Browse

You are looking at 61 - 70 of 13,322 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A masszív haemothorax modern kezelése

Modern treatment of massive hemothorax

Orvosi Hetilap
Authors:
Károly Gábor Szabó
,
Péter Mezei
,
Balázs Vincze
,
Noémi Jónás
, and
Imre Tóth

Bevezetés és célkitűzés: A haemothorax szélsőségesen különböző etiológiájú és súlyosságú kórképek gyűjtőfogalma. Súlyos, masszív formája a leggyakrabban traumás eredetű, nemritkán iatrogén (intervenció, alvadást befolyásoló szerek), és elvétve ismeretlen. Az októl, a volumentől, a dinamikától függő, az adott beteghez illesztett és a módszerekhez való hozzáférés által megszabott kezelési stratégiák áttekintését tűztük ki célul. Módszerek: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház Mellkassebészeti Osztályán 2017. január 1. és 2021. december 31. között haemothorax miatt kezelt betegek adatait retrospektíven elemeztük. A kórház informatikai rendszerének adataiból a haemothorax okát, a választott kezelési módot, a kimenetelt (30 napos túlélés), az ápolási napok számát és a szövődményeket vizsgáltuk. Eredmények: 77 beteget kezeltünk haemothorax miatt, 57 férfit, 20 nőt. Betegeink átlagéletkora 53,4 (23–90, SD: 14,9) év volt. Műtétet 31 esetben végeztünk, 10 alkalommal történt reoperáció. Kombinált műtéti mellkasfali stabilizáció során végzett haematomaevakuáció 7 esetben vált szükségessé. Ápolási napok száma: 14 (2–79). 30 napos túlélés: 95%. Megbeszélés: Az elsődleges terápiás módszer a mellüregi drenázs. Az invazív radiológia biztosította digitális szubtrakciós angiográfiával (DSA) ez a módszer válogatott esetekben kiválthatja a műtéti feltárást. A minimálinvazivitást preferáló műtéti repertoárban a videotorakoszkópos (VATS-) műtét válik dominánssá. Következtetés: Ha a beteg általános állapota, a vérzés mértéke engedi, és elérhető a DSA, akkor a vérzéscsillapításra a mellkasi drenázst követően ez alkalmas módszer. Mellkasi drenázzsal dacoló esetben a VATS-haematomaevakuáció javallt. Többszörös bordatörés következtében kialakult instabil mellkast kísérő vérmell esetén a mellkasfali stabilizáció és a kiürítés kombinálandó. Osztályunkon egyre nagyobb arányban végzünk VATS-ot a haemothorax kezelésében. A minimálinvazív ellátás az arra alkalmas betegekben biztonságos, és a végeredményt tekintve a nyitott thoracotomia előnyös alternatívája. Orv Hetil. 2022; 163(43): 1727–1732.

Open access

Panaszmentes várandósok artériás nyomásértéke a várandósság első és második trimeszterében

Mean arterial blood pressure values of complaint-free pregnant women in the first and second trimesters

Orvosi Hetilap
Authors:
Dominika Csoma
,
Ábel Tamás Altorjay
,
Gábor Németh
,
Tibor Nyári
, and
Andrea Surányi

Bevezetés: Várandósság során a keringési rendszer is segíti a magzat fejlődését. Az artériás középnyomás és a centrális systolés vérnyomás normálértéke a várandósság elején lecsökken, majd a terminus végére megközelíti a várandósság előtti értéket. Célkitűzés: Tanulmányunk célja az első és a második trimeszterben a magyar várandós nők körében a különböző keringési paraméterek normálértékeinek referencia-adatbázisát létrehozni. Módszer: A Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának járóbeteg-ambulanciáján megjelent várandósok közül 185 egészséges, várandós nőt választottunk ki 2020 májusától augusztus végéig. Keringési és terhességi ultrahangvizsgálatok történtek. Validált TensioMed Arteriograph 2020 műszerrel mértük a következő paramétereket: artériás középnyomás, centrális systolés nyomás, a pulzushullám terjedési sebessége és a boka-kar index a 12–21. hétig. Az ultrahangvizsgálatok Voluson 730 készülékkel történtek. Eredmények: Eredményeink alapján látható, hogy az artériás középnyomás és a centrális systolés vérnyomás értékei csökkentek a 12. héttől a 15. hétig, és utána kezdtek el nőni a 21. hétig. A pulzushullám terjedési sebessége és a boka-kar index esetében viszont nem volt szignifikáns különbség a gestatiós hetekre vonatkoztatva. Megbeszélés: A 15. gestatiós héten történő változás a keringési redisztribúciónak és szövettani változásnak a következménye, amikor a chorion–placenta átalakulás végbemegy. Így magas áramlású és alacsony ellenállású véráramlás jön létre. Összehasonlítva a nem várandós állapotú nőknél mért referenciaértékekkel, azt mondhatjuk, hogy a normáltartományon belül, de szignifikáns mértékben változnak az értékek. Következtetés: A jövőben szeretnénk kiterjeszteni vizsgálatainkat a harmadik trimeszterre is, valamint nemcsak egészséges várandósokat, hanem magas vérnyomás kialakulására rizikós várandósokat is bevonni a vizsgálatba. Ezáltal kívánunk létrehozni egy validált magyar adatbázist, amely a terhességi magas vérnyomás kiszűrésében hasznos segédletté válhatna a hazai várandósgondozási gyakorlatban. Orv Hetil. 2022; 163(43): 1721–1726.

Open access