Browse

You are looking at 81 - 90 of 13,624 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Background and aims

Although numerous cultures have used psychoactive substances for spiritual, or entheogenic, purposes, little is known about contemporary entheogenic spirituality, particularly outside of the few traditions that retain sacramental drug use practices.

Method

To better conceptualize contemporary patterns of entheogenic drug use, an international, online study of entheogenic drug users was conducted (n = 684). Hierarchical regression analysis was used to explore entheogenic drug use in relation to measures of spiritual seeking (importance of spirituality in life, mediation practice, openness to experience), self-transcendent experiences (awe-proneness, mystical experiences), psychological well-being (psychological distress, subjective and eudaimonic well-being), and psychospiritual development (quiet ego, self-transcendence/wisdom, and spiritual development). ANOVA was used to compare entheogenic drug users with non-entheogenic drug users and non-drug users to assess differences across these psychospiritual variables.

Results

Of the 12 drug categories assessed, the classic psychedelics were most commonly used as entheogens. Entheogenic classic psychedelic use was associated with all of the assessed psychospiritual variables; entheogenic classic psychedelic users showed higher levels of spiritual seeking, self-transcendence, psychological well-being, and psychospiritual development compared to non-entheogenic classic psychedelic users and non-users.

Conclusion

Entheogenic spirituality may be conceptualized as a practice of spiritual seeking or implicit mysticism–the quest for self-transcendence and personal growth.

Open access

Az Orvosi Hetilap szerepe a vérátömlesztés kezdeteinél a történelmi Magyarország területén (1860–1876)

The role of Hungarian Weekly Medical Journal at the beginning of transfusion in historical Hungary (1860–1876)

Orvosi Hetilap
Author:
László Kiss
Restricted access

Dr. Arnold Csaba (1936–2022)

Csaba Arnold Dr. (1936–2022)

Orvosi Hetilap
Author:
Péter Schmidt
Restricted access

Klinikai neuropszichológiai tesztek magyarországi normatív adatai I.

Végrehajtó funkciókat és nonverbális fluenciát mérő neurokognitív vizsgálóeljárások

Normative data on clinical neuropsychological tests in Hungary I.

Neurocognitive testing procedures measuring executive functions and non-verbal fluency
Orvosi Hetilap
Authors:
Balázs Fábián
,
Flóra Kenyhercz
,
Antal Bugán
, and
Mónika Andrejkovics

Bevezetés: A végrehajtó funkciók közé azon kognitív folyamatok tartoznak, amelyek képessé teszik a személyt a mindennapjai során a célirányos viselkedés fenntartására, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, valamint feladathelyzetekben kontrollálják és koordinálják a viselkedést. A végrehajtó funkciók felmérésére számos diagnosztikai eszközt alkalmaznak már széles körben, de ezek kiértékelését megnehezítette a magyar normatív adatok hiánya. Célkitűzés: A jelen tanulmány célja a magyar normatív adatok feltérképezése és a nem, az életkor és az iskolázottság hatásának megállapítása volt három gyakran használt, a végrehajtó funkciókat mérő teszt bevonásával. Módszer: Korra, nemre és iskolázottságra reprezentatív hazai mintán (316 fő: 175 nő, 141 férfi) felvételre került a Viktória Stroop Teszt, az Öt-Pont Teszt és a Trail Making Teszt. Eredmények: A teszteken nyújtott teljesítmény az idősebbek körében gyengébb volt, míg a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők magasabb pontszámokat értek el. Nem találtunk szignifikáns összefüggést a nem és a teszteken nyújtott teljesítmény között. A tesztek között szignifikáns korrelációt figyeltünk meg. Következtetés: A vizsgálatban használt tesztek értékesek lehetnek a klinikai gyakorlat és kutatás számára. Az általunk bemutatott normatív adatbázis értékes összehasonlítási alapot képez a végrehajtó funkciók és a kognitív funkciók romlásának vizsgálatában. Orv Hetil. 2023; 164(15): 577–585.

Open access

A magyar nemzetiségű orvosok képzésének lehetőségei az első Csehszlovák Köztársaságban (1918–1938)

Educational opportunities for doctors of Hungarian nationality in the first Czechoslovak Republic (1918–1938)

Orvosi Hetilap
Authors:
Andrej Tóth
,
Jakub Drábek
,
Valérie Tóthová
,
Lukáš Novotný
,
Martin Červený
,
Jan Hladík
, and
József Betlehem
Restricted access

Myocardialis izomhíd: a tüneteket befolyásoló morfológiai faktorok vizsgálata

Myocardial bridge: morphological factors which influence symptoms

Orvosi Hetilap
Authors:
György Bárczi
,
Béla Merkely
,
Attila Oláh
,
Sára Papp
,
Ali Alex Sayour
,
István Szigyártó
,
András Zóka
, and
Dávid Becker

Bevezetés: A myocardialis izomhíd a koszorúereken gyakran kimutatott, jóindulatúnak tartott, veleszületett eltérés. Egyedülálló abban a tekintetben, hogy dinamikus kompressziót okoz az adott érszakaszon. Célkitűzés: A közleményben arra kerestük a választ, hogy melyek és hogyan vizsgálhatók azok a morfológiai és funkcionális jellemzők, amelyek meghatározzák a myocardialis izomhíd tünetképző voltát. Módszer: A rendelkezésre álló invazív és nem invazív vizsgálómódszerekkel a morfológiai és a funkcionalitási összefüggések ismertetésével bemutatjuk saját retrospektív kutatásunkat, amikor angina pectoris miatt végzett koronarográfia során a bal elülső leszálló coronarián kimutatott myocardialis izomhíd morfológiai jellemzőit vizsgáltuk. Összehasonlítottuk a betegek életkilátásait azoknál a betegeknél, akiknél csak myocardialis izomhíd fordult elő, azokkal, akiknél szignifikáns arteriosclerosis is jelen volt. Eredmények: Az intravascularis ultrahangvizsgálat alkalmas az eltérés vizualizálására, a kompresszió mértékének megítélésére. Már funkcionális megítélést is lehetővé tesz az intracoronariás Doppler- és a frakcionális ’flow’ rezerv vizsgálat. A nem invazív funkcionális vizsgálatok közül a leggyakrabban a terheléses echokardiográfia használatos. Saját eredményeink szerint, ahol koronarográfiával izolált myocardialis izomhidat találtunk, ott a csoport morfológiai jegyei súlyosabb jellemzőket mutattak, a myocardialis izomhíd rövidülése nagyobb volt. A hosszú távú, 10 éves utánkövetés során a mortalitás kicsi volt, és eredményeink azt mutatták, hogy a mért morfológiai paraméterek egyike sem befolyásolja a mortalitást. Következtetés: Alapvető ellentmondás az állapot gyakori előfordulása a jó prognózisa, illetve a nagyszámú esetleírás között, ahol súlyos szövődményeket mutatnak be. Ma már rendelkezésre állnak azok a nem invazív és invazív vizsgálómódszerek, amelyek segítségével egy jól tervezett prospektív tanulmány választ adhat a myocardialis izomhíd morfológiai jellemzőinek funkcionális jelentőségére. Orv Hetil. 2023; 164(15): 563–570.

Open access

A respirációs distressz szindróma kezelésének trendjei a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába szállított igen éretlen koraszülöttekben

Trends in the management of respiratory distress syndrome in very preterm infants transferred to the Clinical Center of the University of Debrecen

Orvosi Hetilap
Authors:
András Balajthy
,
Panna Eszter Kovács
,
Mariann Márki
,
Magdolna Riszter
,
Andrea Nagy
, and
Gergely Balázs

Bevezetés: Fenyegető koraszülés esetén in utero transzport javasolt, ez azonban nem mindig lehetséges. A postnatalis transzport alatti ellátás jelentősen befolyásolja a szállított betegek kimenetelét. Célkitűzés: Tanulmányunk célja volt a betegek jellemzőinek, ellátásuk és a neonatalis kimenetel trendjeinek vizsgálata a 2008 és 2021 között postnatalis szállítást igénylő koraszülöttekben. Módszer: Retrospektív vizsgálatot végeztünk az írott és az elektronikus betegdokumentáció áttekintésével. A vizsgált trendeket „joinpoint” regressziós analízissel értékeltük, illetve éves százalékos változással (APC) jellemeztük. Eredmények: A vizsgálatba 177 koraszülöttet választottunk be. A szállítások száma nem szignifikáns növekvő trendet mutatott (APC = 6,8%, p = 0,087). A 60 percnél hosszabb helyszíni ellátások aránya szignifikánsan emelkedett (APC = 7,4%, p = 0,016). 2008 és 2010 között a gépi lélegeztetés alkalmazása a szállítások során emelkedett (APC = 36,4%, p = 0,578), majd a vizsgálati időszak hátralévő részében csökkenő tendenciát mutatott (APC = –7,2%, p = 0,068). A 40% feletti oxigénkoncentráció használata szignifikánsan csökkent (APC = –9,5%, p = 0,043). A 150 mg/kg-nál kisebb surfactantdózisok aránya szintén csökkenő tendenciát mutatott (APC = –7,65%, p = 0,162), míg a 180 mg/kg felettiek száma szignifikánsan emelkedett (APC = 8,5%, p = 0,031). Az újszülöttek hosszú távú kimeneti mutatói egyaránt javuló tendenciát mutattak. Megbeszélés: Vizsgálatunk során az ellátás noninvazivitás felé mutató trendjei mellett a szállított koraszülöttek javuló kimenetelét észleltük. Következtetés: Vizsgálatunk felgyorsíthatja a szállítás alatti ellátás folyamatban lévő szemléletváltását, elősegítheti a vonatkozó protokollok, illetve eljárásrendek fejlesztését, melyek együttesen javíthatják a tercier centrumon kívül született koraszülöttek életkilátásait. Orv Hetil. 2023; 164(15): 571–576.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Damian van der Neut
,
Margot Peeters
,
Meyran Boniel-Nissim
,
Helena Jeriček Klanšček
,
Leila Oja
, and
Regina van den Eijnden

Abstract

Background and aims. The popularity of playing games among adolescents has increased during the last decades, possibly affecting the prevalence of problematic gaming behavior. The current study aimed to compare country-level prevalence rates of adolescents' problematic gaming behavior in five countries and identify cross-cultural similarities and differences in the relationship between problematic gaming and well-being (life satisfaction, psychological complaints, and peer support). Methods. Cross-national data from the Health Behavior in School-aged Children (HBSC) study were used. The sample comprised 14,398 gamers (61% boys) aged 11 to 16 (average age between 13.31 and 13.85) from Azerbaijan, England, Serbia, Slovenia, and the Netherlands. Results. The findings showed that the prevalence of problematic gaming differs between countries. The highest prevalence of problematic gaming was seen in Azerbaijan (16.1%) and the lowest in the Netherlands (4.3%). In contrast, Azerbaijan reported the lowest gaming intensity, whereas the Netherlands and England showed the highest gaming intensity. Additional analyses revealed that problematic gaming was associated with lower life satisfaction, more psychological complaints, and lower peer support in all countries, although the strength of these associations varied between countries. Discussion and conclusions. The current study's results are consistent with the assumption that problematic gaming negatively affects adolescents' social and mental well-being. These findings are further discussed in light of the normalization theory which suggests that cultural gaming norms (i.e., the percentage of gamers per country) would influence the strength of the relationship between problematic gaming and adolescents' well-being. The present findings highlight the need for adequate prevention strategies aiming at problematic gaming among youngsters.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Münevver Sadunoğlu Güler
,
Gökhan Aygün
,
Seher Akkuş
,
Ahmet Mert Kuşkucu
,
Ömer Küçükbasmacİ
, and
Nevrİye Gönüllü

Abstract

We aimed to investigate the prevalence of carbapenemases in Enterobacterales strains isolated from urine specimens between July 2019 and July 2020.

CIM and modified CIM tests were applied as well as detection of bla OXA-48, bla NDM, bla VIM, bla KPC and bla IMP genes was performed by multiplex PCR.

One hundred fifty of 3,242 Enterobacterales strains were found to be carbapenem resistant and 46 were included in the study. Forty five (98%) of the 46 strains included in the study were Klebsiella spp. and one (2%) of them was Escherichia coli. Susceptibility to ceftazidime-avibactam, amikacin and gentamicin was 97%, 11% and 9%, respectively. Forty three (94%) isolates were found positive at 2 and 4 h with CIM test. Forty four (97%) strains were found positive at 4 h and 43 (94%) strains were found positive at 2 h with modified CIM test.

While bla OXA-48, bla NDM and bla OXA-48 with bla NDM association were found in Klebsiella spp. isolates in 55%, 27% and 11%, respectively, bla VIM, bla KPC, bla IMP were not found. Only bla OXA-48 and bla NDM-1 were detected in the E. coli strain.

None of the investigated genes were detected in three Klebsiella strains but with whole genome analysis the combination of bla OXA-534, bla CMY-99 and bla KPC-3 was found in the first strain, bla OXA-370 in the second strain and no resistance gene was found in the third strain.

Ceftazidime-avibactam was found to be active against 97% of strains, and the most common resistance genes were bla OXA-48 and bla NDM-1. Previously undetected resistance genes have been identified in our country.

Restricted access

Abstract

Primary giant cell tumor of soft tissue (GCT-ST) is a low-grade malignant tumor and uncommon cancer originating from soft tissue. Primary hepatic GCT is an extremely rare finding. Only a handful of cases have been reported in the literature. Although GCT-ST has a relatively low malignant potential tumor in the view of histology, some patients who suffered from this tumor have poor prognosis after surgery because of the aggressiveness. Thus, the early diagnosis is important, and a preoperative imaging can supply the evidence of differential diagnosis to evaluate tumor malignancy. In this study, we systematically present a rare case of 56-year-old women with chills, fever, jaundice and anorexia for 3 days. CT showed a huge and multinodular confluent lesion in the left lobe of the liver, and it had a calcification component. This tumor is characterized by fibrous components and calcification, which showed iso-intense with peripheral hypo-intense on T1WI, and mainly inhomogeneous hypo-intense on fat-suppressed T2WI. Moreover, it was mainly hypointense and peripheral linear hyperintense on DWI images with a b-value of 800 (b800) and iso-hyperintense on ADC.

Open access