View More View Less
 • 1 SK-93 008 Csilizradvány 284., Szlovákia
Restricted access
 • 1

  Szerb A. The necklace of the queen. [A királyné nyaklánca.] Szlovákiai Szépirodalmi Könyvkiadó, Bratislava, 1965. [Hungarian]

 • 2

  Némethy F. Bulletin de l´Academie Nationale de Médecine – 1971. Comm Hist Artis Med. 1973; 69–70: 381. [Hungarian]

 • 3

  Benedek I. Semmelweis and his age. [Semmelweis és kora.] Gondolat Kiadó, Budapest, 1967; p. 241. [Hungarian]

 • 4

  Dumas A. Count of Monte Cristo. Vol. I. [Monte Cristo grófja. I. kötet.] Ford. Csetényi Erzsi. Európa Kiadó, Budapest, 1964; p. 418. [Hungarian]

 • 5

  A. B. P. Academic awards in France. [Academiai Jutalmazások Francziaországban.] Tudománytár. Hatodik kötet. Magyar Kir. Egyetem, Buda, 1842; pp. 192–193. [Hungarian]

 • 6

  Karger-Decker B. Scalpel and ophthalmoscope. Heroic deeds of surgery. [Sebészkés és szemtükör. A sebészet hőstettei.] Gondolat Kiadó, Budapest, 1961; p. 116. [Hungarian]

 • 7

  Kempler K. History of drugs. [A gyógyszerek története.] 2. bővített kiadás. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984; p. 152. [Hungarian]

 • 8

  Rütt A. History of orthopaedics in German territory. [Geschichte der Orthopädie im deutschen Sprachraum.] Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1993; p. 11. [German]

 • 9

  Genschorek W. Pioneers of surgey. Dieffenbach, Billroth. [Wegbereiter der Chirurgie. Johann Friedrich Dieffenbach. Theodor Billroth.] S. Hirzel Verlag, Leipzig, 1983; p. 63. [German]

 • 10

  Toellner R. Illustrated history of medicine. Vol. 6. [Illustrierte Geschichte der Medizin. Band 6.] Andreas & Andreas Verlaganstalt, Vaduz, 1992; p. 3281. [German]

 • 11

  Karasszon D. József Lenhossék (1818–1888). In: Kapronczay K, Vizi ESz. (eds.) Famous Hungarian doctors. [Lenhossék József (1818–1888). Kapronczay K, Vizi ESz. (szerk.) Híres magyar orvosok.] Galenus, Budapest, 2000; pp. 138–145. [Hungarian]

 • 12

  Rapaics R. History of Hungarian biology. [A magyar biológia története.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 1953; pp. 148–153. [Hungarian]

 • 13

  Antall J, Doleviczényi P, Kapronczay K. Jan Nepomuk Czermak (1828–1873) one of the inventors of laryngoscopy. [Jan Nepomuk Czermak (1828–1873) a gégetükrözés egyik felfedezője.] Orvostört Közl. 1976; 78–79: 43–55. [Hungarian]

 • 14

  Spielmann J. Victor Babes. In: Babes V. Health and politics. Selected writings. [Spielmann J. Victor Babes. In: Babes V. Egészségügy és politika. Válogatott írások.] Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977; pp. 5–43. [Hungarian]

 • 15

  Seffert S. Value of Montyon prize for the output of German Orthopaedian in the 19th century according to example of Bernhard Heine (1800–1846). [Die Wertung der Montyon-Preise für die Leistung deutscher Orthopäden des 19. Jahrhunderts am Beispiel von Bernhard Heine (1800–1846).] Horst Wellm Verlag, Pattensen, 1986. [German]

 • 16

  Antall J, Karasszon D. Victor Babes and the medicine school in Pest. [Babes Viktor és a pesti orvosi iskola.] Orv Hetil. 1971; 112: 143–147. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 99 99 3
Full Text Views 14 14 1
PDF Downloads 19 19 1