Browse

You are looking at 1 - 10 of 714 items for :

  • Earth and Environmental Sciences x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

„Két lábbal a földön, avagy miként próbál a talajtan válaszokat adni a globális kihívásokra”

Beszámoló a HUN-REN ATK Talajtani Intézetének Magyar Tudomány Ünnepe előadónapjáról

Agrokémia és Talajtan
Author:
Kitti Balog
Restricted access

A talaj katabolikus aktivitás mintázatának elemzése mikrorespirációs (MicroResp) módszerrel

Analysis of soil catabolic activity patterns by micro-respiration (MicroResp)

Agrokémia és Talajtan
Authors:
Tibor Szili-Kovács
,
Márton Mucsi
,
Anna Füzy
,
Tünde Takács
, and
Andrea K. Borsodi

Functional diversity of the soil microbial community participates in most of the soil ecosystem services, often they have an essential role. From the many theoretical and experimental approaches, the catabolic activity pattern based on MicroResp™ technique is shown here. The method is the extension of the old-fashioned substrate induced respiration method to the microplate based multi-substrate induced respiration detection, allowing in situ community level physiological pattern of the soil microbial community. As the substrate utilization of the individual microbes may differ, the substrate utilization pattern of the sample depends on the actual composition and abundance of the soil microbial community. Substrates used in this method can be variable, mainly simple sugars, amino acids, amines or carboxylic acids are applied. The microrespiration method is fast, sensitive and reliable, therefore it is recommended to use in planned experiments and in soil monitoring programs as well.

Open access

Talajnedvesség-tartalom mérése földradarral (GPR) és mezőgazdasági alkalmazhatóságának lehetőségei

Soil water content measurements with ground penetrating radar (GPR) and its application possibilities in the agriculture

Agrokémia és Talajtan
Authors:
András Herceg
and
Csaba Tóth

Measurement of soil water content is complicated due to the soil heterogeneity and environmental variability. No single efficient method has been developed to map the different soil moisture zones at great depth at the field scale without disturbing the soil structure and paths of the waterflow.

Partially or completely non-destructive measurement of soil moisture is provided by ground-penetrating radar (GPR), which offers high resolution and significant penetration depth for medium-scale soil moisture measurements, bridging the methodological gap between small-scale point-based and large-scale remote sensing techniques. In addition, this technique can be used with better time efficiency compared to other destructive or non-destructive procedures.

GPR has been used for soil water content estimation including measuring soil water content profile, identifying specific soil water depths or soil water variation under irrigation conditions.

Despite the high potential of GPR for hydrological investigations, it is important to realize that no single geophysical method is able to perform optimally under all conditions. For example, GPR is mostly restricted to areas with relatively low electrical conductivity (low attenuation of the electromagnetic wave). In addition, some of the GPR interpretation methods require the presence of well identifiable and continuous GPR reflections, which requires sufficient and spatially continuous subsurface contrast in dielectric permittivity.

Soil moisture (considering its flow) is a key variable in the fields of agriculture. It is the essential requirement for plants to grow. Consequently, soil moisture is important for irrigation management particularly in semiarid and arid regions.

In this paper, the literature of the principles of GPR measurements and utilization possibilities is summarized with the emphasis on the agricultural sector. GPR can be a beneficial measuring device that can help in mapping soil moisture distribution, taking into account infiltration, but also water loss caused by evaporation and plant water absorption. Consequently, it can be used in agriculture, due to its precision at high central frequency values, even (fine)root characteristics of the plants, essentially the xylem-water relationship can also be determined (xylem transports water and water-soluble minerals and supply water used during photosynthesis). In addition, GPR can provide valuable information regarding natural stratification and soil compaction. The data interpretation of GPR measurements, in addition to soil compaction causing a decrease in the moisture of soils (as three-phase systems), can in principle be extended to other aspects of agrotechnology, such as soil contamination studying. However, it has not been sufficiently explored, as no recent literature can be found on this subject.

Soil radar can be a useful part of “Smart farming”, which can help in the selection of soil moisture measuring sensors placed in the soil as part of it. Especially when associated with the recently released new simultaneous multi-offset and multi-channel (SiMoc) GPR system, which enables fast soil profile mapping with seven receivers, but at the speed of a traditional single-channel GPR.

If complete non-destruction is the goal, air-coupled GPRs mounted on a drone can provide an opportunity. It should be noted, however, that due to the significant signal attenuation (wave scattering) occurring at the soil-air interface, only a small penetration depth can be achieved.

Open access

Az azbesztszálak kimutatására szolgáló vizsgálatok középpontjában a levegőszennyezettségi értékek álltak, de a 21. században felmerült az igény a problémakör kiterjesztésére. Az elmúlt években megjelent nemzetközi tudományos szakirodalmak megcáfolták az évtizedeken át fennálló feltételezést, miszerint az azbeszt csupán a levegőterheltség révén vált ki kockázatot. Vízminőségi és talajminőségi kutatások által teret nyert az azbesztszálak, különösen a krizotilszálak alternatív transzportútjainak vizsgálatát célzó kutatásterület. Annak ellenére, hogy mind a települési, mind pedig a mezőgazdasági vízgazdálkodás potenciálisan érintett a krizotil-azbeszt jelenléte kapcsán, nincs nemzetközi szinten egységes és elfogadott módszer vagy küszöbérték az egyes vízforrások biztonságára vonatkozóan. A kutatások nyilvánvaló korlátja, hogy csekély mennyiségű és minőségű tudás érhető el. Az azbesztszálak megjelenése az egyes vízbázisokban jelentősen megváltoztatja mind a mezőgazdasági, mind a települési vízgazdálkodás környezeti hatásoknak való kitettségéről alkotott eddigi ismereteinket. Az öntözővizzel és a gyűjtött csapadékkal kijuttatott azbesztszálak hatásainak palettája mára túlhaladta a humán- és állategészségügyi hatásokat, immár figyelmet kell fordítani a vegetációs hatásokra is. Annak érdekében, hogy nagyobb betekintést nyerjünk az azbeszttoxicitás növényekre gyakorolt hatásaiba, sokkal több tudományos eredményre van szükség.

Jelen összefoglaló tanulmányban bemutatjuk az azbeszt, különös tekintettel a krizotil azbeszt legfontosabb tulajdonságait, humán-, állat- és növényegészségügyi kockázatait. Rávilágítunk arra, hogy ismereteink rendkívül hiányosak, valamint felhívjuk a figyelmet a települési és mezőgazdasági vízgazdálkodás érintettségének egyes faktoraira, közvetlen és közvetett kockázati tényezőire, valamint arra, hogy ezek miként hatnak az élőlényekre, kiemelt tekintettel a növényekre.

Open access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Andrea Balláné Kovács
and
János Kátai
Restricted access

Rambutan (Nephelium lappaceum) production is growing worldwide so the treatment and utilization of Rambutan by-products has become a concern of manufacturers. The objective of this study was to evaluate the potential application of rhizobacteria to decompose Rambutan peel for organic fertilizer production. After the rhizospheric soil samples were selectively proliferated and preadded on agar medium containing only Rambutan peel, the rhizobacterial colony isolates were screened based on their ability to grow on this agar medium and then to degrade cellulose in Rambutan peel. The LD7.3 isolate from the Rambutan rhizosphere showed the highest efficiency in degrading Rambutan peel with 5.6% degraded cellulose content and was identified by the MALDI-TOF technique as belonging to Klebsiella. Klebsiella sp. LD7.3 grew well and maintained the same degrading activity after three times of subculturing in liquid medium. Notably, the supplementation of grinded Rambutan fruit peel to the liquid medium had a positive effect on the growth and the degrading activity of Klebsiella sp. LD7.3. This was the primary report on the application of rhizobacteria to degrade Rambutan peel and the results showed that this was a potential approach to reuse this waste source.

Restricted access