Browse

You are looking at 11 - 20 of 81,797 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Egy orvosdinasztia kevésbé ismert tagja: dr. Lumniczer Sándor (1896–1958)

A lesser-known member of a medical dynasty: Sándor Lumniczer (1896–1958)

Orvosi Hetilap
Author:
László Kiss
Restricted access

A láz kezelésének modern szemléletéről a LázBarátTM program első eredményeinek fényében

Modern views of fever management – about the FeverFriendTM program

Orvosi Hetilap
Authors:
Henrik Szőke
,
Ferenc Fekete
,
Tibor Kocsis
,
László Szijjártó
,
Zoltán Nyul
,
Ágnes Kiss
,
József Betlehem
,
Zsófia Verzár
,
János Hajdu Ráfis
, and
Anikó Balogh

Bevezetés: A gyermekkori láz pozitív hatásáról mára számos élettani, kórélettani és klinikai bizonyítékkal rendelkezünk. A lázhoz fűződő viszonyulás a köztudatban mégis tartósan negatívvá vált. A szociológiai kutatások ezt több tényezőre vezetik vissza: az indokolatlan félelemre, a segítségkereső viselkedésre, a tünetmentességre és közérzetjavításra törekvés komplex viselkedési mintázatára. A szemlélet változásának egyik kulcsa a legújabb kutatások fényében összefügg az egészségügyi dolgozók és a laikusok ez irányú tájékozottságának és egészségértésének változásával. Ebben a fiatal, médiahasználó generáció szerepe meghatározó. Célkitűzés: Egy olyan, hosszú távú kutatás létrehozása, melynek során médiaalapú „e-health” eszközök segítségével a gyógyszerhasználat (antipiretikumok és antibiotikumok), valamint az orvosi konzultációk száma csökkenthető, és a lázhoz való hozzáállás változtatható. Módszer: Megfigyeléses, adaptív, prospektív kohorszvizsgálatot indítottunk. A vizsgált intervenció egy nyilvánosan hozzáférhető applikáció és a kapcsolt ismeretterjesztő Tudástár. A gondozók önbevallással szolgáltatott adatait gyűjtjük. Az applikáció ezek figyelembevételével differenciáldiagnosztikai algoritmus alapján döntéstámogató állapotbesorolást nyújt. Eredmények: 1) A szakértő partnerek 100%-os konszenzussal Delfi-folyamat során határozták meg az applikációban rögzítésre kerülő paramétereket, elsődleges és másodlagos kritériumokat, valamint a vizsgálat adatgyűjtési és adatfeldolgozási módszertanát. 2) A rendelkezésre álló hazai és nemzetközi irányvonalak alapján a fenti paraméterekből hoztuk létre az állapotértékelési, döntéstámogató algoritmust, mely hosszú távon gépi tanulás kiindulópontja lehet. 3) Kiértékeltük a 2020. 11. 01-től 2022. 06. 15-ig terjedő időszak demográfiai, lázas eseményekhez fűződő és a lázcsillapítók használatát érintő alapadatokat. Következtetés: A LázBarátTM projekt a lázas gyermekek és felnőttek ellátása terén a bizonyítékokon alapuló modern lázmenedzsmenttel hozzájárulhat a fennálló egészségügyi rendszer medikalizációs és ellátási terheinek csökkentéséhez. A LázBarátTM program cél szerinti viselkedésváltozást befolyásoló hatását további adatfeldolgozásnak kell vizsgálnia. Orv Hetil. 2023; 164(5): 179–185.

Open access

A lupus erythematosus panniculitis lefolyásának jellegzetességei 17 betegünk retrospektív vizsgálata alapján

Characteristics of the course of lupus erythematosus panniculitis in a retrospective analysis of 17 patients

Orvosi Hetilap
Authors:
Zsófia Király
,
Anikó Kovács
,
Márta Medvecz
,
Lili Róbert
,
Laura Bokor
,
Enikő Kuroli
,
Ágota Szepesi
,
Márta Marschalkó
, and
Bernadett Hidvégi

Bevezetés: A lupus erythematosus panniculitis (LEP) a cutan lupus erythematosus krónikus formájának ritka variánsa, klinikailag tömött, subcutan csomók és erythemás plakkok jellemzik. Az aktív tünetek az arcot és testet torzító maradványtünetekkel gyógyulhatnak, rontva a betegek életminőségét. A szisztémás lupus erythematosus (SLE) részjelensége lehet, első tüneteként is kialakulhat. Célkitűzés: A LEP klinikopatológiai képének bemutatása saját beteganyagunk szemléltetésével, a betegség lefolyásának értékelése. Módszerek: A Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikáján 2000 és 2022 között jelentkezett LEP-betegek összegyűjtése, adataik retrospektív elemzése. Eredmények: A 17 beteg közül 1 férfi, 16 nő, átlagéletkoruk 37,8 év volt. Tüneteik a leggyakrabban a proximalis alsó és felső végtagokon jelentkeztek (alsó: 8/17, felső: 7/17), az arc 4, az emlő 3, a mellkas és a farpofák 2-2, a hát és a lábszár 1-1 esetben volt érintett. A leggyakrabban aktív csomó (11/17), illetve plakk jelentkezett (7/17), 4 esetben lipoatrophia, 3-nál kifekélyesedés, 1-nél kalcifikáció. 6 betegnél a subcutan tünetet discoid plakk fedte. 10 betegnél alakult ki szisztémás tünet: arthritis (4/17), hematológiai eltérés (5/17), veseérintettség (2/17), antifoszfolipid-szindróma (2/17). Az SLE diagnózisát 7 esetben tudtuk felállítani. A szövettani kép 8 esetben kevert típusú panniculitist, 3-nál lobularist mutatott. Átlagosan 24,3 hónap telt el a diagnózis felállításáig. SLE-s betegeink bőrtünetei regrediáltak az alkalmazott szisztémás immunszuppresszív kezelésekre. A kizárólag bőrmanifesztációt mutató betegeink körében gyakori volt a terápiarezisztencia a cutan lupus erythematosusban alkalmazott kezelésekre. Következtetés: A LEP diagnosztizálása több hónapot, évet vehet igénybe. Szélesebb körű ismerete segítheti a gyorsabb diagnózisalkotást, megelőzhető a maradványtünetek, illetve az esetleges belszervi elváltozások kialakulása. Megfigyeléseink alapján SLE nélküli LEP esetén is korai immunszuppresszív terápiát lenne érdemes bevezetni. Orv Hetil. 2023; 164(5): 172–178.

Open access

A műtétileg korrigált Fallot-tetralógiával élő felnőtt betegek multimodális képalkotó vizsgálata.

Eredmények a CSONGRAD Regiszterből

Multimodality imaging of adult patients with surgically corrected tetralogy of Fallot.

Results from the CSONGRAD Registry
Orvosi Hetilap
Authors:
Gergely Rácz
,
Anna Zagyi
,
Attila Tóth
,
Árpád Kormányos
,
Kálmán Havasi
,
Tamás Forster
, and
Attila Nemes

Bevezetés: A populációban egyre nagyobb arányban vannak jelen olyan felnőttek, akik szívfejlődési rendellenességgel, köztük Fallot-tetralógiával jöttek világra. Célkitűzés: A jelen vizsgálat célja a Fallot-tetralógiával született betegek echokardiográfiás és cardialis mágneses rezonanciás vizsgálati eredményeinek összehasonlító vizsgálata volt attól függően, hogy korai teljes rekonstrukció történt, vagy a korai palliációt kései teljes korrekció követte. Módszerek: A jelen tanulmányba 17 olyan, Fallot-tetralógiás beteget vontunk be, akik átlagéletkora 28,6 ± 4,6 év volt (10 férfi). Korai teljes rekonstrukció 10 esetben történt (átlagéletkor: 25,0 ± 8,0 év; 8 férfi), míg korai palliációt követően kései teljes korrekció 7 esetben (átlagéletkor: 33,7 ± 11,8 év; 2 férfi). Valamennyi esetben teljes körű kétdimenziós Doppler-echokardiográfiás és cardialis mágneses rezonanciás vizsgálatot végeztek. Eredmények: Korai teljes rekonstrukció esetén a hosszú távú továbbkövetés során alacsonyabb bal kamrai végsystolés (40,50 ± 10,55 ml/m2 vs. 58,14 ± 19,07 ml/m2, p = 0,013) és végdiastolés (86,60 ± 12,62 ml/m2 vs. 116,70 ± 23,70 ml/m2, p = 0,002) volumenindexek és verővolumen-index (46,00 ± 6,77 ml/m2 vs. 58,43 ± 7,11 ml/m2, p = 0,001) igazolható magasabb echokardográfia során mért bal kamrai ejekciós frakció (69,75 ± 6,80% vs. 61,67 ± 8,80%, p = 0,038) mellett a korai palliációra, majd kései korrekcióra kerülő Fallot-tetralógiás esetekhez képest. A jobb szívfél tekintetében magasabb jobb kamrai izomtömeg (72,33 ± 21,03 g vs. 51,33 ± 22,33 g, p = 0,044) igazolható a korai teljes rekonstrukción átesett Fallot-tetralógiás betegekben. Következtetés: Kedvezőbb bal kamrai morfológiai és funkcionális paraméterek, de kifejezettebb jobb kamrai hypertrophia detektálható Fallot-tetralógiás betegekben korai teljes rekonstrukciót követően a korai palliációra, majd kései korrekcióra kerülő esetekhez képest. Orv Hetil. 2023; 164(5): 186–194.

Open access

Abstract

Franciscus Filelfus (Tolentino 1398 – Florenz 1481) is the author of the largest Humanistic correspondence in Latin and Greek. He is also a relevant source for the intellectual and political history of his times. In the 1420s, he gained a full knowledge of Greek in Constantinople, where he was integrated into Byzantine élite. In particular, the joint emperor John VIII Palaiologos appointed him as his personal secretary. On behalf of John, Filelfo attended in 1423 the international congress in Buda, where he met personally with the Holy Roman Emperor Sigismund and other European leaders. In his Letters to Roman popes, kings and princes, the Italian humanist proposed himself as alter Nestor, the best man to give his advice on the war against the Turks in Central and South-Eastern Europe. He is particularly interested in Hungarian history. At this respect, he mentions the most important events relating to Hungarian resistance against the Ottoman empire such as the defence of Belgrade (Nándorfehérvár) in 1456. Therefore, he praises the exploits and military successes against the Turks pursued by the regent John Hunyadi and his son, King Matthias Corvinus who is remarkably worthy of admiration. Both are praised as defensores Christianitatis. Therefore, Filelfo assigns to Hungary and Hungarian people the leading role in the crusade against the Ottomans.

Restricted access

Abstract

The research is dedicated to determine one of the most important mechanical properties which is the Young's modulus. Its value is crucial for clearly explaining and understanding the results of any mechanical loading experiment. Three cylindrical samples of 15 mm height and 7.5 mm diameter were designed using SpaceClaim application in the ANSYS Software and then 3D printed using Direct Metal Laser Sintering via EOS M 290 3D printer. The specimens were then tested under compression in order to determine the value of the Young's modulus for titanium alloy of grade 23 (Ti, Al, V, O, N, C, H, Fe, Y). The finite element method was executed using ANSYS mechanical to run a comparison between laboratory results with nominal results of the Young's modulus. Young's modulus value is affected by the 3D printing accuracy and quality, the material's quality as well; however, the deviation is within 10%.

Open access

Abstract

The research aim was to evaluate the Portuguese honey consumers’ profile, their attitudes, perceptions, and trends towards the product, production, and consumption, to allow the development of marketing strategies. With this purpose, a questionnaire was developed in accordance with the Ajzen's Planned Behaviour Theory and was then completed by 784 interviewees to retrieve quantitative and qualitative data. These included demographic, consumption pattern, and behavioural pattern variables collected in a Likert scale. Spearman correlations were performed between ordinal and continuous variables, and chi-squared tests of independency applied to contingency tables between nominal variables. A positive correlation was found between age and frequency of purchasing. Men consume honey more frequently than women. Portuguese honey has a good reputation, and it is preferred in relation to imported honey. The Portuguese consumer is not completely aware of the different floral characteristics of honey, other hive products, and positive externalities associated with beekeeping. By filling the marketing gap identified, production and consumption of honey could be increased in Portugal. Marketing campaigns promoting the health benefits of honey and other hive products, as well as the externalities of beekeeping may be advantageous.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Seyda Cengiz
,
Sitkican Okur
,
Cihan Oz
,
Ferda Turgut
,
Burak Gumurcinler
,
Nur Selcen Sevuk
,
Ayse Ilgin Kekec
,
Haluk Cepoglu
,
Umit Sevimli
, and
Mehmet Cemal Adiguzel

Abstract

Objectives

Methicillin-resistant Staphylococcus (MRS) has originated, spread extensively, and become a prominent source of bacterial infections in both human and animal.

Methods

We report the prevalence, genetic diversity, and antimicrobial resistance pattern of Staphylococcus pseudintermedius and Staphylococcus aureus strains isolated from dogs and cats with eye discharges.

Results

A total of 12 (6.0%) coagulase-positives staphylococci were identified as (6/200, 3%) S. aureus and (6/200, 3%) S. pseudintermedius. The phenotypic methicillin resistance of S. aureus and S. pseudintermedius were 50.0% (3/6) and 16.7% (1/6), respectively. None of the isolates showed biofilm formation in the microtiter plate assay. The highest resistance (50.0%) for S. pseudintermedius strains was detected against clindamycin and tetracycline. 67.0% of S. aureus isolates were resistant to penicillin-G. The PCR analysis conducted for detection of mecA gene indicated that only one S. aureus isolated from a cat was mecA gene positive. Phylogenetic analysis based on repetitive sequence-based PCR (rep-PCR) showed that all strains were typable and generated PCR products ranging from 800 bp to 4,400 bp. The lineages ST241 and the novel ST2361 in multi-locus sequence typing (MLST) analysis were detected in one methicillin-susceptible S. pseudintermedius and methicillin-resistant S. pseudintermedius of dogs, respectively. In addition, the lineages ST4155 and ST7217 of two methicillin-resistant S. aureus strains of cats were connected epidemiologically to previously reported cases.

Conclusions

These results indicate epidemiologically related strains (ST241, ST4155, and ST7217) transferring between animals and humans. Therefore, the strategies to combat the widespread MRS should be based on collaboration between human and veterinary medicine under the One Health concept.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Ivana Ćirković
,
Aleksa Pejović
,
Miloš Jovićević
,
Snežana Brkić
,
Slobodanka Djukić
, and
Dragana D. Božić

Abstract

Hands of healthcare workers play essential role in the spreading of antimicrobial-resistant microorganisms in and out of the healthcare settings. Less is known about the role of laboratory workers (LWs). The aim of our study was to evaluate the presence of biofilm-forming staphylococci on the surface of jewelry rings of LWs and their antimicrobial susceptibility pattern.

A total of 79 LWs from eight different microbiology laboratories that process and analyze specimens from the tertiary care hospitals in Belgrade, Serbia participated in the study. The study was reviewed and approved by the institutional review boards at hospitals. Samples were taken after hand washing. Bacteria on LWs wedding rings were detected with the rolling method, and further analyzed in order to determine the number of colony forming unit (CFU) per ring, species of bacteria and their antimicrobial susceptibility pattern, methicillin resistance and biofilm-producing capacity in vitro.

Staphylococci were recovered from 60.8% of wedding rings. All strains produced biofilm (25% weak, 56.2% moderate and 18.8% large amount), with significant difference between species (P < 0.001). Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis formed the largest amount of biofilm and had the largest number of CFU per ring. Staphylococci were most commonly resistant to penicillin (66.7%), tetracycline (50.0%), and erythromycin (45.8%); 41.7% of isolates was multidrug resistant and mecA gene was detected in five strains. All strains were susceptible to linezolid, vancomycin, teicoplanin and tigecycline.

Staphylococci colonize LWs wedding rings, form biofilm on it, have multidrug resistant phenotype and/or carry mecA gene, representing a significant reservoir for the spreading of microorganisms and resistance. As far as we know, our study is the first that address this topic in laboratory workers.

Restricted access