Authors:
Enikő Szvák Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Biológia Doktori Iskola, Szeged
Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Embertani Tanszék, Szeged
Magyar Természettudományi Múzeum, Embertani Tár, Budapest

Search for other papers by Enikő Szvák in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Hedvig Győry Magyar–Egyiptomi Baráti Társaság, Budapest

Search for other papers by Hedvig Győry in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Antal Sklánitz Continental Automotive Hungary Kft., Központi Minőségbiztosítási Laboratórium, Budapest

Search for other papers by Antal Sklánitz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lénárd Szabó Continental Automotive Hungary Kft., Központi Minőségbiztosítási Laboratórium, Budapest

Search for other papers by Lénárd Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Wilfried Rosendahl Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, Mannheim, Németország
Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim Németország

Search for other papers by Wilfried Rosendahl in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Stephanie Zesch Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, Mannheim, Németország
Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim Németország

Search for other papers by Stephanie Zesch in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Krisztina Scheffer Magyar Nemzeti Múzeum – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest

Search for other papers by Krisztina Scheffer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ildikó Szikossy Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Biológia Doktori Iskola, Szeged
Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Embertani Tanszék, Szeged
Magyar Természettudományi Múzeum, Embertani Tár, Budapest

Search for other papers by Ildikó Szikossy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ágnes Simek Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet, Budapest

Search for other papers by Ágnes Simek in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
György Pálfi Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Embertani Tanszék, Szeged

Search for other papers by György Pálfi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Ildikó Pap Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Embertani Tanszék, Szeged
Magyar Természettudományi Múzeum, Embertani Tár, Budapest

Search for other papers by Ildikó Pap in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Összefoglaló. Bevezetés: Egy traumás eredetű sérüléseket mutató, ókori egyiptomi koponya vizsgálatát ismertetjük a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményéből. A jelen cikkben egy mumifikált fej elemzését emeltük ki, ennek átfogó vizsgálatát és részletes eredményeit közöljük. Célkitűzés: Célunk egy multidiszciplináris vizsgálatsorozat megvalósítása volt, amelyen keresztül képet kapunk az egykor Egyiptom területén élt emberek egészségi állapotáról. Módszer: A kutatás során a múmiákon szerves és szervetlen kémiai analíziseket, komputertomográfiai és röntgenvizsgálatot, szénizotópos kormeghatározást végeztünk, és felhasználtunk biológiai antropológiai módszereket is. Eredmények: A koponya igazoltan az ókori Egyiptomból származik, és mivel sebei gyógyulásnak indultak, véleményünk szerint az egyén túlélte a fejét ért behatást. Ez meglepő eredménynek minősül, hiszen ilyen jellegű életveszélyes traumás sérüléseket csak akkor lehet nagy valószínűséggel túlélni, ha megfelelő orvosi ellátás áll rendelkezésre. Következtetés: Úgy gondoljuk, ebben az esetben is ez történt, bizonyítva, hogy az egyiptomi orvosi ismeretek valóban igen fejlettek és az orvoslás magas színvonalú volt. Orv Hetil. 2020; 161(51): 2162–2170.

Summary. Introduction: We are presenting the analysis of an ancient Egyptian mummified head from the collection of the Hungarian Natural History Museum, which shows special traumatic injuries. The examination of this artefact nicely demonstrates the procedures we usually apply in our research on the Egyptian mummies of the Museum. Objective: Our aim was to implement a series of multidisciplinary studies to get a picture of the health condition of these people once living in the territory of Egypt. Method: When researching the mummies, we performed organic and non-organic chemical analyses, computed tomography, X-ray examinations, radiocarbon isotope dating as well as biological anthropological methods. Results: In this article, we report on the comprehensive examination of the skull and the detailed results we got. The skull is proven to originate from ancient Egypt. Conclusion: As the wounds began to heal, we can conclude that the individual survived the impact on his head. This is quite surprising as such life-threatening traumatic injuries can only be survived if adequate medical care is available. We believe this was the case also here, i. e., ancient Egyptian medicine was highly developed and of really high standards. Orv Hetil. 2020; 161(51): 2162–2170.

 • 1

  Pécsi Á. A “science” campagne: Napoleon in Egypt. [Egy „tudományos” hadjárat: Napóleon Egyiptomban.] Private Printing, Budapest, 1995. [Hungarian]

 • 2

  Jomard EF. (ed.) Description of Egypt, or the collection of observations and researches which were made in Egypt during the expedition of the French Army. [Description de l’Égypte, ou Recueil de observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée française/publié par les ordres de Sa Majesté l’Empereur Napoléon le Grand.] l’Imprimerie Impériale, Paris, 1809–1922.] [French]

 • 3

  Cardin M. (ed.) Mummies around the world: an encyclopedia of mummies in history, religion, and popular culture. ABC-CLIO, Santa Barbara, CA, 2014.

 • 4

  Baber TT. Ancient corpses as curiosities: mummymania in the age of early travel. J Ancient Egypt Interconnect. 2016; 8: 60–93.

 • 5

  Stephens JL. Incidents of travel in Egypt, Arabia Petraea, and the Holy Land. I. Harper and Brothers, New York, NY, 1853.

 • 6

  Chambers J. The destiny of Doris: a travel-story of three continents. Continental Publishing Co., New York, NY, 1901.

 • 7

  Pettigrew TJ. A history of Egyptian mummies and an account of the worship and embalming of the sacred animals by the Egyptians. Longman, Rees, Orme, Brown, Green and Longman, London, 1834.

 • 8

  Dawson WR. Mummy as a drug. Proc R Soc Med. 1927; 21: 34–39.

 • 9

  Győry H. The first Hungarian mission in Egypt. [Az első magyar ásatás Egyiptomban.] Íbisz Bt., Budapest, 1997. [Hungarian]

 • 10

  Gyarmaty J. In no man’s land. The Museum of Ethnograph’y exotic and antique collections at the turn of the 19th–20th century. [A senki földjén. A Néprajzi Múzeum antik és óegyiptomi „gyűjteménye”.] Néprajzi Értesítő 2011; 93: 63–81.

 • 11

  Blázovics A, Győry H, Fehér J. Medicine in ancient Egypt. [Orvoslás az ősi Egyiptomban.] Orv Hetil. 1999; 140: 1471–1475. [Hungarian]

 • 12

  Győry H. Glances into Egyptian medical science in the Roman Period. In: Zsidi P, Németh Gy. (eds.) Ancient medicine and Pannonia. Studies in medical practice in antiquity. Aquincum Nostrum II. Pro Aquinco Foundation, Budapest, 2006;

 • 13

  Breasted JH. The Edwin Smith surgical papyrus. 1–2. The University of Chicago Press, Chicago, IL, 1930.

 • 14

  Allen JP. The art of medicine in ancient Egypt. The Metropolitan Museum of Art, New York, Yale University Press, New Haven and London, 2005.

 • 15

  Sipos P, Győry H, Hagymási K, et al. Special wound healing methods used in ancient Egypt and the mythological background. World J Surg. 2004; 28: 211–216.

 • 16

  Kamp MA, Tahsim-Oglou Y, Steiger HJ, et al. Traumatic brain injuries in the ancient Egypt: insights from the Edwin Smith Papyrus. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2012; 73: 230–237.

 • 17

  White TD, Folkens PA. The human bone manual. Elsevier Academic Press, Burlington, NJ, 2005.

 • 18

  Éry K, Kralovánszky A, Nemeskéri J. Representation of the reconstruction of historical populations. [Történeti népességek rekonstrukciójának reprezentációja.] Anthrop Közl. 1963; 7: 41–89. [Hungarian]

 • 19

  Meindl RS, Lovejoy CO. Ectocranial suture closure: a revised method for the determination of skeletal age at death based on the lateral-anterior sutures. Am J Phys Anthropol. 1985; 68: 57–66.

 • 20

  Nemeskéri J, Harsányi L, Acsádi G. Methods for diagnosis of age in bone remnants. [Methoden zur Diagnose des Lebensalters von Skelettfunden.] Anthropol Anz. 1960; 24: 70–95. [German]

 • 21

  Mann RW, Jantz RL, Bass WM, et al. Maxillary suture obliteration: a visual method for estimating skeletal age. J Forensic Sci. 1991; 36: 781–791.

 • 22

  Cox M, Mays S. (eds.) Human osteology in archaeology and forensic science. First edition. Greenwich Medical Media Ltd., London, 2000.

 • 23

  Bothwell DR. Digging up bones. The excavation, treatment and study of human skeletal remains. Third edition. British Museum (Natural History), Cornell University Press, Ithaca, New York, NY, 1981.

 • 24

  Buikstra JE, Ubelaker DH. Standards for data collection from human skeletal remains. Arkansas Archeological Survey Research Series No. 44, Fayetteville, NC, 1994.

 • 25

  Lindauer S, Tomasto-Cagigao E, Fehren-Schmitz L. The skeletons of Lauricocha: new data on old bones. J Archaeol Sci Rep. 2015; 4: 387–394.

 • 26

  Ikram S, Dodson A. The mummy in ancient Egypt. Equipping the dead for eternity. Thames and Hudson, London, 1998.

 • 27

  Aufderheide AC, Nissenbaum A, Cartmell L. Radiocarbon date recovery from bitumen-containing Egyptian embalming resins. J Soc Study Egypt Antiquities 2004; 31: 87–96.

 • 28

  Kromer B, Lindauer S, Synal H, et al. MAMS – a new AMS facility at the Curt-Engelhorn-Centre for Archaeometry, Mannheim, Germany. Nucl Instrum Meth B 2013; 294: 11–13.

 • 29

  Lindauer S, Kromer B. Carbonate sample preparation for 14C dating using an elemental analyzer. Radiocarbon 2013; 55: 364–372.

 • 30

  Raven MJ, Taconis WK. Egyptian mummies: radiological atlas of the collections in the National Museum of Antiquities in Leiden. Brebols Publishers n.v., Turnhout, 2005.

 • 31

  Oras E, Anderson J, Tõrv M, et al. Multidisciplinary investigation of two Egyptian child mummies curated at the University of Tartu Art Museum, Estonia (Late/Graeco-Roman Periods). PLoS ONE 2020; 15: e0227446.

 • 32

  Gupta R, Markowitz Y, Berman L, et al. High-resolution imaging of an ancient Egyptian mummified head: new insights into the mummification process. Am J Neuroradiol. 2008; 29: 705–713.

 • 33

  Griessenauer CJ, Veith P, Mortazavi MM, et al. Enlarged parietal foramina: a review of genetics, prognosis, radiology, and treatment. Childs Nerv Syst. 2013; 29: 543–547.

 • 34

  Sótonyi P. Forensic anthropology. Fourth, revised, expanded edition. [Igazságügyi orvostan. Negyedik, átdolgozott, bővített kiadás.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • 35

  Józsa L. Head protection in medieval wars. [A fej védelme a középkori hadakozásban.] Kaleidoscope 2014; 5: 16–32 [Hungarian]

 • 36

  Lovell NC. Trauma analysis in paleopathology. Yearb Phys Anthropol. 1997; 40: 139–170.

 • 37

  Collado-Vázquez S, Carrillo JM. Cranial trepanation in TheEgyptian. [La trepanación craneal en Sinuhé, el Egipcio.] Neurología (English Edition) 2014; 29: 433–440.

 • 38

  Langley NR, Tersigni-Tarrant MT. Forensic anthropology. A comprehensive introduction. Second edition. CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, FL, 2017.

 • 39

  Blau S, Ranson D, O’Donnell C. An atlas of skeletal trauma in medico-legal contexts. Elsevier, Academic Press, London, 2018.

 • 40

  Jantzen D, Brinker U, Orschiedt J, et al. A Bronze Age battlefield? Weapons and trauma in the Tollense Valley, north-eastern Germany. Antiquity 2011; 85: 417–433.

 • 41

  Erfan M, El-Sawaf A, Soliman MA, et al. Cranial trauma in ancient Egyptians from the Bahriyah Oasis, Greco-Roman period. Res J Med Sci. 2009; 4: 78–84.

 • 42

  Wegner J. A royal necropolis at south Abydos. New light on Egypt’s Second Intermediate Period. Near Eastern Archaeology 2015; 78: 68–78.

 • 43

  Nagar Y, Cohen H, Zissu B. Sharp force trauma to a 1,000-year-old skull from the Jerusalem mountains. Int J Osteoarchaeol. 2019; 29: 162–167.

 • 44

  Tumler D, Paladin A, Zink A. Perimortem sharp force trauma in an individual from the early medieval cemetery of Säben-Sabiona in South Tyrol, Italy. Int J Paleopathol. 2019; 27: 46–55.

 • 45

  Licata M, Armocida G. Trauma to the skull: an analysis of injuries in ancient skeletons from North West Lombardy archaeological sites. Acta medico-historica Adriatica 2015; 13: 251–264.

 • 46

  Dean RA. Warfare and weaponry in Dynastic Egypt. Pen and Sword Books Ltd, Barnsley, 2017.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1295
Journal Impact Factor 0.6
Rank by Impact Factor

Medicine, General & Integral (Q4)

Impact Factor
without
Journal Self Cites
0.3
5 Year
Impact Factor
0.5
Journal Citation Indicator 0.15
Rank by Journal Citation Indicator

Medicine, General & Integral (Q3)

Scimago  
Scimago
H-index
24
Scimago
Journal Rank
0.182
Scimago Quartile Score

Medicine (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.0
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 530/830 (36th PCTL)
Scopus
SNIP
0.290

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 14 1 1
Oct 2023 7 8 0
Nov 2023 10 7 0
Dec 2023 28 0 0
Jan 2024 24 9 6
Feb 2024 9 1 2
Mar 2024 0 0 0