View More View Less
 • 1 SK-93 008 Csilizradvány 284., Szlovákia
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Windisch L. Experiences from Rókus-hospital. [Sz. Rókus-kórházi tapasztalások.] Orvosi Tár 1832; 2(2): 99–144. [Hungarian]

 • 2

  Gortvay G. The history of modern medical culture and public health in Hungary. Vol. l. [Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története. I. kötet.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 1953; pp. 26–27. [Hungarian]

 • 3

  Pulszky F. My life and era. [Életem és korom.] Franklin-Társulat, Budapest, 18842; p. 29. [Hungarian]

 • 4

  Benedek I. Semmelweis and his era. [Semmelweis és kora.] Gondolat Kiadó, Budapest, 1967. [Hungarian]

 • 5

  Lozsádi K. Etymologica Medica. Medical ethymological dictionary. [Etymologica Medica. Orvosi szótörténeti tár.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006. [Hungarian]

 • 6

  Tinková D. The cursed Mefitis. [Zákeřná Mefitis.] Argo 2012; pp. 34–35. [Czech]

 • 7

  Magyar I, Petrányi Gy. The principles of internal medicine, 1. [A belgyógyászat alapvonalai 1. Kilencedik, átdolgozott kiadás.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1974; pp. 288–289. [Hungarian]

 • 8

  Bálint Nagy I. Cholera epidemics in county Csanád. [Kolerajárványok Csanád vármegyében.] Makó, 1928; p. 15. [Hungarian]

 • 9

  S-l. Hungarian treatises about the cholera. [Magyar írások a choleráról.] Orvosi Tár 1831; 1(10–11): 138–142. [Hungarian]

 • 10

  Pólya J. Answers to dr. Manuoir from the cholera-cordon of Bar-le Duc Paris. [Válasz a párizsi Dr. Maunoir úrnak a Bar-le Duc-i cordontól Pestre utasított levelében feltett kérdéseire.] Orvosi Tár 1831; 1(9): 272–282. [Hungarian]

 • 11

  Antall J, Kapronczay K. Ferenc Toldy, the physician. [Toldy Ferenc, az orvos.] Comm Hist Artis Med. 1979; 87–88: 105–139.

 • 12

  Hufeland. About the infectivity of cholera. [A cholera ragadósságáról.] Orvosi Tár 1832; 2(1): 87–91. [Hungarian]

 • 13

  Hufeland VK. The mortality and lethality specifics of the east cholera. [A keleti choleránál tapasztalt megbetegedési és halálozási különféleség.] Orvosi Tár 1832; 2(3): 270–277. [Hungarian]

 • 14

  Dörnyei S. Old medical dissertations 1772–1849. Vol. 2. [Régi magyar orvosdoktori értekezések 1772–1849. Második kötet.] Borda Antikvárium, Budapest, 2001; p. 147. [Hungarian]