Browse

You are looking at 111 - 120 of 13,639 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Könyvismertetések

Book reviews

Orvosi Hetilap
Authors:
Róbert Langer
,
János Tomcsányi
, and
László Kiss
Restricted access

A Magas-Tátra szenvedélyes orvosa: Guhr Mihály (1873–1933)

The passionate doctor of the High Tatras: Mihály Guhr (1873–1933)

Orvosi Hetilap
Author:
László Kiss
Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Selma Pintarić
,
Zrinka Štritof
,
Vesna Mojčec Perko
,
Andrea Tumpa
,
Marija Cvetnić
, and
Lana Hadžić

Abstract

This study investigated the frequency of third-generation cephalosporin resistance in Klebsiella spp. isolated from animals in Croatia and the presence of bla CTX-M genes. A total of 711 enteric bacteria were isolated from clinical samples, and Klebsiella spp. isolates accounted for 6.9% (n = 49). Thirteen Klebsiella isolates (26.5%) were ESBL producers, nine isolates from the Klebsiella pneumoniae species complex (69.2%), and four (30.8%) Klebsiella oxytoca isolates. All carried the bla CTX-M-15 gene, and antimicrobial susceptibility testing revealed them as multidrug resistant. All were resistant to all tested cephalosporins, fluoroquinolones, aminoglycosides and aztreonam, 92.3% showed resistance to tetracycline, 84.6% to trimethoprim-sulfamethoxazole and 69.2% to nitrofurantoin. No isolate showed resistance to imipenem and meropenem. It can be concluded that ESBL-producing Klebsiella expressing the bla CTX-M gene are not rare among Klebsiella isolates from animals in Croatia.

Restricted access

Az idősödés során jellemző genetikai és epigenetikai változások és a gammopátiák progressziója •

A myeloma multiplex az öregedés egyik arca lehet?

Age-related genetic and epigenetic changes and the progression of gammopathies?

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
S. Veronika Urbán
,
László Lajos Kocsis
, and
Gábor Mikala

Ebben a munkában bemutatásra kerül, hogy a tünetes myeloma multiplex (MM) betegség fokozatos kialakulásának lépéseiben számos hasonló genetikai és epigenetikai változás érhető tetten, mint a klinikai diagnózissal nem bíró, tehát egészséges, vagyis sikeres öregedés során. Az életkorral járó változásokra részben mint oki tényezőkre is tekinthetünk a gammopátiák progressziójában, vagy tekinthetjük őket többé-kevésbé független, párhuzamos sejtszintű történéseknek, melyek gyorsíthatják az MM kifejlődését. Az átfedő jelenségek miatt arra a következtetésre juthatunk, hogy indokolt oki tényezőként gondolni az öregedésre a MM progressziója/transzformációja során, hozzátéve, hogy az öregedési folyamatokra különösen érzékenyek a memória B-sejtek. A sejtszintű öregedés folyamatainak figyelembevétele az MGUS–MM-átmenetben ugyanakkor jó magyarázatot ad a myeloma diagnózisakor észlelt nagyszámú párhuzamos daganatsejtes klón jelenlétére. A sejtszintű öregedés ellen ható kutatások követése a klinikusok és a betegek számára is ajánlott, mert bővülő ismereteink körültekintő alkalmazásai mindinkább beépülhetnek a megelőzésbe, a progresszió lassításába, sőt akár a terápia részévé válhatnak.

Restricted access

A CAR-T-kezelések az utóbbi tíz évben berobbantak a malignus hematológiai betegek kezelésébe. Eddig nem kezelhető betegek ismét esélyt kapnak a túlélésre és akár gyógyulásra is. Jelenleg klinikai alkalmazásban a 2. generációs autológ CAR-T-kezelések vannak. A tisagenlecleucel első klinikai alkalmazása 2012-ben történt, azóta robbanásszerűen megnőtt az elérhető szerek palettája. Ma már a tisa-cel, liso-cel, axi-cel, KTE-X19, cilta-cel, ide-cel alkalmazható különböző betegségekben, mint az acut limfoblasztos leukémia, diffúz nagy B-sejtes limfóma, myeloma multiplex, köpenysejtes limfóma, follikuláris limfóma, krónikus limfocitás leukémia. Az összefoglalóban a szerző ismerteti a CAR-T-sejtes kezelés alapjait, és röviden bemutatja az egyes kezelések klinikai alkalmazhatóságát megalapozó vizsgálatokat.

Open access

Covid–19-asszociált autoimmun hemolitikus anémia

COVID-19 associated autoimmune hemolytic anemia

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Boglárka Brúgós
,
Evelin Kiss
, and
Árpád Illés

Az autoimmun hemolitikus anémia (AIHA) ritka hematológiai kórkép, amelynek hátterében autoantitest okozta vörösvérsejt-destrukció áll. Az esetek körülbelül 50%-a idiopátiás vagy primer AIHA, míg a szekunder esetek hátterében infekció, szisztémás autoimmun betegség, szolid tumorok, limfoproliferatív betegségek, gyógyszermellékhatás áll. A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19-pandémia jelentkezése óta megnőtt azon AIHA-s betegek száma, ahol a SARS-CoV-2 vírus okozta infekció szerepel etiológiai tényezőként. Cikkünkben ismertetjük egy Covid–19 indukálta AIHA-s beteg esetét, illetve irodalmi áttekintést nyújtunk a témában.

Full access

A diffúz nagy B-sejtes limfóma fenotipikus, citogenetikai és expressziós profil heterogenitása – Magyarországi multicentrikus tanulmány

Phenotypic, cytogenetic and expression profile heterogeneity of diffuse large B-cell lymphoma. A Hungarian multicentric study

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
László Pajor
,
József Kun
,
Róbert Herczeg
,
Bence Gálik
,
Zsombor Ritter
,
Anett Baliko
,
Géza Hegedűs
,
Tibor Barna
,
János Czifra
,
Anna Pálvölgyi
,
Gabriella Östör
,
Edit Babarczi
,
Erika Ligeti
,
Noémi Kránitz
,
Ottilia Bali
,
Anita Bodor
,
László Tiszlavicz
,
Gábor Pajor
,
Béla Kajtár
,
László Kereskai
,
Tamás Tornóczki
,
Hussain Alizadeh
,
Attila Gyenesei
, and
István Vályi-Nagy

A diffúz nagy B-sejtes limfóma 5 éves általános túlélése a mai kezelések mellett 60–70%, melynek hátterében a betegség komplex heterogenitása állhat.

Célkitűzés

Magyarországi multicentrikus tanulmányban a betegség fenotipikus, citogenetikai, genomexpressziós profil- és geográfiai heterogenitásának vizsgálata.

Módszer

A 276 formol-paraffinos betegmintát Hans' algoritmus és dupla protein expresszor státusz alapján klasszifikáltuk. A IGH::MYC, IGH::BCL2, BCL6 gén átrendeződéseket, valamint a MYC, BCL2 és BCL6 gének nyerését interfázis citogenetikával vizsgáltuk. Az RNA-seq-alapú génexpressziós profilvizsgálat 173 formol-paraffinos mintán volt elvégezhető.

Eredmények

A Hans' fenotípus alapján 103 (37,3%) germinális centrum B-sejt-szerű és 173 (62,7%) nem germinalis B-sejt-szerű limfómát azonosítottunk, mely besorolás 82,6%-os megegyezést mutatott a genomexpressziós profilstratifikációval. Tripla aberrációt mutató limfóma nem fordult elő. Izolált IGH::MYC átrendeződés, valamint MYC, BCL2, BCL6 géntöbblet mindkét Hans' csoportban jelen volt. Az IGH::BCL2 átrendeződés izoláltan vagy kombinációban, szignifikánsan és kizárólag a germinális centrum B-sejt-szerű csoportban volt azonosítható, míg a BCL6 átrendeződés szignifikáns halmozódást mutatott a nem germinális centrum B-sejt-szerű Hans' csoportban. A dupla protein expresszor fenotípus pozitív prediktív értéke mindkét Hans' csoport molekuláris alcsoportjaira alacsony, a 0,04–0,19, illetve a 0,12–0,30, tartományba esett, míg negatív prediktív értéke mindkét főcsoport összes releváns molekuláris alcsoportjában 1,00-nek felelt meg.

Következtetések

A IGH::MYC átrendeződés nem Hans' csoport specifikus genotípus. Az IGH::BCL2 átrendeződés germinalis centrum, a BCL6 átrendeződés pedig a nem germinalis centrum B-sejt-szerű limfóma fémjele. A dupla protein expresszor negatív fenotípus mellett IGH::MYC és/vagy IGH::BCL2 átrendeződés nem fordult elő.

Open access

Főszerkesztői előszó •

Editor-in-Chief's greetings

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Árpád Illés
and
Csaba Bödör
Restricted access
Restricted access

Különösen agresszív klinikai viselkedésű B-sejtes lymphoma sikeres kezelése

Successful treatment of B-cell lymphoma showing aggressive clinical behaviour

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Péter Szakál
,
Zorka Barborják
,
Kinga Vizéli
,
Eszter Varga
,
Eid Hanna
,
Zsófia Simon
,
Judit Csomor
,
Botond Timár
, and
J. Péter Dombi

A high-grade, grade 3b follicularis lymphoma kezelése diffúz nagy B-sejtes lymphomához hasonló terápiás megközelítést igényel. Közleményünk egy fiatal, transzformált follicularis lymphomában szenvedő nőbeteg sikeres kezelését mutatja be. A kezdeti kemoterápiás kezelést követően a betegség primer refrakternek bizonyult, mely miatt intenzív mentőkezelést alkalmaztunk, majd a teljes remissziót követően a beteg sikeres autológ haemopoeticus őssejt-transzplantáción esett át.

Restricted access