the academic years 1842/43. [Közlemény a bécsi egyetem második sebészi kóródáján az 1842/43-ki iskolai évben orvosolt esetekről.] Orvosi Tár 1844; VI: 17–30, 33–47, 49–59, 275–283, 293–302, 305–312, 321–330. [Hungarian]

 • 9

  Maizner J. Historical studies from surgery. [Történelmi tanulmányok a sebészet köréből.] Orv Hetil. 1859; 3: 519–523, 533–537, 550–554. [Hungarian]

 • 10

  Karsay L. Proceedings about medical cases from the first surgery clinic of University in Vienna in the academic years 1844/45. [Közlemények a bécsi egyetem első sebészi kórodáján, az 1844/45-iki iskola évben orvosolt esetekről.] Orvosi Tár 1846; IX: 209–219, 241–253, 257–267, 290–288. [Hungarian]

 • 11

  Karsay L. Empirical facts about the pneumonia. (The second proceeding.) [Tapasztalati adatok a tüdőlobról. (Második közlés.)] Orvosi Tár 1845; VIII: 225–230. [Hungarian]

 • 12

  Karsay L. Experiments with inhalation of ether in order to make surgical operations painless. [Kísérletek a kénégeny (aeter sulfuricus) belégzésével a sebészi műtétek fájdalmatlanná tétele végett.] Orvosi Tár 1847; X: 100–103, 118–126, 177–181. [Hungarian]

 • 13

  Korbuly Gy. Facts to history of narcosis with ether in Hungary. [Adatok az éter-narkosis magyarországi történetéhez.] Orv Hetil. 1937; 81: 924–927. [Hungarian]

 • 14

  Karsay L. The establisment surgical hospital in Győr. [Műtéti kórház keletkezte Győrött.] Orvosi Tár 1848; II: 77–79. [Hungarian]

 • 15

  Zétény G. Physicans of Hungarian war of independence. [A magyar szabadságharc honvédorvosai.] Egyetemi Nyomda, Budapest, 1948. [Hungarian]

 • 16

  Karsay L. Empirical facts about the diagnosis and therapy of pneumonia. [Gyakorlati adatok a tüdőlob kórisméje- és gyógymódjához.] Orv Hetil. 1857; 1: 233–237, 257–261. [Hungarian]

 

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.

 

Mendeley citation style is available HERE.
 • Impact Factor (2019): 0.497
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.176
 • SJR Hirsch-Index (2018): 20
 • SJR Quartile Score (2018): Q3 Medicine (miscellaneous)
 • Impact Factor (2018): 0.564
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.193
 • SJR Hirsch-Index (2018): 18
 • SJR Quartile Score (2018): Q3 Medicine (miscellaneous)

Language: Hungarian

Founded in 1857
Publication: Weekly, one volume of 52 issues annually

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Papp Zoltán

Read the professional career of Papp Zoltán HERE.

 

Editorial Board

Click for the Editorial Board

Akadémiai Kiadó
Address: Prielle Kornélia u. 21-35. H-1117 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 464 8235 ---- Fax: (+36 1) 464 8221
Email: orvosihetilap@akkrt.hu