View More View Less
 • 1 Budai Irgalmasrendi Kórház, Kardiológia, Budapest, Árpád fejedelem útja 7., 1027
Restricted access

Összefoglaló. Egy 78 éves férfi széles-QRS-tachycardiás esetét mutatjuk be. A betegnél a pitvar-kamrai disszociáció igazolta a ritmuszavar kamrai eredetét, amelyet a Valsalva-manőverrel több alkalommal is átmenetileg meg lehetett szüntetni. A szerzők ismertetik a manőver lehetséges patomechanizmusait, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy a vagusmanőverre megszűnő reguláris tachycardia nem jelent feltétlenül supraventricularis eredetet. Orv Hetil. 2021; 162(12): 468–470.

Summary. A 78-year-old man is presented with wide QRS tachycardia (WQRST). The ventricular origin of WQRST was confirmed by atrioventricular dissociation. The Valsalva maneuver terminated the tachycardia repeatedly. The authors discuss the possible mechanisms of Valsalva maneuver in the arrhythmia termination. This case highlights that Valsalva maneuver or carotid massage terminated tachycardia are not necessarily supraventricular tachycardia. Orv Hetil. 2021; 162(12): 468–470.

 • 1

  Pick A, Langendorf R. Differentiation of supraventricular and ventricular tachycardia. Prog Cardiovasc Dis. 1960; 2: 391–407.

 • 2

  Salló Z, Szegedi N, Gellér L, et al. Ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. The summary of the ESC guideline. [Kamrai ritmuszavarok és hirtelen szívhalál. ESC-guideline összefoglaló.] Cardiol Hung. 2020; 50: 168–172. [Hungarian]

 • 3

  Littmann L, Olson EG, Gibbs MA. Initial evaluation and management of wide-complex tachycardia: a simplified and practical approach. Am J Emerg Med. 2019; 37: 1340–1345.

 • 4

  Bakker AL, Nijkerk G, Groenemeijer BE, et al. The Lewis lead: making recognition of P waves easy during wide QRS complex tachycardia. Circulation 2009; 119: e592–e593.

 • 5

  Waxmann MB, Wald RW. Termination of ventricular tachycardia by an increase in cardiac vagal drive. Circulation 1977; 56: 385–391.

 • 6

  Hess DS, Hanlon T, Scheinman M, et al. Termination of ventricular tachycardia by carotid sinus massage. Circulation 1982; 65: 627–633.

 • 7

  Zöllei É, Paprika D, Csillik A, et al. Valsalva maneuver, Müller maneuver hemodynamic and reflex mechanisms, relevances. [Valsalva-manőver, Müller-manőver: keringési és reflexmechanizmusok, relevanciák.] Orv Hetil. 2007; 148: 343–350. [Hungarian]

 • 8

  Waxman WB, Wald RW, Finley JP, et al. Valsalva termination of ventricular tachycardia. Circulation 1980; 62: 843–851.

 • 9

  Lerman BB. Response of nonreentrant catecholamine-mediated ventricular tachycardia to endogenous adenosine and acetylcholine. Evidence for myocardial receptor-mediated effects. Circulation 1993; 87: 382–390.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 283 283 45
Full Text Views 20 20 2
PDF Downloads 30 30 2