Browse

You are looking at 11 - 20 of 1,215 items for :

  • Behavioral Sciences x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Background

Holotropic breathwork (Grof ® Breathwork), was developed by Stanislav Grof and Christina Grof as a ‘non-drug’ alternative technique to evoke altered states of consciousness (ASC). Interestingly, although HBW has been anecdotally reported to evoke experiences and mental health effects corresponding to those of psychedelic substances, the scientific literature on the matter is scarce.

Aims

The objective of this study was to assess the (sub)acute and long-term effects of HBW on satisfaction with life, and whether these depend on the depth of the experience evoked by the HBW session.

Methods

A naturalistic observational design was employed in the present study. Between January 2019 and July 2020, 58 Czech-speaking participants who had an experience with HBW were assessed using three separate anonymous online-surveys created and hosted on Qualtrics. Assessments of mindfulness, satisfaction with life, depression, anxiety, and stress were made once prior to (baseline), and two times following (sub-acutely and 4-weeks) the participants’ experience with HBW. The ego dissolution inventory and the 5-dimensional altered states of consciousness scale was used to quantify the HBW experience.

Results

Despite low ratings of the psychedelic experience (mean range of 0–34% out of 100%), ratings of non-judgement significantly increased sub-acutely following the HBW session and persisted for 4-weeks. Stress-related symptoms significantly decreased while satisfaction with life significantly increased at 4-weeks after HBW.

Conclusion

An experience with HBW may be associated with improvement in non-judgement, satisfaction with life, and reductions of stress-related symptoms.

Open access

Abstract

Background and aims

In this study we aimed to assess multiple potentially addictive behaviours simultaneously for an extended period of time during the Covid-19 pandemic and their relation to distress.

Methods

Data were collected every three days from Amazon’s MTurk between 26.03.2020 and 02.10.2020 in repeated cross-sectional samples of 25 participants resulting in a total sample of 1430 US adults (60% men, mean age 36.6 years, SD = 11). General distress and Covid-19 related fear were assessed as well as self-reported frequency of eight potentially addictive behaviours: shopping (compulsive buying), alcohol, smoking, legal substances, illegal substances, gambling, gaming and overeating.

Results

We found a positive relationship between time and the frequency of each self-reported potentially addictive behaviour (τ = 0.15–0.23, all P < 0.001), and their frequency is linearly related to the intensity of (Covid-19-related and general) distress (τ = 0.12–0.28, all P < 0.001). Most popular activities were gaming and compulsive buying, and the relative frequency of the behaviours remained about the same during the data collection period.

Discussion

It is possible that people seek other maladaptive substitutes when other coping mechanisms (e.g. social recreation) are hindered depending on their level of distress.

Conclusion

Given the evidence for the increasing frequency of potentially addictive behaviours and their relevance to distress, special attention needs to be paid to reduce potential harmful effects of maladaptive coping during and after this demanding period.

Open access

Barátságfunkciók serdülőkorban – a McGill Friendship Questionnaire magyar változatának pszichometriai mutatói

Functions of friendship among adolescents – the psychometric properties of the Hungarian version of McGill Friendship Questionnaire

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Kasik László, Tóth Edit, Jámbori Szilvia, and Gál Zita

Elméleti háttér: Akárcsak más társas kapcsolat, a barátság is értelmezhető funkciók mentén, amelyek megléte és működése alapvetően meghatározza a baráti viszony alakulását. A barátság 13–14 éves kortól már érzelmi biztonságot, intimitást nyújtó kapcsolat is, ami nagy-mértékben segíti a másik melletti elköteleződést. Cél: A keresztmetszeti kérdőíves vizsgálat célja az azonos és az ellentétes nemű baráti viszony funkcióinak feltárása volt 12–13 és 16–17 évesek körében (n = 304). A barátságfunkciókról való vélekedés feltárásához magyar nyelvre adaptáltuk a McGill Friendship Questionnaire-t (MFQ; McGill-féle Barátság Kérdőív), amit eddig elsősorban azonos nemű barátok jellemzőinek vizsgálatára használtak. Módszerek: A barátságfunkciók mérésére az MFQ-t használtuk. Az eredeti 30 tétel hat faktorba csoportosul: serkentő együttlét, segítségnyújtás, bensőségesség, kitartás, elismertség és érzelmi biztonság. Eredmények: A megerősítő faktorelemzés nem támasztotta alá az MFQ elméleti struktúráját (6. évfolyamazonos nemű: χ 2 = 668,95, df = 390, p < 0,001; RMSEA = 0,08; CFI = 0,79; TLI = 0,78; SRMR = 0,08; 6. évfolyamellentétes nemű: χ 2 = 658,52, df = 390, p < 0,001; RMSEA = 0,08; CFI = 0,81; TLI = 0,78; SRMR = 0,08; 10. Évfolyamazonos nemű: χ 2 = 683,89, df = 390, p < 0,001; RMSEA = 0,07; CFI = 0,81; TLI = 0,79; SRMR = 0,07; 10. évfolyamellentétes nemű: χ 2 = 699,08, df = 390, p < 0,001; RMSEA = 0,07; CFI = 0,86; TLI = 0,85; SRMR = 0,06). A feltáró faktorelemzés eredményei alapján az MFQ 26 tételes magyar változata alkalmazható serdülők mérésére, ám az ellentétes nemű baráti viszony esetében további faktorelemzésre lesz szükség nagyobb mintán. A kérdőívváltozatok (azonos és ellentétes nemű) belső megbízhatóságának mutatói megfelelőek (Cronbach-α: 0,69–0,88). Az eredmények alapján az idősebbekre szignifikánsan jellemzőbb a barát teljesítményének, pozitívumainak elismerése (elismertség) azonos és ellentétes nemű barát esetében egyaránt (azonos nemű barát: 6. évfolyam: M = 5,94, SD = 1,23, 10. évfolyam: M = 6,28, SD = 1,28, MWU = 7994, p < 0,001; ellentétes nemű barát: 6. évfolyam: M = 5,71, SD = 1,61, 10. évfolyam: M = 6,29, SD = 1,28, MWU = 3889, p < 0,001), valamint az ellentétes nemű barátnál a bensőségesség is (6. évfolyam: M = 6,24, SD = 1,88, 10. évfolyam: M = 6,79, SD = 1,43, MWU = 4515, p < 0,044). Szintén az idősebbek körében azonosítottunk több szignifikáns (p < 0,05) nem szerinti különbséget: a lányok számára a barátságban jelentősebb szereppel bír mindegyik funkció, kivéve az elismertséget az azonos nemű baráti viszonyban. Az ellentétes nemű kapcsolatnál a lányok csak a serkentő együttlétet és a kitartást tartják jellemzőbbnek. Következtetések: Az eredmények a korábbi kutatásokból ismert életkor és nem szerinti sajátosságok megerősítése mellett felvetik annak lehetőségét, hogy a barátságfunkciók az életkor előrehaladtával egymásra épülnek, erősítik egymást. Ennek, valamint néhány módszertani kérdés vizsgálatára a longitudinális kutatás második (2021) és harmadik (2022) évében lesz lehetőségünk.

Background: Like other social relationships (e.g., parental, sibling), friendship can also be interpreted along functions, the existence and functioning of which fundamentally determine the development of a friendship. Based on the previous research (e.g., Zimmermann, 2004) from the age of 13-14, friendship also means a relationship that provides emotional security and intimacy for young people, which greatly helps commitment to the other. Aim: The aim of the empirical study was to explore the functions of same-sex and opposite-sex friendship among 12-13- (Year 6) and 16-17-year-olds (Year 10) (N = 304). To explore perceptions of friendship functions, we adapted an English-language questionnaire (McGill Friendship Questionnaire, MFQ, Mendelson & Aboud, 2014), which has so far been used primarily to examine characteristics of same-sex friends. This questionnaire has not analyzed the friendship of adolescents in Hungary. Methods: The MFQ was adapted to measure friendship functions. The 30 statements are grouped into six factors: stimulating companionship, help, intimacy, emotional security, reliable alliance, self-validation. Results: Based on the results of the exploratory and confirmatory factor analysis (Year 6same-sex: χ 2 = 668.95, df = 390, p < .001, RMSEA = .08, CFI = .79, TLI = .78, SRMR = .08; Year 6opposite-sex: χ 2 = 658.52, df = 390, p < .001, RMSEA = .08, CFI = .81, TLI = .78, SRMR = .08; Year10same-sex: χ 2 = 683.89, df = 390, p < 0.001, RMSEA = .07, CFI = .81, TLI = .79, SRMR = .07; Year 10opposite-sex: χ 2 = 699.08 , df = 390, p < .001, RMSEA = .07, CFI = .86, TLI = .85, SRMR = .06), the Hungarian version of the MFQ (26-items) can be used to measure adolescents, but in the case of opposite-sex friendships, further factor analysis will be required on a larger sample. The reliability indices of the MFQ variants are adequate (Cronbach-α: .69–.88). According to the hypotheses formulated based upon previous research, among the functions measured by MFQ, 16-17-year-olds are significantly (p < .05) more characterised by friend’s performance and positives frequent recognition of both same- and opposite-sex friends (same-sex: Year 6: M = 5.94, SD = 1.23, Year 10: M = 6.28, SD = 1.28, MWU = 7994, p < 0.001; opposite-sex: Year 6: M = 5.71, SD = 1.61, Year 10: M = 6.29, SD = 1.28, MWU = 3889, p < 0.001), and the older adolescents are characterized by intimacy in the case of opposite-sex friends (opposite-sex, Year 6: M = 6.24, SD = 1.88, Year 10: M = 6.79, SD = 1.43, MWU = 4515, p = 0.044). We also identified several gender differences among the elder ones (p < .05): for girls, all functions play a more significant role in friendship, except for recognition in the case of same-sex friendship, but in the case of opposite-sex relationships, girls only stimulate coexistence and endurance was rated as more characteristic. Conclusions: In addition to confirming the age and gender-associated peculiarity known from previous research, the results raise the possibility that the functions are organized hierarchically along with age. We will have the opportunity to examine this, as well as some other methodological issues, in the second (2021) and third (2022) years of the longitudinal study.

Open access

Introducing the brief version of the Dysfunctional Attitude Scale (DAS-14) based on a large clinical sample

A Diszfunkcionális Attitűd Skála rövidített változatának (DAS14) pszichometriai jellemzőinek vizsgálata nagy klinikai mintán

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Dóra Perczel-Forintos, Veronika Mészáros, Barbara Kulig, Dóra Antal-Uram, and Sándor Rózsa

Theoretical background: The Dysfunctional Attitude Scale (DAS) is a measurement tool that is commonly used to detect dysfunctional beliefs contributing to the emergence and onset of depressive symptoms. Although it has been primarily used for testing clinical populations, and various forms of the scale have been created, only a small body of literature has proved its psychometric adequacy on a clinical sample. Goals: Therefore, the current study aims to construct an updated, reliable and brief version of the DAS. Methods: For this purpose, besides the normal samples of adolescents (n = 195) and adults (n = 270), a heterogeneous clinical sample (n = 1077) was involved in cross-sectional research. Results: The overall results of parallel analysis and exploratory factor analysis suggested a bifactor structure with a general factor and three extracted subfactors (Dependence, Perfectionism and Entitlement), comprising 14 items altogether (χ 2 = 157.26, DF = 63, p < 0.001, CFI = 0.970, TLI = 0.957, RMSEA = 0.036, RMSEA CI90 = 0.029–0.044). Convergent validity was tested by correlations with Beck Depression Inventory (r = 0.36, p < 0.001). Conclusion: Our study was based on the largest clinical sample in the field of psychometric analysis of the DAS so far. The findings suggest that DAS14 as a brief version of the original DAS has good psychometric properties, and it can be widely used as a measurement tool in the assessment of mood disorders.

Elméleti háttér: A Diszfunkcionális Attitűd Skála (DAS) egy olyan pszichológiai kérdőíves eljárás, amely azon diszfunkcionális hiedelmek mérésére alkalmas, amelyek hozzájárulnak a depresszív tünetek kialakulásához és fennmaradásához. Annak ellenére, hogy már számos változata létezik és elsődleges használati területét a klinikai populáció jelenti, pszichometriai mutatóit klinikai mintán a kutatások szűk köre vizsgálta. Cél: Jelen tanulmány célja a DAS aktualizálása, rövidítése, megbízhatóságának és validitásának vizsgálata. Módszer: Keresztmetszeti kérdőíves vizsgálatunk keretében egészséges serdülő (n = 195) és felnőtt (n = 270) minta mellett heterogén klinikai mintát (n = 1077) alkalmaztunk. Eredmények: A parallelelemzés és a feltáró faktoranalízis eredményei a bifaktoros struktúrát igazolják. A 14 itemre egy általános és három alfaktor (Dependencia, Perfekcionizmus és Elvárások) illeszthető (χ 2 = 157,26, DF = 63, p < 0.001; CFI = 0,970; TLI = 0,957; RMSEA = 0,036, RMSEA 90% CI = 0.029 – 0.044). A skála konvergens validitását a Beck Depresszió Kérdőívvel való korrelációja alátámasztja (r = 0,36;p < 0,001). Konklúzió: A DAS pszichometriai vizsgálatai közül ez idáig alkalmazott legnagyobb klinikai elemszámú vizsgálatát mutatja be a ta nulmány. Az eredmények alapján a DAS rövidített változata, a DAS-14 megfelelő pszicho metriai tulajdonságokkal rendelkezik alkalmazható a hangulatzavarok diagnosz tikájában.

Open access

Model fit and reliability of the Hungarian version of the Revised Exercise Addiction Inventory (EAI-R-HU)

A módosított Testedzésfüggőség Kérdőív (EAI-R-HU) magyar változatának modellillesztése és megbízhatósága

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Author: Attila Szabo

The Exercise Addiction Inventory (EAI) is a brief validated instrument adopted by many to assess the risk of exercise addiction. Its revised version (the EAI-R) has been recently validated in English with a predominantly male sample. The current work examined the model fit, validity and reliability of the Hungarian version of the EAI-R (EAI-R-HU). This cross-sectional study was conducted online. A convenience sample of regular exercisers (n = 253) completed the EAI-R-HU and answered demographic questions. Confirmatory factor analysis revealed a good model fit for the Hungarian version of the instrument. The internal reliability of the EAI-R-HU was (Cronbach’s α) .71. Considering the top 20% of the EAI-R-HU scores, 5.1% of the sample was at risk of exercise addiction. Team exercisers did not differ from individual exercisers in the risk of exercise addiction. Age and exercise characteristics predicted weakly but statistically significantly the risk of exercise addiction. The EAI-R-HU possesses a good model fit, and its internal reliability is acceptable. These findings complement the original revision of the EAI-R, based on a largely (87.7%) male sample compared to the current research primarily based on female participants (76.7%). While cultural differences might exist, the present results encourage the use of the EAI-R with women too and with Hungarian samples, in general.

A Testedzésfüggőség Kérdőív (EAI) egy rövid, validált eszköz, amelyet a testedzésfüggőség kockázatának felmérésére használnak. Az angol nyelvű módosított változatát (EAI-R) nemrégiben egy többségében férfiakból álló mintán validálták. Jelen kutatás a magyar változat (EAI-R-HU) egyfaktoros elméleti struktúrájának illeszkedését, validitását, és a kérdőív belső megbízhatóságát vizsgálta. A hozzáférhetőségi mintavétellel zajló adatgyűjtés online történt. Rendszeresen edző önkéntesek (n = 253) kitöltötték a módosított EAI-t (EAI-R-HU) és megválaszolták a demográfiai kérdéseket. A megerősítő faktoranalízis jó modellillesztést mutatott, a skála belső megbízhatósága (Cronbach-α) pedig 0,71 volt. Az EAI-R-HU pontszámok felső 20%-át figyelembe véve, a jelen minta 5,14%-a volt feltételezhetően a testedzésfüggőség kockázatának kitéve. A csoportban edzők nem különböztek az egyéni edzést végzőktől a testedzésfüggőség kockázatát illetően. Az életkor és a testmozgás egyes jellemzői gyengén, de statisztikailag szignifikánsan prognosztizálták a testedzésfüggőség kockázatát. Az eredmények alapján az EAI-R-HU jó modellalkalmazással rendelkezik és a belső megbízhatósága elfogadható. Ezek a megállapítások kiegészítik az angol EAI-R változatát, amely nagyrészt (87,7%) férfi minta alapján jött létre, szemben a jelen kutatással, amely elsősorban női résztvevőkön alapszik (76,7%). Bár létezhetnek kulturális különbségek, a jelenlegi eredmények ösztönzik az EAI-R alkalmazását a nőknél is és az EAI-R-HU felhasználását magyar kutatásokban.

Open access

A Szelekció–Optimalizáció–Kompenzáció Rövid Kérdőív magyar adaptációja

Hungarian Adaptation of the Short Version of the Selection Optimization and Compensation Questionnaire

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Kaszás Beáta and Tiringer István

Elméleti háttér: A szelekció–optimalizáció–kompenzáció modell rugalmas alkalmazkodási folyamatokat feltételez, amelyekkel az idősek képesek pozitív egyensúlyt elérni életkoruk nyereségei és veszteségei között. Ezen stratégiák mérésére alkották meg a Szelekció– Optimalizáció–Kompenzáció Kérdőívet, majd annak rövid változatát (SOC-12). Cél: Kutatásunk egyik célja a SOC-12 kérdőív magyar nyelvre történő adaptálása és pszichometriai jellemzőinek vizsgálata volt. Módszerek: Keresztmetszeti kérdőíves kutatásunkat 155 fős, 60 éves és afeletti, kognitív zavarban nem szenvedő mintán végeztük el (átlagéletkor: 74,6 év, SD = 7,9 év, terjedelem: 60–98 év; nemi megoszlás: 125 [81%] nő és 30 [19%] férfi). Mérőeszközök: SOC-12 kérdőív, Connor–Davidson Reziliencia Skála, Rövid Geriátriai Depresszió Skála. Eredmények: A teljes SOC-12 kérdőív illeszkedési mutatói a megerősítő faktorelemzésben messze elmaradnak az elfogadhatótól. Feltáró faktorelemzéssel kétfaktoros szerkezet rajzolódott ki. A SOC-12 skála egészét reprezentáló (mind a négy alskála tételeiből tartalmazó) 1. faktor tételei jó megbízhatóságú skálát képeznek (McDonald-ω [95% CI]: 0,83 [0,79–0,87]. A 2. faktoron töltődő tételekből létrehozott alskála esetén az ω [95% CI]: 0,57 [0,43–0,69], így megbízhatósága elmarad a kívánatostól. Az általunk módosított, 7-tételes SOC-kérdőív konvergens és diszkriminatív validitása egyaránt optimális, alátámasztja a skála által mért erőforrás-felhasználási stratégiák érvényességét. Következtetések: Kutatásunk alapján a módosított SOC-12 kérdőív a magyar idős populációban jó pszichometriai mutatókkal rendelkezik. Eredményeink alátámasztják, hogy segítségével az időskori alkalmazkodási folyamatok összességében jól mérhetők. A szelekciós stratégiák önálló mérése azonban az alacsony megbízhatóságú tételek miatt nem lehetséges. A kérdőív használhatóságát elősegíti, hogy a kitöltés és az értékelés egyaránt rövid időt vesz igénybe.

Background: The selection-optimization-compensation model assumes flexible adaptation processes by which the elderly are able to achieve a positive balance between gains and losses of their lives. The Selection-Optimization-Compensation (SOC-12) questionnaire was developed to measure these strategies. Aim: The aim of our research was to adapt the SOC-12 questionnaire to Hungarian language and to establish its psychometric properties. Methods: Our cross-sectional research was conducted on a sample of 155 people aged 60 and over (mean age: 74.6 years, SD = 7.9 years, range: 60–98 years; gender distribution: 125 (81%) women and 30 (19%) male). Measures: SOC-12 Questionnaire, Connor-Davidson Resilience Scale, Geriatric Depression Scale Short Form. Results: Based on our results, the fit of the original 4 factor structure of the SOC-12 questionnaire very weak. Exploratory factor analysis revealed a two-factor structure. The items of factor 1, which represent the whole of the SOC-12 scale (containing items from all subscales), form a scale with good reliability (McDonald’s ω [95% CI]: 0,83 [0,79–0,87]. In the case of the subscale created from the items loading on the factor 2, the ω-value [95% CI] is 0.56 [0.43–0.69], so its reliability is less than acceptable. Both convergent and divergent validity of the modified SOC questionnaire is optimal, supporting the validity of the resource use strategies measured by the scale. Conclusions: Based on the current study, the original SOC-12 questionnaire had to be modified. Our results support that the modified questionnaire makes measurable adaptation processes in old age. Independent measurement of selection strategies is not possible due to low reliability items. The scale provides a short, easy response to measure these strategies, and both completion and evaluation take a short time.

Restricted access

Abstract

Background and aims

Attentional bias is a key factor in addictive behavior maintenance. However, whether attentional bias has a similar effect on cybersex addiction is unclear. We investigated differences in the attentional processing of sexually explicit images between individuals with high tendencies toward cybersex addiction (TCA) versus low tendencies using behavioral and electrophysiological indices.

Methods

Twenty-eight individuals with high TCA and 29 with low TCA performed an addiction Stroop task comprising sexual and neutral images in colored frames. Participants were asked to respond to the frame color and not the image contents, and behavioral and event-related potentials were recorded.

Results

Behaviorally, an addiction Stroop interference effect was found in the high TCA group, as shown by the longer reaction times to judge the frame colors of sexual images. Electrophysiologically, a P200 (150–220 ms) enhancement was present in response to sexual images compared with neutral ones, which was absent in the low TCA group. The event-related potential correlates with the addiction Stroop interference effect, indicating that the attentional bias underlying the addiction Stroop interference operates at an automatic level. A general, sexually related bias was found in the late positive potential (300–700 ms) amplitude, although between-group differences were insignificant.

Discussion and conclusions

These findings indicate that sexual stimuli grab the attentional resources of individuals with high TCA at early automatic stages of attentional processing. Increased cue reactivity to sexual stimuli may contribute to pornographic consumption and play a crucial role in sustaining problematic excessive use of online pornography.

Open access

Abstract

Background and aims

Stress is a common experience among college students with problematic Internet use, and it may exacerbate their cue-induced Internet craving. This study aimed to examine the influence of stress on cue-induced craving for the Internet among subjects with problematic Internet use and the buffering effect of mindfulness.

Methods

Sixty-eight college students with problematic Internet use were assigned to groups with a 2 (stress vs. no-stress) × 2 (high vs. low mindfulness) between-subject design.

Results

It was deduced that stress could significantly enhance cue-induced craving for the Internet, and mindfulness could buffer this effect. Specifically, the effect of stress on cue-induced craving for the Internet was weaker among subjects with high mindfulness as compared to subjects with low mindfulness.

Discussion and Conclusions

These findings contribute to understanding of the factors influencing problematic Internet use and how such factors interact. It also provides recommendations on how to prevent the progression of problematic Internet use and suggests possible interventions.

Open access

Abstract

Background

Internet Use Disorders (IUD) cover a range of online-related behavioral addictions, which are acknowledged and strengthened by the inclusion of (online) gaming disorder in the ICD-11 by the World Health Organization. Internet-based telemedicine interventions offer the possibility to reach out for individuals with IUD where the disorder emerges, in order to enhance their motivation to change their Internet use behavior.

Methods

In the course of the short-term telemedicine motivation-based intervention, adult participants took part in two webcam-based counselling sessions based on Motivational Interviewing techniques. Two weeks after the first webcam-based counselling session the second took place. Participants completed questionnaires regarding the motivation to change their Internet use behavior (iSOCRATES) and symptoms of IUD (s-IAT) at three times of measurement: t0 (pre-intervention), t1 (mid-intervention) and t2 (post-intervention).

Results

73 affected individuals (83.6% male, average age 35 years (SD = 12.49) took part in the whole intervention including the questionnaire-based post intervention survey (t2). Over the course of the telemedicine intervention, a significant increase in the motivation to change with regard to the own Internet use behavior as well as a significant reduction in the symptom severity of an IUD and duration of Internet use (reduction of 2 hrs/d) were shown.

Conclusion

The telemedicine pilot study shows that online-based consultation can be effective and helpful for individuals with IUD. Therefore, such a telemedicine intervention may be a suitable extension to the already existing analogous care system.

Open access