Browse

You are looking at 91 - 100 of 81,776 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

The Russian Federation launched an armed invasion of Ukraine on 24 February 2022, resulting in an international armed conflict of a level unprecedented since the Second World War. This article attempts to clarify the main international legal issues concerning the use of force and the support to of the belligerent parties. In the first part, it evaluates the Russian claims that the use of force is in accordance with the rules of international law, i.e. whether self-defence, the protection of nationals or humanitarian intervention could justify the intervention. In the second part, it investigates whether supporting one of the belligerent parties, especially Ukraine, could amount to a violation of the rules of neutrality or even constitute participation in the Russia–Ukraine conflict.

Open access

Abstract

Introduction

Obesity is the most threatening non-infectious disease of our time, the basis of many chronic diseases, increasing the mortality rate. The Roma ethnic minority is particularly affected.

Materials and methods

Cross-sectional–questionnaire and physical–survey in rural settlements of Hungary, Romania, Slovakia, where Roma live with the non-Roma, Hungarian-speaking population (N = 1893).

Results

The average BMI of the Hungarian (P < 0.001) and Romanian (P = 0.018) samples was significantly higher than that of the Slovak sample. In the case of Roma and non-Roma subjects, we found a significant difference in Hungary (P = 0.006) based on body composition, as well as in the case of visceral fat (P < 0.001). The extremely obese (<40 BMI) are mostly low educated in Romania and Hungary (P < 0.001), while those in normal weight have a tertiary education in Slovakia (P = 0.027). Hungarian Roma and non-Roma participants show significant differences in the physical activity dimension of the SF-36 questionnaire (P < 0.001), as well as in Romania (P < 0.001) and Slovakia (P = 0.002).

Conclusions

In summary, it can be stated that rural Roma subjects in Hungary are in the worst situation in terms of obesity in the three countries studied. In our study, the results in Slovakia clearly suggest a healthier lifestyle.

Open access
Pollack Periodica
Authors:
Orest Voznyak
,
Nadiia Spodyniuk
,
Oleksandr Dovbush
,
Olena Savchenko
,
Iryna Sukholova
,
Mariana Kasynets
, and
Iryna Kirakevych

Abstract

The article is devoted to research of properties of the round convective air jet. The aim of this work is to establish universal graphical dependencies and empirical formulas for describing velocity and temperature fields over the entire range of development of round convective exhaust ventilation jet; development of an algorithm for solving the transcendent problem of determining the surface temperature of a heat source; introduction of velocity and temperature attenuation coefficients for round convective jet; visualization of its characteristics in the form of a 3D image; achieving reduction of metal consumption of the local exhaust ventilation system due to the overall optimization of the velocity and temperature fields of the round convective air jet.

Restricted access

Ágy melletti ultrahangvizsgálat az alapellátásban.

Irodalmi áttekintés

Bedside ultrasound in adult primary care.

Literature review
Orvosi Hetilap
Authors:
Gábor Xantus
,
Patrícia Peczelák
,
Krisztina Hegyi
, and
Péter Kanizsai

Mobil ultrahangvizsgálati lehetőség nélkül nehezen képzelhető el ma már modern kórházi osztály, az ágy melletti szonográfia („point-of-care ultrasonography”, POCUS) a 21. század technikája, amely például a sürgősségi ellátásban (például az úgynevezett „primary survey” során) esetenként akár kiválthatja a fonendoszkópot is. A sürgősségi orvoslásban – mely az alapellátáshoz legközelebb álló kórházi diszciplína – az ágy melletti ultrahangvizsgálat a napi rutinellátás része, használata magas szintű tapasztalaton alapul. Tekintettel arra, hogy a sürgősségi ambuláns populáció egyre közelebb kerül az alapellátás beteganyagához, elképzelhető, hogy a jelenlegi POCUS-evidenciák nagy valószínűséggel jól alkalmazhatók/vonatkoztathatók a felnőtt háziorvosi ellátásra is. A sürgősségi tapasztalatok alapján feltételezhető ugyanis, hogy az ágy melletti ultrahangvizsgálat a háziorvosi gyakorlatban is segíthet egyes, potenciálisan életet veszélyeztető kórképek diagnózisának felállításában, csökkentheti a definitív ellátásig eltelt időt, növelheti egyes beavatkozások sikerét, javíthatja a betegek ellátási élményét, valamint nem elhanyagolható módon hozzájárulhat az ellátószemélyzet kiégésének mérsékléséhez. A jelen áttekintés összefoglalja a külföldi alapellátásbeli tapasztalatokat, és igyekszik hazai perspektívába helyezni azokat. Orv Hetil. 2022; 163(52): 2067–2071.

Open access

A csecsemőmirigy T-sejtjeinek összetételében létrejövő változások a COVID–19-pandémia alatt

Changes of the T cell composition in the thymus during the COVID–19 pandemic

Orvosi Hetilap
Authors:
Judit Lantos
,
József Furák
,
Noémi Zombori-Tóth
,
Tamás Zombori
,
Katalin Bihari
,
Endre Varga
, and
Petra Hartmann

Bevezetés: A COVID–19-fertőzés vagy a védőoltás hatását vizsgáltuk a csecsemőmirigyben zajló T-sejtek differenciálódására, illetve hogy a T-sejtek számának a fertőzöttek vérében észlelhető csökkenése a thymusban is észlelhető-e. Módszer: Összesen 55, thymectomián átesett beteg adatainak feldolgozása során három csoportot alakítottunk ki: 1) a pre-COVID–19 (PC)-csoportban szerepel 22 beteg, 12 nő és 10 férfi, akiknél 2008 és 2013 között történt thymectomia; a 2) no-COVID–19 (NC)-csoportban (védőoltást nem kapott, fertőzésen át nem esett) 20 betegnél (11 nő és 9 férfi) 2020–2021-ben, a 3) COVID–19-védőoltást kapott vagy -infekción átesett (VIC-) csoportban 13 betegnél (4 nő és 9 férfi) szintén 2020–2021-ben történt thymectomia. A patológiai mintákon CD4, CD8, CD25 és FOXP3 immunhisztokémiai vizsgálatok történtek a ’helper’, a citotoxikus és a regulációs T-sejtek igazolására. Eredmények: A VIC-csoportban a CD4-sejtek előfordulása szignifikánsan alacsonyabb volt a PC- és az NC-csoporthoz képest. A FOXP3 a VIC- és az NC-csoportban szignifikánsan kisebb előfordulást mutatott a PC-csoporthoz képest. A CD8, CD25 esetében szignifikáns különbséget a vizsgált csoportok között nem találtunk. Megbeszélés: A COVID–19-fertőzés vagy a védőoltás hatással van a thymus T-sejtes összetételére. A VIC-csoportban észlelt CD4-expresszió-csökkenés igazolja a T-sejtek számának a thymusban is bekövetkező csökkenését. A COVID–19-éra alatt az NC-csoportban a PC-csoporthoz képest észlelt alacsony FOXP3-szint a tünetmentes COVID–19-fertőzés nagy arányára utalhat, és az immuntolerancia romlását jelzi. Következtetés: Az általunk hozzáférhető irodalomban először igazoltuk, hogy a COVID–19-fertőzés hatására a csecsemőmirigyben csökken a ’helper’ T-sejtek előfordulása, és tünetmentes betegeknél is csökken az immunvédekezés. Orv Hetil. 2022; 163(52): 2062–2066.

Open access

Dr. Csaba Béla (1931–2022)

Dr. Béla Csaba (1931–2022)

Orvosi Hetilap
Author:
Sándor Sipka
Restricted access

Egy myomás erythrocytosis esetről és a méh eredetű erythropoetin fiziopatológiájáról

The pathogenic role of uterine erythropoietin in a case of myomatous erythrocytosis syndrome

Orvosi Hetilap
Authors:
Sándor Fekete
,
Áron Somorácz
,
Katalin Radnai
,
Beáta Vilimi
, and
Edit Babarczi

A szerzők egy 50 éves myomás nőbeteget erythrocytosisa miatt vizsgáltak. A két lelet kapcsolatát, a myomás erythrocytosis gyanúját a vártnál magasabb erythropoetinszint erősítette, majd a supravaginalis hysterectomia a diagnózist igazolta. A műtét után a beteg vérképe normalizálódott, és szérum-erythropoetinszintje jelentősen csökkent. Az eset kapcsán a szerzők az uterusban termelődő erythropoetin fiziológiájáról, a szérum-erythropoetinszintek értékeléséről és differenciáldiagnosztikai hasznáról írnak. Orv Hetil. 2022; 163(52): 2088–2092

Restricted access

A kismedencei szervek süllyedésének és a női terheléses vizeletvesztésnek a konzervatív és sebészi kezelése Magyarországon.

Felmérés az egészségügyi szolgáltatók körében

Conservative and surgical treatments performed for symptomatic pelvic organ prolapse and stress urinary incontinence in Hungary.

A survey among the health care providers
Orvosi Hetilap
Authors:
Szilárd Kolumbán
,
Kálmán Kovács
,
Attila Majoros
,
Zoltán Németh
,
József Bódis
, and
Bálint Farkas

Bevezetés és célkitűzés: Mivel klinikai iránymutatások a genitalis prolapsusok kezelésére Magyarországon nem léteznek, a süllyedéses kórképek konzervatív és sebészi ellátási stratégiája országon belül nem standardizált, és széles határok között mozog. A Magyar Kontinencia és Urogynekológiai Társaság megalakulásának tiszteletére célul tűztük ki a jelenlegi kezelési elvek felmérését a genitalis prolapsusok és a női terheléses vizeletvesztés vonatkozásában. Módszer: Létrehoztunk egy 20 kérdésből álló online kérdőívet, melyet 40 urológiai és 65 nőgyógyászati osztálynak továbbítottunk 2021 szeptemberében és októberében. Eredmények: Az online kérdőívre adott válaszok aránya 24,76% volt. A válaszadók 96,15%-a a panaszokat okozó süllyedéses kórképek kezelésére elsőként választandó módszerként a konzervatív terápiát ajánlja a betegeknek. A mellső kompartment panaszokat okozó süllyedése esetén a legtöbben a mellső hüvelyfali plasztikát (28,96%) és a laparoszkópos sacrohysteropexiát/sacrocolpopexiát (27,42%) választják mint sebészi ellátást. Apicalis prolapsus esetén a laparoszkópos sacrofixatio az elsőként választandó módszer válaszadóink körében (35,88%). A női terheléses vizeletvesztés kezelésében a transobturator (61,53%) és a transvaginalis (15%) szalag implantációja a leginkább alkalmazott sebészi módszer. Következtetés: Eredményeink jó alapot biztosíthatnak a női terheléses vizeletvesztés és a genitalis prolapsusok diagnózisának és ellátásának magyarországi továbbfejlődéséhez, melyet az Európai Uroginekológiai Társasághoz való friss csatlakozásunkkal talán könnyebben elérhetünk. Továbbá uroginekológiai szakképesítéssel a betegellátást még színvonalasabbá tehetnénk. Orv Hetil. 2022; 163(52): 2072–2078.

Open access

Levél a szerkesztőhöz & Könyvismertetés

Letter to the editor & Book review

Orvosi Hetilap
Authors:
Csaba Gaál
and
László Kiss
Restricted access