Authors:
Balázs Fadgyas Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Sebészeti és Traumatológiai Osztály Budapest, Üllői út 86., 1089 Magyarország

Search for other papers by Balázs Fadgyas in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Fanni Gyöngyi Bátyi Zentrum für Anästhesie, Klinikum am Plattenwald Bad Friedrichshall Németország

Search for other papers by Fanni Gyöngyi Bátyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Júlia Petronella Kovács Észak-budai Szent János Centrumkórház: Kútvölgyi Kórház, Sürgősségi Betegellátó Osztály Budapest Magyarország

Search for other papers by Júlia Petronella Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Bevezetés: Bizonyos gyermekkori törések minimálisan invazív műtéti megoldása a percutan Kirschner-drótos tűzés. Előnye, hogy kis műszerezettséget igényel, a drót eltávolítása egyszerű. Hátránya, hogy külső rögzítőt is igényel (gipsz, alumíniumsín). Célkitűzés: A dolgozat célja volt annak vizsgálata, hogy az epicutan (bőrfelszín felett) hagyott tűződrótok esetén alakul-e ki több szeptikus szövődmény, rövidebb-e az összes kórházi tartózkodás, fémkivételkor kisebb-e a narkózisok száma, mint subcutan hagyott drótok esetén. Módszer: A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben 2017 és 2021 között megfigyelésen alapuló retrospektív kohorszvizsgálat történt. Beválogatási kritérium volt a 0–18 éves életkor, minden zárt, fedetten reponált törés, amelyet percutan tűzéssel rögzítettek. Kizárásra kerültek azok a betegek, akiknek egyidejűleg több műtéti ellátást igénylő vagy nyílt törésük volt, ahol többféle műtéti technika egyidejű alkalmazása történt, a nyílt repozíciók, ha frakcionáltan történt a dróteltávolítás, illetve ha hiányos volt a dokumentáció, vagy a beteg kezelése más intézetben indult/zárult. A betegek csoportosítása a drótok helyzete alapján történt (a drót bőrhöz való viszonya alapján epi- vagy subcutan). A vizsgált paraméterek közé tartozott a fémkivételnél alkalmazott érzéstelenítési mód, a kumulatív kórházi tartózkodás ideje, a szeptikus szövődmények aránya. Statisztikai analízisre a khi2-tesztet és a kétmintás t-próbát alkalmaztuk. Eredmények: A vizsgálatba 427 gyermeket vontunk be, átlagéletkoruk 10 (min.: 1, max.: 17) év volt. A drótok 138/427 esetben subcutan, 289/427 esetben epicutan helyzetűek voltak. Subcutan drótok esetén a kumulatív kórházi ápolási napok száma átlagosan 3,44 nap, epicutan esetben 1,92 nap volt (p = 0,0158). Narkózisra fémeltávolítás esetén subcutan drótoknál 33/138, epicutan drótoknál 19/289 esetben volt szükség (p<0,0001). Szeptikus szövődmény subcutan drótoknál 6/138, epicutan esetben 16/289 fordult elő (p = 0,6). Megbeszélés: Az epicutan drótok esetén rövidebb a kórházi tartózkodási idő, ritkábban van szükség narkózisra fémeltávolításkor, nincs több szeptikus szövődmény annak ellenére, hogy a bőrön kívül helyezkednek el. Következtetés: Az epicutan hagyott drótok alkalmazása előnyösnek tűnik: ritkábban igényel narkózist az eltávolításuk, így az összes kórházi ápolási nap száma alacsonyabb. Orv Hetil. 2024; 165(23): 908–912.

Introduction: The percutaneous Kirschner-wire fixation is a minimally invasive operative technique in pediatric fracture treatment. The advantage of the K-wire technique is that it requires little instrumentation and removing the wire is easy. The disadvantage is that it requires plaster cast or brace. Objective: Our aim was to examine the following: did exposed wires have more septic complications, were the total hospital stays and the number of narcosis during metal removal lower, than in the case of buried wires? Method: A retrospective observational cohort study was enrolled in Heim Pál National Pediatric Institute between 2017 and 2021. Patients under 18 years were included with fractures treated via closed reduction and percutaneous K-wiring. Exclusion criteria were the open reduction, other surgery at the same time, open fractures, if the wire removal was fractionated, documentation was missing or the treatment was started/finished in other hospital. Patients were grouped according to the position of the wires (buried or exposed). The observed parameters were the type of anaesthesia during the wire removal, the cumulative length of hospital stay, the rate of infective complications. For statistical analysis, the t-probe and the chi2-test were used. Results: In the study period, 427 patients with the average age of 10 years were included. The wires were buried in 138/427 and exposed in 289/427 cases. The cumulative length of hospital stay was 3.44 days in average in buried cases and 1.92 days in exposed cases (p = 0.0158). During wire removal, general anaesthesia was needed in 33/138 cases in buried wire patients and 19/289 in exposed wire patients (p<0.0001). Infective complication was observed in 6/138 buried and 16/289 exposed wire patients (p = 0.6). Discussion: Using exposed K-wires, the cumulative length of hospital stay is shorter, needing general anaesthesia during the implant removal is less according to buried wires. There is no difference in infective complications between the two techniques. Conclusion: Using exposed K-wires is feasible: in the majority of the cases, the implant removal does not needi general anaesthesia, so the cumulative hospital stay can be reduced. Orv Hetil. 2024; 165(23): 908–912.

 • 1

  Hungarian Central Statistical Office. Hungarian pediatric mortality data. In: Census 2022. [Központi Statisztikai Hivatal. Magyar gyermekhalálozási adatok. In: Népszámlálás 2022.] Available from: https://nepszamlalas2022.ksh.hu/eredmenyek/veglegesadatok [accessed: 10 April, 2024]. [Hungarian]

 • 2

  Herman MJ, McCarthy JJ. The principles of pediatric fracture and trauma care. In: Weinstein SL, Flynn JM. (eds.) Lovell and Winter’s pediatric orthopaedics. Wolters Kluwer, Philadelphia, PA, 2014; pp. 1661–1693.

 • 3

  Kassai T. Osteosynthesis and reductive principles, techniques. In: Kassai T, Nagy A. (eds.) Pediatric traumatology. [Az oszteoszintézis és a redukciós elvek, technikák. In: Kassai T, Nagy A. (szerk.) Gyermektraumatológia.] Medicina, Budapest, 2023; pp. 133–154. [Hungarian]

 • 4

  Franssen BB, Schuurman AH, Van Der Molen AM, et al. One century of Kirschner wires and Kirschner wire insertion techniques. A historical review. Acta Orthop Belg. 2010; 76: 1–6.

 • 5

  Slongo T. Technique and biomechanics of Kirschner wire osteosynthesis in children. [Technik und Biomechanik der Bohr-Draht(Kirschner-Draht)-Osteosynthese bei Kindern.] Oper Orthop Traumatol. 2020; 32: 509–529. [German]

 • 6

  Khaled M, Fadle AA, Hassan AA, et al. To bury or not to bury the K-wires after fixation of both bone forearm fractures in patients younger than 11 years old: a randomized controlled trial. J Pediatr Orthop. 2023; 43: e783–e789.

 • 7

  Hsu LP, Schwartz EG, Kalainov DM, et al. Complications of K-wire fixation in procedures involving the hand and wrist. J Hand Surg Am. 2011; 36: 610–616.

 • 8

  Lascombes P, Prevot J, Ligier JN, et al. Elastic stable intramedullary nailing in forearm shaft fractures in children: 85 cases. J Pediatr Orthop. 1990; 10: 167–171.

 • 9

  Fadgyas B, Józsa G, Varga R, et al. Minimally invasive surgical treatment of the distal forearm and radial dia-metaphyseal fractures in children. Retrospective analysis of three methods in three departments for paediatric traumatology. [A gyermekkori distalis alkar- és radius törések minimál invazív kezelési lehetőségei. Három módszer adatainak retrospektív vizsgálata három gyermek-traumatológiát ellátó intézetben.] Magy Traumatol Ortop Kézseb Plaszt Seb. 2018; 61: 9–15. [Hungarian]

 • 10

  Varga M, Józsa G, Fadgyas B, et al. Short, double elastic nailing of severely displaced distal pediatric radial fractures: a new method for stable fixation. Medicine 2017; 96: e6532.

 • 11

  Varga M, Józsa G, Hanna D, et al. Bioresorbable implants vs. Kirschner-wires in the treatment of severely displaced distal paediatric radius and forearm fractures – a retrospective multicentre study. BMC Musculoskelet Disord. 2022; 23: 362.

 • 12

  Józsa G, Devecseri G, Vajda P, et al. Distance of the fracture from the radiocarpal surface in childhood: does it determine surgical technique? A retrospective clinical study: a STROBE compliant observational study. Medicine 2020; 99: e17763.

 • 13

  Fadgyas B, Őri D, Vajda P. Effect of the COVID–19 pandemic on the outcome of testicular torsion in children. [A COVID–19-járvány hatása a gyermekkori herecsavarodások kimenetelére.] Orv Hetil. 2023; 164: 1367–1372. [Hungarian]

 • 14

  Fadgyas B, Garai GI, Ringwald Z. How COVID–19 pandemic influences paediatric acute appendicitis cases? [Milyen hatása van a COVID–19-járványnak a gyermekkori akut appendicitisekre?] Orv Hetil. 2021; 162: 608–610. [Hungarian]

 • 15

  Qin YF, Li ZJ, Li CK, et al. Unburied versus buried wires for fixation of pediatric lateral condyle distal humeral fractures: a meta-analysis. Medicine 2017; 96: e7736.

 • 16

  Balogh B, Juhász L, Vizi A, et al. Infection rate of epicutaneous K-wire in childhood. [Infekciós ráta gyermekkorban epicutan hagyott tűződrót esetén.] Magy Traumatol Ortop Kézseb Plaszt Seb. 2015; 58: 27–32. [Hungarian]

 • 17

  Hargreaves DG, Drew SJ, Eckersley R. Kirschner wire pin tract infection rates: a randomized controlled trial between percutaneous and buried wires. J Hand Surg. 2004; 29: 374–376.

 • 18

  Schneidmueller D, Kertai M., Bühren V, et al. Kirschner wire osteosynthesis for fractures in childhood: bury wires or not? Results of a survey on care reality in Germany. [Kirschner-Draht-Osteosynthese bei Frakturen im Kindesalter: Drähte versenken oder nicht?] Unfallchirurg. 2018; 121: 817–824. [German]

 • 19

  Suganuma S, Tada K, Takagawa S, et al. Comparing exposed and buried Kirschner wires in fixation for pediatric supracondylar humerus fractures: a propensity score-matched study. J Orthop Surg. 2022; 30: 10225536221125949.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian  HERE
Mendeley citation style is available  HERE.

 

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • Levente EMŐDY (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Mikrobióligiai Intézet, Pécs)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Katalin HEGEDŰS (habilitált egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György PARAGH (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Edit PAULIK (intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet, Szeged)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Bernadette ROJKOVICH (osztályvezető főorvos, Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik)
 • Ferenc ROZGONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2023  
Web of Science  
Journal Impact Factor 0.8
Rank by Impact Factor Q3 (Medicine, General & Internal)
Journal Citation Indicator 0.2
Scopus  
CiteScore 1.2
CiteScore rank Q3 (General Medicine)
SNIP 0.343
Scimago  
SJR index 0.214
SJR Q rank Q4

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 962 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 1092 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 0 0 0
Mar 2024 0 0 0
Apr 2024 0 0 0
May 2024 0 0 0
Jun 2024 615 11 20
Jul 2024 104 2 2
Aug 2024 0 0 0