Browse

You are looking at 1 - 10 of 76,855 items

Antitumor chemical constituents of Toddalia asiatica (Linn) Lam root bark and its rational alternative medicinal parts by multivariate statistical analysis
Authors: Cairong Luo, Jie Liu, Yan Liang, Xiangchun Shen, Xiaoyan Zhang and Wei Zhou

Abstract

Toddalia asiatica (Linn) Lam (T. asiatica) as a traditional Miao medicine was investigated to find rational alternative medicinal parts for T. asiatica root bark and its antitumor chemical constituents by quantitative pharmacognostic microscopy, high performance liquid chromatography (HPLC) fingerprint and multivariate statistical analysis. A bivariate correlation analysis method based on microscopic characteristics and content of chemical constituents was established for the first time, there were some regular discoveries between powder microscopic characteristics and common chromatographic peaks of T. asiatica through quantitative pharmacognostic microscopy, cork cells, calcium oxalate square crystal, brown clump, starch granule and phloem fiber, as powder microscopic characteristics may be placed where the main chemical constitutes were enriched. Scores plot of principal component analysis (PCA) and dendrogram of hierarchical clustering analysis (HCA) showed that 18 T. asiatica samples were distinguished correctly, clustered clearly into two main groups as follows: S01∼S03 (root bark) and S07∼S09 (stem bark) in cluster 1, S04∼S06 and S10∼S18 in cluster 2. Nineteen common peaks were obtained in HPLC fingerprint of T. asiatica, loadings plot of PCA indicated seven compounds played important roles in different part of samples (P10 > P08 > P07 > P14 > P16 > P17 > P19), peaks 04, 06, 07, 08, 10 were identified as hesperidin, 4-methoxycinnamic acid, toddalolactone, isopimpinlline and pimpinellin. MTT assay was used to determine the inhibitory activity of different medicinal parts of T. asiatica on human breast cancer MCF-7 cells, all parts of T. asiatica had different inhibitory effects on MCF-7 cell lines, root and stem barks of T. asiatica showed the best inhibitory activity. The relationship between chemical constituents and the inhibitions on MCF-7 cell had been established, significant antitumor constituents of T. asiatica were identified by correlation analysis, the order of the antitumor effect of the main compounds was P07 (toddalolactone) > P16 > P06 (4-methoxycinnamic acid), P11 > P18 > P10 (pimpinellin) > P08 (isopimpinellin) > P01 > P19 > P14 > P04 (hesperidin) > P17, which were antitumor chemical constituents of T. asiatica root bark. T. asiatica stem bark was the most rational alternative medicinal part for T. asiatica root bark.

Open access
The incidence of anaerobic bacteria in adult patients with chronic sinusitis: A prospective, single-centre microbiological study
Authors: Edit Urbán, Márió Gajdács and Attila Torkos

Abstract

Introduction

Chronic sinusitis caused by anaerobes is a particular concern clinically, because many of the complications are associated with infections caused by these organisms. The aim of this study was to evaluate the incidence of anaerobic bacteria in chronic sinusitis in adults as a part of a prospective microbiological study.

Materials and methods

Over a one-year period, aspirations of maxillary sinus secretions and/or ethmoid cavities were derived in n = 79 adult patients with chronic sinusitis by endoscopy in a tertiary-care teaching hospital in Hungary. The qualitative and quantitative compositions of the total cultivable aerobic and anaerobic bacterial and fungal flora cultured on the samples were compared. Correct anaerobic species level identifications were carried out according to standard methods.

Results

Bacteria were recovered for all of the 79 aspirates and the numbers of the significant cultured isolates (with colony forming units ≥103) were between 1 and 10. A total of 206 isolates, 106 anaerobic and 100 aerobic or facultative-anaerobic strains were isolated. The most common aerobic bacteria were Streptococcus pneumoniae (n = 40), Haemophilus influenzae (n = 29), Moraxella catarrhalis (n = 6), Staphylococcus aureus (n = 7) and Streptococcus pyogenes (n = 6). The anaerobic bacteria included black-pigmented Prevotella spp. and Porphyromonas spp. (n = 27), Actinomyces spp. (n = 13), Gram-positive anaerobic cocci (n = 16), Fusobacterium spp. (n = 19) and Cutibacterium acnes (n = 8).

Conclusions

This study illustrates the microbial dynamics in which anaerobic and aerobic bacteria prevail and highlights the importance of obtaining cultures from patients with chronic sinusitis for guidance in selection of proper antimicrobial therapy.

Open access
Relevance of anaerobic bacteremia in adult patients: A never-ending story?
Authors: Márió Gajdács and Edit Urbán

Abstract

Obligate anaerobic bacteria are considered important constituents of the microbiota of humans; in addition, they are also important etiological agents in some focal or invasive infections and bacteremia with a high level of mortality. Conflicting data have accumulated over the last decades regarding the extent in which these pathogens play an intrinsic role in bloodstream infections. Clinical characteristics of anaerobic bloodstream infections do not differ from bacteremia caused by other pathogens, but due to their longer generation time and rigorous growth requirements, it usually takes longer to establish the etiological diagnosis. The introduction of matrix-assisted laser desorption-ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) has represented a technological revolution in microbiological diagnostics, which has allowed for the fast, accurate and reliable identification of anaerobic bacteria at a low sample cost. The purpose of this review article is to summarize the currently available literature data on the prevalence of anaerobic bacteremia in adults for physicians and clinical microbiologists and to shed some light on the complexity of this topic nowadays.

Open access
AZ AKTÍV-PASSZÍV HALOGATÁS KÉRDŐÍV MAGYAR VÁLTOZATÁNAK PSZICHOMETRIAI JELLEMZŐI ÉS MÓDOSÍTOTT STRUKTÚRÁJA
Authors: JAGODICS BALÁZS, KÓRÓDI KITTI, DR. MARTOS TAMÁS, DR. KŐRÖSSY JUDIT and DR. SZABÓ ÉVA

Háttér és célkitűzések

A halogató viselkedés kutatásában egyre hangsúlyosabb szerepet kap a maladaptív passzív halogatás és a hatékony stratégiaként alkalmazható aktív halogatás elkülönítése. Tanulmányunk célja a Choi és Moran (2009) által kidolgozott Aktív-Passzív Halogatás Kérdőív magyar változatának (Szabó, 2012) pszichometriai tesztelése volt. Módszer: Magyar egyetemi hallgatókból álló mintán (N = 843) ellenőriztük a kérdőív struktúráját, reliabilitását és kapcsolatát más pszichológiai tényezőkkel.

Eredmények

A feltáró és megerősítő faktorelemzések alapján egy passzív és egy aktív halogatás alskála jelenik meg a korábbiakban használt ötfaktoros struktúrával szemben. Az alskálák belső megbízhatósága jónak tekinthető. Az aktív halogatás pozitív, míg a passzív halogatás negatív kapcsolatban áll az önértékeléssel és a tanulási énhatékonysággal. Az időperspektívát tekintve a passzív halogatás a múlt-negatív orientációval pozitív, míg a jövőorientációval negatív együtt járást mutat. A halogatásfaktorokon alapuló klaszterelemzés szerint kialakított csoportok között különbség van a tanulási eredmény tekintetében. A legeredményesebbek a nem halogatók csoportjába tartozók, őket követik az aktív és a passzív halogatók.

Következtetések

Az eredmények alapján kapott nyolcitemes kérdőív alkalmas a klasszikus passzív halogatás, illetve az időnyomás-preferencia kapcsán kialakuló aktív halogatás elkülönítésére. Azonban az eredeti modellben használt további aktívhalogatás-típusok feltárására más eszközök kidolgozása szükséges.

Open access
FŐÚRI HÁZIKÁPOLNÁK A 18–19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON
Author: FEKETE J. CSABA

A kastélyok, paloták, kúriák, „várkastélyok”, várak – vagyis a főúri lakóhelyek – elsősorban profán építészeti műfajt képviselnek, azonban funkcionális sokszínűségüket és komplexitásukat jól reprezentálja, hogy többségük szakrális rendeltetéselemeket is befogadott. A házikápolna a világi főúri lakóhelyekben az otthoni vallásgyakorlás legfontosabb színhelye, amely a 19. század közepéig jellemzően a főúri vallásosság szimbóluma volt. A házikápolnák térkompozíciója a liturgia egyszerűsített változatára specializálódott. Ugyanakkor a főúri, valamint a köznépi együttes jelenlét funkcionálisan differenciált, tagolt téralakítást eredményezett. A 18. századi példák nagy belmagasságú, karzatokkal kialakított, boltozott csarnokterei késő középkori hagyományon alapulhattak, ugyanakkor korabeli jellemzőjük, hogy közvetlen udvari bejáratuk révén nyilvános liturgiára is alkalmasak voltak. A házikápolnák diszpozíciója a 18–19. században rendkívüli változatosságot mutatott. Az 1850 előtti példáknál az épületen belüli térkapcsolatot a főúri oratórium-karzat biztosította, amely jellemzően a férfi lakosztály felől – annak földszinti vagy emeleti elhelyezésétől függetlenül – volt megközelíthető. Az időszakban volt példa arra, hogy a kápolna a női oldalon helyezkedett el, és volt példa a két lakosztály közötti diszpozícióra is. A nagyvonalú, attraktív kialakítású nyilvános kápolnák mellett kisebb, helyiségsorba illeszkedő, lakosztályokon belülre pozícionált magánkápolnát is gyakran létesítettek a korszakban. A 19. század közepétől a házikápolnák hagyományos funkcionalitása megmaradt, de elhelyezésükre jellemző volt a tulajdonosi lakosztályoktól távolabbi, esetenként a vendéglakrészekhez az épületszárnyak végén kapcsolódó, tehát az elsődleges forgalmi terektől kieső, „perifériás” diszpozíció, de előfordult a központi társasági terek monumentális csoportjához történő hangsúlyos kapcsolódás is.

Open access

This study was conducted to assess the effects of 2,4-epibrassionolide (EBR) on mold decay caused by Rhizopus stolonifer and its capability to activate biochemical defense reactions in postharvest peaches. The treatment of EBR at 5 μM possessed the optimum effectiveness on inhibiting the Rhizopus rot in peach fruit among all treatments. The EBR treatment significantly up-regulated the expression levels of a set of defense-related enzymes and PR genes that included PpCHI, PpGns1, PpPAL, PpNPR1, PpPR1 and PpPR4 as well as led to an enhancement for biosynthesis of phenolics and lignins in peaches during the incubation at 20 °C. Interestingly, the EBR-treated peaches exhibited more striking expressions of PR genes and accumulation of antifungal compounds upon inoculation with the pathogen, indicating a priming defense could be activated by EBR. On the other hand, 5 μM EBR exhibited direct toxicity on fungal proliferation of R. stolonifer in vitro. Thus, we concluded that 5 μM EBR inhibited the Rhizopus rot in peach fruit probably by a direct inhibitory effect on pathogen growth and an indirect induction of a priming resistance. These findings provided a potential alternative for control of fungal infection in peaches during the postharvest storage.

Full access
Az első hazai direkt akusztikus középfül-implantáció
Authors: János Uzsaly, Imre Gerlinger, Gréta Bodzai, Márton Kovács and Péter Bakó

Absztrakt:

A hallásjavító implantátumok térnyerésével szinte bármely súlyosságú halláscsökkenés hatékonyan rehabilitálható. Magyarországon először a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáján került sor Codacs™ (Cochlear’s direct acoustic cochlear stimulator; Cochlear, Sydney, Ausztrália) implantációjára. Ez az implantátum egy, a középfülbe helyezhető elektromechanikus elven működő hallásjavító eszköz, melyet súlyos fokú, siketséggel határos, kevert típusú, kétoldali halláscsökkenés esetén ajánlhatunk fel betegeinknek. Esetünkben kétoldali előrehaladott otosclerosisban szenvedő, 67 éves férfi betegünk részesült Codacs™-implantációban, mellyel páciensünk posztoperatív hallásküszöbe és beszédértése nagymértékben javult. Orv Hetil. 2020; 161(24): 1015–1019.

Open access

Microalgae are promising alternatives to sequestration of carbon and reduction of environmental problems, e.g. the greenhouse effect and industrial water pollution. Depending on the growth conditions, microalgae can differ in their metabolism products, leading them to grow at different rates. Intracellular reactions and nutritional requirements from cell metabolism, as well as biomass composition, may vary in function of the temperature. In this study, the biotechnological potential of three microalgae strains from the species was evaluated in terms of growth, biomass composition, fatty acid profile, and chlorophyll and carotenoids contents. Each of the three species demonstrated different potential depending on their metabolisms: Scenedesmus spinosus presented fastest growth and had the highest protein content (52.99%), Pseudokirchneriella subcapitata presented the highest content of lipid extracted (26.51%), and Scenedesmus acuminatus showed increased production of chlorophyll (5.25 mg l–1) and carotenoid (1.02 mg l–1) pigments.

Full access
CONVENTIONAL EXTRACTION OF BETALAIN COMPOUNDS FROM BEETROOT PEELS WITH AQUEOUS ETHANOL SOLVENT
Authors: M. M. Zin, E. Márki and Sz. Bánvölgyi

Consumer concern over artificial food additives has stimulated production of pigments from natural sources. The aim of this study was to examine the effects of process variables on the content of colour compounds (betaxanthin and betacyanin) in beetroot peel juice extracted by conventional method. In this research, the extraction processes were carried out according to the central composite design with different process variables. Quantitative measurements of the basic colour compounds in beetroot extract were performed using spectrophotometer. From our experiment, it was found that the most adequate extraction conditions, which gave the highest yield of colour compounds (952.5 mg l–1 of betaxanthin and 1361 mg l–1 of betacyanin), were extraction time 1 h, operating temperature 20 ºC, and solvent ratio 0.8 w/v. Being a conventional heating method, it is a simple and cost efficient process with relatively high yield.

Open access
Development and validation of HPLC-UV method for the quantitative analysis of carcinogenic organic impurities and its isomers in the sodium polystyrene sulfonate polymer
Authors: Pushpavati Zinjad, Priyanka Gondhale, Shrikant Kulkarni, Bhaskar Musmade, Shrinivas Bhope and Sriram Padmanabhan

Abstract

Sodium polystyrene sulfonate (SPS) powder is in use for over 50 years for the treatment of hyperkalemia. SPS powder is official in United States Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia and European Pharmacopoeia. However, till date, no study has been published on the assessment of organic impurities for this drug. The organic impurities in bulk drug and finished product are associated with their safety, efficacy and stability. A simple, rapid, specific, precise and an accurate HPLC method has been developed for the estimation of toxic organic impurities like styrene, naphthalene, divinyl benzene (DVB) and ethylvinyl benzene (EVB) from SPS bulk drug and finished product. The developed method was validated for specificity, accuracy, precision, linearity, limit of detection (LOD), limit of quantitation (LOQ), solution stability, ruggedness and robustness. The influence of acid, alkali, oxidative stress, photolytic stress, thermal stress and humidity stress conditions on SPS bulk powder and finished product has been studied and reported. The proposed method can be successfully employed for the impurity testing of commercial batches of the bulk drug and finished products of both sodium salt and calcium salt of polystyrene sulfonate.

Open access