Browse

You are looking at 81 - 90 of 13,434 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Restricted access

Akut acromioclavicularis ízületi ficamok műtéti kezelése anatómiai rekonstrukcióval

Operative treatment of acute acromioclavicular joint dislocation with anatomic reconstruction

Orvosi Hetilap
Authors:
Csaba Biró
,
Ákos Lukács
,
Tibor Balasa
, and
Zoltán Sándor

Bevezetés: Az acromioclavicularis ízület operatívan kezelendő ficamainak megoldására osztályunkon korábban alkalmazott technikák eredményeinek vizsgálata módszerváltásra késztette a szerzőket. Célkitűzés: Egy olyan módszert kerestek, mely stabilan úgy rögzíti a sérült acromioclavicularis ízületet, hogy annak fiziológiás mozgásai is megmaradjanak. Módszer: Ezen a területen napjainkban is útkeresés folyik, melynek kapcsán a rigid rögzítést adó technikák helyett a kulcscsont fiziológiás mozgásait meghagyó dinamikus rögzítések kerültek előtérbe. Az alkalmazható modern technikák közül a szerzők a MINAR- (Minimally INvasive Acromioclavicular Joint Reconstruction) technikát választották és vezették be osztályuk gyakorlatába. A módszer előnye, hogy jó stabilitást ad, gyors rehabilitációt tesz lehetővé, minimalizáltan invazív eljárás mindamellett, hogy könnyen elsajátítható, biztonságosan elvégezhető műtét. Fontos tényező, hogy a stabilitás mellett biomechanikai szempontból is előnyös, mivel lehetővé teszi, meghagyja a kulcscsont fiziológiás mozgásait. A technikát 2012-ben kezdték alkalmazni a szerzők. Magyarországon a legtöbb ilyen műtétet ők végezték kórházukban, ami által referenciahelynek tekinthetők országos viszonylatban. A szerzők bemutatják a műtéti technikát, az indikációkat, a kontraindikációkat és a műtétet követő rehabilitáció lépéseit. Eredmények: Eredményeiket a szerzők radiológiai vizsgálatokkal, illetve 7 éves időszak retrospektív utánvizsgálatával a Constant- és DASH-score-ok segítségével elemezték, melyek alátámasztották azt, hogy jó megoldást választottak. Megbeszélés: A nemzetközi irodalmi adatokkal egybehangzó eredményeket találtak. Elemezték azokat a szempontokat, amelyek még jobb eredményességre vezethetnek, valamint elemzik a módszer további vizsgálatának, más módszerrel való összehasonlíthatóságának lehetőségeit. Következtetések: A módszer az előnyei alapján elsődlegesen választandó jó megoldásnak tekinthető, mely korrelál az Európai Vállsebészeti Társaság (European Shoulder Associates) álláspontjával. Orv Hetil. 2022; 163(50): 1992–1999.

Open access

Magyar Afázia Szűrőteszt: új szűrőeljárás a poststroke aphasia gyors felismerésére

Hungarian Aphasia Screening Test: a new rapid screening tool for detecting aphasia in stroke patients

Orvosi Hetilap
Authors:
Lilla Zakariás
and
Ágnes Lukács

Bevezetés: Bár a szerzett neurogén nyelvi zavarok (aphasiák) szűrésére a nemzetközi gyakorlatban számos eljárás áll rendelkezésre, magyar nyelven mostanáig nem létezett pszichometriai mutatókkal rendelkező aphasia szűrőteszt. Célkitűzések: (1) A stroke következtében kialakuló aphasiák szűrésének, a szűrés szempontjainak és eszközeinek nemzetközi áttekintése. (2) Egy új, magyar nyelvű aphasia szűrőteszt bemutatása. Módszer: A Magyar Afázia Szűrőteszt öt rövid, beszédértést és beszédprodukciót vizsgáló feladatból áll. Öt–tíz perc alatt felvehető, pontozása egyszerű, és eszközigénye minimális, így sikeresen használható olyan klinikai helyzetekben is, amikor a vizsgálatra csak limitált idő áll rendelkezésre. A tanulmányban két vizsgálatot mutatunk be, melyek alapján értékeljük a teszt pszichometriai mutatóit és diagnosztikus pontosságát, valamint meghatározzuk a súlyossági övezetek (enyhe, közepes, súlyos aphasia) határértékeit a tesztben. A határértékek megállapítása 70 fős, poststroke aphasiás mintán (35 nő; átlagéletkor: 61,4 év; a ’postonset’ átlaga: 12,6 hónap) történt. Eredmények: A teszt diagnosztikus pontossága nagy, szenzitivitása 92,5%, specificitása 88,5%. A teszt strukturális és konvergens (MR = 0,68) validitása megfelelő, szubtesztjeinek belső konzisztenciája jó (Mα = 0,74). A teszt összpontszáma alapján az aphasiás és nem aphasiás stroke-betegek teljesítményét elválasztó érték (vágópont) 17. Megbeszélés: A teszt alkalmas az aphasiát mutató és nem mutató stroke-betegek elkülönítésére. Segítségével a páciens teljesítménye az enyhe (14–17 pont), a közepes (9–13 pont) vagy a súlyos (0–8 pont) aphasia övezetébe sorolható. Vizsgálataink eredményei a teszt megbízhatóságát és érvényességét támasztják alá. Következtetés: A teszt alkalmas a poststroke aphasia gyanújának és diagnózisának megállapítására, valamint az aphasia súlyosságának megítélésére. Az aphasia szűrésének és a teszt használatának klinikai jelentőségét az áttekintésben megfogalmazott szempontok tükrében részletesen tárgyaljuk. Orv Hetil. 2022; 163(50): 2000–2008.

Open access

Onkológiai prehabilitáció

Oncological prehabilitation

Orvosi Hetilap
Author:
Andrea Furka

A fejlett országokban jelenleg a daganatos betegség a második vezető halálok. A precíziós onkológiai kezelések jelentősen javították a morbiditási és mortalitási mutatókat, a betegek 60%-a meggyógyítható, vagy a betegség krónikussá tehető, így az életminőség megőrzése és optimalizálása ugyanolyan fontos, mint a sikeres kezelés. A rehabilitáció integrálása általánosan elfogadottá vált, azonban az onkológiai intervenciókat megelőző felkészítő kezelések is egyre nagyobb hangsúlyt kellene hogy kapjanak. Centrumunkban onkológiai kezeléseket megelőző, felkészítő, ún. prehabilitációs programot vezettünk be. A program népszerű a betegek körében, a pozitív visszacsatolás kihat a teamtagokra is. Célunk, hogy bemutassuk az onkológiai prehabilitáció struktúráját, az intervenciós lehetőségeket és várható előnyeit, valamint a jelenlegi ellátási formákba való bekapcsolódásának lehetőségeit. Az onkológiai prehabilitációval egy szemléletváltásnak és paradigmaváltásnak lehetünk tanúi. A sikeres onkológiai kezeléseket támogató kiegészítő szolgáltatások javítják az életminőséget, ami – szándék és igény esetén – a jelenlegi humánerőforrások mellett is megvalósítható lehetne az onkológiai centrumokban. Orv Hetil. 2022; 163(50): 1975–1981.

Open access

A perifériás vérben keringő szabad DNS molekuláris vizsgálata epeúti malignitásokban

Molecular analysis of cell-free DNA in peripheral blood in biliary tract malignancies

Orvosi Hetilap
Authors:
Szilvia Lilla Csoma
,
Judit Bedekovics
,
Gergő Veres
,
Anita Árokszállási
,
Csilla András
,
Gábor Méhes
, and
Attila Mokánszki

Bevezetés: A perifériás vérben szabadon keringő tumoreredetű DNS-ek lehetővé teszik cholangiocarcinomákban a molekuláris genetikai eltérések tanulmányozását, akár a kemoterápiára adott válasz hatékony követését is. Célkitűzés: A liquid (’folyékony’) biopszia alkalmazása kedvező megoldás, hiszen a szövetinél sokkal egyszerűbben kivitelezhető, és elkerülhető az ismételt invazív szövettani mintavétel. A liquidbiopszia-alapú szekvenálás hatékonysága a tumor progressziójával és ezáltal a nagyobb mennyiségű szabad DNS felszabadulásával növekszik. Módszer: A jelen vizsgálatban klinikailag releváns pontmutációkat mutattunk ki epeúti tumorok mind szövettani, mind liquid biopsziás mintáiból. Eredmények: Újgenerációs szekvenálás alkalmazásával 33 betegből származó, szövettani és liquid biopszia során nyert DNS-mintákat analizáltunk 67 génes szolidtumor-panelt felhasználva. Megbeszélés: Dolgozatunkban egy minimálisan invazív vizsgálati megközelítést mutatunk be a cholangiocarcinoma és az epehólyag-daganat molekuláris genetikai eltéréseinek azonosítására. Következtetés: A szabad DNS diagnosztikai alkalmazása a tumorok térbeli heterogenitását tükrözi, ezáltal egy új megközelítés a precíziós onkológiai kezelésekben. Orv Hetil. 2022; 163(50): 1982–1991.

Open access

A vallás és az emésztőrendszeri betegségek

Religion and gastrointestinal diseases

Orvosi Hetilap
Author:
László Csiba
Restricted access

Abstract

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is an important pathogen causing health care-infections in the world, especially in burns. The aim of this study was to assess the extent of dissemination of MRSA isolated from burn patients in Burn Intensive Care Unit in Tunisia and to evaluate the frequency of virulence and antibiotics resistance genes. Among the 72 S. aureus isolates analyzed in the study, 54% were MRSA. The majority of MRSA (94.8%) were multidrug resistant and they had a high resistance rates to kanamycin (94.8%), tobramycin (90%), tetracycline (94.8%) and ciprofloxacin and rifampicin (87%, each). The gene aac(6′)-Ie-aph(2″)-Ia conferring resistance to kanamycine and tobtamycin were detected in all isolates and the aph(3′)-Ia gene conferring resistance to gentamicin were detected in 2.8% of resistant isolates. Tetracycline resistance genes tet(M), tet(K) and tet(L) were detected in 100%, 10.8% and 2.8% of the isolates, respectively. The SCCmec type III and the agr type I were the most predominant (69.2% and 90%, respectively). The 27 SCCmecIII-agrI isolates were clustered into two PFGE types A and B. The two representative isolates of PFGE clusters A and B belonged to ST239-t037 and ST241-t037 respectively. As conclusion, our results showed a high prevalence of MRSA in trauma burn intensive care unit belonging to two multidrug resistant clones ST239/ST241-agrI-t037-SCCmecIII MRSA. We also demonstrated that MRSA was disseminated between burn patients.

Restricted access
Imaging
Authors:
Zakaria Saied
,
Jeridi Cyrine
,
Nabli Fatma
,
Myriam Medini
,
Belal Samir
, and
Samia Ben Sassi

Abstract

A 44-year-old female patient with a history of recurrent oral and genital ulcers presented with rapid gait disturbance, headaches, dysphonia, dysphagia, and diplopia evolving for 3 weeks. On examination, spastic tetraparesis, cerebellar ataxia, and nerves palsies were noted. Pseudofolliculitis of the lower limbs and active buccal ulcers were identified. Cerebral MRI demonstrated T2-Flair hyperintense capsulothalamic lesion with midbrain and latero-protuberantial extension. The international criteria for the diagnosis of definite Neuro-Behçet’s disease (NBD) were met in our patient. Evolution under cyclophosphamide and intravenous methylprednisolone was favorable. The radiological findings in NBD are broad and challenging. Clinicians should be particularly suspicious of NBD in brain MRI with extensive lesions, involving the brainstem.

Open access

Abstract

Purpose

The interaction of orexinergic neurons with the opioidergic system and their effects on morphine analgesia and tolerance have not been fully elucidated. The purpose of the study was to evaluate the effects of the orexin-1 and orexin-2 receptor (OX1R and OX2R) agonist and antagonist on morphine analgesia and tolerance in rats.

Material and methods

A total of 90 Wistar albino male rats weighing 180–220 g were used in the experiments. To induce morphine tolerance, rats were injected with a single dose of morphine (50 mg kg−1, s.c.) for 3 days. Morphine tolerance was assessed on day 4 in randomly selected rats by analgesia tests. In order to evaluate morphine tolerance situation, orexin-A, SB-334867, orexin-B and TCS OX2 29 were administered together with morphine for 3 days. The analgesic effects of orexin-A (10 μg kg−1), OXR1 antagonist SB-334867 (10 mg kg−1), OXR2 agonist orexin-B (15 μg kg−1), OXR2 antagonist TCS OX2 29 (0.5 mg kg−1) and morphine (5 mg kg−1) were measured at 15 or 30-min intervals by tail-flick and hot-plate antinociceptive tests.

Results

The results suggested that the combination of orexin-1 receptor antagonist SB-334867 and orexin-B with morphine significantly increased the analgesic effect compared to morphine-tolerant rats. In addition, administration of orexin-A and -B alone showed significant analgesic effects compared to the saline group. However, co-administration of orexin-A and -B with morphine did not increase the analgesic efficacy of morphine.

Conclusions

The results of this study demonstrated that co-administration of SB-334867 and orexin-B with morphine attenuated morphine tolerance. Further studies are needed to elucidate the details of the interaction between orexin receptors and the opioidergic system.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Bastien Perrot
,
Jean-Benoit Hardouin
,
Elsa Thiabaud
,
Anaïs Saillard
,
Marie Grall-Bronnec
, and
Gaëlle Challet-Bouju
Open access