Browse

You are looking at 91 - 100 of 83,888 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Mark Cornfield
,
Susan McBride
,
Joseph T. La Torre
,
Daniel Zalewa
,
Jade Gallo
,
Mehdi Mahammadli
, and
Monnica T. Williams

Abstract

Background

This study contributes to the understanding of the efficacy, safety, and experience of ketamine-assisted therapy. The paper documents how individuals describe the effects of a protocolized and personalized use of ketamine (‘the relational dose’) in the context of group couples therapy based on Imago Relationship Therapy (IRT). Little is known about simultaneously administering ketamine to both members of a couple in this context, and no research to date has been published on whether ketamine facilitates couples to better engage in and benefit from the therapeutic process. The paper includes both qualitative and quantitative results.

Method

The study utilized a mixed methods approach. One approach was an inductive content analysis that produced overarching themes gleaned from participants' check-ins pre and post their weekly ketamine sessions. Transcripts were examined to better understand ketamine's effects on couples' ability to engage in therapeutic dialogue and resolve challenging relationship issues, as well as themes related to the non-ordinary-state-of-consciousness (NOSC) experience. The second approach involved the analysis of pre-test, post-test, and follow-up data from the Couples Satisfaction Index (CSI).

Results

The couples described a wide range of effects that ketamine produced in the context of their relational dialoguing including: empathogenic effects, mystical/spiritual/psychedelic experiences, anxiolytic and antidepressant effects. They also affirmed ketamine's ability to generate alternative perspectives, promote insight, heighten awareness, enhance vulnerability and communication, lower defenses, and produce novel somatic experiences. Participants' description of ketamine effects included its short duration, rapid onset, idiosyncratic sensitivity to dose, cumulative effects, as well as transient and mild side-effects. Several t-tests were statistically significant, and indicated improved relationship satisfaction following the treatment.

Conclusion

In the context of couples therapy, ketamine produced a wide range of therapeutic effects and possessed unique pharmacological properties as a rapid-acting novel psychoactive molecule. The drug may have profound therapeutic benefits when administered in the context of couples therapy, under clinical supervision, however more research should be carried out.

Open access

Abstract

In artificial intelligence, combating overfitting and enhancing model generalization is crucial. This research explores innovative noise-induced regularization techniques, focusing on natural language processing tasks. Inspired by gradient noise and Dropout, this study investigates the interplay between controlled noise, model complexity, and overfitting prevention. Utilizing long short-term memory and bidirectional long short term memory architectures, this study examines the impact of noise-induced regularization on robustness to noisy input data. Through extensive experimentation, this study shows that introducing controlled noise improves model generalization, especially in language understanding. This contributes to the theoretical understanding of noise-induced regularization, advancing reliable and adaptable artificial intelligence systems for natural language processing.

Open access
Pollack Periodica
Authors:
András Greg
,
Gabriella Medvegy
,
Gábor Veres
,
Bálint Bachmann
,
Balázs Kokas
, and
Péter Paári

Abstract

The article represents a case study of the realization of changing engineering education in two new contemporary educational buildings of the University of Pécs, the impact of these buildings on educational methods, and the impact of community-based education on these buildings. As part of the university development program launched in 2016, the University of Pécs, Faculty of Engineering and Information Technology's campus has been expanded with new architectural education buildings. The task of the new buildings was to adapt to the directions of the new engineering education and the representation of education of its faculty. The engineering education influences the object of architecture and determines its operation and its layout.

Open access

Az alsó végtagi varicositas spontán rupturája

Spontaneous varicose vein rupture of the lower limb

Orvosi Hetilap
Authors:
Imre Bihari
,
Anna Bihari
, and
Péter Bihari

Bevezetés: Az alsó végtagi varicositas spontán rupturájából származó vérzés az alapbetegség ritka, riasztó, esetenként halálos szövődménye. Célkitűzés: Az alsó végtagi varicositasból származó spontán vérzés előfordulási gyakoriságának, a vérzésforrás mibenlétének és elhelyezkedésének, valamint az ellátás részletkérdéseinek vizsgálata. Módszer: Betegeinknél fizikális és ultrahangvizsgálatot alkalmaztunk a vérzés hátterében fennálló kóros állapotok meghatározására. A leletek összesítéséhez és feldolgozásához a Microsoft Office szoftvert alkalmaztuk. Tanulmányunk egyetlen centrum eredményeinek retrospektív feldolgozását tartalmazza. Eredmények: Saját, 25 000 betegre vonatkozó anyagunkban spontán varixruptura 0,26%-ban fordult elő. Ezt az ország felnőtt népességére kivetítve: évente átlag 659,7 esettel kell számolni. Inkább a középkorúakat és az időseket érinti (átlag: 56,8 ± 15,3 év), több férfit (59,5%), mint nőt. Gyakrabban a boka-lábfej tájon fordul elő (60,5%). Meglepően a kisebb méretű, kb. 1 mm átmérőjű, vékony falú ereket érinti, nem a vastagabbakat. A háttérben mindig varicositas, illetve krónikus vénás elégtelenség áll. Azonnali ellátásra inkább a nyomókötés javasolt. A definitív ellátás sclerotherapiával történik, a korábban alkalmazott aláöltés helyett. Az öltés helyén ugyanis gyakran fekély alakul ki. Végleges megoldásra és prevencióra radikális varicectomia javasolt. Következtetés: A korábban csak esztétikai eltérésnek tekintett, kb. 1 mm átmérőjű, alsó végtagi vénák jelentős, olykor halálos vérzést okoznak. Ez a szövődmény, bár ritkán fordul elő, de a vénás betegségek gyakorisága alapján ellátására a sürgősségi ellátásban részt vevőknek fel kell készülniük. A vénás betegséggel foglalkozók részére – akár megelőzési, akár végleges kezelési céllal – endovénás vagy hagyományos sebészi beavatkozás javasolt. Orv Hetil. 2024; 165(18): 711–716.

Restricted access

A csökkent ejekciós frakciójú szívelégtelenség gyógyszeres kezelésének változása és a prognózisra gyakorolt hatása a hazai gyakorlatban

The changes in the pharmacotherapy of heart failure with reduced ejection fraction and its effect on prognosis: experience in the Hungarian clinical practice

Orvosi Hetilap
Authors:
Balázs Muk
,
Dávid Pilecky
,
Fanni Bánfi-Bacsárdi
,
Tamás Füzesi
,
G. Tamás Gergely
,
Anna Komáromi
,
Emese Papp
,
Mihály Dániel Szőnyi
,
Zsolt Forrai
,
Ádám Kazay
,
Balázs Solymossi
,
Máté Vámos
,
Péter Andréka
,
Zsolt Piróth
, and
Noémi Nyolczas

Bevezetés: Az ESC 2021-es Szívelégtelenség Irányelve egyértelmű útmutatást ad a csökkent ejekciós frakciójú szívelégtelenség gyógyszeres kezelésére. A konvencionális neurohormonális antagonista hármas terápia (TT) (RASi + βB + MRA) a legújabb vizsgálatok eredményei alapján a minden beteg számára javasolt készítményeket illetően az SGLT2i-kkel egészült ki. Célkitűzés: Célunk volt annak felmérése a 2021-es Szívelégtelenség Irányelv tükrében, hogy a csökkent ejekciós frakciójú szívelégtelenség gyógyszeres kezelésében milyen az első vonalbeli négyes terápia (QT) (RASi + βB + MRA + SGLT2i) alkalmazási aránya, és a terápia milyen hatást gyakorol a prognózisra. Módszer: Intézetünk Szívelégtelenség Részlegén 2021. 04. 01. és 2023. 12. 31. között szívelégtelenség miatt hospitalizált, konszekutív csökkent ejekciós frakciójú szívelégtelenségben szenvedő betegcsoport retrospektív adatelemzését végeztük. A betegeket a 2021-es Szívelégtelenségi Irányelv publikálása előtt, illetve azt követően hospitalizált csoportba soroltuk. A gyógyszeres terápia alkalmazása közötti különbségeket Fisher-teszttel elemeztük. Az 1 éves halálozást Kaplan–Meier-féle analízissel és log-rank teszttel hasonlítottuk össze. Eredmények: A 346 fős kohorsz (férfi: 76%, kor: 61 [50–70] év, koszorúér-betegség: 46%, diabetes: 36%, pitvarfibrilláció/flutter: 42%, LVEF: 25 [20–30]%, becsült glomerularis filtrációs ráta: 57 [45–73] ml/min/1,73 m2; NT-proBNP: 4848 [2389–9307] pg/ml) nagy arányban részesült TT-ben (83%) és QT-ben (51%) elbocsátáskor. Az ESC 2021-es Szívelégtelenség Irányelvének publikálását követően az SGLT2i-k alkalmazása szignifikánsan javult (19% vs. 60%, p<0,001; az Irányelv publikálása előtt vs. után hospitalizált csoportban), így a QT-n lévők aránya is jelentősen emelkedett (19% vs. 54%, p<0,001). A TT (0% vs. 3%), illetve QT (0% vs. 2%) céldózisú alkalmazásában nem volt (p>0,05) különbség a csoportok között. A QT-t kapók 1 éves halálozása kedvezőbben alakult (12% vs. 13% vs. 32%, p<0,001; QT vs. TT vs. TT/QT alkalmazásának hiánya). Következtetések: Az ESC 2021-es Szívelégtelenség Irányelve áttörést hozott a csökkent ejekciós frakciójú szívelégtelenség gyógyszeres kezelésében. Eredményeink bizonyítják, hogy az SGLT2i-k bevezetése, a QT alkalmazása a hazai gyakorlatban is megvalósítható a szívelégtelenség miatt hospitalizált betegeknél, melyek mellett kedvezőbb prognózis figyelhető meg, mint a TT-t/QT-t nem kapó betegeknél. Orv Hetil. 2024; 165(18): 698–710.

Open access

Diagnosztikus kihívások gastrointestinalis tünetekkel járó szisztémás mastocytosisban

Diagnostic challenges in systemic mastocytosis with gastrointestinal symptoms

Orvosi Hetilap
Authors:
Judit Várkonyi
,
Ágota Szepesi
,
Márton Sághi
,
Gábor Barna
,
Ilona Kovalszky
,
Botond Tímár
,
József Szakonyi
,
Eszter Nagy
,
Barna Vásárhelyi
, and
Emese Mihály

A mastocytosis ritka megbetegedés: évente hozzávetőlegesen 1 új eset kerül felismerésre 100 000 lakosra vonatkoztatva. A betegség felismerése viszonylag egyszerű, ha bőrjelenség is kíséri, de van, hogy csak a mastocytaaktivációs tünetek megjelenése hívja fel a figyelmet a betegségre. A tünetek szerteágazóak lehetnek, egyénenként változó a megjelenésük, rendszerint több szervet érintenek, és gyakran allergiás betegségnek vélelmezik. A rohamokban jelentkező kipirulás, ájulás, fejfájás, gyomorégés mellett jellemző a vizes hasmenés, amely az élet minőségét nagyban rontja, de a rovarcsípés/darázscsípés okozta anaphylaxia életet veszélyeztető állapotot is okozhat azonnali beavatkozás nélkül. Jelen közleményünkben egy eset ismertetésével hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a nem infektív eredetű, vizes hasmenés kivizsgálása során végzett vastagbéltükrözés során a makroszkóposan épnek látszó bélből származó hisztológia igazolhatja a kóros hízósejt-szaporulatot. Orv Hetil. 2024; 165(18): 717–720.

Open access

Monogénesen öröklődő és szerzett autoinflammatoricus betegségek

Monogenic and acquired autoinflammatory diseases

Orvosi Hetilap
Authors:
Zoltán Szekanecz
,
Szilvia Szamosi
,
Szilvia Benkő
, and
Gabriella Szűcs

Az autoinflammatio a természetes (innate) immunitás zavara, mely veleszületett, monogénes vagy szerzett lehet. A monogénes autoinflammatoricus kórképek közé tartoznak az inflammasomopathiák, az actinopathiák, az endoplazmatikus reticulum stresszt okozó mutációk, az NFκB-hez társult betegségek, az interferonopathiák, az endogén antagonisták génjeinek mutációi és a DADA2. A szerzett autoinflammatoricus betegségek közé számos gyulladásos reumatológiai kórképet, bél-, bőr- és csontbetegséget, valamint egyéb kórképeket (például VEXAS, IgG4-gyel társult betegség, recurrens pericarditis, 2-es típusú diabetes, interstitialis tüdőbetegség) sorolhatunk. Ebben az összefoglalóban áttekintjük az autoinflammatio koncepcióját és főbb mechanizmusait, a legfontosabb monogénes és szerzett autoinflammatoricus kórképeket, az immundeficientiák autoinflammatióban játszott szerepét, valamint a szóba jövő terápiás lehetőségeket. Orv Hetil. 2024; 165(18): 683–697.

Open access
Pollack Periodica
Authors:
Dilshad Mohammed
,
Victor Nagy
,
Márton Jagicza
,
Dávid Józsa
, and
Balázs Horváth

Abstract

The evolution of autonomous vehicles hinges significantly upon the advancements in driving assistance systems. Adaptive cruise control, a pivotal component of these systems, warrants continuous real-world examination to assess its operational efficiency. The study investigates these systems integrated into diverse commercial vehicles with a specific focus on the following distances they provide. The findings reveal that camera-based systems offer shorter following distances relative to ISO standards, while radar-based and combined camera and radar-based systems provide larger following distances. The study contributes to understand adaptive cruise control technology and its alignment with safety standards, thereby aiding in the on-going development of self-driving vehicles.

Open access

Abstract

Introduction

Problematic usage of the internet (PUI) is an umbrella term for a range of uncontrolled, excessive, and potentially harmful online behaviors. Recently, numerous studies have examined the potential of mindfulness programs (MPs) for reducing PUI. We conducted a comprehensive systematic review and meta-analysis in this emerging field.

Methods

We searched eight databases from inception to October 18, 2022, with no language restrictions. We included randomized controlled trials (RCTs) and nonrandomized trials (NRTs). The primary outcome was change in self-reported PUI, the secondary outcome was change in screen time.

Results

Of 3,473 identified records, 19 RCTs and 20 NRTs with a total of 1,549 participants were included. Participation in an MP was associated with large reductions in PUI in between-group analysis in RCTs (k = 19; g = −1.67; 95% CI −2.15, −1.19) and in within-group pre-post analysis in all studies (k = 35; g = −1.67; 95% CI −1.99, −1.36). Screen time showed a medium reduction in within-group pre-post analysis (k = 10; g = −0.65; 95% CI −0.90, −0.41). The effects for PUI remained significant in a series of sensitivity analyses, such as excluding low quality studies, excluding outliers, adjusting for publication bias, or using follow-up data. Heterogeneity between studies was high and the overall quality of evidence was rated low.

Discussion and conclusions

MPs are probably effective in reducing PUI and might be effective in reducing screen time. Shortcomings in the quality of evidence highlight the need for high-quality controlled trials with long-term follow-ups to confirm results.

Open access

Abstract

Local soil conditions play a crucial role in shaping ground surface responses and impacting the intensity of ground shaking. In this study, the influence of different site profiles on computed ground motion was investigated using a 2D equivalent linear analysis approach. Four distinct site profiles: sand, clay, sand-clay-sand-clay, and clay-sand-clay-sand profiles were considered. The results were presented using multiple metrics, including surface acceleration, displacement, modulus decreasing ratio, and coherence analysis. Notably, the clay profile significantly influenced ground motion, while the sand profile exhibited relatively lower seismic activity. This suggests that softer sites significantly influence ground motion, leading to potentially high levels of shaking.

Open access