Browse

You are looking at 111 - 120 of 2,344 items for :

  • Biology and Life Sciences x
  • Materials and Applied Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Acta Alimentaria
Authors:
F. Fodor
,
M. Katics
,
K.K. Lefler
,
É. Kovács
,
K. Balogh
,
A. Lugasi
,
B. Urbányi
, and
Á. Hegyi

Abstract

Hungarian pond fish production is based on grains, but in the last few years, new ideas and efforts have appeared to intensify carp production technology. The basic objective was to change grain-based feeding to nutritionally complete feeds, which ensure rapid growth and more efficient feed conversion rates. This study aimed to utilise empty ponds during the summer period for carp production. Thus, there is no need for fish producers to catch fish in large ponds at the operating water level to satisfy smaller market demands appearing during the summer.

The other aim was to compare the meat quality of fish raised on traditional and nutritionally complete feed until market size in the last year of production. Fatty acid profile and the levels of saturated, monounsaturated, and polyunsaturated fatty acids in fish fillets were specified, and their ratios were analysed. The result showed that nutritionally complete feed with different fatty acid composition affects the fatty acid composition of carp fillet during the rearing period. Quality of the fillet of carp fed with higher unsaturated fatty acid content became more favourable to the consumers due to health promoting effect of polyunsaturated fatty acids.

Open access
Acta Alimentaria
Authors:
M. Zhang
,
L. Simon Sarkadi
,
M. Üveges
,
J. Tormási
,
E. Benes
,
R.A. Vass
, and
S.G. Vari

Abstract

Human milk (HM) of healthy, well-nourished, lactating mothers is a unique and ideal source of nutritive factors, like hormones, cytokines, chemokines, growth factors that ensures the proper growth and development of infants. Among the main components of HM, fat is an important energy source and a regulatory factor. The quality of milk fat depends on its fatty acid (FA) composition. Gas chromatography coupled with flame ionisation detection is one of the most common methods for analysis of the FA profile of HM. The aim of this study was to evaluate the FA composition of HM, collected from mothers with different health conditions (normal Body Mass Index (nBMI); overweight and obese) using GC-FID method. The results showed that saturated FAs were present in the highest amount in the HM samples, of which palmitic acid was the main representative. The major monounsaturated FA was oleic acid, while linoleic acid was the most abundant of the polyunsaturated FAs (PUFA). Overweight and obese women have lower levels of PUFA in their breast milk. The data were subjected to principal component and quadratic discriminant analysis (QDA). QDA classified nBMI and overweight and obese mother milk samples with 88.24% accuracy. Significant differences were found between normal and overweight and obese HM samples in case of C10:0 and C18:3 FAs. Higher maternal BMI was associated with a higher n-6/n-3 PUFA ratio.

Open access

Abstract

This study optimised the hydrolysis process of chicken plasma protein and explored the in vivo antioxidant activity of its hydrolysates. The results showed that alkaline protease provided the highest degree of hydrolysis (19.30%), the best antioxidant effect in vitro. The optimal hydrolysis process of alkaline protease was: temperature 50 °C, time 8 h, [E]/[S] 7000 U g−1, pH 7.5. Antioxidant studies in vivo showed that the low, medium, and high dose groups significantly reduced the serum MDA and protein carbonyl content (P < 0.05) and significantly increased the serum SOD and GSH contents (P < 0.05). The results of HE staining of the liver showed that the liver cells in the model group were severely damaged, but the chicken plasma protein hydrolysates could alleviate this pathological damage. Chicken plasma protein hydrolysis products had certain antioxidant activity.

Restricted access

Szántóföldi szénmérleg egy közép-magyarországi mintaterületen

Carbon balance of a cropland site in Middle-Hungary

Agrokémia és Talajtan
Authors:
János Balogh
,
Krisztina Pintér
,
Szilvia Fóti
,
Giulia De Luca
,
Ádám Mészáros
,
Meryem Bouteldja
,
Malek Insaf
,
Gábor Gajda
, and
Zoltán Nagy

2017. októberétől 2021. októberéig terjedő időszakban vizsgáltuk egy középmagyarországi szántóföld szénforgalmát gázcseremérések segítségével. A mért nettó ökoszisztéma gázcsere (NEE) adatokból kumulált összegeket számoltunk éves bontásban, illetve az egyes növényállományok és ugar időszakok szerint. Gazdálkodási adatok segítségével számoltuk a területre behozott (import) és onnan elvitt (export) szénmennyiségeket, valamint az NEE, az import és az export áramokat összesítve szénmérleget (NECB) számítottunk az NEE összegekhez hasonló bontásban.

Az eredmények alapján a szántóföld minden évben szénelnyelőnek bizonyult, annak ellenére, hogy a vizsgált időszak során több vízhiányos periódus is hátráltatta a növények megfelelő fejlődését és ezzel a szénfelvételt. A mért éves átlagos NEE összeg –69,6 g C m–2 év–1 volt. Ezzel szemben a teljes – laterális áramokat is tartalmazó – szénmérleg minden évben és minden növényállomány esetében veszteségesnek bizonyult, átlagosan –168 g C m–2 év–1 volt a szénveszteség mértéke. Ennek a deficitnek a jelentős része a vízhiányos időszakok alatti lecsökkent szénfelvételnek köszönhető, ezt jól mutatja a két őszi búza állomány szénmérlege közötti 66 g C m–2-es különbség, ahol az első állomány jó vízellátás mellett, a második pedig vízhiányos időszak alatt fejlődött. Nedvesebb időszakban vélhetően kevésbé jelentős a szénveszteség mértéke.

A szakirodalom alapján nincs olyan módszer, amellyel önmagában kompenzálni lehet egy ilyen mértékű veszteséget, azonban több olyan eljárás is létezik, amelyek kombinációjával jó eredményeket lehet elérni. Fontos lenne a hazánkban jól alkalmazható módszerek feltárása és azok szénmérlegben játszott szerepének számszerűsítése.

Open access

Koncepcióváltás a belvízgazdálkodásban: talajtani és vízminőségi kérdések

Conceptual Change in Excess Water Management: Soil and Water Quality Issues

Agrokémia és Talajtan
Authors:
Benjámin Pálffy
,
István Fekete
, and
Károly Barta

Munkánk során igyekeztünk a belvízminőséggel, annak időbeli változásaival kapcsolatos kérdéseket megválaszolni.

Az eddig vizsgált nehéz agyag talajtextúrájú algyői mintaterületről származó eredmények rávilágítanak arra, hogy tápanyagok tekintetében számottevő terhelés érheti az elvezetés során a belvizet befogadó felszíni víztestet különösen a belvízelöntés kezdeti időszakában. A terhelést kiemelten a lebegőanyaghoz kötött tápanyagformák adják, míg emellett a felszíni vízborítás kialakulását követő első napokban és hetekben jelentős, környezetvédelmi határértéket is átlépő mineralizált nitrogéntartalomra is kell számítani.

A belvizes környezet reduktív jellemzőinek erősödésével a nitrát – külső utánpótlás nélkül – hamar átalakul, míg a hőmérséklet és a biológiai aktivitás emelkedésével a lebegőanyagtartalom koagulációja és flokkulációja is jelentősen csökkenti a tápanyagterhelést.

Ezen a mintaterületen képződött belvíz öntözővízként való hasznosítását az öntözőrendszer eltömődéséhez vezető magas lebegőanyagtartalom, illetve esetenként magas vas- és mangántartalom nehezítheti jellemzően szintén a tavaszi időszakban, amikor pl. kelesztő öntözéshez használhatjuk fel a vizet a magasabb térszíneken.

Általános érvényű következtetések levonásához a kutatás későbbi szakaszában két új, eltérő talajtani és hidrológiai adottságú mintaterületre is kiterjesztjük vizsgálatunkat. A helyszíni mérésekkel párhuzamosan összeállítunk egy laboratóriumi kísérletet kiemelten a talajtényező hatásának megfigyeléséhez. Ez lehetőséget fog nyújtani arra is, hogy a tápanyagformák időbeli átalakulásáról is pontosabb képet kapjunk.

Open access

Abstract

The present manuscript demonstrates the work undertaken to optimise and validate a slow-release amylase-assisted extraction of polyphenols from peach fruit peel. A careful investigation and optimisation revealed that peach peel when hydrolysed with 1.50% (w/w) of SRA containing enzyme formulation at 40 °C and 6.1 pH, for 35 min significantly (P < 0.05) increased the extraction yield, levels of polyphenol contents (242.89 ± 1.56 mg gallic acid equivalents – GAE), and coumaric, chlorogenic, ferulic acids or their conjugate esters in extracts. Moreover, the extracts produced through SRA-assisted extraction exhibited ample level of free radical scavenging capacity (DPPH IC50 2.67 ± 0.03 μg mL−1), Trolox equivalent (TE) antioxidant capacity (450.52 ± 24.58 µmol of TE g−1), inhibition of peroxides in linoleic acid (85.68 ± 0.21%), and ferric reducing power of 3.11 ± 0.20 ppm gallic acid equivalents. The results suggested that the incorporation of SRA containing enzyme formulation may enhance the recovery of peach peel polyphenols while hydrolysing the glycosidic linkages without deteriorating their antioxidant character.

Restricted access

Abstract

Food, water, and energy scarcity threaten India's future, and they must be addressed first. To meet the country's ever-increasing population needs, agricultural productivity must be expanded. For the crop-land suitability, we have studied an area of about 6,539 km2 in Vizianagaram district. The majority of the land is used for paddy agriculture (Kharif). The crop-land suitability has been evaluated based on the different parameters identified in that study area. “Remote sensing (RS)” and “geographic information system (GIS)” were combined for the crop-land suitability using nine parameters. The slope, elevation, rainfall, soil texture, lithology, groundwater, land use–land cover (LULC), TWI, and land surface temperature are the primary criteria used to determine the crop-land suitability in the Vizianagaram district (AP). Thematic maps were created using Landsat 8 images and SRTM DEM images from USGS Earth Explorer. Based on these maps and the influence of these parameters, we may assign weights to the parameters and then rank them, the Analytic Hierarchy Process (AHP) allowing us to identify which area is more suitable for good crop productivity and which is not. In this study, the soils are divided into four categories: low suitability, moderate suitability, high suitability, and extremely high suitability. The suitability index is found to be in the range of 0–55.2%, which indicates the lack of outstanding agricultural lands in the sudy region.

Restricted access