Browse

You are looking at 101 - 110 of 81,966 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Some observations on the three vessels with characteristic decorative elements of La Tène culture from the cemetery in Szob

A La Tène kultúra jellegzetes motívumaival díszített három figyelemre méltó edény a szobi temetőből

Archaeologiai Értesítő
Author:
Károly Tankó

Absztrakt

A tanulmány három, a szobi kelta temetőből a Magyar Nemzeti Múzeumba került edényt mutat be, amelyek ugyan nem ismeretlenek a tudományos közönség számára, és különböző aspektusokból korábban már többen foglalkoztak velük, de a minden részletre kiterjedő publikálásuk eddig még nem történt meg. A leletek a magyarországi késő vaskor kutatásának egyik kulcsfontosságú lelőhelyéről kerültek napvilágra, éppen ezért a rövid tanulmány célja az eredeti dokumentációk áttekintésén és a modern digitális módszereken alapuló szakszerű közlés, valamint az újabb adatokon és jelenlegi kutatási eredményeken alapuló kontextusba helyezés.

In the focus of this paper stand three remarkable vessels with characteristic decorative elements of the late Iron Age, associated with the La Tène material culture of Central and Eastern Europe. The finds from one of the key sites of the late Iron Age research in Hungary were brought to the Hungarian National Museum from the cemetery of Szob. These pots are not unknown to the scientific community, they have been dealt with in various aspects in the past. However, the full details have not yet been published. The aim of this short study is to publish these vessels precisely, based on a review of the original documents and using modern digital methods. It also examines and contextualizes these important findings in the light of recent data and research.

Open access

The Súl′ov-Hradná II: Military deposit of Lusatian culture from Western Slovakia

Súľov-Hradná II: a Lausitz-kultúra fegyverdepója Nyugat-Szlovákiából

Súľov-Hradná II: Vojenské depozitum lužickej kultúry zo Západného Slovenska

Archaeologiai Értesítő
Author:
Filip Ondrkál

Abstract

The Final Bronze Age (ca. 1080–725 BC) in the Western Carpathians is characterized by increased cross-cultural militarization, which culminated in the collapse horizon era in Ha C1a. Here, the Lusatian culture introduced a series of investments in defensive infrastructure in the Ha A2–B1 period, many of which were maintained and reinforced over the following centuries. Spectacular finds of deposited weapons, including bronze swords (Komjatná, Martinček, Liptovské Sliače), which are rarely found in graves of that time, are known from the Váh river valley. The Final Bronze Age hoard of Súľov-Hradná II, Bytča dist. (Ha B1; 1080–960 BC), newly represents a multi-typic find of 9 bronze swords (reine Schwerthort) and magnificently illustrates the recurring codified behaviour of votive weapon deposition in the aquatic and mountain environment of the Western Carpathians. As the Old Germanic toponym of Žibrid hill (867 m; germ. Sivrit/Sieg-fried = victorious peace) suggests, the knowledge of the deposition event may have survived to the present day, and it recalls the old Celto-Germanic rule of sacrificing the weapons of the defeated party, and provides a powerful addition to the understanding some characteristic and strikingly recurring patterns in the bronze archaeological record in Central Europe.

A késő bronzkort (kb. Kr. e. 1080–725) a Nyugati-Kárpátokban a kultúrák közötti fegyveres konfliktusok jellemzik, amelyek a bronzkort követő Ha C1a periódusban érik el a csúcspontjukat. A Lausitz-kultúra Ha A2–B1 fázisában építik ki azt a védelmi infrastruktúrát, melynek részeit a következő évszázadokban is megtartják és megerősítik. Ebből az időszakból származnak a Vág völgyéből előkerült, fegyvereket – többek között a korabeli sírokban csak elvétve előforduló bronz kardokat – tartalmazó kincsleletek, fegyverdepók (Komjatná, Martinček, Liptovské Sliače). A késő bronzkori Súľov-Hradná II (Bytča körzet) lelőhelyről (Kr. e. 1080–960) egy 9 bronzkardból álló lelet (reine Schwerthort) került elő, amely ismételten illusztrálja a Nyugati-Kárpátok vizes és hegyi környezetében jellemző, rendszeres, votív fegyverdeponálási szokást. Amint azt a Žibrid-hegy (867 m t.f.m.; germán Sivrit/Sieg-fried = győzelem-béke) ógermán eredetű neve is jelzi, a deponálási szokás ismerete a mai napig megőrződhetett a terület toponímiájában. A legyőzött fél fegyvereinek ősi kelta–germán feláldozási szokása fontos adalékot jelent a közép-európai bronzkor néhány ismétlődő jelenségének megértésében.

Neskorá doba bronzová (ca. 1080–725 pr. Kr.) je v Západných Karpatoch charakteristická zvýšenou medzikultúrnou militarizáciou, ktorá vyvrcholila érou zánikového horizontu v Ha C1a. Lužická kultúra tu v období Ha A2–B1 zaviedla sériu investícií do obrannej infraštruktúry, z ktorých mnohé boli udržiavané a zosilnené počas nasledujúcich storočí. Práve z tohto obdobia sú z údolia rieky Váh známe veľkolepé nálezy deponovaných zbraní vrátane bronzových mečov (Komjatná, Martinček, Liptovské Sliače), ktoré sa v hroboch tej doby vyskytujú zriedkavo. Neskorobronzové depozitum Súľov-Hradná II, okr. Bytča (1080–960 pr. Kr.) novo reprezentuje homogénny nález 9 bronzových mečov (reine Schwerthort) a ilustruje opakujúce sa kodifikované správanie votívneho ukladania zbraní vo vodnom a vysokohorskom prostredí Západných Karpát. Ako uvádza aj starogermánske toponymum vrchu Žibrid (867 m; germ. Sivrit/Sieg-fried = víťazný mier), znalosť udalosti deponovania mohla pretrvať až do súčasnosti, a pripomína staré keltsko-germánske pravidlo obetovania zbraní porazenej strany, a poskytuje silný doplnok v pochopení niektorých charakteristických a nápadne sa opakujúcich vzorcov v archeologickom zázname bronzu v strednej Európe.

Restricted access

A tihanyi altemplom régészeti kutatása

The archaeological research of the medieval crypt of Abbey of Tihany

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Szabolcs Balázs Nagy
and
Ágoston Takács

Absztrakt

A tanulmányban a tihanyi bencés apátság középkori altemplomának és az ott található temetkezéseknek a régészeti jellegű kutatásait és a legújabb, 2021. évi ásatás eredményeit mutatjuk be, különös tekintettel az alapító, I. András király sírhelyére.

In this study, we present the archaeological research of the medieval crypt of the Benedictine Abbey of Tihany and the burials there, and the results of the latest excavation in 2021, with a focus to the tomb of the founder, King Andrew I.

Open access

Abstract

Most error-resilient media processing applications use multipliers as their basic building blocks. These are power-consumption and computationally intensive modules. In the existing works, several types of the multipliers were used to improve the hardware capacity, but those methods did not provide sufficient results. Therefore, in this manuscript, a Baugh-Wooley Multiplier design using Multiple Control Toffoli (MCT) and Multiple Control Fredrick gate (MCF) Reversible Logic gate (BWM-MCT-MCF) will be analyzed. Initially, Reversible Full Adder (RFA) is designed using Multiple Control Toffoli and Multiple Control Fredrick gate Reversible Logic gates. Then the proposed Reversible Full Adder is used in Baugh-Wooley Multiplier. By this, it reduces the hardware complexity with higher speed, lower area, lower power consumption. The proposed BWM-MCT-MCF multiplier is implemented in MATLAB, its performance shows lower Garbage output 22.78%, 24.88%, 20.95% compared with the existing designs, like BWM-FG-FRG, BWM-RL-TG, BWM-TG-FG respectively. Then the designed BWM-MCT-MCF is implemented using Xilinx ISE tool with the Virtex 5 device. From this, the performance of the proposed FPGA-BWM-MCT-MCF method shows lower delay 23.77%, 16.86% compared with the existing designs, like FPGA-BWM-RL-TG, FPGA-BWM-TG-FG respectively.

Open access

Abstract

Nanotechnology applications have occupied a wide range in engineering applications and achieved distinctive performance due to their potential as a working fluid instead of conventional liquids due to their outstanding performance. Sustaining stable performance nanofluids for a longer time retaining their properties without clustering and nanoparticles aggregation in the base fluid represents a significant challenge that can influence nanofluid properties and thermal behaviour. This review highlights some important factors that influence the stability of nanofluids, such as the size, concentration ratio of nanoparticles, and the type of base fluid, in addition discussing the methods used to improve the stability of nanofluids, such as the effect of cluster formation of nanoparticles in the base fluid due to Brownian motion and the role of the surfactants in preventing or reducing the agglomeration of nanoparticles, zeta potential and pH in estimating nanofluids stability. The factors mentioned affect the thermophysical properties of nanoparticles in preparing nanofluids and enhance their performance. This review provides information which helps improve the wide range usability of nanofluids for preparing stable nanofluids with good thermophysical properties.

Open access

Abstract

In the German-language literature of the last twenty to thirty years, there has been a tendency to depict strangeness and integration. Through Melinda Nadj Abonji’s novel, this paper attempts to point out the phenomena that problematize integration and strangeness, which would be related to the space represented or which can be read from representations through space.

Restricted access

Abstract

Considering ecological issues in supplier evaluation and management alongside business considerations is getting more recognition among firms. Data envelopment analysis (DEA) is one of those methods, which is frequently suggested by the literature to support management decisions. However, the data requirements of the method should be an important consideration. The literature often addresses the issue of desirable outputs and undesirable input as an important data related problem in case of the ecological use of DEA. This paper will present a new solution to manage these data problems along with connecting the evaluation of management criteria, environmental criteria and total cost aspects. The proposed environmental supplier selection problem is an extension of a former paper. The new model examines the effect of inventory related costs, such as EOQ costs of inventory holding or ordering costs on the selected supplier, extended with newly introduced scaled values of input and output indicators. The usage of scaled values is motivated by the problem of invariance to data alteration. In addition to the uncertainty of the data, the paper looks for a functional relationship between the input and output criterion values and the efficiency that can be assigned to them using DEA.

Open access

Abstract

The research about the Byzantine persons who do not appear in the Greek sources is one of the greatest desiderata of the prosopographical research of the Palaiologan period. The present study aims to show the situation of the Byzantine aristocracy after the Serbian occupation of Byzantine Macedonia. The data were collected from the Registers of the Treskavac Monastery and of the Church of Saint Stefan in Konče. The registers provide only basic information about the transaction of the property, so it is not entirely clear whether the Byzantine aristocracy sold or abandoned their estates in the region of Pelagonia or Kriva Lakavica. However, Byzantine noblemen are often mentioned in the border descriptions, which proves that they had a strong influence in the region even after the Serbian conquests.

Restricted access

Abstract

Artus de Bretagne is a French Arthurian prose romance: its hero, Arthur, son of the Duke of Brittany, is a descendant of Lancelot and the text reuses many Arthurian motifs. This romance was probably composed around 1300. The oldest preserved version is found in the manuscript Paris BnF 761. Having edited Artus de Bretagne and studied all the manuscripts, I hypothesised that this version consisted of an initial, unfinished version followed by a continuation. In this article, the stylistic method, adapted to the medieval text, makes it possible to confirm this hypothesis. Portraits are very different in the two parts. As this Arthurian romance adopts an original oriental setting, with a Greek toponymy, and as the supposed patron is Duke John II of Brittany, who is known to have travelled to the Byzantine area following the crusade led by his brother-in-law Edward I, King of England, the study of the portraits invites us to put forward (with caution) the hypothesis of an influence of the Byzantine romances, as a fairy, a princess and an automaton have the same appearance.

Restricted access