View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs, Rét u. 2., 7623
Open access

Összefoglaló. Az elmúlt hónapokban életünket alapvetően megváltoztatta a COVID–19-pandémia, melynek egészségügyi, gazdasági és társadalmi hatásai egyelőre szinte felbecsülhetetlenek. A vírusfertőzés akut következményei mellett egyre több adat bizonyítja a teljes népességre kifejtett hatásait: a pszichológiai distressz, a depressziós és szorongásos tünetek, valamint az addiktív viselkedésformák gyakoriságának növekedését. Az is nagyon fontos kérdés, hogy a globális válsághelyzet hogyan befolyásolja az öngyilkossági arányszámokat. Írásomban az elmúlt időszak legjelentősebb pszichiátriai szakirodalma alapján foglalom össze a vírusfertőzés akut és krónikus hatásait, valamint a járványhelyzet általános és specifikus pszichológiai-pszichopatológiai következményeit, kiemelt figyelmet fordítva a suicidiumrizikóra és a leginkább veszélyeztetett csoportokra. A vizsgálatok arra utalnak, hogy a pandémia következtében kialakuló mentális gondok és a suicid viselkedés egyre fontosabb népegészségügyi problémává válnak. Bár napjainkban még a vírusfertőzöttek gyógyítása és a fertőzés terjedésének lassítása a legfontosabb cél, mindannyiunknak fel kell készülnünk a járvány hosszú távú következményeire. A pandémia várható negatív mentálhigiénés hatásainak megelőzésére és enyhítésére általános és specifikus módszerek kidolgozása és alkalmazása szükséges. Ebben az egészségügyi, mentálhigiénés és közösségi ellátórendszerek mellett szerepet kell vállalniuk a politikai és gazdasági döntéshozóknak, a társadalmi szervezeteknek és a média munkatársainak is. Hatékony együttműködésük kulcsfontosságú az egyéni, közösségi és társadalmi szinten is alkalmazható prevenciós stratégiák megvalósításában, hiszen csak így válik lehetővé a súlyosabb mentálhigiénés problémák járványszerű elterjedésének, a „pszichodémiának” a megelőzése. Orv Hetil. 2021; 162(10): 366–374.

Summary. In recent months, our lives have been fundamentally changed by the COVID-19 pandemic, the health, economic, and social impacts of which are almost invaluable for the time being. In addition to the acute consequences of viral infection, more and more data are proving its effects on the entire population: an increase in the incidence of psychological distress, depressive and anxiety symptoms, and addictive behaviours. It is also a very important question, how the global crisis is affecting suicide rates. In my paper, I summarize the acute and chronic effects of viral infection and the general and specific psychological-psychopathological consequences of the epidemic based on the most significant psychiatric literature of the recent period, paying special attention to suicidal risk and the most vulnerable groups. Studies suggest that mental troubles and suicidal behaviour resulting from a pandemic are becoming an increasingly important public health problem. Although the treatment of viral infections and slowing the spread of the infection are still the most important goals today, we all need to be prepared for the long-term consequences of the epidemic. In order to prevent and mitigate the expected negative mental health effects of a pandemic, it is necessary to develop and apply general and specific methods. In addition to health care, mental health and community care systems, political and economic decision-makers, civil society organizations and the media must also play a role. Their effective cooperation is key to the implementation of prevention strategies that can be applied at the individual, community and social levels, as this is the only way to prevent the epidemic spread of more serious mental health problems, the “psychodemia”. Orv Hetil. 2021; 162(10): 366–374.

 • 1

  Galea S, Merchant RM, Lurie N. The mental health consequences of COVID-19 and physical distancing: the need for prevention and early intervention. JAMA Intern Med. 2020; 180: 817–818.

 • 2

  Sher L. The impact of the COVID-19 pandemic on suicide rates. QJM Int J Med. 2020; 113: 707–712.

 • 3

  González-Sanguino C, Ausín B, Castellanos MÁ, et al. Mental health consequences of the coronavirus 2020 pandemic (COVID-19) in Spain. A longitudinal study. Front Psychiatry 2020; 11: 565474.

 • 4

  Postolache TT, Benros ME, Brenner LA. Targetable biological mechanisms implicated in emergent psychiatric conditions associated with SARS-COV-2 infection. JAMA Psychiatry 2020 Jul 31. . [Epub ahead of print]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 5

  Lazáry J. Acute effects of the first period of COVID-19 pandemic on mental state. [A COVID-19 pandémia akut hatásai a pszichés állapotra a járvány első szakaszában.] Neuropsychopharmacol Hung. 2020; 22: 172–177. [Hungarian]

 • 6

  Rogers JP, Chesney E, Oliver D, et al. Psychiatric and neuropsychiatric presentations associated with severe coronavirus infections: a systematic review and meta-analysis with comparison to the COVID-19 pandemic. Lancet Psychiatry 2020; 7: 611–627.

 • 7

  Kennedy M, Helfand BK, Gou RY, et al. Delirium in older patients with COVID-19 presenting to the Emergency Department. JAMA Netw Open 2020; 3: e2029540.

 • 8

  Rozzini R, Bianchetti A, Mazzeo F, et al. Delirium: clinical presentation and outcomes in older COVID-19 patients. Front Psychiatry 2020; 11: 586686.

 • 9

  Panariello F, Cellini L, Speciani M, et al. How does SARS-COV-2 affect the central nervous system? A working hypothesis. Front Psychiatry 2020; 11: 582345.

 • 10

  Janiri D, Kotzalidis GD, Giuseppin G, et al. Psychological distress after COVID-19 recovery: reciprocal effects with temperament and emotional dysregulation. An exploratory study of patients over 60 years of age assessed in a post-acute care service. Front Psychiatry 2020; 11: 590135.

 • 11

  Taquet M, Luciano S, Geddes JR, et al. Bidirectional associations between COVID-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62 354 COVID-19 cases in the USA. Lancet Psychiatry 2021; 8: 130–140. [Published online November 9, 2020] [Erratum: Lancet Psychiatry 2021; 8: e1.]

 • 12

  Banerjee D, Kosagisharaf JR, Sathyanarayana Rao TS. ‘The dual pandemic’ of suicide and COVID-19: a biopsychosocial narrative of risks and prevention. Psychiatry Res. 2021; 295: 113577.

 • 13

  Zalsman G, Stanley B, Szántó K, et al. Suicide in the time of COVID-19: review and recommendations. Arch Suicide Res. 2020; 24: 477–482.

 • 14

  Asmundson GJ, Taylor S. Coronaphobia: fear and the 2019-nCoV outbreak. J Anxiety Disord. 2020; 70: 102196.

 • 15

  Leske S, Kõlves K, Crompton D, et al. Real-time suicide mortality data from police reports in Queensland, Australia, during the COVID-19 pandemic: an interrupted time-series analysis. Lancet Psychiatry 2021; 8: 58–63.

 • 16

  John A, Pirkis J, Gunnell D, et al. Trends in suicide during the COVID-19 pandemic. BMJ 2020; 371: m4352.

 • 17

  Qin P, Mehlum L. National observation of death by suicide in the first 3 months under COVID-19 pandemic. Acta Psychiatr Scand. 2021; 143: 92–93.

 • 18

  Hawton K, Casey D, Bale E, et al. Self-harm during the early period of the COVID-19 pandemic in England: comparative trend analysis of hospital presentations. medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.11.25.20238030 this version posted November 29, 2020.

 • 19

  Reger MA, Stanley IH, Joiner TE. Suicide mortality and coronavirus disease 2019. A perfect storm? JAMA Psychiatry 2020; 77: 1093–1094.

 • 20

  Gunnell D, Appleby L, Arensman E, et al. COVID-19 suicide prevention research collaboration. Suicide risk and prevention during the COVID-19 pandemic. Lancet Psychatry 2020; 7: 468–471.

 • 21

  McIntyre RS, Lee Y. Preventing suicide in the context of the COVID-19 pandemic. World Psychiatry 2020; 19: 250–251.

 • 22

  Wasserman D, Iosue M, Wuestefeld A, et al. Adaptation of evidence-based suicide prevention strategies during and after the COVID-19 pandemic. World Psychiatry 2020; 19: 294–306.

 • 23

  Bastiampillai T, Allison S, Looi JC, et al. The COVID-19 pandemic and epidemiologic insights from recession-related suicide mortality. Mol Psychiatry 2020; 25: 3445–3447.

 • 24

  Moutier C. Suicide prevention in the COVID-19 era: transforming threat into opportunity. JAMA Psychiatry 2020 Oct 16. . [Epub ahead of print]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 25

  Niederkrotenthaler T, Gunnell D, Arensman E, et al., International COVID-19 Suicide Prevention Research Collaboration. Suicide research, prevention, and COVID-19. Crisis 2020; 41: 321–330.

 • 26

  Gratz KL, Tull MT, Richmond JR, et al. Thwarted belongingness and perceived burdensomeness explain the associations of COVID-19 social and economic consequences to suicide risk. Suicide Life Threat Behav. 2020; 50: 1140–1148.

 • 27

  Wang C, Pan R, Wan X, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. Int J Environ Res Public Health 2020; 17: 1729.

 • 28

  Ge F, Wan M, Zheng A, et al. How to deal with the negative psychological impact of COVID-19 for people who pay attention to anxiety and depression. Prec Clin Med. 2020; 3: 161–168.

 • 29

  Mazza C, Ricci E, Biondi S, et al. A nationwide survey of psychological distress among Italian people during the COVID-19 pandemic: immediate psychological responses and associated factors. Int J Environ Res Public Health 2020; 17: 3165.

 • 30

  Winkler P, Formanek T, Mlada K, et al. Increase in prevalence of current mental disorders in the context of COVID-19: analysis of repeated nationwide cross-sectional surveys. Epidemiol Psychiatr Sci. 2020; 29: e173.

 • 31

  Kantor BN, Kantor J. Mental health outcomes and associations during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional population-based study in the United States. Front Psychiatry 2020; 11: 569083.

 • 32

  Holingue C, Kalb LG, Riehm KE, et al. Mental distress in the United States at the beginning of the COVID-19 pandemic. Am J Public Health 2020; 110: 1628–1634.

 • 33

  Ettman CK, Abdalla SM, Cohen GH, et al. Prevalence of depression symptoms in US adults before and during the COVID-19 pandemic. JAMA Netw Open 2020; 3: e2019686.

 • 34

  Czeisler MÉ, Lane RI, Petrosky E, et al. Mental health, substance use, and suicidal ideation during the COVID-19 pandemic: United States, June 24–30, 2020. Morb Mortal Wkly Rep. 2020; 69: 1049–1057.

 • 35

  Serafini G, Rihmer Z, Amerio A, et al. COVID-19 infection and mental disorders: a call for action to enhance protection and break down barriers. Psychiatr Hung. 2020; 35: 245–246.

 • 36

  Pogány L, Horváth A, Slezák A, et al. The first lockdown due to COVID-19 pandemic from the psychiatric patients’ perspective: an ambulatory care client experience survey. [A COVID–19-járvány miatt elrendelt első veszélyhelyzet a pszichiátriai betegek szemszögéből: gondozói felmérés.] Neuropsychopharmacol Hung. 2020; 22: 144–153. [Hungarian]

 • 37

  Kulig B, Erdélyi-Hamza B, Elek LP, et al. Effects of COVID-19 on psychological well-being, lifestyle and attitudes towards the origins of the pandemic in psychiatric patients and mentally healthy subjects: first Hungarian descriptive results from a large international online study. [A COVID–19-pandémia hatása a pszichológiai jóllétre, az életmódra és a járvány eredetével kapcsolatos attitűdökre pszichiátriai betegséggel élő és egészséges személyekben: egy nagy nemzetközi vizsgálat első magyarországi adatai.] Neuropsychopharmacol Hung. 2020; 22: 154–165. [Hungarian]

 • 38

  McGinty EE, Presskreischer R, Han H, et al. Psychological distress and loneliness reported by US adults in 2018 and April 2020. JAMA 2020; 324: 93–94.

 • 39

  Wand AP, Zhong BL, Chiu HF, et al. COVID-19: the implications for suicide in older adults. Int Psychogeriatr. 2020; 32: 1225–1230.

 • 40

  Sheffler JL, Joiner TE, Sachs-Ericsson NJ. The interpersonal and psychological impacts of COVID-19 on risk for late-life suicide. Gerontologist 2021; 61: 23–29.

 • 41

  Vahia IV, Jeste DV, Reynolds CF 3rd. Older adults and the mental health effects of COVID-19. JAMA 2020; 324: 2253–2254.

 • 42

  Penteado CT, Loureiro JC, Pais MV, et al. Mental health status of psychogeriatric patients during the 2019 new coronavirus disease (COVID-19) pandemic and effects on caregiver burden. Front Psychiatry 2020; 11: 578672.

 • 43

  Wathelet M, Duhem S, Vaiva G, et al. Factors associated with mental health disorders among university students in France confined during the COVID-19 pandemic. JAMA Netw Open 2020; 3: e2025591.

 • 44

  Taquet M, Quoidbach J, Fried EI, et al. Mood homeostasis before and during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) lockdown among students in the Netherlands. JAMA Psychiatry 2021; 78: 110–112.

 • 45

  Reger MA, Piccirillo ML, Buchman-Schmitt JM. COVID-19, mental health, and suicide risk among health care workers: looking beyond the crisis. J Clin Psychiatry 2020; 81(5): 20com13381.

 • 46

  Pappa S, Ntella V, Giannakas T, et al. Corrigendum to “Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis” [Brain Behav. Immun. 88 (2020) 901–907]. Brain Behav Immun. 2020 Dec 9. Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.11.023

 • 47

  Mariani R, Renzi A, Di Trani, et al. The impact of coping strategies and perceived family support on depressive and anxious symptomatology during the coronavirus pandemic (COVID-19) lockdown. Front Psychiatry 2020; 11: 587724.

 • 48

  Brooks SK, Webster RK, Smith LE, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Lancet 2020; 395: 912–920.

 • 49

  Watson J. COVID-19’s psychological impact gets a name. Medscape Med News, September 29, 2020. Available from: https://www.medscape.com/viewarticle/938253#vp_2

 • 50

  Hawton K, Marzano L, Fraser L, et al. Reporting on suicidal behaviour and COVID-19 – need for caution. Lancet Psychiatry 2021; 8: 15–17.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 966 966 122
PDF Downloads 1364 1364 221