Browse

You are looking at 11 - 20 of 1,588 items for :

  • Architecture and Architectonics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Many security vulnerabilities can be detected by static analysis. This paper is a case study and a performance comparison of four open-source static analysis tools and plugins (PMD, SpotBugs, Find Security Bugs, and SonarQube) on Java source code. Experiments have been conducted on the widely used Juliet Test Suite with respect to six selected weaknesses from the official Top 25 list of Common Weakness Enumeration. In this study, analysis metrics have been calculated for helping Java developers decide which tools can be used when checking their programs for security vulnerabilities. It turned out that particular weaknesses are best detected with particular tools.

Open access
Pollack Periodica
Authors: Fahad Mohanad Kadhim, Muhammad Safa Al-Din Tahir, and Athmar Thamer Naiyf

Abstract

This study aims to increase the mechanical properties of the composite material manufactured by the lamination process. In this study, the lamination process will be implemented in two ways, and mechanical properties are compared between the two methods. The first method covers the lamination process under the influence of vacuum pressure only, while in the second method lamination process is achieved by the influence of vacuum pressure and vibrate by shaker device. The results showed that the endurance stress of fatigue increased by 18.18% for the material manufactured by the lamination process under the influence of vibration, while the yield stress and ultimate stress values remained roughly constant for both methods.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: Orest Voznyak, Olena Savchenko, Nadiia Spodyniuk, Iryna Sukholova, Mariana Kasynets, and Oleksandr Dovbush

Abstract

The article is devoted to decision of actual task of air distribution efficiency increase due to swirled air jets application. The aim of the paper is investigation of swirled air jets, analytical dependencies obtaining for determination of the air velocity attenuation coefficient, aerodynamic local resistance coefficient and noise level from the twisting plates inclination angle; optimization of the twisting plates inclination angle of the air distributor. It has been established that increase of the angle results in the air velocity attenuation coefficient increase and results in decrease of the noise level and resistance coefficient of air distributor. The optimum angle of the plates is determined considering aerodynamic, noise and energy aspects and equals 36°.

Restricted access

Abstract

This paper robotic process automation is highlighted in modern business environments to understand about the progression of robotic process automation and how robotic process automation has brought changes to the world of business. Adoption of robotic process automation tools has raised lots of questions, but their deployment in a business has changed the outcome of the return on investment in a business by reducing cost and time taken on repetitive tasks. The paper is differentiating robotic process automation bot from artificial intelligence and robotics for the better understanding of lay audience. The paper also gives an insight about futuristic aspects of robotic process automation and robotic process automation 2.0.

Open access
Pollack Periodica
Authors: Patrik Márk Máder, Olivér Rák, Nándor Bakai, József Etlinger, Márk Zagorácz, and István Ervin Háber

Abstract

Building information modeling is a complex and structure-based methodology. It applies predefined steps and frameworks; however, an audit procedure can be complicated and time-consuming. The steps of the evaluations are based on logical connections that also form algorithms in a manual workflow. Algorithms can be interpreted by computers with the help of software languages. A higher level of automation, more efficient workflows, and more economical and accurate results can be developed by using algorithms.

Open access

The Effect of Connecting Bridges on Vortex-induced Vibration of Skyscrapers

Az összekötő hidak hatása a felhőkarcolók örvényleválás okozta lengésére

Építés - Építészettudomány
Authors: Mehmet Köhserli and Péter L. Várkonyi

The shapes of slender skyscrapers are unfavourable for carrying horizontal loads. In this paper, we investigate the possibility of improving their structural behaviour by adding urban-scale networks of structural connections among the buildings. We focus on vibrations of skyscrapers in response to wind-induced vortex shedding. We develop a conceptual model of those structural networks composed of springs, dampers and point masses. The proposed model enables rapid numerical simulations involving large networks, which is not possible in the case of more detailed engineering models. The effect of connections, dilatation gaps, and network size are investigated for random collections of high-rise buildings, and triangular networks of horizontal bar connections among them. It is found that connections efficiently reduce vibrations in the network, especially for large network size. This study aims to be a first step towards uncovering the benefits of a novel form of urban development.

A karcsú felhőkarcolók alakja kedvezőtlen a rájuk ható vízszintes terhek viselése szempontjából. Munkánkban a szerkezeti viselkedés javítási lehetőségeit vizsgáljuk az épületeket összekötő szerkezeti kapcsolatok városi léptékű hálózata segítségével. Vizsgálatunk középpontjában a szél által kiváltott örvényleválás okozta szerkezeti rezgések állnak. A rendszert rugókból, csillapítóelemekből és tömegpontokból álló koncepcionális modell segítségével írjuk le. Ez a megközelítésmód lehetővé teszi nagy hálózatok gyors numerikus szimulációját, amely részletesebb mérnöki modellek esetében nem lehetséges. Véletlenszerűen generált épületcsoportok, és vízszintes rúdszerű kapcsolatokból kialakított háromszögelt hálózatok esetén vizsgáljuk a kapcsolatoknak, a bennük kialakított dilatációs hézagoknak és a hálózat méretének a hatását. Eredményeink azt mutatják, hogy a kapcsolatok jelentősen csökkentik a hálózat rezgéseit, különösen nagy hálózati méret esetén. A tanulmány célja, hogy kezdeti lépéseket tegyünk egy újszerű városfejlesztési modell előnyeinek feltárására.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: Souphavanh Senesavath, Ali Salem, Saied Kashkash, Bintul Zehra, and Zoltan Orban

Abstract

Steel fibers recovered from recycled tires were considered for use as reinforcement in concrete to improve the tensile properties of concrete as well as being an economically viable and environmentally friendly alternative. This paper investigates the effect of purified and non-purified recycled tire steel fiber in concrete with a constant fiber proportion of 30 kg m−3 to determine properties in fresh and hardened concrete. The results indicate that concrete with purified tire fibers have better tensile properties than those with non-purified tire fibers. Density, strength, and toughness significantly increase but workability tends to decrease when using recycled tire steel fiber as reinforcement in concrete.

Open access

Abstract

This paper presents a tree growth optimization based control of a grid-tied dual-stage photovoltaic system. The tree growth optimization has been employed for optimizing the proportional and integral controller gains for direct current bus voltage (V dc) regulation to have minimum variation during dynamic conditions and to generate an accurate loss component of current (i Loss). The accurate iLoss, further enhance the control's performance by generating the accurate reference currents. The presented system is simulated and analyzed in a MATLAB simulation environment under various dynamic conditions, i.e., irradiation variation, unbalanced and abnormal grid voltage. The overall performance is satisfactory as per IEEE 519 standards.

Restricted access

Egy modern finnugor építészet felé •

Vargha László Finnországgal kapcsolatos munkássága

Toward a Finno-Ugric Architecture •

László Vargha’s Scholarly Activities Related to Finland
Építés - Építészettudomány
Author: Laczó Dániel

Vargha Lászlóban (1904–1984) az utókor elsősorban a néprajztudóst tiszteli, jóllehet szakmai pályája kiterjedt a muzeológiára és az építészettörténetre is. E három tudományterülettel életszakaszonként eltérő mértékben foglalkozott. Tevékenységét mindhárom diszciplína esetében áthatotta a finnek építészete iránti érdeklődés. Cikkemben életútját e szempontból vizsgálom, felhasználva a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban őrzött archívumát.

Fiatalkorának meghatározó élmenyei kötődnek a finnekhez. Személyes visszaemlékezése alapján Vargha a finn építészettel és művészettel gyermekkorában ismerkedett meg egy magyar folyóiratban. Pályakezdőként csereprogrammal jut el Finnországba és köt barátságot finnekkel. A második világháború idején közreműködik egy finnugor kiállítás összeállításában Budapesten és Kolozsvárott. Mindeközben gyűjti és jegyzeteli a finn néprajzi szakirodalmat.

A háborút követően a nemzetközi kapcsolattartás lehetőségei szűkülnek, Vargha is csak később tér viszsza a finn kultúrához. A hatvanas években a helyszínen tanulmányozza a szabadtéri néprajzi gyűjteményeket – köztük számos északit –, melynek tanulságaival hozzájárul a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum – svéd szóval: a skanzen – létrejöttéhez. Oktatóként az egyetemi órákon is tanítja a kortárs finn építészetet. Előadásokon, kiállításokon mutatja be itthon Finnország építészetével kapcsolatos ismereteit. Emellett szakmailag legkiemelkedőbb fellépései a finnugor kongresszusokhoz köthetők, melyekben visszatér egy őt korábban is foglalkoztató témakörhöz; melynek értelmében a magyar népi építészetnek létezik egy ősi, finnugor rétege. Sikereit árnyalja, hogy pályája végén több jelentős publikációs lehetőséggel nem élt.

Egyéb érdemei mellett Vargha László kiemelkedő alakja a finn–magyar kulturális kapcsolatoknak, a finnekkel kapcsolatos kiemelkedő munkássága pedig önálló fejezettel gazdagíthatja pályája értékelését.

László Vargha (1904–1984) is considered a prominent ethnographer in Hungary, albeit he was active in museology and history of architecture as well. During his career he had shifted between these topics. His contribution to all three disciplines was affected with a profound interest in Finnish art and architecture. My article investigates his professional career in the light of his appeal, using the sources preserved in his personal archive in the Hungarian Open-Air Museum.

Vargha had determinative experience related to Finland during his youth. His first encounter with Finnish art was in the pages of a Hungarian periodical in his childhood. In an exchange programme he visited Finland and made friends with his peers. During the Second World War he contributed to an exhibition on Finno-Ugric peoples. The archives reveal that he had studied Finnish ethnographic literature in this period.

Possibilities for maintaining international relationships were reduced after the fall of the Iron Curtain. Vargha returned to Finnish culture only after a significant interval. In the sixties he conducted a study trip to various open-air museums. Many of those destinations were in Sweden and Finland. The study trip contributed to the foundation of the Hungarian Open-Air Museum, which still borrows its name in Hungarian from the Nordic Museum: skanzen. As a university lecturer he introduced Finnish architecture to the curriculum.

Vargha presented Finnish architecture in lectures and exhibitions across Hungary. He also participated in the International Congress for Finno-Ugric Studies, where he revisited the concept that an archaic Finno-Ugric layer is present in Hungarian vernacular architecture. Despite the possibilities offered and his thorough knowledge he failed to publish significant publications at the end of his career.

Apart from his other achievements László Vargha was also an important character in the relationship of Finnish and Hungarian architecture, and his outstanding oeuvre related to Finland could enrich his professional evaluation.

Open access
Pollack Periodica
Authors: Farid Boushaba, Salah Daoudi, Ahmed Yachouti, and Youssef Regad

Abstract

This paper presents numerical solvers, based on the finite volume method. This scheme solves dam break problems on the dry bottom in 2D configuration. The difficulty of the simulation of this type of problem lies in the propagation of shocks on the dry bottom. The equation model used is the shallow water equations written in conservative form. The scheme used is second order in space and time. The method is modified to treat dry bottoms. The validity of the method is demonstrated over the dam break example. A comparison with finite elements shows the weakness and robustness of each method.

Restricted access