View More View Less
 • 1 Marosvásárhelyi G. E. Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem, Kórélettan Tanszék, Marosvásárhely, Románia
 • | 2 Marosvásárhelyi G. E. Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem, IV. Belgyógyászati Tanszék, Gh. Marinescu str. 1, 540400 Targu Mures, Romania
 • | 3 Maros Megyei Klinikai Kórház, Kardiológia Osztály, Marosvásárhely, Románia
Restricted access

Összefoglaló. Bevezetés: Az EKG-n megjelenő korai repolarizációs mintázat diagnosztikai kritériumai és klinikai jelentősége elsősorban az elmúlt évtizedben került tisztázásra, ugyanakkor viszonylag kevés vizsgálat foglalkozott mind ez idáig a korai repolarizációs mintázathoz köthető esetleges strukturális szívelváltozások felderítésével. Módszer: Egy prospektív vizsgálat során azonosított 30, korai repolarizációs mintázatot mutató fiatal férfi (átlagéletkor: 22,5 ± 1,5 év) echokardiográfiás paramétereit hasonlítottuk össze egy 32 főből álló (átlagéletkor: 22,3 ± 1,9 év) megfeleltetett kontrollcsoport azonos jellemzőivel. A hagyományos paraméterek mérésén túlmenően, szöveti Doppler- és ’strain’ (deformáció – speckle tracking módszerrel) vizsgálatot is végeztünk, összesen 35 jellemzőt követve. A paraméterek összehasonlítása kétmintás t-próba, illetve khi-négyzet-próba segítségével történt (szignifikancia: p<0,05). Eredmények: Nem találtunk patológiás elváltozásokat egyik személy esetében sem, és a két csoport között csupán két paraméter tekintetében fedeztünk fel szignifikáns eltérést. A korai repolarizációs mintázatot mutató csoportban kisebbnek bizonyult a bal kamra végsystolés térfogata (37,6 ± 15,2 ml vs. 45,5 ± 13,4 ml; p = 0,037), illetve gyakoribbnak találtuk az enyhe mitralis regurgitatio előfordulását (41,4% vs. 6,5%; p<0,001). Következtetés: A korai repolarizációs mintázatot mutató fiatal férfiak esetén kimutathatók bizonyos echokardiográfiás jellegzetességek. Ezek időbeli alakulásának, illetve prognosztikai, aritmológiai jelentőségének megítélése további, longitudinális követést igényel. Orv Hetil. 2021; 162(19): 741–745.

Summary. Introduction: The diagnostic criteria and clinical significance of early repolarization pattern on ECG were clarified mainly in the last decade. However, there are only a few studies published on the exploration of cardiac structural changes underlying early repolarization pattern. Method: We compared the echocardiographic parameters of 30 young males with early repolarization pattern (mean age: 22.5 ± 1.5 years), who were identified during a prospective survey, with the same parameters of a matched control group consisting of 32 young males (mean age: 22.3 ± 1.9 years). Beyond measuring the conventional parameters, tissue Doppler and strain measures (speckle tracking) were obtained. Comparison of parameters was performed using t-test and chi-square test (significancy: p<0.05). Results: There were no pathological changes in any person, and we found significant difference between the two groups only in the case of two parameters. In the early repolarization pattern group, the left ventricular end-systolic volume was smaller (37.6 ± 15.2 ml vs. 45.5 ± 13.4 ml; p = 0.037) and the presence of mild mitral regurgitation was more frequent (41.4% vs. 6.5%; p<0.001). Conclusion: In young males with early repolarization pattern, we managed to demonstrate the existence of certain echocardiographic features. The assessment of their time course, prognostic and arrhythmological significance requires a longer follow-up. Orv Hetil. 2021; 162(19): 741–745.

 • 1

  Antzelevitch C, Yan GX, Ackermann MJ, et al. J-wave syndromes expert consensus conference report: emerging concepts and gaps in knowledge. EP Europace 2017; 19: 665–694.

 • 2

  Macfarlane PW, Antzelevitch C, Haissaguerre M, et al. The early repolarization pattern: a consensus paper. J Am Coll Cardiol. 2015; 66: 470–477.

 • 3

  Haruta D, Matsuo K, Tsuneto A, et al. Incidence and prognostic value of early repolarization pattern in the 12-lead electrocardiogram. Circulation 2011; 123: 2931–2937.

 • 4

  Junttila MJ, Tikkanen JT, Porthan K, et al. Relationship between testosterone level and early repolarization on 12-lead electrocardiogram in men. J Am Coll Cardiol. 2013; 62: 1633–1634.

 • 5

  Tikkanen JT, Junttila MJ, Anttonen O, et al. Early repolarization: electrocardiographic phenotypes associated with favorable long-term outcome. Circulation 2011; 123: 2666–2673.

 • 6

  Hayashi M, Shimizu W, Albert CM. The spectrum of epidemiology underlying sudden cardiac death. Circ Res. 2015; 116: 1887–1906.

 • 7

  Sinner MF, Reinhard W, Müller M, et al. Association of early repolarization pattern on ECG with risk of cardiac and all-cause mortality: a population-based prospective cohort study (MONICA/KORA). PLoS MED. 2010; 7: e1000314.

 • 8

  Antzelevitch C, Yan GX. J wave syndromes. Heart Rhythm 2010; 7: 549–558.

 • 9

  Rosso R, Adler A, Halkin A, et al. Risk of sudden death among young individuals with J waves and early repolarization: putting the evidence into perspective. Heart Rhythm 2011; 8: 923–929.

 • 10

  Antzelevitch C. Genetic, molecular and cellular mechanisms underlying the J wave syndromes. Circ J. 2012; 76: 1054–1065.

 • 11

  Di Diego JM, Antzelevitch C. J wave syndromes as a cause of malignant cardiac arrhythmias. Pacing Clin Electrophysiol. 2018; 41: 684–699.

 • 12

  Nademanee K, Raju H, de Noronha SV, et al. Fibrosis, connexin-43, and conduction abnormalities in the Brugada syndrome. J Am Coll Cardiol. 2015; 66: 1976–1986.

 • 13

  Nakagawa K, Nagase S, Morita H, et al. Left ventricular epicardial electrogram recordings in idiopathic ventricular fibrillation with inferior and lateral early repolarization. Heart Rhythm 2014; 11: 314–317.

 • 14

  Zhang J, Hocini M, Strom M, et al. The electrophysiological substrate of early repolarization syndrome: noninvasive mapping in patients. JACC Clin Electrophysiol. 2017; 3: 894–904.

 • 15

  Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2015; 28: 1–39.e14.

 • 16

  Philips Healthcare. Anatomical Intelligence – Advanced quantification and robust reproducibility for your ultrasound exams. Available from: https://www.usa.philips.com/healthcare/resources/feature-detail/anatomical-intelligence-ultrasound [accessed: September 14, 2020].

 • 17

  Trenkwalder T, Rübsamen N, Schmitt VH, et al. Left ventricular geometry and function in early repolarization: results from the population-based Gutenberg Health Study. Clin Res Cardiol. 2019; 108: 1107–1116.

 • 18

  Quattrini FM, Pelliccia A, Assorgi R, et al. Benign clinical significance of J-wave pattern (early repolarization) in highly trained athletes. Heart Rhythm 2014; 11: 1974–1982.

 • 19

  Serra-Grima R, Doñate M, Álvarez-García J, et al. Long-term follow-up of early repolarization pattern in elite athletes. Am J Med. 2015; 128: 192.e1–e9.

 • 20

  Reinhard W, Trenkwalder T, Haller B, et al. The early repolarization pattern: echocardiographic characteristics in elite athletes. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2018; 24: e12617.

 • 21

  Ilkhanoff L, Ning H, Soliman E, et al. Early repolarization is associated with more favorable cardiac structure and function over 25 years of follow-up in a young, biracial cohort: The Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study. Circulation 2017; 136(Suppl 1): A15168.

 • 22

  Gülel O, Dağasan G, Yüksel S, et al. Evaluation of left ventricular myocardial deformation parameters in individuals with electrocardiographic early repolarization pattern. Anatol J Cardiol. 2016; 16: 850–854.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 89 89 33
Full Text Views 19 19 3
PDF Downloads 35 35 7